Hà Nội: 30°C Hà Nội
Đà Nẵng: 31°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 0°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 0°C Thừa Thiên Huế

Huyện Phúc Thọ kỷ niệm 200 năm (1822 - 2022) và đón bằng “Huyện nông thôn mới” Sức sống mới trên miền quê cách mạng

LNV - Nằm ở phía Tây Bắc của Thủ đô, huyện Phúc Thọ được biết đến là miền quê dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh cách mạng. Trong thời gian còn giữ cương vị là Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từng nhấn mạnh: Phúc Thọ cần phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới điển hình, kiểu mẫu của không chỉ TP Hà Nội mà còn của cả nước; thực sự là vành đai xanh của Thủ đô. Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hiện thực hóa mục tiêu trở thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn; đồng thời, tổ chức lại sản xuất gắn với phát triển kinh tế nông thôn nhằm không ngừng nâng cao đời sống cho người nông dân.
Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đã ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thách thức, đưa huyện nhà hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển ngày một vững mạnh.

Những miền quê xanh, sạch, đẹp tại huyện Phúc Thọ.


Mảnh đất anh hùng

Theo sử sách, Phúc Thọ là vùng đất cổ, được hình thành từ lâu đời. Thời Hùng Vương, huyện Phúc Thọ ngày nay thuộc địa phận bộ Phúc Lộc - một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Năm Minh Mạng thứ 3 (1822), huyện Phúc Lộc (thuộc Phủ Quảng Oai, trấn Sơn Tây) được đổi tên thành Phúc Thọ - địa danh gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước.

Thời Bắc thuộc, Nhân dân huyện Phúc Thọ liên tục vùng lên chống lại sự thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc. Điển hình là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng cùng nhiều tướng lĩnh đánh đuổi quân Đông Hán xâm lược. Kế tục tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của các bậc tiền bối, vào thế kỷ thứ VIII, mảnh đất Phúc Thọ lại sản sinh ra người anh hùng dân tộc Phùng Hưng, dấy binh chống lại ách thống trị nhà Đường. Đến năm 938, Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán, giành lại nền tự chủ cho nước nhà.

Bước vào thời kỳ cận đại, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, huyện Phúc Thọ có hai thủ lĩnh quân sự xuất sắc, nổi tiếng kiên cường trong kháng chiến, đó là danh tướng Quận Cồ và danh tướng Đốc Ngữ. Đến thời kỳ hiện đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân huyện Phúc Thọ tiếp tục thể hiện tinh thần yêu nước bất khuất, với nhiều người con ưu tú đã trở thành những nhân vật nổi tiếng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc như: Khuất Duy Tiến, Lê Hiến Mai, Nguyễn Văn Thái…

Từ khi có Đảng lãnh đạo, những truyền thống tốt đẹp đó tiếp tục được các thế hệ người dân huyện Phúc Thọ khơi dậy và phát huy cao độ. Tháng 9/1940, tại làng Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc - Chi bộ Cộng sản đầu tiên của huyện Phúc Thọ được thành lập. Đầu năm 1946, Ban Cán sự huyện Phúc Thọ (tiền thân của Huyện ủy lâm thời) được ra đời. Ngay sau khi thành lập, Huyện ủy Phúc Thọ đã bắt tay vào giải quyết hàng loạt nhiệm vụ; đặc biệt là đã lãnh đạo Nhân dân đấu tranh, giành độc lập hoàn toàn cho huyện nhà vào ngày 3/8/1954.


Một góc thủy đình trong khuôn viên đền Hát Môn tại huyện Phúc Thọ.

Hoàn thành mục tiêu “Huyện nông thôn mới”

Phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phúc Thọ nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và TP Hà Nội; đặc biệt là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 800/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, huyện đã tổ chức quán triệt sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và Hà Nội trong phát triển “tam nông”.

Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP, từ năm 2010 đến nay, huyện Phúc Thọ đã ban hành hàng trăm văn bản, bao gồm các đề án, nghị quyết, kế hoạch… để tổ chức thực hiện. Chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nông thôn mới được Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nghiêm túc tiếp thu, triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức, thông qua nhiều cuộc vận động… đến cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân.
Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Diện mạo nông thôn, đời sống của người nông dân không ngừng được cải thiện. Đến nay, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 20/20 xã của huyện Phúc Thọ đã được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương cũng hoàn thành 9/9 tiêu chí “Huyện nông thôn mới”.

Ghi nhận thành tích trên, ngày 30/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-TTg công nhận huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ngày 26/11/2021, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 2168/QĐ-CTN về việc tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phúc Thọ, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến

Giai đoạn 2021 - 2025, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho người nông dân tiếp tục được huyện Phúc Thọ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cần được quan tâm, chỉ đạo và thực hiện thường xuyên.

