Thứ hai, 24-05-2021 | 14:43GMT+7

Thanh Hóa: Xã Trường Giang đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

LNV - Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là một nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, xã Trường Giang (Nông Cống) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, mang lại đổi thay tích cực trên cả 3 lĩnh vực: nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại.
Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, cấp ủy, chính quyền xã Trường Giang đã tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khuyến khích người dân dồn đổi ruộng đất, tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề dịch vụ, thương mại... Xã đã tiến hành quy hoạch lại đất, quy hoạch vùng sản xuất cây trồng, nuôi trồng thủy sản, vùng khai thác tiềm năng trên đất bãi, vùng sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn.
 

Nghề dệt chiếu cói thôn Ngọc Lẫm, xã Trường Giang tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Xã hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị canh tác. Chính quyền xã Trường Giang đã vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ theo hướng tích cực, đẩy mạnh chuyển giao khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm theo mô hình liên kết “4 nhà”. Các mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, như: Lúa chất lượng cao, các loại dưa, rau màu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Diện tích gieo trồng hàng năm của xã đạt hơn 300 ha, trong đó diện tích trồng lúa đạt 195 ha; đưa vào sản xuất 100% giống lúa ngắn ngày như Thiên Ưu 8, Thái Xuyên 111, Khang Dân, năng suất bình quân đạt 60 - 70 tạ/ha. Bên cạnh đó, xã còn tích cực mở rộng diện tích rau màu các loại, đưa các giống dưa lê, dưa hấu, dưa chuột, đậu đỗ, rau xanh vào gieo trồng với phương pháp canh tác an toàn và diện tích gieo trồng hàng năm đạt gần 100 ha. Đến nay, giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha đất canh tác ở xã Trường Giang đạt hơn 100 triệu đồng/năm.

Cùng với đó, xã khuyến khích, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Các mô hình kinh tế trang trại có quy mô từ 1 đến 5 ha phát triển khá mạnh, chủ yếu là nuôi trồng thủy sản theo hướng bán công nghiệp và công nghiệp. Với diện tích 164,6 ha nuôi trồng thủy sản, người dân chủ yếu nuôi thả tôm sú, cua, cá, tôm thẻ chân trắng, cá vược, rô phi... Tổng thu nhập từ nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản của xã đạt 25 tỷ đồng/năm.

Không chỉ tập trung phát triển nông nghiệp, trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, xã tăng cường đầu tư nguồn lực xây dựng hạ tầng điện, đường, tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ các mô hình sản xuất, tạo điều kiện cho người dân vay vốn phục vụ sản xuất và đời sống, phát triển đa dạng các ngành nghề... Trong đó, nghề truyền thống may nón lá và dệt chiếu cơ bản ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 1.245 hộ, với hơn 2.000 lao động và thu nhập đạt hơn 20 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Liêm, Chủ tịch UBND xã Trường Giang, cho biết: Những năm qua, kinh tế của xã liên tục tăng trưởng và phát triển, thu nhập bình quân của người dân đạt hơn 45 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Hiện xã đã và đang tích cực triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu thu nhập bình quân của người dân đạt 47 triệu đồng/năm vào cuối năm 2021. Để đạt được mục tiêu đó, Trường Giang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực, tiềm năng của địa phương.
 
Bài, ảnh: Lương Khánh