Hà Nội: 26°C Hà Nội
Đà Nẵng: 26°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 28°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 25°C Thừa Thiên Huế

Quảng Trị: Xây dựng nông thôn mới từ gian lao

LNV - Là mảnh đất nghèo khó, trải qua những năm tháng chiến tranh, bom đạn, nay Quảng Trị như rũ bùn đứng dậy xây dựng nông thôn mới, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.


Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Kế Toại.


Để hiểu hơn bức tranh nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, PV NNVN đã có cuộc trao đổi với ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh này.

Sau gần 10 năm triển khai xây dựng NTM, Quảng Trị với xuất phát điểm thấp nhưng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Xin ông nói rõ hơn về điều này?

Xác định xây dựng NTM là một chương trình trọng tâm để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh nhà, ngay từ những năm đầu, Quảng Trị đã chủ động, quyết tâm, quyết liệt huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của người dân để xây dựng NTM.

Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng phát triẻn toàn diện nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là chương trình xây dựng NTM.

Đến nay, chương trình xây dựng NTM của Quảng Trị đạt được kết quả khá toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững với nhiều dấu ấn rõ nét.

Sau gần 10 năm triển khai chương trình, Quảng Trị đã huy động được hơn 65 nghìn tỷ đồng cho xây dựng NTM. Diện mạo nông thôn có sự chuyển biến rõ nét, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Đến cuối năm 2019, thu nhập ở khu vực nông thôn tăng 2,5 lần so với năm 2010. Toàn tỉnh hiện có 60/117 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 51,3%. Trong đó, huyện Cam Lộ đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019. Khi mới bắt đầu, có 78 xã dưới 5 tiêu chí, đến nay toàn tỉnh không còn xã nào dưới 5 tiêu chí.

Ngoài 19 tiêu chí chung của chương trình xây dựng NTM, tỉnh Quảng trị đã ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu để triển khai thực hiện. Chương trình đã và đang được người dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện tham gia và trở thành phong trào ngày càng lan tỏa, sâu rộng.

"Xây dựng NTM ngày càng đi vào thực chất, hướng tới cộng đồng dân cư nhiều hơn. Đảm bảo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc, gìn giữ môi trường sống xanh sạch đẹp", ông Hà Sỹ Đồng.

Bên cạnh những thuận lợi từ việc chính quyền, người dân đồng sức, đồng lòng, trong quá trình triển khai xây dựng NTM, tỉnh Quảng Trị chắc hẳn cũng gặp không ít khó khăn, thưa ông?

Đúng là như vậy. Xây dựng NTM tại các xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, có khoảng cách chênh lệch khá lớn so với các địa phương vùng đồng bằng.

Phần lớn các xã miền núi hạ tầng nông thôn còn thiếu thốn, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Như tại huyện Đăkrong, chưa có xã nào của huyện này về đích xây dựng NTM. Đây cũng là một trong những điểm mấu chốt mà tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.


Đời sống của đồng bào dân tộc thiều số còn chưa hết khó khăn. Ảnh: Kế Toại.


Tại những vùng này, trình độ cán bộ, nhận thức của người dân về xây dựng NTM còn hạn chế. Thêm vào đó, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho xây dựng NTM còn hạn hẹp. Trong khi đó, nhu cầu xây dựng NTM ở khu vực miền núi rất lớn, nên việc bố trí nguồn lực để đảm bảo mục tiêu đề ra không đơn giản.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung mọi nguồn lực để ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân với mức tối đa. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, hướng dẫn các trưởng thôn, người có uy tín để triển khai các nội dung xây dựng NTM.

Hỗ trợ thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp, phát huy các nghề truyền thống ở các thôn, bản.

Ngoài ra, sẽ phát huy nội lực từ cộng đồng dân cư để góp phần xây dựng NTM. Đẩy mạnh các giải pháp khích lệ cán bộ, người dân tự nguyện tham gia, tạo động lực hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Qua đó, nhằm thay đổi nhận thức của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số về chương trình này.

Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực thực hiện có hiệu quả công tác lồng ghép nguồn vốn từ các dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Quảng Trị vẫn là trên 8%. Thưa ông, tỉnh Quảng Trị sẽ phải làm gì để giảm tỷ lệ này một cách thực chất nhất, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo bền vững?

