Hà Nội: 13°C Hà Nội
Đà Nẵng: 23°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 28°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 21°C Thừa Thiên Huế

Bến Tre: Thạnh Phú tập trung phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

LNV - “Chuyển trọng tâm từ khởi nghiệp thoát nghèo, khởi nghiệp làm giàu sang khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khởi nghiệp bằng “trí tuệ” kết hợp sức mạnh “công nghệ” dựa trên “tài nguyên bản địa”. Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo để bứt phá nhanh, bền vững” – Đây là một trong những mục tiêu thực hiện Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” tại huyện Thạnh Phú trong giai đoạn 2021-2025.
Để phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giai đoạn này, huyện đang tập trung thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng. Trọng tâm là tiếp nhận, hỗ trợ và chuyển tiếp cho tỉnh ít nhất 06 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực, trong đó ưu tiên hỗ trợ thành công ít nhất 01 dự án trọng điểm, 50% dự án khởi nghiệp thương mại hóa thành công. Hỗ trợ nâng cao năng lực, nền tảng ban đầu về đổi mới sáng tạo cho ít nhất 80 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, logistic, sản phẩm OCOP…, trong đó có 10% doanh nghiệp công nghệ số. Hỗ trợ 05 lượt doanh nghiệp tham gia xây dựng, áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, chứng nhận sản phẩm hữu cơ, hệ thống truy xuất nguồn gốc; 05 doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn, cơ sở thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hỗ trợ để hình thành và phát triển được 01 doanh nghiệp khoa học công nghệ.


Ứng dụng khoa học công nghệ phát triển các sản phẩm chủ lực, lợi thế của huyện. Ảnh: Minh Mừng.


Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, huyện sẽ tập trung thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò, vị trí của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phổ biến thành tựu, kiến thức khoa học công nghệ, các mô hình ứng dụng hiệu quả; thí điểm, nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp. Đẩy mạnh hợp tác công - tư trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ. Tăng cường liên kết giữa các tổ chức khoa học công nghệ với doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Thực hiện tốt chính sách khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp gắn kết với các viện, trường để đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của các tổ chức xã hội, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các hội thi, cuộc thi về sáng tạo khoa học kỹ thuật. Ứng dụng khoa học công nghệ phát triển các sản phẩm chủ lực, lợi thế của huyện. Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0 phát triển hạ tầng khoa học công nghệ số. Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn phục vụ xây dựng chính sách, phát triển du lịch.

Huyện tập trung triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; Phổ biến thông tin, tư vấn chuyển giao, đánh giá công nghệ, các dịch vụ khoa học công nghệ; phát triển doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ. Phát huy sáng kiến, sáng tạo, sáng chế và giải pháp hữu ích. Hỗ trợ hình thành các tổ chức trung gian của thị trường khoa học công nghệ. Phát huy thế mạnh của các đối tác vùng, tiếp tục hợp tác tích cực với các viện, trường trên lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao và đào tạo nhân lực khoa học công nghệ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với các chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp để cùng tham gia phát triển khoa học công nghệ, thu hút nguồn vốn thực hiện các dự án phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ cũng sẽ được huyện tập trung. Thúc đẩy liên kết viện, trường, các trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ; xây dựng và ban hành cơ chế phù hợp tạo sự gắn kết giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tiếp nhận kết quả khoa học công nghệ mới để hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về sản phẩm khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ để nâng cao giá trị thương hiệu, tạo uy tín đối với người tiêu dùng, giúp thương hiệu “doanh nghiệp khoa học và công nghệ” trở thành thương hiệu mạnh, nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp khoa học công nghệ. Thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khoa học công nghệ từ lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phối hợp với các cơ sở ươm tạo, viện/trường và các tổ chức hỗ trợ khác để tuyên truyền, phổ biến chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đáp ứng điều kiện để được công nhận thành doanh nghiệp khoa học công nghệ. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về đổi mới công nghệ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp. Xây dựng mô hình điển hình khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo; tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của huyện (du lịch, nông nghiệp, công nghệ số....) và chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của huyện.

