Liên kết sản xuất tăng nội lực xây dựng nông thôn mới Diên Khánh

LNV - Việc phát triển kinh tế nông thôn thông qua các mô hình HTX kiểu mới đang là hướng đi đúng đắn nâng cao kinh tế - xã hội của huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa). Đây là tiền đề giúp các xã nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), từng bước góp phần đưa huyện Diên Khánh cán “đích” huyện NTM.
Theo Phòng Kinh tế huyện Diên Khánh, trên địa bàn huyện hiện có hàng chục HTX chủ động đổi mới, xây dựng được mối liên kết với doanh nghiệp và tạo thành chuỗi giá trị hàng hóa bền vững thông qua mối liên kết “4 nhà”, từ đó giúp huyện hình thành được những cánh đồng lúa lớn với diện tích 700 - 1.000ha lúa giống/vụ và hơn 500ha lúa thương phẩm/vụ.

Phát huy vai trò của kinh tế hợp tác

Trong sự liên kết này, doanh nghiệp đứng ra đầu tư giống, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất, các HTX chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất theo hướng khoa học, bảo đảm chất lượng sản phẩm khi cung ứng cho doanh nghiệp. Nhờ đó, tư duy sản xuất của người dân đã thay đổi, năng suất và chất lượng sản phẩm gia tăng.

Nhiều HTX chủ động xây dựng được mối liên kết với doanh nghiệp và tạo thành chuỗi giá trị hàng hóa bền vững


Điển hình như HTX Nông nghiệp Diên Lộc (xã Bình Lộc). Giám đốc Lê Văn Hùng cho biết, những năm qua, HTX ký hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa đối với 3 doanh nghiệp là CTCP Giống cây trồng Đông Nam, CTCP Giống cây trồng Nha Hố (tỉnh Ninh Thuận) và Công ty TNHH Nông Việt Phát (tỉnh Đắk Lắk). Các công ty này bao tiêu sản phẩm theo giá thị trường và giá bảo hiểm (tối thiểu) là 6.000 đồng/kg lúa. Nhờ liên kết được với các doanh nghiệp, HTX đã cố gắng vận động và hỗ trợ cho thành viên bằng nhiều hình thức nên diện tích ngày càng tăng, mức độ liên kết ngày càng chặt chẽ.

Theo ông Hùng, thời gian gần đây, chi phí sản xuất lúa đã tăng lên chóng mặt, nhất là giá phân bón đã tăng gần 3 lần so với cách đây 2 vụ lúa. Vì vậy, Ban giám đốc HTX đến từng công ty thu mua lúa để trao đổi, đàm phán nâng giá sàn mua lúa lên nhằm giảm bớt khó khăn cho các thành viên.

Hiện, toàn HTX Nông nghiệp Diên Lộc có 287ha lúa. Kế hoạch năm 2022, HTX tiêu thụ 3.000 tấn lúa giống xác nhận 1 cho thành viên. Qua tính toán, các hộ tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống tăng thu nhập gấp 1,4 lần so với các hộ không liên kết. Cụ thể, 1 ha lúa liên kết sản xuất lúa giống, giúp cho thành viên HTX tăng thu nhập so với 1 ha không liên kết hơn 6,1 triệu đồng.

Cũng là mô hình kinh tế hợp tác tiêu biểu trên địa bàn huyện Diên Khánh, HTX Nông nghiệp Diên Hòa (xã Diên Hòa) không chỉ chú trọng phát triển mô hình sản xuất, mà còn chú trọng cùng địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đến nay, những con đường bê tông nội đồng rộng rãi, hệ thống thủy lợi được cứng hóa đến từng chân ruộng đã tạo điều kiện tốt nhất cho người dân sử dụng máy móc, giảm thời gian, chi phí trong quá trình sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất từ 30 - 40% so với trước.

Hay như HTX nông nghiệp Suối Hiệp 1 (xã Suối Hiệp) đã tổ chức, hướng dẫn người dân sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn. Đến nay, HTX đã xây dựng được chuỗi giá trị nông sản lúa gạo nhờ liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa giống trên diện tích hàng chục héc ta. Mô hình sản xuất của HTX không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn thúc đẩy xây dựng NTM. HTX đang cùng địa phương đẩy mạnh đào tạo nghề và đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất và từng bước mở rộng quy mô hoạt động.

