Thanh Hóa: Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện Thọ Xuân

LNV - Với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, ngay sau được công nhận huyện NTM năm 2019, Đảng bộ, chính quyền huyện Thọ Xuân tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong huyện thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Trong tổ chức và thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đặc biệt chú trọng việc nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, phát huy vai trò của các đoàn thể nhằm huy động sự đồng thuận và sức mạnh của toàn dân.


Thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập (Thọ Xuân) phấn đấu hoàn thành xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021.

Thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập có 249 hộ, với 779 nhân khẩu, đang phấn đấu đạt thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2021. Dẫn chúng tôi đi thăm cơ sở hạ tầng quanh thôn, đồng chí Lê Hải Huệ, bí thư chi bộ thôn cho biết: Để đạt mục tiêu đề ra, thôn 1 Yên Trường đã kiện toàn ban phát triển thôn, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; thôn cũng đã rà soát các tiêu chí, trên cơ sở đó xác định rõ nội dung, lộ trình từng việc cần làm. Cấp ủy, chi bộ thôn đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ chương trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Mặt khác, thôn tập trung tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đảm bảo nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tính chủ động tham gia thực hiện các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Cùng với đó, cấp ủy chi bộ thôn đã tuyên truyền bà con Nhân dân tích cực tập trung hoàn thiện 3 vườn hộ mẫu, mỗi vườn có diện tích từ 500m2 trở lên, có hệ thống tưới, tiêu khoa học, hiệu quả; sản phẩm hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá trị sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của vườn hộ chiếm tỷ lệ 75%. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn được chú trọng. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 75 triệu đồng.

Đồng chí Lê Văn Lực, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập cho biết: Để Thôn 1 Yên Trường đạt thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2021, cấp ủy, chính quyền xã Thọ Lập đã chỉ đạo cấp ủy chi bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong chi bộ và tính dân chủ trong Nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” để tiếp tục huy động Nhân dân tham gia mở rộng, cứng hóa đường; nâng cấp, bổ sung nắp đậy rãnh thoát nước hai bên đường, đường nội đồng; trồng hoa, cây xanh hai bên đường để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp...; phấn đấu cuối năm nay được công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Năm 2013, Xuân Giang đã về đích xã NTM đầu tiên của huyện Thọ Xuân. Từ đầu năm đến nay, xã đã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu xây dựng thành công xã NTM nâng cao trong năm 2021.

Để đạt được mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Giang đã căn cứ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chỉ đạo, ban quản lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trên cơ sở rà soát các tiêu chí, xã tập trung củng cố một số tiêu chí đã đạt nhưng chất lượng chưa cao và hoàn thiện các tiêu chí khó thực hiện. Với sự triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đến nay, xã đã đạt 15/15 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao theo quy định. Địa phương đã hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Theo kế hoạch, năm 2021, huyện Thọ Xuân phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Xuân Trường, Thọ Hải, Thọ Lâm, Thọ Xương, Xuân Giang; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là Xuân Hòa và Bắc Lương; 5 thôn NTM kiểu mẫu gồm: thôn Phong Cốc, xã Xuân Minh; thôn 3, xã Thọ Lâm; thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập; thôn Nam Thượng, xã Tây Hồ và thôn 27, xã Xuân Tín. Để đạt được chỉ tiêu đề ra, huyện Thọ Xuân đã tập trung chỉ đạo các phòng, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình cam kết về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và thôn NTM kiểu mẫu; tổng hợp kết quả để hàng tháng và quý báo cáo Thường trực UBND huyện chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trong quá trình thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn đó là kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng giao thông, điện, nước và các công trình văn hóa, dân sinh đảm bảo tiêu chí NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu là rất lớn, trong khi đó hầu hết các xã không có nguồn thu, nguồn sử dụng đất ở nhiều xã chưa được quy hoạch, nếu không có sự hỗ trợ từ Nhà nước thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều công trình đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng ở các xã xây dựng và hoàn thành NTM thời gian đã lâu (7-8 năm) nên đã hư hỏng, xuống cấp cần phải xây dựng hoàn thiện theo tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí NTM nâng cao, nhưng nguồn kinh phí huy động, đóng góp của Nhân dân hạn chế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19...