Tiếp đến là triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Việc triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của trung ương và của tỉnh phải gắn với việc tận dụng triệt để hỗ trợ từ Đề án 884 theo hướng tập trung nguồn lực hỗ trợ. Thực hiện các quy định về điều kiện, quy trình chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ được đầu tư bằng nguồn ngân sách cho các cơ quan chủ trì và các tổ chức, cá nhân khác; đảm bảo nguyên tắc phân chia và hài hòa lợi ích theo quy định của pháp luật và tạo thuận lợi cho quá trình thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ. Hỗ trợ doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn doanh nghiệp khoa học công nghệ theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ.

Cùng với đó, huyện tăng cường hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các thủ tục có liên quan cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện chính sách ưu tiên, phát triển doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của nhà nước để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hỗ trợ công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; chính sách ưu tiên sử dụng các sản phẩm khoa học công nghệ của doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Bài, ảnh: Minh Mừng

Tin liên quan

Tin mới hơn

Người trẻ với hoài bão đem cà phê sạch tới người tiêu dùng

Người trẻ với hoài bão đem cà phê sạch tới người tiêu dùng

LNV - Với mong muốn đem cà phê sạch đến với người tiêu dùng, tăng giá trị nông sản của nhà nông, nhiều năm qua chị Lưu Thị Thùy Trang (SN 1992, Giám đốc Pró Farm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã vận động và liên kết với nhiều nông hộ trồng cà phê theo hướng hữu cơ.
Yên Bái: Chàng trai khởi nghiệp từ điêu khắc đá mỹ nghệ

Yên Bái: Chàng trai khởi nghiệp từ điêu khắc đá mỹ nghệ

LNV - Là người con của vùng đất Ngọc Lục Yên, từ nhỏ, anh Hoàng Văn Khương ở thôn Bến Muỗm, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên đã có niềm đam mê với những sản phẩm đá quý. Bởi vậy, khi trưởng thành, đứng trước sự lựa chọn của rất nhiều ngành, nghề, những trăn trở về tương lai, anh đã quyết định chọn nghề mà mình yêu thích, đó là điêu khắc đá mỹ nghệ.
Hà Tĩnh: Hội phụ nữ khởi nghiệp cùng các mô hình OCOP

Hà Tĩnh: Hội phụ nữ khởi nghiệp cùng các mô hình OCOP

OVN - Chủ động, sáng tạo trong triển khai các mô hình, việc làm, nhiều hội viên phụ nữ Hà Tĩnh tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Họ đã trở thành điển hình trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội địa phương.
Hưng Yên: Làm giàu từ mô hình trồng rau sạch

Hưng Yên: Làm giàu từ mô hình trồng rau sạch

LNV - Sau thời gian tìm hiểu, tham quan nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, năm 2021, anh Phạm Mạnh Cường, ở thôn Đông Chiểu, xã Liên Phương (thành phố Hưng Yên) quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, bắt đầu khởi nghiệp với nông nghiệp sạch.
TP.HCM: Tái khởi động và khai trương khu phức hợp nghỉ dưỡng Wah Fu Palace

TP.HCM: Tái khởi động và khai trương khu phức hợp nghỉ dưỡng Wah Fu Palace

LNV - Sáng ngày 22/10, buổi lễ khai trương trở lại khu phức hợp Wah Fu vừa được diễn ra tại Quận 5 (TP. HCM). Đây là công trình do Công ty TNHH Wah Fu Palace (Wah Fu) làm chủ đầu tư.
Hoà Bình: Tích cực hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp

Hoà Bình: Tích cực hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp

LNV - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Tin khác

Cơ hội khởi nghiệp từ nông nghiệp sinh thái

Cơ hội khởi nghiệp từ nông nghiệp sinh thái

LNV - Nông nghiệp sinh thái là giải pháp giúp Việt Nam xây dựng nền nông nghiệp bền vững và thực hiện cam kết trở thành nước có phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đồng thời, đó cũng là lĩnh vực tạo cơ hội khởi nghiệp cho giới trẻ ngày nay.
Hiện thực giấc mơ sen ở làng Sen

Hiện thực giấc mơ sen ở làng Sen

LNV - Không chỉ tô thắm thêm cho bức tranh quê Bác thanh bình, yên ả; những bông sen ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An đã trở thành sản phẩm hàng hóa được chế biến sâu theo du khách về với muôn nơi.
Làm giàu từ nghề mộc truyền thống

