Thứ hai, 21-03-2022 | 14:28GMT+7

Bắc Kạn: Hà Hiệu nỗ lực về đích xã nông thôn mới nâng cao

LNV - Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Hà Hiệu (Ba Bể) tiếp tục củng cố và nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt, đồng thời triển khai những giải pháp phù hợp để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai tại xã Hà Hiệu nhằm giúp người dân tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Được lựa chọn là xã điểm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, cấp ủy, chính quyền địa xã Hà Hiệu đã xây dựng kế hoạch để chỉ đạo tổ chức thực hiện với những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy nội lực cùng chung tay tham gia đóng góp công sức để hoàn thiện các tiêu chí về giao thông, môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở… Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương còn tích cực huy động, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ Nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các dự án phát triển sản xuất nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, giúp người dân nâng cao thu nhập và tập trung dồn lực để thực hiện đạt các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí khó đạt.

Hiện nay xã Hà Hiệu đã đạt 7/17 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Những tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch, Giáo dục, Thông tin và  Truyền thông, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Nghèo đa chiều, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Y tế, Môi trường. Để hoàn thành 10 tiêu chí còn lại vào cuối năm 2022, ngay từ đầu năm cấp ủy, chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch và quyết liệt chỉ đạo thực hiện, phối hợp với các ban, ngành của huyện để bàn bạc, thống nhất huy động các nguồn lực đầu tư để thực hiện các tiêu chí về Nhà ở dân cư, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Giáo dục...

Bên cạnh việc kêu gọi các nguồn lực đầu tư hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí về sơ sở hạ tầng nông thôn, xã Hà Hiệu còn tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án để hỗ trợ bà con nhân dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập và giảm nghèo. Cùng với việc tiếp tục chỉ đạo bà con khai thác tiềm năng, lợi thế để trồng cây ăn quả như bưởi da xanh, cam, mận chín sớm… Trong năm 2022 xã lồng ghép triển khai dự án nuôi vịt cổ xanh với quy mô 3.000 con; triển khai dự án trồng giống lúa Nhật trong vụ xuân theo mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, trong đó người dân được hỗ trợ phân bón, giống, tập huấn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Từ nguồn hỗ trợ của Dự án CSSP, xã triển khai thành lập 5 tổ hợp tác nuôi trâu, bò vỗ béo. Trong năm nay xã Hà Hiệu tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ HTX Hoa Lộc Trời phát triển quả cam sành thành sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Đối với tiêu chí về Thông tin và Truyền thông, hiện còn 2 thôn vùng cao Đông Đăm, Lủng Tráng chưa tiếp được sóng truyền thanh vì vậy xã đang đề nghị phối hợp triển khai lắp đặt hệ thống loa truyền thanh thông minh để đảm bảo 100% các thôn có hệ thống loa truyền thanh. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Chủ tịch UBND xã Hà Hiệu, ông Lý Văn Thục, cho biết: Để đạt được mục tiêu đề ra, xã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc huy động sức người, sức của cùng tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành của huyện để tranh thủ các nguồn hỗ trợ để sớm hoàn thành các tiêu chí. Tuy nhiên, xã mong muốn huyện sớm triển khai nguồn vốn hỗ trợ để di dời và xây dựng trường mầm non ra địa điểm mới đáp ứng yêu cầu về diện tích, đồng thời hỗ trợ thực hiện tiêu chí về quy hoạch do xã nông thôn mới nâng cao cần quy hoạch chi tiết riêng./.
Bài, ảnh: Hà Thanh