Hà Nội: 36°C Hà Nội
Đà Nẵng: 38°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 35°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 35°C Thừa Thiên Huế

Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%

LNV - Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết ngành kinh tế huyện Sóc Sơn năm 2023, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 diễn ra vào sáng 9/1/2024.
Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất ước tăng 8,66%
Các đại biểu dự hội nghị.

Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện: 9 - 9,5%

Theo báo cáo tình hình, kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2023, kinh tế của huyện đã phục hồi và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, công tác quy hoạch kinh tế ngành, lĩnh vực được tập trung chỉ đạo quyết liệt với tư duy, tầm nhìn phát triển mới.

Kinh tế huyện duy trì theo hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 22,035 tỉ đồng tăng 8,66 % so với cùng kỳ năm trước. Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3.16%, ngành công nghiệp và xây dựng tăng 7,46% ngành dịch vụ tăng 12,75%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng. Năm 2023, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 6,37%, ngành công nghiệp và xây dựng 50,68%, ngành dịch vụ 42.95%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 71,3 triệu đồng/người/năm.

Công tác quy hoạch phát triển kinh tế ngành được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành việc rà soát, đề xuất, bổ sung định hướng lớn, quan trọng về quy hoạch phát triển các ngành kinh tế tích hợp vào quy hoạch Thủ đô, quy hoạch huyện đến năm 2023, tầm nhìn năm 2050 với tư duy, tầm nhìn mới nhằm khai thác hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của huyện.

Ngành nông lâm nghiệp, chăn nuôi được quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ đảm bảo duy trì ổn định sản xuất, năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp được nâng cao, quản lý bảo vệ rừng được tăng cường, duy trì nhiều mô hình chuyển đổi có giá trị cao. Cơ cấu ngành nông nghiệp đạt 44,77% trồng trọt, 53,23% chăn nuôi, 2% thủy sản. Các nguồn lực hỗ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên 3555,5 tỷ đồng. Về trồng trọt tổng diện tích gieo trồng đạt 23,054,4 ha bằng 99.98% kế hoạch năm, tăng 0,07% so với cùng kỳ năm 2022, diện tích cây rau, màu đạt 4.352,9 ha bằng 87,6% kế hoạch năm, tăng 1,97% so với cùng kỳ.

Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 468ha, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là diện tích nuôi cá. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ước đạt 1,114 tấn giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Huyện đã hoàn thành rà soát diện tích quy hoạch rừng sau bàn giao đối với 11 xã, thị trấn có rừng để thiết lập hồ sơ quản lý. Tổ chức kiểm tra công tác phát hiện, thiết lập hồ sơ và xử lý vi phạm lâm nghiệp tại 11 xã, thị trấn có rừng. Cơ bản hoàn thành dự án rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn huyện làm cơ sở báo cáo, đề xuất thành phố điều chỉnh quy hoạch rừng năm 2008.

Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, huyện đảm bảo duy trì 25/25 xã nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, lựa chọn đúng trọng tâm xây dựng 8 xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao (Nam Sơn, Xuân Giang, Quang Tiến, Phú Minh, Phú Cường, Tiên Dược, Trung Giã, và Mai Đình), 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Phù Linh, Phù Lỗ, Đức Hòa).

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện UBND xã Quang Tiến cho biết, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 76,03 triệu đồng, tăng 12,3% so với năm 2022 và tăng 1,86 lần so với năm 2017. Năm 2023, xã Quang Tiến có 18 tiêu chí đạt, 01 tiêu chí cơ bản đạt là tiêu chí quốc phòng – an ninh, xã không nợ đọng xây dựng cơ bản, không phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an, không có tiêu chí bị điểm 0. Trên địa bàn xã triển khai thực hiện các dự án tổng nguồn vốn 85 tỷ đồng, trong đó các nguồn xã hội hóa trên toàn địa bàn xã gần 4 tỷ đồng. Toàn xã đã xây dựng được 17 tuyến đường văn minh “Sáng – xanh – sạch – đẹp”, trồng 463 cây hoa ban, 414 cây hoa giấy, 2.000 cây cỏ lạc, 26 cây bàng nhật,… lắp đặt 189 bóng đèn chiếu sáng.