Theo Phòng Kinh tế huyện Diên Khánh, toàn huyện hiện có hơn 20 HTX nông nghiệp, hầu hết các HTX đều phát triển theo Luật HTX 2012 khi chú trọng đầu tư sản xuất theo hướng bền vững.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Thời gian qua, chương trình xây dựng NTM ở huyện Diên Khánh đã làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn cũng như nâng cao nhận thức của nhân dân. Nếu năm 2011, toàn huyện chỉ có 6/17 xã đạt từ 10 đến 13 tiêu chí thì đến năm 2021 đã xây dựng thành công 13/16 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã còn lại đạt từ 12 đến 14 tiêu chí; đặc biệt có 8 xã đạt từ 8 - 12/12 tiêu chí của xã NTM nâng cao.

Huyện Diên Khánh phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 16/16 xã đạt chuẩn NTM


Trong đó, nổi bật là kinh tế nông nghiệp có chuyển biến tích cực theo hướng cơ cấu lại sản xuất từng bước hình thành khá rõ nét và khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương. Điều kiện sống cả về vật chất lẫn tinh thần của phần lớn cư dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng/người/năm, tăng 2,16 lần so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đa chiều giảm xuống còn 0,87%, khoảng cách chênh lệch về mọi mặt giữa nông thôn và thành thị được thu hẹp đáng kể.

Đạt được thành quả trên là do các địa phương luôn nhận thức rõ xây dựng NTM có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Theo đó, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của hệ thống chính trị, giữa các ngành, địa phương, gắn với việc phân công cụ thể và điều hành thực hiện theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; đặc biệt là được sự đồng thuận của nhân dân nên đã tập trung được các nguồn lực và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Sau hơn 10 năm xây dựng NTM, với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy nội lực trong dân, huyện đã huy động các nguồn lực trên trên 647 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó nguồn vốn do nhân dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 150 tỷ đồng. Nhờ vào nguồn vốn đầu tư, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa… được xây dựng kiên cố, phục vụ tốt hơn đời sống của người dân. Bên cạnh đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả: Mô hình trồng lúa giống của các HTX, trồng nấm xã ở Bình Lộc, tổ liên kết trồng cây ăn trái sạch ở xã Diên Thọ… từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

Huyện Diên Khánh phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 16/16 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt NTM kiểu mẫu và đạt huyện NTM trước năm 2025. Trước mắt, huyện chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì và có kế hoạch nâng cao các tiêu chí; tập trung nguồn lực để xây dựng xã NTM nâng cao. Tổng nguồn vốn dự kiến huy động cho chương trình giai đoạn 2021 - 2025 là 99,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện sẽ đầu tư hơn 40,6 tỷ đồng.

Cụ thể, trong thời gian tới, huyện Diên Khánh tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và sự chung tay đóng góp xây dựng NTM; Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đầu tư, nâng cấp hạ tầng về giao thông, nước sạch nông thôn, cơ sở vật chất giáo dục, cơ sở vật chất văn hóa, thể dục thể thao; Chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm; tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tăng hiệu quả kinh tế; gắn nông nghiệp với phát triển du lịch; triển khai 5 xã thực hiện sâu rộng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo hướng gia tăng giá trị; Tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, tạo nhiều việc làm mới, đáp ứng nhu cầu giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tăng cường công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; huy động các nguồn lực xã hội và cân đối đủ nguồn vốn theo từng năm để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phấn đấu đến năm 2023, xã Diên Tân, Diên Đồng và Diên Xuân sẽ đạt NTM; năm 2024, huyện có 8 xã đạt NTM nâng cao gồm: Diên Điền, Diên An, Diên Phước, Diên Lạc, Diên Sơn, Diên Phú, Diên Hòa và Diên Thọ, trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là Diên Điền, Diên An và Diên Phước; đồng thời xây dựng huyện Diên Khánh đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2025.

Bài và ảnh Lan Ngọc

Tin liên quan

Tin mới hơn

Thanh Hoá: Phát triển ngành nghề nông thôn gắn xây dựng nông thôn mới

Thanh Hoá: Phát triển ngành nghề nông thôn gắn xây dựng nông thôn mới

LNV - Làng nghề và các ngành nghề truyền thống đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới ở huyện Hoằng Hóa
Thừa Thiên Huế: Gắn giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới

Thừa Thiên Huế: Gắn giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới

LNV - Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện A Lưới đã từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Thanh Bình Thịnh - xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Đức Thọ

Thanh Bình Thịnh - xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Đức Thọ

LNV - Được công nhận xã NTM kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về ngành nghề nông thôn với điểm nhấn là làng mộc truyền thống đã giúp xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) mở ra nhiều cơ hội phát triển.
Phú Xuyên (Hà Nội): Xây dựng nông thôn mới mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân

