Thứ hai, 22-02-2021 | 14:06GMT+7

Vì mục tiêu về đích nông thôn mới

LNV - Tính đến thời điểm này, 16/21 xã của huyện Mỹ Đức đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy kết quả đạt được, 5 xã còn lại của huyện Mỹ Đức tiếp tục chú trọng phát triển sản xuất vì mục tiêu về đích và nâng chất của chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2021.


Huyện Mỹ Đức đã dành nhiều kinh phí để phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đến xã Tuy Lai những ngày này, điều dễ nhận thấy là nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, văn hóa... đã được đầu tư mở rộng, kiên cố. Trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi cho giá trị kinh tế cao... “Ngoài nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, người dân ở đây đã đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa, từ đó có nơi tổ chức hội họp, thể thao nên bà con rất phấn khởi...”, ông Đinh Văn Trường, người dân thôn Trù (xã Tuy Lai) nói.

Khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (năm 2012), xã Tuy Lai mới có 2/19 tiêu chí đạt, bình quân thu nhập chỉ đạt 12,37 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn tới 9,67%... Sau 8 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, hiện thu nhập bình quân của người dân xã Tuy Lai đạt 50,1 triệu đồng/người/năm. Xã chỉ còn 6 hộ nghèo, tương ứng 0,17% tổng số hộ dân trên địa bàn xã...

“Là xã thuần nông, lại có xuất phát điểm thấp nên để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đặc biệt chú trọng triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân...”, Chủ tịch UBND xã Tuy Lai Bùi Văn Quyền chia sẻ kinh nghiệm của địa phương để đưa xã nghèo về đích nông thôn mới.

Tương tự cách làm trên, 16/21 xã của huyện Mỹ Đức hiện nay đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. 5 xã còn lại: Đồng Tâm, Bột Xuyên, Lê Thanh, An Tiến, An Phú đã hoàn thành 17-18 tiêu chí... Các xã này đang phấn đấu về đích trong năm 2021, tạo tiền đề để Mỹ Đức hoàn thành chương trình xây dựng huyện nông thôn mới trước năm 2023.

“Để hoàn thành các tiêu chí, nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Đức tiếp tục xác định phải lấy phát triển sản xuất làm khâu đột phá, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt...”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai cho biết.

Trên tinh thần này, các xã trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã tập trung tìm giải pháp phát triển. Chủ tịch UBND xã Bột Xuyên Trần Xuân Hải cho biết, xã đang tập trung rà soát, hỗ trợ người dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, dược liệu, rau an toàn... Khi kinh tế gia đình đủ đầy, người dân sẽ tích cực hơn trong việc tham gia, đóng góp kinh phí thi công các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh...

Tương tự, các xã: An Tiến, An Phú, Đồng Tâm, Lê Thanh... cũng đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với thị trường... Các xã này đã xây dựng kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn, chuyển đổi cơ cấu việc làm, liên kết các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản... Bên cạnh đó, các xã còn tích cực triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” bằng việc xác định các sản phẩm thế mạnh để tập trung triển khai trong năm 2021.

“Để 5 xã còn lại hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đúng kế hoạch, huyện Mỹ Đức tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; trong đó, sẽ ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ nhu cầu cấp thiết của cộng đồng, phát triển sản xuất và phòng, chống thiên tai...”, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang thông tin thêm.

Theo Kim Nhuệ

qq