Hà Nội: 31°C Hà Nội
Đà Nẵng: 34°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 33°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 35°C Thừa Thiên Huế

Nông thôn mới Hà Tĩnh: Chạy nước rút

LNV - Kể từ khi quyết định 321/QĐ-TTg được ban hành, Hà Tĩnh cũng gấp rút triển khai ngay kế hoạch tại quyết định số 38/2022/QĐ-UBND, phấn đấu đưa tỉnh hoàn thành xây dựng Nông thôn mới vào 2024, trong đó quyết tâm hoàn thành cơ bản 8/8 tiêu chí vào cuối năm 2023. mục tiêu này được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.

Khởi đầu một đề án

Thời điểm cuối năm 2022, Hà Tĩnh mới chỉ có 2/8 tiêu chí cơ bản đạt, các chỉ tiêu về 100% số xã đạt chuẩn, 40% xã nông thôn mới nâng cao, 20% huyện… là áp lực không nhỏ đối với tỉnh. Thời điểm này, toàn tỉnh có 177/181 xã đạt chuẩn NTM, 50 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 7 xã NTM kiểu mẫu; có thêm huyện Hương Sơn đạt chuẩn NTM, nâng tổng số 9/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Thu nhập bình quân đạt gần 40 triệu đồng/người/năm (năm 2022).

Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM là mục tiêu được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ban hành nghị quyết. Vì vậy, cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn và cách làm linh hoạt hơn. Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng tại hội nghị tổng kết nông thôn mới năm 2022 thể hiện rõ quyết tâm của toàn thể hệ thống chính trị, đoàn thể, tổ chức và người dân trong tỉnh.

Nông thôn mới Hà Tĩnh: Chạy nước rút
Tính đến cuối năm 2023, tiêu chí 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới đã cơ bản đạt với 4 xã hoàn thành thêm trong năm (2 xã đang chờ thẩm định); 8/25 xã bổ sung đạt nâng cao, 10/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn…

Tính đến cuối năm 2023, tiêu chí 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới đã cơ bản đạt với 4 xã hoàn thành thêm trong năm (2 xã đang chờ thẩm định); 8/25 xã bổ sung đạt nâng cao, 10/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn… thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2022 đạt 46,08 triệu đồng (gấp 5,5 lần so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,79% (năm 2011 là 23,91%).

Nông thôn mới Hà Tĩnh: Chạy nước rút
Một góc Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Hoàng Diệu, xã Kỳ.

Những tiêu chí cơ bản theo tiêu chí của quyết định 921/QĐ-TTg hiện đang là thách thức không nhỏ đối với mục tiêu năm 2024 của tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu đề án "Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025" đòi hỏi sự cố gắng vượt bậc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng như rất cần sự vào cuộc của các ban, bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là ưu tiên nguồn vốn để triển khai thực hiện các tiêu chí dự án.

Nỗ lực hướng đích

Theo ông Ngô Đình Long, Phó chánh văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh: Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM”, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành nghị quyết, cơ chế chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện. Đến nay, có hai tiêu chí tỉnh NTM cơ bản đạt chuẩn; các tiêu chí còn lại tổ chức triển khai đạt được một số kết quả bước đầu; các tiêu chí cấp xã, huyện đang được tập trung củng cố, nâng cao; phát triển kinh tế nông thôn có sự chuyển biến tích cực; công tác bảo vệ môi trường được tăng cường; cơ sở vật chất giáo dục, y tế, công trình nước sạch tập trung được quan tâm đầu tư nâng cấp...

Nông thôn mới Hà Tĩnh: Chạy nước rút
Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong phong trào Xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, tổng nhu cầu đề xuất hỗ trợ xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới là 4.820 tỷ đồng, tuy nhiên giai đoạn 2021-2025 Trung ương chỉ bố trí khoảng 1.178 tỷ đồng để triển khai thực hiện Chương trình, chưa bố trí nguồn vốn thực hiện Ðề án tỉnh nông thôn mới nên một số nội dung, nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện được. Đây là trở ngại lớn cho đầu tư cho các huyện và các xã trong lộ trình hướng đích.

Theo chuẩn mới giai đoạn 2021-2025, nhiều tiêu chí cần phải củng cố, nâng cao, bổ sung như: tiêu chí môi trường, các tiêu chí chất lượng sống, truy xuất nguồn gốc… Hiện nay, các xã, huyện đã tổ chức rà soát, nâng cấp các tiêu chí; nhiều địa phương từng bước chuyển sang xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu để đảm bảo tính liên tục, bền vững và có chiều sâu.