Làm giàu từ nghề mộc truyền thống

LNV - Năm 2001, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê nhà, anh Nguyễn Quốc Phương ở thôn Thụy Lân, xã Thanh Long (Yên Mỹ) quyết chí làm giàu bằng nghề mộc truyền thống của địa phương. Với đôi bàn tay khéo léo cùng quyết tâm theo nghề, nỗ lực của bản thân và đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, anh Phương đã phát triển nghề mộc giúp cuộc sống gia đình ngày càng sung túc.
Quyết tâm thoát nghèo của chàng trai Khơ Mú

Quyết tâm thoát nghèo của chàng trai Khơ Mú

LNV - Ở giữa vùng núi rộng lớn của huyện Kỳ Sơn, có một chàng trái tên là Moong Văn Sơn (29 tuổi) đang miệt mài lao động để vươn lên thoát nghèo.
Doanh nhân Hà Văn Nam và những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa

Doanh nhân Hà Văn Nam và những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa

LNV - Anh Hà Văn Nam – Giám đốc Công ty TNHH Ứng dụng Khoa học Công nghệ Quốc tế không chỉ là một doanh nhân giỏi trong hoạt động kinh doanh mà còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như hiến máu nhân đạo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo…
Thái Nguyên: Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả với phong trào thanh niên lập nghiệp

Thái Nguyên: Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả với phong trào thanh niên lập nghiệp

LNV - Thời gian qua, phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp với hơn 3.600 đoàn viên sinh hoạt tại 28 cơ sở đoàn luôn được Huyện đoàn Võ Nhai quan tâm triển khai. Qua phong trào, nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đã đem lại hiệu quả cao.
An Giang: Khởi nghiệp từ cua muối

An Giang: Khởi nghiệp từ cua muối

LNV - Từ con cua đồng gần gũi, thân thuộc với bà con vùng sông nước, qua sự sáng tạo, cùng với tinh thần cầu tiến của Lê Hữu Ý (khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang), chúng biến thành cua muối, được phản hồi tích cực từ thị trường.
Nuôi gà công nghệ cao mang lại thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm

Nuôi gà công nghệ cao mang lại thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm

LNV - Mạnh dạn đầu tư nuôi gà đẻ lấy trứng với quy mô lớn và hiện đại, anh Nguyễn Quang Hạnh, thôn Tiên Phong, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương đã trở thành tấm gương thanh niên điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương với doanh thu hằng năm lên đến hàng tỷ đồng.
Hội An: Phụ nữ khởi nghiệp với mô hình Workshop

Hội An: Phụ nữ khởi nghiệp với mô hình Workshop

LNV - Ngày 1/8, Hội LHPN thành phố Hội An tổ chức diễn đàn “Phụ nữ Hội An khởi nghiệp sáng tạo với mô hình Workshop” năm 2023. Diễn đàn để hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày hội Techfest lần thứ 4 của tỉnh diễn ra vào tháng 8 này.
Thanh niên tìm hướng phát triển kinh tế ngay tại quê hương

Thanh niên tìm hướng phát triển kinh tế ngay tại quê hương

LNV - Với tinh thần quyết tâm lập nghiệp, anh Lê Văn Lợi (30 tuổi, huyện Mỹ Đức, tỉnh Long An) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, tìm hiểu và xây dựng mô hình trồng ớt trái xen canh cây đu đủ.
Khởi nghiệp trên vùng đất quê hương

Khởi nghiệp trên vùng đất quê hương

OVN - Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1990) đang có công việc và thu nhập ổn định tại một công ty ở TP.HCM, nhưng chị vẫn quyết định về quê ở xã Tân An, huyện Đăk Pơ (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với y tưởng khởi nghiệp xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu dược liệu sạch trên mảnh đất quê hương.
Khởi nghiệp trên vùng đất khó

Khởi nghiệp trên vùng đất khó

LNV - Nhờ mạnh dạn, chịu khó, quyết tâm làm giàu, anh Giàng Mí Sùng, sinh năm 1992, thôn Tả Kha, thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn, Hà Giang) đã thực hiện hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn nái và lợn thịt ngay trên mảnh đất nghèo khó của quê hương, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Thái Nguyên: Khởi nghiệp từ du lịch cộng đồng