Để đạt mục tiêu đề ra và phấn đấu năm 2021 có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 5 thôn NTM kiểu mẫu, huyện Thọ Xuân đã, đang tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các xã, thôn hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình cam kết về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; Đánh giá các tiêu chí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách, báo cáo tiến độ cho các phòng, ban và văn phòng NTM vào ngày 25 hàng tháng. Đối với các xã, thôn xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu: Chỉ đạo, quán triệt, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác duy trì các tiêu chí NTM, xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch vốn, chủ động phát huy nguồn lực tại địa phương, ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn do địa phương quản lý để đầu tư xây dựng khu dân cư NTM nâng cao, kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2023, Thọ Xuân xây dựng thành công huyện NTM nâng cao.

Bài, ảnh: Nguyễn Minh

Tin liên quan

Tin mới hơn

Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

LNV - Phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô tích cực triển khai sâu rộng phong trào đến các đoàn thể, tổ chức thành viên và tầng lớp nhân dân. Kết quả thực hiện phong trào đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân trong bảo vệ môi trường, góp phần làm đẹp cảnh quan, tô điểm bức tranh về những miền quê đáng sống.
Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

LNV - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, nhân dân huyện Thạch Hà trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn với nhiều thành quả nổi bật.
Bình Thuận: Công nhận xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

Bình Thuận: Công nhận xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

LNV - Ngày 19-03, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 627 /QĐ-UBND công nhận xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà, huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao.
(Gia Lâm) Xã Dương Quang đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

(Gia Lâm) Xã Dương Quang đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

LNV - Sáng 17/05, Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Dương Quang, huyện Gia Lâm tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024).
Lý Sơn: Đảo xanh giữa nắng hạ

Lý Sơn: Đảo xanh giữa nắng hạ

LNV - Hiện đang là đỉnh điểm của nắng nóng, nhiều nơi đang đối diện với khô hạn. Trong khi đó, ở đảo Lý Sơn, màu xanh vẫn trải dài giữa cái nắng oi bức của mùa hạ...
Hải phòng: Xây dựng nông thôn mới bứt phá ngoạn mục

Hải phòng: Xây dựng nông thôn mới bứt phá ngoạn mục

LNV - Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG ) về xây dựng nông thôn mới được thành phố Hải Phòng xác định là chương trình trọng tâm thực hiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.

Tin khác

Lào Cai: Tăng tốc hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Lào Cai: Tăng tốc hoàn thành xây dựng nông thôn mới

LNV - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Lào Cai đang đặt mục tiêu đầy quyết tâm là đến hết năm 2025 sẽ có thêm 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 84. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển toàn diện của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.
Nghệ An: Thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

Nghệ An: Thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Sáng 9/5, tại thành phố Vinh, Hội đồng Thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An tổ chức bỏ phiếu thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới các mức lần thứ 4, năm 2024.
Về xã nông thôn mới nâng cao Đỗ Động

Về xã nông thôn mới nâng cao Đỗ Động

LNV - Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, xã Đỗ Động (huyện Thanh Oai) đã tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao.
Lạng Sơn: Mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Lạng Sơn: Mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

LNV - Những năm gần đây, cùng với sự hỗ trợ của các cấp bộ đoàn và ý chí nỗ lực của thanh niên, nhiều mô hình khởi nghiệp đã thành công, đem lại thu nhập cao, góp phần quan trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).
Yên Bái: Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Yên Bái: Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

LNV - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Quyết định Số: 826/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.
Bình Định: Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Bình Định: Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng

LNV - Xác định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã có nhiều chủ trương, Nghị quyết chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Xã Bàu Cạn(Gia Lai): Đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Xã Bàu Cạn(Gia Lai): Đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

LNV - Sau khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2016, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông ( Gia Lai) tiếp tục được Huyện uỷ giao nhiệm vụ đạt chuẩn NTM vào năm 2025. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng và giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được, xã Bàu Cạn tập trung tuyên truyền, huy động các nguồn lực cùng chung tay xây dựng NTM nâng cao.
Phú Yên: Xã Đức Bình Tây đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Phú Yên: Xã Đức Bình Tây đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

