Thứ tư, 10-03-2021 | 14:08GMT+7

Bắc Ninh: Đào tạo nghề trình độ sơ cấp, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động

LNV - UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 121 về thực hiện đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021. Mục đích nhằm trang bị kiến thức nghề, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cho người học, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao mức sống và tăng thu nhập cho người lao động; Nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đối tượng thụ hưởng là: lao động nông thôn, người khuyết tật, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, người chấp hành xong án phạt tù; Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

Chỉ tiêu đào tạo nghề 2.500 người, trong đó: Đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, phụ nữ, người khuyết tật, người chấp 1.800 người; ) Đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ, nhiệm vụ 700 người.

Đơn vị thực hiện đào tạo nghề là các Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dạy nghề phục hồi chức năng cho người tàn tật; Các tổ chức chính trị - xã hội, Hội đoàn thể, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp, Trung tâm khuyến nông, khuyến công; Hợp tác xã và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Tổng kinh phí thực hiện: 9,1 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phụ nữ, người khuyết tật, người chấp hành xong án phạt tù 2,1 tỷ đồng; Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ 7 tỷ đồng.
Gia Bảo