Chặng đường 5 năm xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh và định hướng giai đoạn 2021 – 2025

LNV - Từ xuất phát điểm thấp, khu vực nông thôn của tỉnh Quảng Ninh bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn, trở ngại. Trải qua giai đoạn 2011-2015 làm quen và thay đổi. Quảng Ninh bước vào giai đoạn chiều sâu 2015-2020 với nhiều đột phá, cách làm mới sáng tạo, chất lượng. Trước thềm thập niên mới, nhiệm kỳ mới và những hướng đi mới, Tạp chí Làng nghề Việt Nam xin dẫn lại bài viết của ông Đặng Bá Bắc, Phó trưởng ban- Ban Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh về chương trình Nông thôn mới tại địa phương.
Thực trạng

Quảng Ninh triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhất là việc thực hiện chương trình với việc chuyển từ thực hiện tiêu chí nông thôn mới vùng Trung du miền núi phía Bắc sang thực hiện theo tiêu chí khu vực Đồng bằng Sông hồng, do đó các tiêu chí, chỉ tiêu cao hơn nhiều so với trước đây (Kết quả rà soát hết năm 2016 Quảng Ninh xếp vị trí thứ nhất cụm Trung du miền núi phía Bắc về thực hiện tiêu chí nông thôn mới, chuyển sang khu vực đồng bằng Sông Hồng thì Quảng Ninh đứng thứ 11/11 tỉnh thành; 35 xã đã đạt chuẩn 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí khu vực Trung du miền núi phía Bắc, nhưng so với bộ tiêu chí đồng bằng sông Hồng chỉ còn 1 xã đạt 19 tiêu chí). Các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2015-2020 đều là những xã khó khăn và xã đặc biệt khó khăn cả về nguồn lực vật chất và nhân lực con người. Dân trí khu vực nông thôn, nhất là khu vực vùng sâu vùng xa còn thấp; Nhiều nơi cán bộ, nhân dân vẫn tồn tại nặng nề tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước trong thực hiện chương trình.


Ông Đặng Bá Bắc - Phó trưởng ban, Ban xây dựng Nông thôn mới Quảng Ninh.


Tuy nhiên, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh. Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 27/5/2016 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 nêu rõ quan điểm “Xây dựng nông thôn mới theo hướng chuyển từ lượng sang chất, bảo đảm thường xuyên, liên tục và lâu dài”. Đồng hành cùng chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số thực hiện đề án 196 hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn ra khỏi đặc biệt khó khăn (với nguồn lực trên 1.700 tỷ đồng giúp đỡ cho 22 xã và 11 thôn đặc biệt khó khăn);

Thành tựu và kinh nghiệm

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chương trình với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của cấp Ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng xã hội và sự chung sức của người dân, với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là: Xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng thực chất của các tiêu chí, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, xác định người nông dân là chủ thể và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện với mục tiêu cốt lõi của Chương trình là không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.


Nụ cười trẻ thơ trên hải đảo Cô Tô.


Bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, đột phá và sát hợp với thực tiễn đến năm 2020 Chương trình xây dựng nông thôn mới của Quảng Ninh đã đạt được một số kết quả quan trọng:

(1) Tỉnh Quảng Ninh đã có 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Trong đó, thị xã Đông Triều là địa phương cấp huyện đầu tiên miền bắc đạt chuẩn nông thôn mới; Huyện Cô Tô là huyện đảo đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Quảng Yên và huyện Tiên Yên hoàn thành nhiệm vụ, đã hoàn thiện hồ sơ và đang chờ Trung ương phê duyệt. (2) Toàn tỉnh có 81/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 82,65% số xã (bình quân cả nước là 50,26%); có 12/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (thực tế là 16 xã, do có 04 xã lên phường), có xã Việt Dân (thuộc thị xã Đông Triều) là xã đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. (3) Bình quân các xã đạt 19,01 tiêu chí và 50,94 chỉ tiêu (bình quân cả nước đạt 15,26); không còn xã dưới 10 tiêu chí. (4) Toàn tỉnh có 17/17 xã ra khỏi xã khu vực III hoàn thành chương trình 135. (5) Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) của tỉnh đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn quốc và đã trở thành một chương trình phát triển kinh tế; hiện toàn tỉnh có tổng số 173 đơn vị là doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ sản xuất với 435 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; Trong đó có 191 sản phẩm đạt sao. (6) Thu nhập bình quân đầu người tại khu vực nông thôn năm 2019 đạt 42,3 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2019 là 0,52 % (giảm 6,68% so với năm 2010; Tỷ lệ hộ nghèo cả nước là 4,5%). (7) Ý thức của nhân dân có những chuyển biến tích cực trong thực hiện phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường nông thôn, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu...


Sáng - xanh - sạch - đẹp nơi nông thôn Quảng Ninh.


