Thứ sáu, 09-10-2020 | 16:38GMT+7

Nghệ An: Hiệu quả từ hoạt động khuyến công

LNV - Trong những năm qua, từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An đã hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại, góp phần tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Chương trình khuyến công Nghệ An giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 5264/QĐ-UBND.CNTM ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Nghệ An, đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thể hiện rõ nét qua từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tạo việc làm cho nhiều lao động; Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất CN - TTCN, xây dựng phát triển làng nghề một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần xây dựng chương trình nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020 của Nghệ An đã thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư vào đổi mới ứng dụng máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến, mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm; Đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm. Chương trình đã góp phần đẩy mạnh việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP; Đồng thời thúc đẩy phát triển các cụm công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 

Năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An đã hỗ trợ Công ty CP Khoáng sản Đông Á (Cụm công  nghiệp Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa) 200 triệu đồng để đầu tư máy móc, thiết bị hoàn thiện dây chuyền sản xuất chế biến bột đá vôi trắng siêu mịn.

Ông Phạm Hồng Hà, Giám đốc Nhà máy cho biết: Được hỗ trợ kinh phí, cùng với số vốn đối ứng của Công ty, chúng tôi đã đầu tư hoàn chỉnh dây chuyền thiết bị mới để sản xuất bột đá trắng siêu mịn CaCo3. Qua đó, tăng năng suất lao động, sản phẩm đầu ra đảm bảo chất lượng để xuất khẩu.

Đây là 1 trong 7 cơ sở được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trong năm 2020 cho nội dung hỗ trợ đầu tư dây chuyền, máy móc thiết bị mới. Để khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư thiết bị máy móc, đổi mới công nghệ sản xuất, giai đoạn 2016 – 2020, trên địa bàn tỉnh đã có 59 cơ sở được hỗ trợ. Trong đó, tập trung vào hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn chuyển giao công nghệ và khoa học kỹ thuật như: ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất mộc dân dụng mỹ nghệ, gạch không nung, sản xuất chè, gia công cơ khí…

Ông Nguyễn Xuân Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An cho biết: Qua triển khai thực hiện, các cơ sở sản xuất đã hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tạo việc làm cho nhiều lao động, không ít trong số đó có sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Tin và ảnh: Đậu Nghệ
qq