Phú Xuyên (Hà Nội): Xây dựng nông thôn mới mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân

LNV - Với nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã có những bước tiến nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội.
Bắc Kạn: Phát huy vai trò của người dân trong xây dựng Nông thôn mới

Bắc Kạn: Phát huy vai trò của người dân trong xây dựng Nông thôn mới

LNV - Thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo động lực giúp kinh tế ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phát triển hơn. Người dân ngày càng chủ động phát huy được vai trò của mình, xây dựng nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao.
Bắc Kạn: Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch

Bắc Kạn: Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch

LNV - Du lịch nông thôn đang được tỉnh Bắc Kạn chú trọng, đầu tư để góp phần làm "đòn bẩy" thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với tiềm năng lớn của du lịch nông thôn, ngành du lịch tỉnh đang xây dựng nhiều sản phẩm chất lượng, đa dạng, độc đáo thu hút du khách trong và ngoài nước.

Tin khác

Hà Giang: Huyện Xín Mần linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

Hà Giang: Huyện Xín Mần linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Xuất phát điểm nhiều khó khăn, thách thức khi Bộ tiêu chí nông thôn mới quy định mới của Chính phủ cao hơn, trong khi nguồn lực các địa phương hạn hẹp, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và tinh thần hưởng ứng của người dân trong toàn huyện, Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở huyện Xín Mần đạt được kết quả tích cực.
Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2025

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2025

LNV - Để đạt được mục tiêu Hà Nội đến năm 2025 hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp TP, Hà Nội cần có 100% số huyện, xã đạt chuẩn NTM, 20% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
Đồng Nai: Đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

Đồng Nai: Đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, đến nay toàn quốc có hơn 6.000 xã đạt chuẩn NTM (NTM - chiếm hơn 73,6% trên tổng số xã).
Bắc Kạn: Xây dựng Nông thôn mới đi vào chiều sâu

Bắc Kạn: Xây dựng Nông thôn mới đi vào chiều sâu

LNV - Là tỉnh miền núi có rất nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, tuy nhiên, nhờ những nỗ lực, giải pháp quyết liệt nên tỉnh Bắc Kạn đã đạt nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, Bắc Kạn đã có 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, nhiều xã bước vào xây dựng NTM nâng cao.
Huyện Na Rì (Bắc Kạn): Xã Côn Minh gắn làng nghề với xây dựng nông thôn mới

Huyện Na Rì (Bắc Kạn): Xã Côn Minh gắn làng nghề với xây dựng nông thôn mới

LNV - Xuyên suốt quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), người dân luôn là chủ thể - người làm và người hưởng lợi. Xây dựng NTM phải dựa trên những lợi thế địa phương. Xác định rõ điều này, xã Côn Minh (Na Rì, Bắc Kạn ) luôn lấy nhân dân làm trọng tâm trong triển khai Chương trình xây dựng NTM. Gắn thế mạnh chủ lực từ cây dong riềng để phát triển kinh tế. Đến nay, xã Côn Minh đã đạt 16/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng xã NTM.
Phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Sau hơn 12 năm bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), văn hóa đã trở thành một trong những nội dung then chốt, bảo đảm tính bền vững và là nền tảng, động lực quan trọng để cả nước tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Hà Giang: Chương trình "Tình nguyện mùa Đông năm 2023" ở xã Nà Chì

Hà Giang: Chương trình "Tình nguyện mùa Đông năm 2023" ở xã Nà Chì

LNV - Thực hiện chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2023”, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng Nông thôn mới và công tác an sinh xã hội, ngày 12.11, Huyện đoàn Xín Mần, UBND xã Nà Chì phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành cầu dân sinh thôn Nậm Sái và chương trình “Đông ấm cho em” tại điểm trường Mầm non và Tiểu học Bản Vẽ, xã Nà Chì (Xín Mần).
Thừa Thiên Huế: Chuyển đổi số hướng đến nông thôn mới thông minh

Thừa Thiên Huế: Chuyển đổi số hướng đến nông thôn mới thông minh

LNV - Không chỉ xây dựng cuộc sống ấm no, hạ tầng khang trang, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) còn gắn với chuyển đổi số, hướng đến NTM thông minh.
Huyện Gia Lâm (Hà Nội): Xây dựng những miền quê đáng sống