Ngay sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”, Huyện ủy Phúc Thọ đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch để tổ chức triển khai, thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là nhân tố con người, quyết tâm xây dựng Phúc Thọ trở thành huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến, có kinh tế khá giả, môi trường xanh, nông nghiệp sạch, văn hóa đẹp.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Phúc Thọ đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, chú trọng huy động tối đa mọi nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy hoạch. Hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nhằm tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, giao thương…

Thời gian tới, huyện Phúc Thọ sẽ ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Thúc đẩy đưa cơ giới hóa vào bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm; gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh của địa phương.

“Với lợi thế ven đô, được quy hoạch thành vành đai xanh của Thủ đô, huyện Phúc Thọ cũng sẽ chú trọng phát triển nông nghiệp sinh thái. Khai thác tối đa tiềm năng du lịch trải nghiệm; từ đó mở ra hướng phát triển bền vững cho người dân, tạo sức bật để đưa Phúc Thọ trở thành huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến trong tương lai không xa…” - Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn nhấn mạnh.


Một số chỉ tiêu phát triển huyện Phúc Thọ đến năm 2025: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 9%/năm, trong đó lĩnh vực nông nghiệp đạt từ 4% trở lên; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đến năm 2025: Công nghiệp - Xây dựng chiếm 47%, Thương mại - Dịch vụ tăng lên 36%, Nông nghiệp còn 17%; Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 550 triệu đồng/ha; Thu nhập bình quân của người dân đạt 85 triệu đồng/người/năm...


Bài và ảnh Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Tin mới hơn

Hà Giang: Xã Đồng Tâm hân hoan, phấn khởi về đích Nông thôn mới

Hà Giang: Xã Đồng Tâm hân hoan, phấn khởi về đích Nông thôn mới

LNV - Đồng Tâm là một trong ba xã của huyện Bắc Quang được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2023; đây là kết quả đáng tự hào sau hơn 10 năm đồng lòng, chung sức nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Về đích NTM đem lại cho người dân niềm phấn khởi, nguồn động lực để không ngừng cố gắng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Bà Rịa-Vũng Tàu: Thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định số 632, 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Sơn La: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Tiêu chí môi trường, là một trong những tiêu chí khó trong hành trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu thuộc tiêu chí môi trường; chủ động lồng ghép các nội dung của chương trình vào từng ngành, lĩnh vực có liên quan... góp phần xây dựng nông thôn mới.
Tuyên Quang: Thêm 5 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao

Tuyên Quang: Thêm 5 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao

LNV - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành quyết định công nhận thêm 12 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), trong đó có 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
Thanh Hoá: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Thanh Hoá: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong phong trào XDNTM đã được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo, nhằm lưu giữ và phát triển nâng cao chất lượng cuộc sống, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.
Nghệ An: Trên 39.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Nghệ An: Trên 39.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

LNV - Trong giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh Nghệ An có thêm 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và thêm 32 thôn, bản đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã NTM toàn tỉnh lên 319 xã/411 xã.

Tin khác

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao

LNV - Huyện Yên Định phấn đấu đạt huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024 nên còn rất nhiều việc phải làm và tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực lớn mới hoàn thành.
Huyện Ba Vì (Hà Nội): Xã Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Huyện Ba Vì (Hà Nội): Xã Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Cách trung tâm huyện 07 km, Vạn Thắng là xã thuộc vùng nội đồng của huyện Ba Vì (Hà Nội), có tổng diện tích đất tự nhiên 990,67 ha, dân số 3.904 hộ, 16.469 nhân khẩu cư trú tại 07 thôn trong xã. Nền kinh tế của xã đa thành phần, gồm sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và công nghiệp, thương mại dịch vụ.
Trà Vinh: Nhiều chương trình, hành động cùng xây dựng nông thôn mới

Trà Vinh: Nhiều chương trình, hành động cùng xây dựng nông thôn mới

LNV - Đến nay, toàn tỉnh có 09/09 huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; 85/85 xã đạt chuẩn NTM; 51/85 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 09 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 639/640 ấp đạt chuẩn văn hóa, ấp NTM (99,8%); 82 ấp NTM kiểu mẫu (12,8%); 02 huyện Cầu Kè và Tiểu Cần đạt NTM nâng cao.
Xã Quảng Ninh đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Xã Quảng Ninh đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

LNV - Sáng ngày 30/6, xã Quảng Ninh huyện Quảng Xương tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Nghệ An: Thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao

Nghệ An: Thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao

LNV - Ngày 28/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023. ​​​​​​
Phước Quang vinh dự là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bình Định

Phước Quang vinh dự là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bình Định

LNV - Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Quang, huyện Tuy Phước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng về đích đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023. Đây là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bình Định.
Long An: Hội LHPN huyện Cần Giuộc chung tay xây dựng nông thôn mới

Long An: Hội LHPN huyện Cần Giuộc chung tay xây dựng nông thôn mới

LNV - Đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã triển khai, thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực. Từ đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của người dân.
Nam Định: Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định: Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

LNV - Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Xuân Trường xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), thấy được quyền lợi, trách nhiệm của mình để từ đó chủ động tham gia.
Hà Nội: Xã Dương Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội: Xã Dương Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Sáng 17/05, Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Dương Quang, huyện Gia Lâm tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024).
Thanh Hóa: Huyện Hà Trung về đích nông thôn mới

