Thứ hai, 19-09-2022 | 10:59GMT+7

Lâm Đồng: Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng

LNV - Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã đặc biệt quan tâm phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng song song với đầu tư nâng cao chất lượng nông sản. Nhờ đó, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh; góp phần nâng cao đời sống người dân.


Sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước. (Ảnh: ST).

Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng
Thời gian qua, việc xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng luôn được tỉnh Lâm Đồng quan tâm thực hiện. Ngoài việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, các cơ quan như Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn còn phân công lực lượng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, nông dân thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các mặt hàng nông sản đặc trưng.

Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành đăng ký 26 nhãn hiệu và được cấp văn bằng bảo hộ đối với 23 nhãn hiệu (15 nhãn hiệu chứng nhận; 8 nhãn hiệu tập thể), 3 nhãn hiệu đã nộp đơn cấp văn bằng bảo hộ. Nhiều nhãn hiệu đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng như: Lúa gạo Cát Tiên, Nếp quýt Đạ Tẻh, Sầu riêng Đạ Huoai, Trà B’Lao, Tơ lụa Bảo Lộc, Cà phê Di Linh, Rau - hoa Đà Lạt, Dâu tây Đà Lạt, Chuối Laba Đạ K’Nàng...

Không chỉ đăng ký trong nước, Sở Khoa học và Công nghệ còn chủ động hỗ trợ việc đăng ký bảo hộ ra nước ngoài đối với các thương hiệu nông sản đặc trưng thế mạnh. Điển hình là việc hỗ trợ hỗ trợ huyện Bảo Lộc đăng ký nhãn hiệu “Trà B’Lao” tại thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và đã được bảo hộ độc quyền; thành phố Đà Lạt đăng ký nhãn hiệu “Rau Đà Lạt” tại thị trường Trung Quốc và Singapore; đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” bảo hộ độc quyền tại thị trường Trung Quốc…

Việc xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đã giúp nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước đối với các sản phẩm nông sản; từ đó, giúp thay đổi đời sống của người dân vùng sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thực tế cho thấy, việc tập trung xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng đang là hướng đi mang lại những hiệu quả rõ rệt. Không chỉ giúp các địa phương khai thác tốt tiềm năng, lợi thế nông nghiệp, quá trình xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng còn giúp khẳng định vị trí hàng nông sản Lâm Đồng tại thị trường trong và ngoài nước; góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa và nâng cao đời sống người dân.

Gắn xây dựng thương hiệu với sản phẩm OCOP đặc trưng

Bên cạnh xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm, tại Lam Đồng, việc xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng còn luôn gắn liền với thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP.

Từ năm 2021, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo xúc tiến thị trường nông sản gắn với phát triển sản phẩm OCOP do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Để tạo thuận lợi cho các địa phương, chủ thể tham gia Chương trình OCOP, hàng năm tỉnh đều phân bổ kinh phí với mục tiêu khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tạo chuỗi giá trị bền vững.

Tổng kinh phí dự kiến đầu tư cho Chương trình OCOP giai đoạn 2021- 2025 toàn tỉnh là 80 tỷ đồng… Các ngành, các địa phương đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa, áp dụng các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm.

Nhờ đó, các sản phẩm của Lâm Đồng được công nhận chuẩn OCOP đều là các sản phẩm bảo đảm đầy đủ các tiêu chí; đồng thời, cũng là những mặt hàng nông sản đặc trưng của các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Tính đến hết năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 123 sản phẩm được công nhận OCOP, vượt xa mục tiêu đề ra theo lộ trình. Trong đó, có 51 sản phẩm 3 sao, 65 sản phẩm 4 sao và 7 sản phẩm được xếp 5 sao.
 

Chuối Laba Đạ K’Nàng, sản phẩm OCOP nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: ST).
 
Để việc xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững, Lâm Đồng cũng đặc biệt chú trọng công tác quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại. Những năm gần đây, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công Thương đã phối hợp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nhất là sản phẩm OCOP. Hàng năm, Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại nông sản đặc trưng, chủ lực; xây dựng kế hoạch tổ chức phiên chợ hàng Việt trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức đoàn doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị có sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc sản của tỉnh tham gia hội chợ thương mại tại những thị trường lớn ở trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh đó, hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến, các nhóm tiêu thụ nông sản an toàn, sản phẩm OCOP toàn quốc cũng được cơ quan chuyên môn đẩy mạnh thực hiện. Ddeensd nay, đã có hàng chục doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được kết nối trong các nhóm trên những nền tảng mạng xã hội như: Zalo và Facebook. Thông qua các thị trường trực tuyến, các doanh nghiệp, hợp tác xã đã có thêm cơ hội trao đổi, tìm kiếm cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, nhất là trong giai đoạn bị tác động bởi dịch COVID-19.

Với chủ trương đẩy mạnh xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng, thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ về cơ chế, chính sách; tập trung xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với huy động, lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ sản xuất. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP gắn với các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối quảng bá thương hiệu sản phẩm; tăng cường hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng nông sản của tỉnh nói chung và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng nói riêng.

Trúc Lam (t/h)