Nâng tầm chất lượng

Trong giai đoạn 2020 - 2025, cùng với việc thực hiện các mục tiêu chung về phát triển kinh tế xã hội, tỉnh cũng chỉ đạo đẩy mạnh triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới mà trọng tâm là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với quan điểm: Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Xây dựng nông thôn mới đảm bảo “Hiệu quả, Toàn diện và Bền vững”, tiếp tục hướng tới nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn; trong đó, người dân là chủ thể thực hiện Chương trình, với cách làm từ nhà ra ngõ, từ thôn đến xã, lấy sản xuất nông nghiệp sạch và an toàn sinh học, thân thiện với môi trường làm nền tảng, lấy việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân làm thước đo hiệu quả của Chương trình. Mục tiêu là: Xây dựng nông thôn mới để đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn giàu có và thịnh vượng, tiệm cận với khu vực đô thị; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa; Kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ, trình độ sản xuất tiên tiến, nông dân chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao (phát triển mới ít nhất 50 tổ chức kinh tế là doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia chương trình OCOP. Phát triển mới ít nhất 250 sản phẩm (tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi sản phẩm chủ lực cấp huyện, tỉnh, quốc gia và các sản phẩm thế mạnh khác. Công nhận/chứng nhận mới ít nhất 180 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3-5 sao cấp tỉnh; phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia (có thể xuất khẩu). Sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường, cảnh quan, không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; Hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; Quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững. Phấn đấu đến 2025 toàn tỉnh có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 100% số huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Như vậy Quảng Ninh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh: Đặng Bá Bắc
Phó Trưởng ban - Ban XDNTM tỉnh Quảng Ninh

Tin liên quan

Tin mới hơn

Phú Yên thành lập mới ít nhất 15 hợp tác xã vào năm 2030

Phú Yên thành lập mới ít nhất 15 hợp tác xã vào năm 2030

LNV - Tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 15 hợp tác xã (HTX), 45 tổ hợp tác (THT) trong nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho 34 HTX nông nghiệp.
Đại Phác - vùng quê có nhiều đổi thay

Đại Phác - vùng quê có nhiều đổi thay

LNV - Về xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu Đại Phác, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) điều khiến ai cũng phải ấn tượng là bởi vùng quê này đã có nhiều đổi thay rõ nét. Nhiều ngôi nhà xây mới mọc lên, những con đường rợp bóng cây xanh và các loài hoa khoe sắc, đồng lúa xanh màu no ấm...
Làng nông thôn mới - Saemaul ở Hậu Giang

Làng nông thôn mới - Saemaul ở Hậu Giang

LNV - Cuối năm 2015, UBND tỉnh Hậu Giang ký kết hợp tác cùng quỹ toàn cầu hóa nông thôn mới (NTM) Saemaul Undong Hàn Quốc triển khai Dự án Làng NTM-Saemaul
Hà Giang: Xã Đồng Tâm hân hoan, phấn khởi về đích Nông thôn mới

Hà Giang: Xã Đồng Tâm hân hoan, phấn khởi về đích Nông thôn mới

LNV - Đồng Tâm là một trong ba xã của huyện Bắc Quang được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2023; đây là kết quả đáng tự hào sau hơn 10 năm đồng lòng, chung sức nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Về đích NTM đem lại cho người dân niềm phấn khởi, nguồn động lực để không ngừng cố gắng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Bà Rịa-Vũng Tàu: Thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định số 632, 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Sơn La: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Tiêu chí môi trường, là một trong những tiêu chí khó trong hành trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu thuộc tiêu chí môi trường; chủ động lồng ghép các nội dung của chương trình vào từng ngành, lĩnh vực có liên quan... góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tin khác

Tuyên Quang: Thêm 5 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao

Tuyên Quang: Thêm 5 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao

LNV - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành quyết định công nhận thêm 12 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), trong đó có 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
Thanh Hoá: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Thanh Hoá: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong phong trào XDNTM đã được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo, nhằm lưu giữ và phát triển nâng cao chất lượng cuộc sống, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.
Nghệ An: Trên 39.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Nghệ An: Trên 39.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

LNV - Trong giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh Nghệ An có thêm 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và thêm 32 thôn, bản đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã NTM toàn tỉnh lên 319 xã/411 xã.
Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao

LNV - Huyện Yên Định phấn đấu đạt huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024 nên còn rất nhiều việc phải làm và tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực lớn mới hoàn thành.
Huyện Ba Vì (Hà Nội): Xã Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Huyện Ba Vì (Hà Nội): Xã Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Cách trung tâm huyện 07 km, Vạn Thắng là xã thuộc vùng nội đồng của huyện Ba Vì (Hà Nội), có tổng diện tích đất tự nhiên 990,67 ha, dân số 3.904 hộ, 16.469 nhân khẩu cư trú tại 07 thôn trong xã. Nền kinh tế của xã đa thành phần, gồm sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và công nghiệp, thương mại dịch vụ.
Trà Vinh: Nhiều chương trình, hành động cùng xây dựng nông thôn mới

