Thứ tư, 18-05-2022 | 09:58GMT+7

Thừa Thiên Huế phát triển nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao đến năm 2025

LNV - Vừa qua, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn xây dựng, phát triển nguồn nhân lực bảo đảm quy mô, cơ cấu, chất lượng cao, dựa trên các yếu tố cơ bản là trí lực, thể lực, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức. Hình thành đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học - công nghệ hàng đầu ở tầm quốc gia, các nghệ nhân, doanh nhân giỏi trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn và lợi thế; phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề cao, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, công chức quản lý hành chính chuyên nghiệp... đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thừa Thiên Huế nhanh và bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa.

Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động tại Thừa Thiên Huế qua đào tạo đạt 70 - 75%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30 - 35%.

Tỷ lệ lao động trong ngành công nghiệp - xây dựng là 34%. Tỷ lệ lao động trong ngành dịch vụ là 51%.Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được hướng nghiệp là 90 - 95%; 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; 40% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chuẩn hóa theo chuẩn quốc gia, trong đó, một số nghề tiếp cận trình độ các nước ASEAN và quốc tế. Phấn đấu trên 80% người học có việc làm sau đào tạo. 100% giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn theo quy định, trong đó, 40 - 50% có trình độ sau đại học.

100% nhân lực y tế được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; đạt từ 15 - 16 bác sĩ trên 1 vạn dân. Đạt từ 12 - 15 cán bộ khoa học và công nghệ trên 1 vạn dân.

Thừa Thiên Huế cũng phấn đấu có khoảng 80.000 lao động làm việc trực tiếp trong ngành du lịch; 10.000 lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 100% cán bộ, công chức, viên chức các cấp được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn.

Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75 - 80%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50 - 55%. 
Bài, ảnh: Thảo Vi