Thứ năm, 22-07-2021 | 10:15GMT+7

Xây dựng thương hiệu ngành thủ công mỹ nghệ gắn với xúc tiến thương mại

LNV - Để có thể mạnh mẽ vươn ra thế giới, ngành thủ công mỹ nghệ (TCMN) cần xác định định hướng chiến lược xuất khẩu hàng TCMN giai đoạn 2021- 2025. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung nâng cao năng lực xuất khẩu chuỗi giá trị hàng TCMN trên cơ sở tập trung vào các nhóm mặt hàng có lợi thế cạnh tranh, gia tăng giá trị sản phẩm, tăng cường hợp chuẩn quốc tế, nhằm đáp ứng được nhiều phân khúc thị trường khác nhau. Tăng cường tính gắn kết ngành và xây dựng thương hiệu ngành TCMN gắn với xúc tiến thương mại, phát triển bền vững…
Dù không phải là ngành hàng thiết yếu nhưng trong một xã hội phát triển, nhu cầu hàng trang trí bằng các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) đóng vai trò ngày càng cao, khiến dư địa phát triển ngành hàng này hiện rất lớn. 

Do đó, để nắm bắt cơ hội thị trường, các cơ sở, doanh nghiệp làng nghề cần trang bị những nền tảng cơ bản theo yêu cầu thị trường; trong đó, có truy xuất nguồn gốc. Các chuyên gia nhận định, Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu hàng TCMN và nông sản, có những sản phẩm tốt và những nhà sản xuất có trách nhiệm; Nhất là nhiều cơ hội lớn đang được mở ra từ các Hiệp định Thương mại tự do như EVFTA đối với ngành TCMN. Thêm vào đó, người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn về vấn đề môi trường và xã hội, trong đó đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nguồn gốc, tính hợp pháp của nguyên liệu sử dụng an toàn và sức khỏe… Đây sẽ là thách thức không nhỏ khi hiện trạng sản xuất ở các làng nghề còn manh mún, nhỏ lẻ.
 

Để có thể mạnh mẽ vươn ra thế giới, ngành TCMN cần xác định định hướng chiến lược xuất khẩu hàng TCMN giai đoạn 2021- 2025. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung nâng cao năng lực xuất khẩu chuỗi giá trị hàng TCMN trên cơ sở tập trung vào các nhóm mặt hàng có lợi thế cạnh tranh, gia tăng giá trị sản phẩm, tăng cường hợp chuẩn quốc tế, nhằm đáp ứng được nhiều phân khúc thị trường khác nhau. Tăng cường tính gắn kết ngành và xây dựng thương hiệu ngành TCMN gắn với xúc tiến thương mại, phát triển bền vững, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên bình diện khu vực, phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 5 tỷ USD vào năm 2025.

Với hơn 5.000 làng nghề và làng có nghề trên cả nước đã tạo việc làm cho khoảng 11 triệu lao động nông thôn. Các sản phẩm làng nghề của nước ta đã xuất khẩu sang khoảng 160 quốc gia, vùng lãnh thổ, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,7 tỷ USD/năm.
Bài, ảnh: Bình Nguyên