Trong 4 năm qua, từ 2016 – 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 15,43% xuống 8,08% vào thời điểm cuối năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo của Quảng Trị mỗi năm giảm bình quân khoảng 1,84%.

Nhìn chung, công tác giảm nghèo bền vững cũng góp phần thay đổi đáng kể diện mạo ở vùng sâu, xa. Người nghèo được tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước.


Người dân huyện Vĩnh Linh phát triển cây hồ tiêu, vươn lên làm giàu. Ảnh: Kế Toại.


Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững khi tỷ lệ hộ dân tái nghèo vẫn ở mức cao. Chất lượng cuộc sống của các nhóm hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo còn ở mức thấp, chưa thực sự bền vững. Các hộ thoát nghèo thực chất chỉ là vượt qua ngưỡng chuẩn nghèo.

Theo tôi, để giảm tỷ lệ hộ nghèo cũng như nâng cao thu nhập cho người dân, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Đó là, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quán triệt đầy đủ trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của mình. Phải huy động cả hệ thống chính trị, cùng toàn xã hội tham gia vào công tác giảm nghèo bền vững. Tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp giữa các ngành, huy động sự vào cuộc của từng ngành, đoàn thể để giúp đỡ các hội viên, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ địa phương, người dân trong thực hiện công tác giảm nghèo.

Thường xuyên phổ biến các mô hình, điển hình giảm nghèo bền vững, có hiệu quả để nhân rộng. Phê phán các hiện tượng tiêu cực, không muốn thoát nghèo, trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Các cấp địa phương cũng cần tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người nghèo như y tế, giáo dục, nhà ở… Đặc biệt là các chính sách tạo kế sinh nhai để giảm nghèo bền vững như hỗ trợ tín dụng ưu đãi, hỗ trợ cây, con giống để phát triển sản xuất. Chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phương thức sản xuất hiệu quả cho người dân.

Đồng thời vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi một cách phù hợp, hiệu quả.

Cần kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các xã, huyện nghèo để thúc đẩy sản xuất, cơ sở hạ tầng. Xây dựng các giải pháp, phương án hỗ trợ với các hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo để hạn chế tình trạng tái nghèo.

Trở lại câu chuyện xây dựng NTM trên địa bàn, tỉnh Quảng Trị đã có mục tiêu và định hướng gì cho giai đoạn 2021 – 2025, xin ông cho biết rõ hơn?

Trong giai đoạn này, chúng tôi phấn đấu tối thiểu có thêm 2 huyện đạt chuẩn NTM. Cùng với đó là 75% số xã đạt chuẩn NTM, 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu. Và đặc biệt là không còn xã nào đạt dưới 12 tiêu chí.


Trong thời gian tới, Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Kế Toại.


Phấn đấu có khoảng 55 – 60% số thôn bản khó khăn thuộc các xã khó khăn, biên giới thuộc đề án 1385 đạt chuẩn NTM. Và trong giai đoạn xa hơn (2025 – 2030), sẽ phấn đấu có 85% các xã, thêm 1 huyện đạt chuẩn NTM.

Để đạt được những mục tiêu này, tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM. Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn các cấp. Từ đó xây dựng kế hoạch triển khai cho từng năm và cả giai đoạn.

Tỉnh cũng sẽ ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn. Xác định phát triển chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” là nhiệm vụ trọng tâm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

"Với những xã đã đạt chuẩn, chúng tôi sẽ thường xuyên cho rà soát nhằm duy trì, nâng cao chất lượng xây dựng NTM. Đảm bảo các xã đạt chuẩn phải thực chất, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Không chạy theo thành tích, không nợ đọng xây dựng cơ bản. Làm sao để xã NTM thực sự trở thành những miền quê thanh bình, đáng sống!', ông Hà Sỹ Đồng.

Theo Kế Toại

Tin liên quan

Tin mới hơn

Gia Lâm (Hà Nội): Xã Yên Thường đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Gia Lâm (Hà Nội): Xã Yên Thường đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Sáng ngày 9- 4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) tổ chức lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Hải Dương: Cẩm Giàng phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao

Hải Dương: Cẩm Giàng phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao

LNV - Huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Nghệ An thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Nghệ An thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

LNV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ vừa ký quyết định công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Thanh Hoá: Làng quê khang trang, sạch đẹp nhờ phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

Thanh Hoá: Làng quê khang trang, sạch đẹp nhờ phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