Thái Nguyên: Khởi nghiệp từ du lịch cộng đồng

LNV - “Bên cạnh những di tích lịch sử, La Bằng còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, có khung cảnh sơn thủy hữu tình… Do đó, khai thác du lịch cộng đồng theo hướng trải nghiệm là cách mà tôi lựa chọn để xây dựng sản phẩm du lịch cho quê hương” - anh Nguyễn Văn Tới, chủ cơ sở La Bằng homestay, chia sẻ như vậy về lý do anh triển khai mô hình du lịch cộng đồng ở xã La Bằng (Đại Từ).
Phát triển kinh tế nhờ kết hợp du lịch gắn với nông nghiệp

Phát triển kinh tế nhờ kết hợp du lịch gắn với nông nghiệp

LNV - Trước kia, người nông dân ở Quảng Ngãi chỉ quen cảnh ruộng vườn, chân lấm tay bùn thì giờ đây họ đã biết làm du lịch. Việc kết hợp du lịch với nông nghiệp góp phần tăng nguồn thu nhập cho bà con nông dân, đồng thời khai thác những lợi thế về nông nghiệp, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.
Sắp thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo quốc gia

Sắp thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo quốc gia

LNV - Liên quan đến Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng, hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo quốc gia tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến trong tháng 6 hoặc đầu tháng 7 sẽ ban hành các quyết định thành lập 3 trung tâm này.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Chương trình thiện nguyện “Xuân Ấm Trao Em”

Chương trình thiện nguyện “Xuân Ấm Trao Em”

LNV - Dự án “Xuân Ấm Trao Em” được thực hiện với mục đích hỗ trợ cho 65 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Quảng Uyên. Đây đều là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện nghèo - cận nghèo, có trường hợp mồ côi cha/mẹ, có thương tật.
Làng nghề gỗ Hương Mạc - Từ sơn được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Làng nghề gỗ Hương Mạc - Từ sơn được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

LNV - Tháng 11/2023 làng nghề gỗ Hương Mạc đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể với 412 thành viên, tạo cơ hội cho nghề gỗ Hương Mạc nâng tầm thương hiệu, khẳng định giá trị sản phẩm làng nghề.
Chuếnh choáng say rượu ngô Bản Phố

Chuếnh choáng say rượu ngô Bản Phố

LNV - Cùng với thắng cố, mận Tam Hoa, chè Shan Tuyết, thổ cẩm... rượu ngô cũng là một trong những đặc sản, là niềm tự hào của đồng bào của các dân tộc ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Nghệ sĩ Đào Hà và những mong ước đầu Xuân

Nghệ sĩ Đào Hà và những mong ước đầu Xuân

LNV - Gần 40 năm cống hiến trong ngành CAND về hưu với quân hàm Thượng tá, song Nghệ sỹ Đào Hà, chủ nhiệm CLB Văn nghệ sỹ xứ Đoài, người Đảng viên gần 40 năm tuổi Đảng có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt thông minh, lanh lợi này vẫn còn nhớ như in những chuyến đi trinh sát tại địa bàn phía Tây Bắc Tổ quốc. Nhớ những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân và tình cảm của đồng bào các dân tộc miền núi thương yêu, đùm bọc đối với cán bộ, chiến sĩ CAND.
"Cá chép vượt vũ môn" họa tiết trên bình giọt ngọc gốm Chu Đậu

"Cá chép vượt vũ môn" họa tiết trên bình giọt ngọc gốm Chu Đậu

LNV - Tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có lẽ không ai là không biết đến một làng gốm cổ nổi tiếng Chu Đậu khắp xa gần. Ngay từ thế kỷ 15, sản phẩm của ngôi làng này đã rất được ưa chuộng và xuất hiện ở nhiều quốc gia. Trải qua những thăng trầm và biến cố của lịch sử, nghề gốm nơi đây tưởng chừng đã bị mai một và dần biến mất.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
cty-tnhh-ung-dung-khcn-quoc-te
thieu-hoa
vf
tho-xuan
xsmb
gex
thaco
lang-chanh
nga-son
Giao diện di động