LNV - Phát huy truyền thống của địa phương trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.
Tây Ninh: Xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh

Tây Ninh: Xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh

LNV - Sau hơn 12 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới , diện mạo Tây Ninh đang ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu. Tỉnh xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới phải gắn liền với thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Hải Phòng: Rực rỡ nông thôn đất Cảng

Hải Phòng: Rực rỡ nông thôn đất Cảng

LNV - Ở ngoại thành Hải Phòng hôm nay, không chỉ cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân đổi thay hằng ngày theo hướng đi lên, mà mỗi người còn hăng say phấn đấu làm kinh tế giỏi trên đồng đất quê hương để xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.
Mặt trận Tổ quốc xã Thọ Văn tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc xã Thọ Văn tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới

LNV - Thọ Văn là xã miền núi của huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ), có tổng diện tích 1.417,5 ha, dân số 4.115 nhân khẩu với 08 khu dân cư. Đảng bộ xã có 12 chi bộ cơ sở gồm 192 Đảng viên.Những năm qua Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã cùng cán bộ nhân dân xã Thọ Văn đã đoàn kết phấn đấu, vượt mọi khó khăn, xây dựng địa phương không ngừng phát triển và đổi mới.
Xây dựng nông thôn mới tiếp tục mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội từng bước xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”

Xây dựng nông thôn mới tiếp tục mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội từng bước xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”

LNV - Ngày 25/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2024.
Bắc Kạn: Phấn đấu 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Bắc Kạn: Phấn đấu 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Tính đến hết năm 2023, Bắc Kạn có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2024, tỉnh phấn đấu xây dựng 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đà Nẵng: Hoà Vang tạo nên những làng quê tươi đẹp

Đà Nẵng: Hoà Vang tạo nên những làng quê tươi đẹp

LNV - Về các xã của huyện Hòa Vang của TP. Đà Nẵng hôm nay, qua các xã Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Liên…thấy cảnh quan của một vùng quê tươi đẹp. Hai bên đường thôn, ngõ xóm, những căn nhà tôn rỉ sét, lụp xụp ngày nào nay được thay vào những ngôi nhà tầng khang trang, sạch đẹp…Hoà Vang đã và đang hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Bình Phước: Phát động Tháng công nhân, hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Bình Phước: Phát động Tháng công nhân, hành động về an toàn, vệ sinh lao động

LNV - Sáng ngày 21/4/2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Hơn 300 gian hàng được trưng bày tại Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024

Hơn 300 gian hàng được trưng bày tại Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024

LNV - Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Phú Yên sẽ tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024 trong 7 ngày (từ ngày 26/6 đến ngày 2/7), tại Quảng trường 1 tháng 4, thành phố Tuy Hòa.
Trà đàm "Lan tỏa trà Việt đến với người Việt"

Trà đàm "Lan tỏa trà Việt đến với người Việt"

Nhân kỷ niệm Ngày Chè thế giới 21/05/2024, tối ngày 21/5, Cộng đồng Yêu trà Việt phối hợp cùng Hiệp Hội Chè Việt Nam và Phiên chợ quê - Tinh hoa trà Việt, tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Chè thế giới, cùng buổi tọa đàm “Lan tỏa Trà Việt đến Người Việt” tại phố sách Hà Nội 19/12.
Ngư dân Lập Lễ duy trì và phát triển nghề cá truyền thống - Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngư dân Lập Lễ duy trì và phát triển nghề cá truyền thống - Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

LNV- Xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng là một xã có nghề cá truyền thống nổi tiếng lâu đời, từ chỗ đã từng đứng trên bờ vực phá sản. Bằng sự nỗ lực của chính quyền và những ngư dân yêu nghề, năm 2005 xã đã dành danh hiệu lá cờ đầu về mô hì
Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

LNV - Bộ Công Thương đã quyết định công nhận 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.
Hà Tĩnh: Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người dân

Hà Tĩnh: Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người dân

LNV - Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã đem lại thu nhập khá cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động