Thứ hai, 10-01-2022 | 14:29GMT+7

Hà Tĩnh: Hội nông dân cần nâng cao năng lực quản lý, xây dựng kinh tế nông thôn phát triển trong tình hình mới

LNV - Trong nhiều năm qua, sự điều hành, quản lý, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh của Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh có nhiều sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và phát kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở các cấp, còn buộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, tính hiểu quả chưa thật sự cao.
Phát huy vai trò của hội trong xây dựng kinh tế nông thôn

Qua thực hiện Chương trình “mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới” cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành ở địa phương, Hội nông dân tỉnh  Hà Tĩnh đã xây dựng nhiều chính sách, khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế, qua đó đời sống vật chất của người dân không ngừng được cải thiện, ngành nông nghiệp, nông thôn có sự đổi mới và phát triển.

Đến nay toàn tỉnh Hà Tĩnh có 171/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 94% số xã), có 19 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu,8/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vui xây dựng nông thôn mới; 2 huyện Hương Sơn và Lộc Hà đề nghị thẩm tra, đề xuất Trung ương xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 

Ông Trần Trung Thành, Phó Chủ tịch thường trực Hội nông dân Hà Tĩnh

Tình hình sản xuất nông nghiệp trong toàn tỉnh năm 2021 có sự chuyển biến tích cực. Năng suất sản xuất nông nghiệp đạt trên 55,22 tạ/ ha; sản lượng đạt trên 57,9 vạn tấn, tăng trên 4,5 vạn tấn, lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm giảm nhẹ do sự tác động của diễn biến dịch tả lợn châu phi ( trên đàn lợn) và bệnh viêm da nổi cục (trên trâu, bò), đã buộc phải tiêu huỷ số lượng lớn gia súc, gia cầm ở một số địa phương trong tỉnh có bùng phát dịch.

Xây dựng các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số, kinh tế số trong lĩnh nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh cũng đã được Hội nông dân triển khai một cách sâu rộng, qua nhiều hình thức đến với người dân nông thôn. Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền 160.500 hộ gia đình đăng ký đạt sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2021 (vượt 6.619 hộ so với năm 2020), qua bình xét có 83,345 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (đạt 103,8%).

Vẫn còn nhiều hạn chế trong quá trình triển khai

Tuy đã đạt được nhiều thành tựu trong việc xây dựng và phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nhưng thời gian qua. Hội nông dân tỉnh vẫn còn có một số hạn chế, yếu kém trong thực hiện triển khai các chính sách. Trong đó công tác tuyên truyền, vận động  hội viên, nông dân ở một số cơ sở Hội chưa thật sự đạt kết quả cao. Công tác tuyên truyền còn chậm, chưa có sự đổi mới về các hoạt động tuyên truyền, dẫn đến tình trạng một số chính sách đến hội viên chưa nắm bắt và triển khai thực hiện phù hợp với tinh hình phát triển kinh tế ở địa phương.

Chất lượng sinh hoạt cấp Hội ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, nôi dung sinh hoạt còn đơn điệu, thiếu tính thực tế, để áp dựng vào việc xây dựng và phát triển kinh tế ở địa phương. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt, xây dựng đời sống văn hoá, kinh tế ở một số đơn vị còn thấp,việc dựng quỹ hội còn gặp nhiều thiếu sót và khó khăn.
 

Tham quan gian hàng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

Qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” còn thiếu và yếu, chưa khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân trong phát triển sản xuất.

Sản xuất nông nghiệp còn mang tính manh mún nhỏ lẻ, tính liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa bền vững. Nhiều nơi, hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa gắn chặt với chế biến và thôi trường tiêu thụ, sản phẩm.

Việc thực hiện Quyết định 217,218 của Bộ chính trị về hoạt động giám sát, phản biện các hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quền cấp cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa thật sự chú trọng.

Mong rằng trong thời gian tới, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp đoàn thể, Hội nông dân Hà Tĩnh sẽ khắc phục được những khó khăn, hạn chế, yếu kém, xây dựng Hội nông dân ngày càng vững mạnh, đưa nền kinh tế nông nghiệp, nông thôn Hà Tĩnh ngày càng đổi mới và phát triển.
Bài, ảnh: Quang Hoà