LNV - Trong xây dựng nông thôn mới, hàng chục nghìn hộ dân đã sẵn sàng hiến “tấc đất, tấc vàng” xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa... khang trang, hiện đại, tạo nên cuộc “cách mạng” thay đổi diện mạo các làng quê.
Hà Nội: Đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025

Hà Nội: Đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025

LNV - UBND thành phố Hà Nội vừa có Đề án về xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
Vĩnh Phúc: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu - Dấu ấn tuổi trẻ

Vĩnh Phúc: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu - Dấu ấn tuổi trẻ

LNV - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh đã chủ động, tích cực đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM); góp phần cùng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin khác

Mỹ Đức: Không để người dân "khát" nước sạch

Mỹ Đức: Không để người dân "khát" nước sạch

LNV - Nhiều năm nay, người dân 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Đức vẫn chưa được sử dụng nước sạch sinh hoạt từ công trình cấp nước tập trung.
TP. Hồ Chí Minh: Khích lệ tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới trong Tháng thanh niên 2024

TP. Hồ Chí Minh: Khích lệ tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới trong Tháng thanh niên 2024

LNV - Ngày 17-3 là ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới trong Tháng thanh niên 2024, nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa của các bạn trẻ TP.HCM đã đồng loạt diễn ra tại các huyện ngoại thành của TP.HCM.
Tuổi trẻ Lữ đoàn 162 chung sức xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ Lữ đoàn 162 chung sức xây dựng nông thôn mới

LNV - Sáng 23/3, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tuổi trẻ Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) phối hợp cùng Đoàn thanh niên xã Cam Thành Nam tổ chức hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện” với chủ đề “Tuổi trẻ Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Đà Nẵng: Hội nông dân xã Hoà Phú chung tay xây dựng nông thôn mới

Đà Nẵng: Hội nông dân xã Hoà Phú chung tay xây dựng nông thôn mới

LNV - Hòa Phú, một trong bốn xã thuộc vùng núi của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30km về hướng Tây Nam. Xã có tổng cộng tám thôn, trong đó thôn Phú Túc có hơn 90% dân tộc Cơ Tu sinh sống, tạo nên một cộng đồng đa dạng văn hóa. Với hơn 1.300 hộ và trên 5.000 nhân khẩu, Hòa Phú là một phần quan trọng của địa bàn vùng núi.
Hòa Bình: Huyện Lạc Thủy phấn đấu trong năm 2024 có 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Hòa Bình: Huyện Lạc Thủy phấn đấu trong năm 2024 có 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

LNV - Tính đến hết năm 2023, huyện Lạc Thủy đã có 08/08 xã đạt từ 15- 18 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao; đã có 04 xã đạt từ 10- 14 tiêu chí; 04 xã đạt dưới 10 tiêu chí.
Hải Dương: 8 mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới

Hải Dương: 8 mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương vừa phát hành ấn phẩm điện tử “Mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023”. Tỉnh Hải Dương có 8 mô hình, sáng kiến hay được giới thiệu trong ấn phẩm.
Vĩnh Phúc: Sáng tạo trong công tác xoá nghèo ở huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc: Sáng tạo trong công tác xoá nghèo ở huyện Yên Lạc

LNV - Theo Quyết định số 36 của UBND tỉnh quy định một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã NTM, xã NTM nâng cao và ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, xã thông minh, thôn NTM kiểu mẫu, thôn thông minh giai đoạn 2021-2025, để được công nhận thôn NTM kiểu mẫu thì thôn đó không có hộ nghèo (trừ các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc mất sức lao động do bệnh hiểm nghèo). Để đạt được tiêu chí này, nhiều thôn trên địa bàn huyện Yên Lạc đã có cách làm hay, sáng tạo trong công tác xóa nghèo bền vững.
TP. Hồ Chí Minh: Phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh: Phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao

LNV - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất là xu hướng mới của ngành nông nghiệp nước ta. Nhằm phát triển ngành nông nghiệp tốt hơn nữa, phục vụ phát triển đô thị theo hướng hiện đại ngành nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã triển khai Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao năm 2024.
Bạc Liêu xây dựng nông thôn thông minh

Bạc Liêu xây dựng nông thôn thông minh

LNV - Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM) để từng bước hình thành NTM thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.
Hoà Bình: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thay đổi diện mạo huyện vùng cao Đà Bắc