Tuy nhiên huyện Sóc Sơn vẫn còn một số hạn chế như quy mô sản xuất nông nghiệp còn mạnh mún, nhỏ lẻ, nguồn lực đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp còn hạn chế, chu thu hút được các doanh nghiệp tham gia đầu tư, chưa hình thành được mô hình kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị theo quy mô tập trung, chuyên canh, hàng hóa chất lượng cao…Hoạt động của các hợp tác xã còn hạn chế, chưa phát huy được vai trò, thế mạnh của hợp tác xã trên nhiều lĩnh vực…
Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất ước tăng 8,66%
ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Hoa – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Sóc Sơn. Qua đó, Phó Giám đốc Sở đề nghị các lãnh đạo phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, đồng thời thực hiện đúng các chỉ tiêu thành phố giao. Trong đó đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, các ngành trồng trọt chăn nuôi, thủy sản, thú ý, UBND huyện giao cho phòng kinh tế, và các phòng chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu. UBND huyện thực hiện hoạt động trung tâm dịch vụ nông nghiệp vừa được thí điểm đi vào hoạt động và có kết quả thực sự gắn với kinh tế nông nghiệp. Việc xây dựng các sản phẩm OCOP đề nghị huyện tiếp tục đầu tư và thúc đẩy các nhà sản xuất. Trong công tác xây dựng nông thôn mới cần tiếp tục thực hiện theo kế hoạch huyện đề ra cũng như chỉ tiêu thành phố giao.

Qua đó, huyện Sóc Sơn cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc tại chợ Phù Lỗ; ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển dự án chợ nông thôn. Huyện cần đẩy nhanh tiến độ rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch rừng; có nhiều chính sách ưu đãi để thu hút doanh nghiệp vào phát triển sản xuất, kinh doanh...

Xây dựng kế hoạch rõ sát và quan tâm đúng người, đúng việc

Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất ước tăng 8,66%
Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh phát biểu tại hội nghị.

Ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, năm 2024, huyện đặt mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại kinh tế huyện, tập trung hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế. Phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt từ 9 - 9,5%. Công tác quản lý thị trường phát huy tích cực...

Giá trị sản xuất 8,66 %, các nguồn lực hỗ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên 355,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố 13,5 tỷ đồng, huyện 24 tỷ đồng còn các tổ chức tín dụng 318 tỷ đồng. UBND huyện sẽ tập trung ưu tiên, huy động mọi nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành phố giao, xác định năm 2024 là năm tạo đà phấn đấu huyện về đích NTM nâng cao vào năm 2025.

Qua đó, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn thông tin, ngoài việc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã được Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2024. Huyện sẽ thực hiện những nhiệm vụ giải pháp trong tâm như: Tập trung xử lý những vướng mắc cho chợ Phù Lỗ, đề xuất xử lý có thêm nhà máy xử lý rác thải... Trong lĩnh vực lâm nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành rà soát đề xuất điều chỉnh quy hoạch rừng Sóc Sơn, tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ phát triển rừng, phóng cháy, chữa cháy rừng, ưu tiên bố trí nguồn lực, tập trung chỉ đạo việc nghiên cứu, quy hoạch...

Tập trung tháo gỡ những khó khăn mời gọi nhà đầu tư, triển khai đồng bộ các hoạt động xúc tiến. Các chương trình hỗ trợ tập huấn, đào tạo nghề cho người dân cần được triển khai. Thường xuyên cải tạo, tu sửa nâng cấp các công trình thủy lợi, các hồ đập phục vụ cho sản xuất. Trong ngành điện cần di dời cột điện, cải tạo nâng cấp phục vụ cho bà con nông dân đặc biệt các tiểu thương... Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm...xử lý nghiêm vi phạm các công trình thủy lợi, hồ đập. Làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, làm tốt công tác phối hợp với đơn vị các Sở đóng quân trên địa bàn... cùng thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện.

Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%
Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất ước tăng 8,66%
Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất ước tăng 8,66%
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có đóng góp tích cực phát triển kinh tế huyện Sóc Sơn năm 2023.
Tại hội nghị, huyện Sóc Sơn đã tổ chức trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2023 cho 18 chủ thể; giấy chứng nhận vùng sản xuất VietGAP, chuyển hoá hữu cơ và được cấp mã số vùng trồng cho 16 chủ thể. 37 tập thể, 22 hộ gia đình và 65 cá nhân đã được UBND huyện Sóc Sơn trao giấy khen vì có đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2023. 18 tập thể và 39 cá nhân cũng đã được UBND huyện Sóc Sơn khen thưởng vì có thành tích trong công tác xây dựng, phát triển ngành kinh tế huyện năm 2023.
Thanh Hậu - Quỳnh Thơ

