Thứ năm, 29-07-2021 | 10:35GMT+7

Bình Định có 33 chương trình, đề án khuyến công năm 2021

LNV - Năm 2021, tỉnh Bình Định có 33 chương trình, đề án khuyến công được phê duyệt với tổng kinh phí 5.024 triệu đồng. Trong đó, có 25 chương trình, đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ, thực hiện với tổng kinh phí 2.874 triệu đồng.

Ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất sản phẩm gỗ nội thất tại DNTN An Đức

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND phê duyệt dự toán kinh phí khuyến công năm 2021, sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương (cấp tỉnh), bao gồm: 19 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, kinh phí hỗ trợ 2.440 triệu đồng; 01 đề án xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh, xuất bản tin ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác, kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công cho 04 chương trình, kinh phí hỗ trợ 193 triệu đồng và chi phí quản lý triển khai đề án với kinh phí hỗ trợ thực hiện 141 triệu đồng.

Trước đó, năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 27 chương trình, đề án khuyến công địa phương được phê duyệt và hỗ trợ với tổng kinh phí 2.700 triệu đồng.
Bài, ảnh: Thanh Lam