Thứ ba, 12-04-2022 | 14:22GMT+7

Quảng Nam: Phấn đấu đến năm 2025, mỗi huyện có ít nhất 4 mô hình khuyến công điểm

LNV - Tập trung phát triển mới ít nhất 100 sản phẩm; đến năm 2025, bình quân mỗi huyện có ít nhất 4 mô hình khuyến công điển hình để nhân rộng mô hình áp dụng, tiến tới xây dựng sản phẩm thương hiệu Quảng Nam, thương hiệu Việt và ngày càng mở rộng thị trường là mục tiêu được đưa ra trong Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025, mỗi huyện có ít nhất 4 mô hình khuyến công điểm

Trong giai đoạn này, Quảng Nam sẽ dành nguồn kinh phí 36,6 tỷ đồng để triển khai thực hiện các hoạt động gồm:

 Hỗ trợ đào tạo, truyền nghề cho 600 lao động theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). Tổ chức 15 hội nghị, hội thảo chuyên đề về nâng cao nhận thức về hoạt động khuyến công; Tổ chức 04 đoàn khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm các mô hình khuyến công điển hình; Nâng cao năng lực cho 100% đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong hệ thống khuyến công và chủ các cơ sở CNNT.
 
Xây dựng 5 mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ. Hỗ trợ khoảng 100 cơ sở CNNT đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn. 
 
Hỗ trợ tổ chức 5 hội chợ  cấp tỉnh, 5 phiên chợ Sâm Ngọc Linh triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP, khởi nghiệp, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Nam tại các  huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức 05 kỳ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh (1 năm/lần), 15 kỳ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện. Hỗ trợ 75 lượt cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm để trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp, hàng thủ công mỹ nghệ. Hỗ trợ khoảng 50 cơ sở CNNT xây dựng, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm.
 
Tăng cường tư vấn, trợ giúp thông tin cho cơ sở. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập; hỗ trợ 100 cơ sở CNNT được thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; xây dựng 05 chuyên đề về hoạt động khuyến công trên phương tiện thông tin đại chúng; hỗ trợ cơ sở CNNT ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác truyền thông; phát hành các bản tin, Catalogue.
 
Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 05 Cụm công nghiệp.
Bài, ảnh: Minh Vũ