Tin liên quan

Tin mới hơn

Vĩnh Phúc: Thương mại dịch vụ nông thôn chuyển mình cùng nông thôn mới

Vĩnh Phúc: Thương mại dịch vụ nông thôn chuyển mình cùng nông thôn mới

LNV - Thương mại - dịch vụ (TM - DV) là một trong những lĩnh vực được lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế, sự phát triển TM - DV thời gian qua còn góp phần nâng cao đời sống cũng như đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân nông thôn.
Bình Thuận: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Bình Thuận: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

LNV - Duy trì những thành tựu đã đạt được trong chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), năm 2024, bên cạnh vừa công nhận xã Đông Tiến của huyện Hàm Thuận Bắc và Tân Lập của huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 19/3 UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã quyết định công nhận 5 xã gồm xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam) và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà (huyện Đức Linh) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là những điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung.
An Giang: Xã Vĩnh an đón nhận quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới 2023

An Giang: Xã Vĩnh an đón nhận quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới 2023

LNV - Ngày 31/5, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh An (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) hân hoan, vui mừng tổ chức lễ đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2023. Qua đó, tạo động lực để xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần cùng huyện Châu Thành xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.
Phú Thọ: Xây dựng nông thôn mới thông minh ở Đông Thành

Phú Thọ: Xây dựng nông thôn mới thông minh ở Đông Thành

LNV - Với địa thế nằm gần trung tâm xã, dọc theo tỉnh lộ 320C, có chợ Lạnh là nơi giao thương không chỉ của xã mà còn của cả khu vực... nên khu 13, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba có nhiều điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Được chọn làm điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, Chi bộ, Ban công tác mặt trận khu đã tập trung rà soát, đánh giá các tiêu chí, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, nâng cao các tiêu chí.
Quảng Ninh: Hội Nông dân các cấp phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới

Quảng Ninh: Hội Nông dân các cấp phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới

LNV - Những năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, Hội Nông dân các cấp đã thể hiện vai trò tập hợp, vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy trí tuệ, huy động nguồn lực tham gia các hoạt động thiết thực thực hiện chương trình NTM ở từng địa phương.
Bình Thuận Những điểm sáng trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

Bình Thuận Những điểm sáng trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

LNV - Duy trì những thành tựu đã đạt được trong chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), năm 2024, bên cạnh vừa công nhận xã Đông Tiến của huyện Hàm Thuận Bắc và Tân Lập của huyện Hàm Thuận Nam đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 19/3 UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã quyết định công nhận 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và Xã Đức Hạnh, Xã Đông Hà, Xã Mê Pu, Xã Tân Hà huyện Đức Linh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là những điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung.

Tin khác

Vĩnh Tường: Đội ngũ tuyên truyền viên - Cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân

Vĩnh Tường: Đội ngũ tuyên truyền viên - Cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân

LNV - Bên cạnh việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) luôn phát huy vai trò hạt nhân trong việc “nói cho dân hiểu”, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống; tuyên truyền, khuyến khích, động viên nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.
Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

LNV - Trong 5 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tính đến nay, Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 20/90 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để về đích xây dựng nông thôn mới

Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để về đích xây dựng nông thôn mới

LNV - Diện mạo nông thôn của tỉnh Gia Lai đã có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, đã tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất.
Bình Thuận: Xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

Bình Thuận: Xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

LNV - Ngày 19-3, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 627 /QĐ-UBND công nhận xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà, huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao.
Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Cách trung tâm huyện 07 km, Vạn Thắng là xã thuộc vùng nội đồng của huyện Ba Vì (Hà Nội), có tổng diện tích đất tự nhiên 990,67 ha, dân số 3.904 hộ, 16.469 nhân khẩu cư trú tại 07 thôn trong xã. Nền kinh tế của xã đa thành phần, gồm sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và công nghiệp, thương mại dịch vụ.
Hoài ân (Bình Định): Xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hoài ân (Bình Định): Xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

LNV - Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Hoài Ân chung sức xây dựng nông thôn mới”, huyện Hoài Ân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp thôn tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Hoà Bình: Các cấp Hội nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới

Hoà Bình: Các cấp Hội nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới

LNV - Thời gian qua, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, các cấp Hội Nông dân (HND) tỉnh Hoà Bình đã phát huy vai trò cầu nối giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê.
Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