Trà Vinh: Nhiều chương trình, hành động cùng xây dựng nông thôn mới

LNV - Đến nay, toàn tỉnh có 09/09 huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; 85/85 xã đạt chuẩn NTM; 51/85 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 09 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 639/640 ấp đạt chuẩn văn hóa, ấp NTM (99,8%); 82 ấp NTM kiểu mẫu (12,8%); 02 huyện Cầu Kè và Tiểu Cần đạt NTM nâng cao.
Xã Quảng Ninh đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Xã Quảng Ninh đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

LNV - Sáng ngày 30/6, xã Quảng Ninh huyện Quảng Xương tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Nghệ An: Thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao

Nghệ An: Thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao

LNV - Ngày 28/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023. ​​​​​​
Phước Quang vinh dự là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bình Định

Phước Quang vinh dự là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bình Định

LNV - Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Quang, huyện Tuy Phước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng về đích đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023. Đây là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bình Định.
Long An: Hội LHPN huyện Cần Giuộc chung tay xây dựng nông thôn mới

Long An: Hội LHPN huyện Cần Giuộc chung tay xây dựng nông thôn mới

LNV - Đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã triển khai, thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực. Từ đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của người dân.
Nam Định: Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định: Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

LNV - Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Xuân Trường xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), thấy được quyền lợi, trách nhiệm của mình để từ đó chủ động tham gia.
Hà Nội: Xã Dương Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội: Xã Dương Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Sáng 17/05, Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Dương Quang, huyện Gia Lâm tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024).
Thanh Hóa: Huyện Hà Trung về đích nông thôn mới

Thanh Hóa: Huyện Hà Trung về đích nông thôn mới

LNV - Huyện Hà Trung là huyện đồng bằng nằm ở phía Bắc tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa 25km. Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, văn hóa. Sau hơn 12 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay Hà Trung đã cán đích ngoạn mục.
Vĩnh Phúc: Thương mại dịch vụ nông thôn chuyển mình cùng nông thôn mới

Vĩnh Phúc: Thương mại dịch vụ nông thôn chuyển mình cùng nông thôn mới

LNV - Thương mại - dịch vụ (TM - DV) là một trong những lĩnh vực được lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế, sự phát triển TM - DV thời gian qua còn góp phần nâng cao đời sống cũng như đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân nông thôn.
Bình Thuận: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Bình Thuận: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

LNV - Duy trì những thành tựu đã đạt được trong chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), năm 2024, bên cạnh vừa công nhận xã Đông Tiến của huyện Hàm Thuận Bắc và Tân Lập của huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 19/3 UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã quyết định công nhận 5 xã gồm xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam) và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà (huyện Đức Linh) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là những điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Năm 2024: Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội tuyển sinh

Năm 2024: Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội tuyển sinh

LNV - Theo thông tin từ trang web chính thức của HUBT, Năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 là 7.090 sinh viên, tăng khoảng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm học 2022 – 2023.
Thịt lợn cắp nách - Lưu luyến hương vị đặc sản Lào Cai

Thịt lợn cắp nách - Lưu luyến hương vị đặc sản Lào Cai

LNV - Lào Cai nổi tiếng với nhiều món ngon và khác biệt, một trong những món ăn đó, là được chế biến từ thịt lợn cắp nách, đặc sản khó quên của Lào Cai.
Thanh Hoá: Chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và ẩm thực xứ Thanh năm 2024 với nhiều sản vật hấp dẫn

Thanh Hoá: Chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và ẩm thực xứ Thanh năm 2024 với nhiều sản vật hấp dẫn

OVN - Tối 21/7, tại quảng trường biển TP Sầm Sơn đã diễn ra Chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và ẩm thực xứ Thanh năm 2024.
Có một ngôi sao sáng, một ngọn lửa đỏ rực không bao giờ tắt

Có một ngôi sao sáng, một ngọn lửa đỏ rực không bao giờ tắt

LNV - Ông là Ngọn lửa ấm áp, rực đỏ, là Ngôi sao sáng chói, sáng mãi, không bao giờ tắt! Cuộc đời và sự nghiệp của ông trọn vẹn như câu nói: “Ta có thể tự hào rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời - sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân” trong tác phẩm kinh điển của nhà văn Nga Ostrovsky “Thép đã tôi thế đấy”.
(Hà Nội) 120 thanh, thiếu niên kiều bào tham gia Trại hè Việt Nam năm 2024

(Hà Nội) 120 thanh, thiếu niên kiều bào tham gia Trại hè Việt Nam năm 2024

LNV - Từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, 120 thanh niên kiều bào Việt Nam tiêu biểu từ 16-24 tuổi đã có mặt tại thủ đô Hà Nội để khởi động sự kiện Trại hè Việt Nam 2024 với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
ct-tnhh-pt-xuan-thanh
ctcp-xd-tan-loc
nong-nghiep-xanh
minh-hieu
nhu-thanh
an-phat
thanh-chau
thuan-duc
ha-tinh
binh-dinh
Giao diện di động