Huyện Gia Lâm (Hà Nội): Xây dựng những miền quê đáng sống

LNV - Theo báo cáo của UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội), tính đến hết năm 2022, huyện Gia Lâm có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao (đạt 75%). Năm 2023, huyện tập trung xây dựng NTM nâng cao tại 5 xã còn lại là: Kim Sơn, Trung Mầu, Yên Thường, Dương Quang, Đông Dư; Đồng thời phấn đấu thêm 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là Ninh Hiệp, Bát Tràng, nâng số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lên 5 xã.
Thanh Hoá: Đẩy mạnh dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Thanh Hoá: Đẩy mạnh dân vận trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hoá đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo (DVK) trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là phát triển kinh tế, XDNTM, NTM nâng cao. Trong quá trình thực hiện, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuy Phước, Bình Định: Nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tuy Phước, Bình Định: Nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

LNV - Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, từng gia đình và người dân. Năm 2020 huyện Tuy Phước đã được Nhà nước ký Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Thạch Thất: Nâng cấp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thạch Thất: Nâng cấp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

LNV - Huyện Thạch Thất ghi dấu ấn trong hành trình xây dựng nông thôn mới với kết cấu hạ từng kinh tế phát triển đồng bộ. Năm 2020, huyện Thạch Thất đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 91 triệu đồng/người/năm. Từ những kết quả đạt được, huyện Thạch Thất đã đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí đến năm 2025 với nhiệm vụ cụ thể.
Hà Giang: Phát triển kinh tế - xã hội từ du lịch nông thôn

Hà Giang: Phát triển kinh tế - xã hội từ du lịch nông thôn

LNV - Những năm qua, phát triển du lịch Hà Giang luôn được quan tâm và có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và được xác định là một trong ba nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó, phát huy du lịch nông thôn (DLNT) sẽ khơi dậy tiềm năng, lợi thế của khu vực nông thôn vừa gắn với phát triển du lịch cộng đồng, điểm DLNT. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế vùng nông thôn, xây dựng nông thôn mới (NTM) đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
Nâng cao giá trị sản phẩm "lúa gạo hữu cơ Trà Vinh"

Nâng cao giá trị sản phẩm "lúa gạo hữu cơ Trà Vinh"

LNV - Trong các mục tiêu phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, phát triển nông nghiệp sạch - nông nghiệp hữu cơ được coi là mục tiêu trọng điểm của Trà Vinh. Trong đó, nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực lúa - gạo hữu cơ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bởi Trà Vinh được thiên nhiên ưu đãi những điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây lúa nước.
Tuy Phước, Bình Định: Xã Phước Quang nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Tuy Phước, Bình Định: Xã Phước Quang nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Trong quá trình XDNTM, xã Phước Quang ghi dấu ấn bằng việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, thu nhập bình quân đầu người tăng, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp... Lấy mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2023 là đích đến, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Quang đã quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, hoàn thành mục tiêu đề ra.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Thái Bình: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục,  bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023 – 2026

Thái Bình: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023 – 2026

LNV - Chiều ngày 11/12, Công an tỉnh phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) giai đoạ
Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất

Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất

LNV - Năng suất là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống của người dân. Thúc đẩy năng suất luôn là chủ đề được tất cả các quốc gia trên thế giới quan tâm và muốn thực hiện. Tại Việt Nam, hơn 35 năm
Tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa - ẩm thực làng nghề truyền thống

Tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa - ẩm thực làng nghề truyền thống

LNV - Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 diễn ra từ ngày 1 đến 3/12 tại Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng). Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức. Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023 với chủ đề “Giao lưu văn hóa ẩm thực với bạn bè quốc tế” được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, ẩm thực truyền thống của Thủ đô Hà Nội, xây dựng và khai thác có hiệu quả thương hiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch của Thủ đô.
Hà Giang: Lễ hội văn hóa ẩm thực và làng nghề rượu ngô truyền thống

Hà Giang: Lễ hội văn hóa ẩm thực và làng nghề rượu ngô truyền thống

LNV - Trong 2 ngày 1.12 - 2.12, tại chợ trung tâm xã Thanh Vân, Huyện đoàn Quản Bạ phối hợp với UBND xã Thanh Vân tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực và làng nghề rượu ngô truyền thống xã Thanh Vân gắn với hoạt động xúc tiến thương mại, trưng bày và giới thiệu sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
Đắk Lắk: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khuyến công

Đắk Lắk: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khuyến công

LNV - Ngày 01/12/2023, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn "Nghiệp vụ khuyến công” cho cán bộ quản lý Nhà nước và thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực khuyến công tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức chung về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực khuyến công và thực hiện hoạt động dịch vụ khuyến công.
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động