LNV - Phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô tích cực triển khai sâu rộng phong trào đến các đoàn thể, tổ chức thành viên và tầng lớp nhân dân. Kết quả thực hiện phong trào đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân trong bảo vệ môi trường, góp phần làm đẹp cảnh quan, tô điểm bức tranh về những miền quê đáng sống.
Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

LNV - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, nhân dân huyện Thạch Hà trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn với nhiều thành quả nổi bật.
Bình Thuận: Công nhận xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

Bình Thuận: Công nhận xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

LNV - Ngày 19-03, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 627 /QĐ-UBND công nhận xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà, huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao.
(Gia Lâm) Xã Dương Quang đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

(Gia Lâm) Xã Dương Quang đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

LNV - Sáng 17/05, Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Dương Quang, huyện Gia Lâm tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024).
Lý Sơn: Đảo xanh giữa nắng hạ

Lý Sơn: Đảo xanh giữa nắng hạ

LNV - Hiện đang là đỉnh điểm của nắng nóng, nhiều nơi đang đối diện với khô hạn. Trong khi đó, ở đảo Lý Sơn, màu xanh vẫn trải dài giữa cái nắng oi bức của mùa hạ...
Hải phòng: Xây dựng nông thôn mới bứt phá ngoạn mục

Hải phòng: Xây dựng nông thôn mới bứt phá ngoạn mục

LNV - Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG ) về xây dựng nông thôn mới được thành phố Hải Phòng xác định là chương trình trọng tâm thực hiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.
Lào Cai: Tăng tốc hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Lào Cai: Tăng tốc hoàn thành xây dựng nông thôn mới

LNV - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Lào Cai đang đặt mục tiêu đầy quyết tâm là đến hết năm 2025 sẽ có thêm 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 84. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển toàn diện của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.
Nghệ An: Thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

Nghệ An: Thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Sáng 9/5, tại thành phố Vinh, Hội đồng Thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An tổ chức bỏ phiếu thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới các mức lần thứ 4, năm 2024.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Ảnh hưởng của môi trường làng nghề tới sức khoẻ cộng đồng

Ảnh hưởng của môi trường làng nghề tới sức khoẻ cộng đồng

LNV - Làng nghề và làng có nghề truyền thống, đa số các làng có nghề đều thuộc danh mục phải đánh giá tác động môi trường. Nguyên nhân dẫn đến việc phải đánh giá tác động môi trường là do không ít làng nghề phát triển tự phát nằm xen kẽ trong các khu dân cư, cơ sở hạ tầng kém, hệ thống xử lý rác thải làng nghề không đầy đủ… gây ô nhiễm nghiêm trọng. Việc đánh giá tác động môi trường vẫn chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc làng nghề phát triển kém bền vững, ảnh hưởng tới chất lượng sống của người làm nghề và làng nghề.
Bình Định: Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch đảo Cù Lao Xanh

Bình Định: Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch đảo Cù Lao Xanh

LNV - Ngày 23/4, trong chuyến khảo sát quy hoạch xã đảo Nhơn Châu để phát triển du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng bày tỏ sự trăn trở, làm sao đánh thức tiềm năng phát triển du lịch xã đảo Nhơn Châu, để Cù Lao Xanh trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước.
Mềm mại tựa mây trắng

Mềm mại tựa mây trắng

LNV - Thăng Long - Hà Nội là nơi có nghề kim hoàn phát triển, với phố Hàng Bạc hay làng nghề Định Công. Đây là một trong những nghề kỹ thuật cao trong nhóm ngành thủ công mỹ nghệ. Để có thể phát triển xứng tầm, trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá, nghề kim hoàn cần có nhiều đổi mới.
Gia Lai: Triển khai 14 đề án khuyến công

Gia Lai: Triển khai 14 đề án khuyến công

LNV - Hỗ trợ 2,178 tỷ đồng triển khai 14 đề án khuyến công địa phương. Nhằm hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong năm 2024 Gia Lai sẽ triển khai 14 đề án khuyến công địa phương.
Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP

Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP

LNV - Tối ngày 6/6, Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2024 - Tôn vinh sản phẩm OCOP, đồng thời phát động Tháng khuyến mãi kích cầu mua sắm trên địa bàn đợt 1 năm 2024 khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng. Hội chợ do Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động