Thanh Hóa: Huyện Hà Trung về đích nông thôn mới

LNV - Huyện Hà Trung là huyện đồng bằng nằm ở phía Bắc tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa 25km. Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, văn hóa. Sau hơn 12 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay Hà Trung đã cán đích ngoạn mục.
Vĩnh Phúc: Thương mại dịch vụ nông thôn chuyển mình cùng nông thôn mới

Vĩnh Phúc: Thương mại dịch vụ nông thôn chuyển mình cùng nông thôn mới

LNV - Thương mại - dịch vụ (TM - DV) là một trong những lĩnh vực được lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế, sự phát triển TM - DV thời gian qua còn góp phần nâng cao đời sống cũng như đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân nông thôn.
Bình Thuận: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Bình Thuận: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

LNV - Duy trì những thành tựu đã đạt được trong chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), năm 2024, bên cạnh vừa công nhận xã Đông Tiến của huyện Hàm Thuận Bắc và Tân Lập của huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 19/3 UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã quyết định công nhận 5 xã gồm xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam) và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà (huyện Đức Linh) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là những điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung.
An Giang: Xã Vĩnh an đón nhận quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới 2023

An Giang: Xã Vĩnh an đón nhận quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới 2023

LNV - Ngày 31/5, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh An (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) hân hoan, vui mừng tổ chức lễ đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2023. Qua đó, tạo động lực để xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần cùng huyện Châu Thành xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.
Phú Thọ: Xây dựng nông thôn mới thông minh ở Đông Thành

Phú Thọ: Xây dựng nông thôn mới thông minh ở Đông Thành

LNV - Với địa thế nằm gần trung tâm xã, dọc theo tỉnh lộ 320C, có chợ Lạnh là nơi giao thương không chỉ của xã mà còn của cả khu vực... nên khu 13, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba có nhiều điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Được chọn làm điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, Chi bộ, Ban công tác mặt trận khu đã tập trung rà soát, đánh giá các tiêu chí, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, nâng cao các tiêu chí.
Quảng Ninh: Hội Nông dân các cấp phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới

Quảng Ninh: Hội Nông dân các cấp phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới

LNV - Những năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, Hội Nông dân các cấp đã thể hiện vai trò tập hợp, vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy trí tuệ, huy động nguồn lực tham gia các hoạt động thiết thực thực hiện chương trình NTM ở từng địa phương.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Thanh niên xung phong là biểu tượng sáng ngời của thế hệ trẻ Việt Nam

Thanh niên xung phong là biểu tượng sáng ngời của thế hệ trẻ Việt Nam

LNV - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2024), chiều 15/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp thân mật với đoàn đại biểu về dự Hội nghị cán bộ toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.
Hà Giang: Xã Đồng Tâm hân hoan, phấn khởi về đích Nông thôn mới

Hà Giang: Xã Đồng Tâm hân hoan, phấn khởi về đích Nông thôn mới

LNV - Đồng Tâm là một trong ba xã của huyện Bắc Quang được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2023; đây là kết quả đáng tự hào sau hơn 10 năm đồng lòng, chung sức nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Về đích NTM đem lại cho người dân niềm phấn khởi, nguồn động lực để không ngừng cố gắng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Thanh hoá: Đưa sản phẩm làng nghề vươn xa

Thanh hoá: Đưa sản phẩm làng nghề vươn xa

LNV - Thanh Hóa được biết đến là địa phương có nhiều nghề, làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi, với nhiều sản phẩm có tính đặc trưng, mang đậm hồn cốt văn hóa của mỗi địa phương. Để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của thị trường, nhiều làng nghề đã thay đổi phương thức sản xuất, áp dụng công nghệ hiện đại, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao cả về mẫu mã và chất lượng. Đồng thời, quan tâm, xây dựng các kênh bán hàng thương mại điện tử để quảng bá, tìm kiếm thị trường, tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và sử dụng mạng xã hội để xúc tiến thương mại cho sản phẩm làng nghề vươn xa.
Làng nghề làm trống Bắc Thai trăm năm tuổi

Làng nghề làm trống Bắc Thai trăm năm tuổi

LNV - Làng nghề làm trống Bắc Thai nổi tiếng và được biết đến như một sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Tĩnh. Nghề làm trống đã gắn bó với người dân nơi đây khoảng 100 năm, dù trải qua nhiều khó khăn, nơi đây vẫn giữ nghề như một nét văn hóa riêng.
Sắp diễn ra Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phía Nam 2024

Sắp diễn ra Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phía Nam 2024

LNV - Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang đã thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2024.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
ct-tnhh-pt-xuan-thanh
ctcp-xd-tan-loc
nong-nghiep-xanh
minh-hieu
nhu-thanh
an-phat
thanh-chau
thuan-duc
ha-tinh
binh-dinh
Giao diện di động