Thứ hai, 18-07-2022 | 15:49GMT+7

An Giang: Thoại Sơn nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

LNV - Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhằm phát triển toàn diện chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, theo hướng hiện đại, gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) không ngừng nỗ lực xây dựng huyện NTM nâng cao theo lộ trình đã đề ra.

14/14 xã của huyện Thoại Sơn đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn, kết quả thực hiện theo Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng huyện NTM nâng cao gồm 9 tiêu chí, 38 chỉ tiêu, đến nay, huyện tự đánh giá đạt 5/9 tiêu chí, 29/38 chỉ tiêu. Cụ thể, có 5 tiêu chí đạt, gồm: Tiêu chí 1 về quy hoạch; tiêu chí 2 về giao thông; tiêu chí 3 về thủy lợi và phòng, chống thiên tai; tiêu chí 4 về điện và tiêu chí 9 về an ninh trật tự và hành chính công. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cùng sở, ngành và Văn phòng điều phối NTM tỉnh hỗ trợ tích cực nên huyện đã hoàn thành 14/14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2021. 

Thời gian qua, UBMTTQVN huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ và đảng viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, các văn bản lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở. Từng đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã thường xuyên bám sát cơ sở, địa bàn phụ trách, từ đó kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn ở cơ sở.

Song, theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn, việc huy động nguồn lực xây dựng NTM nâng cao còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn xã hội hóa, vốn doanh nghiệp tham gia. Trong khi vốn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư của các địa phương. Vốn huy động trong dân hạn chế do thu nhập của người dân chưa cao, trong khi đó, giá cả xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi luôn biến động tăng.

Phú Thuận là xã thứ 14/14 của huyện Thoại Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” năm 2021. Theo đó, địa phương đã triển khai nâng cấp hoàn chỉnh các tiểu vùng đê bao khép kín, duy trì diện tích nông nghiệp 3 vụ ở mức 6.080ha/năm. Toàn bộ diện tích gieo trồng lúa đều được cơ giới hóa 100%.

Năm 2021, năng suất lúa bình quân đạt mức 6,6 tấn/ha (tăng gần 0,3 tấn/ha so năm 2018). Đặc biệt, vụ đông xuân năm 2021, năng suất tốt, giá lúa khá cao (có lúc lên gần 7.000 đồng/kg) nên lợi nhuận thu được từ 55-61 triệu đồng/ha/năm. Đây là yếu tố cơ bản tạo nên mức thu nhập của người dân trong xã.

Xác định mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững là nội dung trọng tâm trong quá trình xây dựng NTM nâng cao. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, điều kiện đặc thù và thế mạnh của địa phương. Đảng bộ và nhân dân xã Phú Thuận tiếp tục nỗ lực, quyết tâm chung tay, góp sức thực hiện xây dựng NTM nâng cao, với nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 63,22 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo đa chiều chiếm 1,08%; 93,86% dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động. Thời gian qua, xã triển khai 3 mô hình ứng dụng công nghệ cao, từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, với số tiền 170 triệu đồng. Các mô hình đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, hàng năm, nông dân thu lợi nhuận từ 100-150 triệu đồng/ha.

Ông Huỳnh Thanh Nghĩa (người dân xã Phú Thuận) chia sẻ: “Tôi rất vui khi nhìn thấy sự thay đổi của quê hương. Được các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn vận động, tuyên truyền, giải thích sự cần thiết xây dựng NTM, NTM nâng cao, tôi đã nhận thức được đây không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền địa phương, mà còn là nhiệm vụ của toàn thể nhân dân. Tôi hiểu rằng, đạt NTM nâng cao đã khó, để giữ vững và nâng chất càng khó hơn. Vì vậy, tôi hứa sẽ đóng góp hết sức mình cùng chính quyền địa phương, duy trì, nâng chất xã NTM nâng cao”. 

Sau khi xã Phú Thuận đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện thoại Sơn có 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao và là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao. Kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị huyện Thoại Sơn và sự đồng thuận, chung sức của các tầng lớp nhân dân. Với phương châm: xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, huyện Thoại Sơn đang không ngừng phấn đấu để duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn, để xứng đáng với danh hiệu “Huyện NTM” được Thủ tướng Chính phủ công nhận.
Bài, ảnh: Phương Lan
 
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn, thời gian tới, ngoài duy trì 14/14 xã đạt 19 tiêu chí và 35 chỉ tiêu theo Quyết định 1005/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Thoại Sơn quyết tâm thực hiện bộ tiêu chí mới theo Quyết định 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xã NTM, xã NTM nâng cao, gồm 19 tiêu chí và 75 chỉ tiêu.