Thứ sáu, 30-07-2021 | 09:47GMT+7

Cao Bằng: Phong Châu phấn đấu xây dựng "xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu"

LNV - Năm 2016, xã Phong Châu (Trùng Khánh) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện, xã tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu đến năm 2023 hoàn thành mục tiêu "xã NTM nâng cao, kiểu mẫu".


Nhân dân xã Phong Châu (Trùng Khánh) làm đường nông thôn.

Là một trong 4 xã điểm của tỉnh về đích NTM giai đoạn 2011 - 2016, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, diện mạo xã Phong Châu ngày càng đổi thay. Hệ thống giao thông, các công trình phúc lợi được đầu tư, nâng cấp phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển và nhu cầu sử dụng của người dân. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Các tuyến đường nội đồng được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng. Người dân đều nhiệt tình tham gia, ủng hộ Chương trình xây dựng NTM.

Để đạt mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, xã huy động mọi nguồn lực, rà soát các tiêu chí, tập trung thực hiện những tiêu chí chưa đạt. Vận động người dân đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất, tích cực hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề để nâng cao thu nhập. Hiện, xã duy trì và phát triển mô hình trồng mía đường tại xóm Phja Bó với 25 hộ tham gia, thu nhập khoảng 300 triệu đồng/vụ, tiến tới đăng ký tham gia sản phẩm OCOP; có 1 xưởng bóc gỗ của gia đình anh Nông Văn Hiên, xóm Nà Mằn - Bản Piên tạo việc làm thường xuyên cho 10 - 12 lao động địa phương. Ngoài ra, có 5 mô hình kinh tế gia trại chăn nuôi gia cầm, gia súc vỗ béo, thu nhập bình quân 200 - 300 triệu đồng/năm.

Kinh tế phát triển, mức sống của người dân từng bước được nâng cao, năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 6,3%. Xã tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, không để tái nghèo; phấn đấu đến năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/người.

Với nhiều cách làm hay trong cải tạo cảnh quan môi trường, không gian nông thôn của xã ngày càng được cải thiện, đảm bảo vệ sinh môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt trên 85%; công tác thu gom rác thải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đến nay, xã đảm bảo yêu cầu chất thải rắn và nước thải từ khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. Phấn đấu đến năm 2023, mỗi xóm có ít nhất một mô hình kiểu mẫu về vệ sinh môi trường.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Châu Nông Thế Thuần cho biết: Xây dựng NTM là cả quá trình lâu dài, cần sự vào cuộc của hệ thống chính trị và nhân dân. Năm 2021 - 2022, xã chọn 1 xóm kiểu mẫu về “môi trường”, 1 xóm về “an ninh trật tự”, chọn bộ phận một cửa kiểu mẫu về “hành chính công”. Đến nay, qua tự rà roát, đánh giá, xã có nhiều tiêu chí đạt và cơ bản đạt so với các tiêu chí NTM nâng cao. Xã tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đến năm 2023 xây dựng thành công "xã NTM nâng cao, kiểu mẫu".

Bài, ảnh: Thanh Huyền