Nông thôn mới Hà Tĩnh: Chạy nước rút
Nông thôn mới Hà Tĩnh: Chạy nước rút
Sau hơn 1 thập kỷ, Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại tỉnh có nhiều chuyển biến rõ rệt. Từ một tỉnh nghèo, Hà Tĩnh vươn lên là “điểm sáng” của toàn quốc với nhiều mô hình nổi bật về mô hình sản xuất, khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư thông minh, công sở thông minh,…

Có thể thấy, sau hơn 1 thập kỷ, Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại tỉnh có nhiều chuyển biến rõ rệt. Từ một tỉnh nghèo, Hà Tĩnh vươn lên là “điểm sáng” của toàn quốc với nhiều mô hình nổi bật về mô hình sản xuất, khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư thông minh, công sở thông minh,… Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp và làm mới tương đối đồng bộ; nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng; giáo dục và đào tạo phát triển ổn định vững chắc; hoạt động văn hóa thể dục, thể thao ngày càng phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 khoảng 46,3 triệu đồng/người/năm (tăng 4,6 triệu đồng so với năm 2020); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn năm 2022 còn khoảng 5,4%, giảm 1,7% so với năm 2020; giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp tăng 3,36% (cao nhất trong những năm gần đây); môi trường nông thôn được cải thiện theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; an toàn, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn ổn định.

Nông thôn mới Hà Tĩnh: Chạy nước rút
Nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả trên địa bàn tỉnh được nhân rộng.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết 3 năm giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã bày tỏ: Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Hà Tĩnh vẫn còn khó khăn: Các xã chưa đạt chuẩn NTM khối lượng công việc còn lớn; các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao và kiểu mẫu số lượng và chất lượng còn thấp; tiến độ xây dựng huyện đạt chuẩn ở các huyện Kỳ Anh, Hương Khê chậm, khối lượng còn nhiều, kinh phí lớn; thực hiện Đề án tỉnh NTM đang gặp nhiều khó khăn…

Còn nhiều vấn đề, nhiều trở ngại trên chặng đường đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới vào 2024. Thành quả của Hà Tĩnh ngày hôm nay đã thể hiện nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, tổ chức – xã hội cùng hướng đích. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xuyên suốt trong cả giai đoạn đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải vào cuộc, lấy kết quả xây dựng NTM làm thước đo quan trọng đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ.

(Trang thông tin có sự phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương)

Nguyễn Nam

Tin liên quan

Tin mới hơn

Vĩnh Tường: Đội ngũ tuyên truyền viên - Cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân

Vĩnh Tường: Đội ngũ tuyên truyền viên - Cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân

LNV - Bên cạnh việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) luôn phát huy vai trò hạt nhân trong việc “nói cho dân hiểu”, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống; tuyên truyền, khuyến khích, động viên nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.
Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

LNV - Trong 5 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tính đến nay, Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 20/90 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để về đích xây dựng nông thôn mới

Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để về đích xây dựng nông thôn mới

LNV - Diện mạo nông thôn của tỉnh Gia Lai đã có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, đã tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất.
Bình Thuận: Xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

Bình Thuận: Xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

LNV - Ngày 19-3, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 627 /QĐ-UBND công nhận xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà, huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao.
Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Cách trung tâm huyện 07 km, Vạn Thắng là xã thuộc vùng nội đồng của huyện Ba Vì (Hà Nội), có tổng diện tích đất tự nhiên 990,67 ha, dân số 3.904 hộ, 16.469 nhân khẩu cư trú tại 07 thôn trong xã. Nền kinh tế của xã đa thành phần, gồm sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và công nghiệp, thương mại dịch vụ.
Hoài ân (Bình Định): Xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hoài ân (Bình Định): Xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

LNV - Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Hoài Ân chung sức xây dựng nông thôn mới”, huyện Hoài Ân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp thôn tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tin khác

Hoà Bình: Các cấp Hội nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới

Hoà Bình: Các cấp Hội nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới

LNV - Thời gian qua, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, các cấp Hội Nông dân (HND) tỉnh Hoà Bình đã phát huy vai trò cầu nối giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê.
Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

LNV - Phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô tích cực triển khai sâu rộng phong trào đến các đoàn thể, tổ chức thành viên và tầng lớp nhân dân. Kết quả thực hiện phong trào đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân trong bảo vệ môi trường, góp phần làm đẹp cảnh quan, tô điểm bức tranh về những miền quê đáng sống.
Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