Hoà Bình: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thay đổi diện mạo huyện vùng cao Đà Bắc

LNV - Những năm qua, thông qua chương trình xây dựng NTM, hệ thống hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Đà Bắc phát triển mạnh mẽ. Điều kiện sống cả về vật chất, tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao.
Triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2024 - 2025

Triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2024 - 2025

LNV - Ngày 8/3/2024, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2023 và triển khai Kế hoạch giai đoạn 2024 – 2025.
Hà nội: Công nhận 61 xã đạt nông thôn mới nâng cao

Hà nội: Công nhận 61 xã đạt nông thôn mới nâng cao

LNV - Ngày 23-2, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1027/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2023.
Gia Lai: Nhiều xã có nguy cơ “rớt chuẩn” nông thôn mới

Gia Lai: Nhiều xã có nguy cơ “rớt chuẩn” nông thôn mới

LNV - Áp dụng theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, nhiều xã NTM trong tỉnh Gia Lai đang đứng trước nguy cơ “rớt chuẩn”..
Bình Liêu phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới nâng cao

Bình Liêu phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới nâng cao

LNV - Trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới, niềm hân hoan, phấn khởi như được nhân lên đối với toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu. Khi ngày 6/2/2024 vừa qua, huyện Bình Liêu đã được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 148/QĐ-TTg công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023.
Đoan Hạ - Xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Thanh Thủy

Đoan Hạ - Xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Thanh Thủy

LNV - Trong những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) phấn khởi đón nhận niềm vui đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Xã Đoan Hạ cũng là địa phương đầu tiên của huyện Thanh Thủy hoàn thành mục tiêu này.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Độc đáo làng nghề làm tương Mông Phụ

Độc đáo làng nghề làm tương Mông Phụ

LNV - Khi đến Làng cổ Đường Lâm du khách không chỉ được biết đến với những ngôi nhà cổ xây bằng đá ong hàng trăm năm tuổi mà còn nức tiếng với nhiều món ăn dân dã như chè lam, kẹo lạc,… đặc biệt hơn cả vẫn là món tương nếp nổi tiếng ở làng Mông Phụ.
Thăng trầm nghề đúc lư đồng An Hội ở thành phố hồ chí minh

Thăng trầm nghề đúc lư đồng An Hội ở thành phố hồ chí minh

LNV - Từng nức tiếng với nghề đúc lư đồng truyền thống. Làng nghề đúc lư đồng An Hội nằm trên con đường Nguyễn Duy Cung, thuộc phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh giờ đây chỉ còn vài hộ gia đình gắng gượng giữ nghề truyền thống. Nghề đúc lư đồng An Hội đang đứng trước nguy cơ mai một. Làm sao có thể giữ nghiệp của cha ông đang là trăn trở của những người còn gắn bó với nghề?
Làng Châm Khê - Nơi giữ hồn quan họ cổ

Làng Châm Khê - Nơi giữ hồn quan họ cổ

LNV - Làng Châm Khê, thuộc phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) từ lâu đã nổi tiếng là một trong những cái nôi của di sản văn hóa phi vật thể Quan họ Bắc Ninh. Nơi đây được xem như một "bảo tàng sống" lưu giữ những giá trị tinh hoa độc đáo của loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc Quan họ Bắc Ninh.
"Bánh canh Vĩnh Phú" và hành trình xây dựng thương hiệu

"Bánh canh Vĩnh Phú" và hành trình xây dựng thương hiệu

LNV - Trong kinh doanh đầy thách thức, có những câu chuyện về sự kiên trì và dấn thân không ngừng vượt qua khó khăn. Nghệ nhân Thái Thị Thu Thuỷ, một nữ doanh nhân quê tại Thành phố Quy Nhơn, là một ví dụ rõ ràng cho điều này.
Văn hóa làng nghề trong văn hóa xứ Nghệ

Văn hóa làng nghề trong văn hóa xứ Nghệ

LNV - Làng nghề truyền thống là một nhân tố quan trọng trong văn hóa vùng miền. Với một vùng văn hóa độc đáo như xứ Nghệ, làng nghề có vai trò to lớn, là bông hoa đẹp trong bức tranh văn hóa chung. Làng nghề thể hiện sự đa dạng của văn hóa, thể hiện tính đặc sắc của địa phương. Và trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển làng nghề hợp lý là hướng đi đúng đắn để gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động