LNV - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, nhân dân huyện Thạch Hà trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn với nhiều thành quả nổi bật.
Bình Thuận: Công nhận xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

Bình Thuận: Công nhận xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

LNV - Ngày 19-03, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 627 /QĐ-UBND công nhận xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà, huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao.
(Gia Lâm) Xã Dương Quang đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

(Gia Lâm) Xã Dương Quang đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

LNV - Sáng 17/05, Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Dương Quang, huyện Gia Lâm tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024).
Lý Sơn: Đảo xanh giữa nắng hạ

Lý Sơn: Đảo xanh giữa nắng hạ

LNV - Hiện đang là đỉnh điểm của nắng nóng, nhiều nơi đang đối diện với khô hạn. Trong khi đó, ở đảo Lý Sơn, màu xanh vẫn trải dài giữa cái nắng oi bức của mùa hạ...
Hải phòng: Xây dựng nông thôn mới bứt phá ngoạn mục

Hải phòng: Xây dựng nông thôn mới bứt phá ngoạn mục

LNV - Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG ) về xây dựng nông thôn mới được thành phố Hải Phòng xác định là chương trình trọng tâm thực hiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.
Lào Cai: Tăng tốc hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Lào Cai: Tăng tốc hoàn thành xây dựng nông thôn mới

LNV - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Lào Cai đang đặt mục tiêu đầy quyết tâm là đến hết năm 2025 sẽ có thêm 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 84. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển toàn diện của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.
Nghệ An: Thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

Nghệ An: Thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Sáng 9/5, tại thành phố Vinh, Hội đồng Thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An tổ chức bỏ phiếu thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới các mức lần thứ 4, năm 2024.
Về xã nông thôn mới nâng cao Đỗ Động

Về xã nông thôn mới nâng cao Đỗ Động

LNV - Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, xã Đỗ Động (huyện Thanh Oai) đã tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao.
Lạng Sơn: Mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Lạng Sơn: Mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

LNV - Những năm gần đây, cùng với sự hỗ trợ của các cấp bộ đoàn và ý chí nỗ lực của thanh niên, nhiều mô hình khởi nghiệp đã thành công, đem lại thu nhập cao, góp phần quan trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).
Yên Bái: Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Yên Bái: Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

LNV - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Quyết định Số: 826/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.
Bình Định: Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Bình Định: Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng

LNV - Xác định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã có nhiều chủ trương, Nghị quyết chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Xã Bàu Cạn(Gia Lai): Đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Xã Bàu Cạn(Gia Lai): Đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

LNV - Sau khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2016, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông ( Gia Lai) tiếp tục được Huyện uỷ giao nhiệm vụ đạt chuẩn NTM vào năm 2025. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng và giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được, xã Bàu Cạn tập trung tuyên truyền, huy động các nguồn lực cùng chung tay xây dựng NTM nâng cao.
Phú Yên: Xã Đức Bình Tây đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Phú Yên: Xã Đức Bình Tây đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

LNV - Phát huy truyền thống của địa phương trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông tỉnh Hà Giang

Tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông tỉnh Hà Giang

LNV - Chiều 28.5, tại Khách sạn Yên Biên Luxury (TPHG), Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông tỉnh Hà Giang (1994 – 2024).
Vĩnh Tường: Đội ngũ tuyên truyền viên - Cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân

Vĩnh Tường: Đội ngũ tuyên truyền viên - Cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân

LNV - Bên cạnh việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) luôn phát huy vai trò hạt nhân trong việc “nói cho dân hiểu”, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống; tuyên truyền, khuyến khích, động viên nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.
2 phương án BHXH 1 lần trong dự thảo Luật BHXH đã tối ưu

2 phương án BHXH 1 lần trong dự thảo Luật BHXH đã tối ưu

LNV - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu nhiều phương án nhận BHXH 1 lần, nhưng không có phương án nào khác ngoài 2 phương án nêu trong dự luật.
Bắc Ninh: Triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường làng nghề

Bắc Ninh: Triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường làng nghề

LNV – Để phát triển làng nghề theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, tỉnh Bắc Ninh đang tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về môi trường tại các làng nghề, cụm công nghiệp làng nghề…
Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ chi phí nhãn hiệu cho sản phẩm OCOP

Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ chi phí nhãn hiệu cho sản phẩm OCOP

OVN – Nhằm khuyến khích các chủ thể xây dựng thương hiệu để mở rộng đầu ra cho sản phẩm OCOP, vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định số 51 về hỗ trợ triển khai chương trình OCOP đến năm 2025.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động