Hà Nội: 34°C Hà Nội
Đà Nẵng: 34°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 31°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 33°C Thừa Thiên Huế

Xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh: Những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2020

LNV - Năm 2020, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Chương trình OCOP “sản phẩm chuyên nghiệp” là những định hướng nhằm xây dựng nông thôn mới chuyển biến nhanh về mặt chất lượng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong sản xuất và mức độ thụ hưởng của người dân khu vực nông thôn.
Để thực hiện mục tiêu đề ra, Ban Xây dựng nông thôn mới và các sở ngành của tỉnh tập trung hướng dẫn địa phương rà soát hiện trạng xây dựng nông thôn mới của địa phương; tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019, làm cơ sở đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Xây dựng và ban hành kế hoạch, phân khai nguồn vốn và đăng ký chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020. Chỉ đạo các địa phương tiếp tục tập trung nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới theo hướng thực chất, làm từ nhà ra ngõ, từ thôn đến xã thông qua triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn nông thôn mới, vườn đạt chuẩn nông thôn mới, hộ mẫu. Tập trung phát triển sản xuất, sản phẩm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo thông qua Chương trình OCOP, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý Chương trình OCOP; công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn; triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2020 “sản phẩm chuyên nghiệp”; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức kinh tế; phát triển sản phẩm OCOP và các chương trình, dự án chỉ đạo điểm.

Giao ban Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới quý 2 năm 2020.


Một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: tỉnh tiếp tục bố trí 208,2 tỷ đồng ngân sách hỗ trợ Chương trình; Cấp huyện tập trung xây dựng kế hoạch huy động 17.955.376 triệu đồng. Tổ chức thẩm định cho 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tình lên 81/98 xã, đạt 82,65%; thêm 06 xã Đạt chuẩn NTM nâng cao bao gồm (xã Quảng Chính huyện Hải Hà; xã Bình Dương, xã Nguyễn Huệ thị xã Đông Triều, xã Đông Hải, xã Đông Ngũ, xã Hải Lạng huyện Tiên Yên), nâng tổng số lên thành 12 xã, đạt 12,2% (thực tế là 16 xã, nhưng có 04 xã đã lên phường). trong đó có 01 xã Kiểu mẫu (xã Việt Dân). Các xã đạt chuẩn năm 2019 đã cơ bản tổ chức lễ công bố quyết định đạt chuẩn theo đúng quy định và đạt hiệu quả tuyên truyền; Tiêu chí nông thôn mới 98 xã bình quân đạt 19,01 tiêu chí và 50,94 chỉ tiêu (theo bộ tiêu chí của tỉnh), tăng 0,7 tiêu chí so với đầu năm; 81 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao bình quân đạt 4,6/8 tiêu chí và 20,33/27 chỉ tiêu.

Kết quả rà soát có 13 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (Kế hoạch 08 xã); 24 xã đăng ký đạt nông thôn mới nâng cao(Kế hoạch 05 xã), trong đó có 06 xã xây dựng mục tiêu kép (vừa xây dựng nông thôn mới nâng cao đồng thời xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gồm: xã Thượng Yên Công, xã Tiền An, xã Cẩm Hải, xã Đồng Tiến, xã Vạn Ninh và xã Quảng Tân); 12 xã đăng ký đạt nông thôn mới kiểu mẫu(Kế hoạch 06 xã); Các địa phương tiếp tục triển khai hoàn thiện 199 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 886 vườn đạt chuẩn nông thôn mớ1 và 6.867 hộ mẫu đăng ký năm 2020. Đến nay Thị xã Quảng Yên và huyện Tiên Yên đang hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Trung ương để tổ chức thẩm định địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (dự kiến trong quý III.2020).

Chương trình OCOP: Tổ chức thành công 2 Hội chợ OCOP tỉnh Quảng Ninh (dịp Xuân 2020, Hè 2020), có mặt tham gia của nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trong tỉnh, doanh nghiệp ngoài tỉnh và một số nước; thành công của Hội chợ góp phần quảng bá, tuyên truyền hình ảnh về con người, văn hóa, miền đất Quảng Ninh đến hàng nghàn lượt du khách thập phương đến tham quan mua sắm.

Trong 6 tháng đầu năm đã phát triển mới 70 sản phẩm (tăng 40% so với kế hoạch); phát triển mới 23 tổ chức kinh tế (tăng 130% so với kế hoạch). Đến nay tổng số sản phẩm tham gia Chương trình OCOP là 435 sản phẩm và 172 đơn vị kinh tế. Tổng số sản phẩm đạt sao là 191 sản phẩm. Xác định được 5 sản phẩm tham gia thi đạt 5 sao cấp quốc gia theo chỉ đạo điểm của Trung ương (Chả mực Hạ Long, Rượu Ba kích, Ruốc hàu, Nước mắm sá sùng, Trà hoa vàng). Các địa phương tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh và câu chuyện sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh từ tháng 5 đến hết tháng 8 (Dự kiến đánh giá chấm điểm cấp tỉnh trong tháng 9/2020 và tổng kết trao giải triển lãm dịp tháng 11/2020); Thu hồi giấy chứng nhận đạt sao đối với 10 sản phẩm OCOP đã cấp sao 2016; đưa 65 sản phẩm ra khỏi Chương trình OCOP do không còn sản xuất, không đảm bảo tiêu chuẩn và không có tiềm năng phát triển.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Trên cơ sở kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2020 Chương trình sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các xã triển khai xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020; Tổ chức thành công các Hội nghị tổng kết theo kế hoạch; Hoàn thiện các bước để Trung ương công nhận Thị xã Quảng Yên, huyện Tiên Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; Tập trung xây dựng 2 Đề án (Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021- 2025;

Tổ chức thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mẫu kiểu mẫu theo kế hoạch; hướng dẫn các địa phương xét, công nhận thôn đạt chuẩn, vườn đạt chuẩn nông thôn mới, làm mô hình điểm cho công tác tuyên truyền và nhân rộng. Hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ cho huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh lần thứ V- 2020. Công bố trao chứng nhận tại Hội chợ OCOP dịp 2/9/2020; Tổ chức chấm thi và tổng kết trao giải Cuộc thi sáng tác ảnh đẹp về OCOP và câu chuyện sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh; Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP: (1) Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh tổ chức nghiên cứu thị trường một số tỉnh, thành khu vực Tây nguyên và Tây bắc kết nối giao thương, hợp tác tiêu thụ sản phẩm OCOP; (2) Phối hợp tổ chức Hội chợ OCOP, Tuần kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP...(3) Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng nặng của đại dịch Covd 19 (tháng 4, tỉnh Quảng Ninh thực hiện cách ly toàn xã hội), song với tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép “Vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”, với cách tiếp cận đúng hướng (xây dựng nông thôn mới làm thực chất, làm từ nhà ra ngõ, từ thôn đến xã; Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Chương trình OCOP tập trung phát triển sản xuất, sản phẩm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo thông qua Chương trình OCOP, triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2020 “sản phẩm chuyên nghiệp”; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức kinh tế; phát triển sản phẩm OCOP và các chương trình, dự án chỉ đạo điểm), Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả quan trọng, hoàn thành trên 60% khối lượng công việc theo kế hoạch đặt ra. Là tiền đề quan trọng để Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra.

Bài và ảnh: Phúc Hưng (Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh)

Tin liên quan

Tin mới hơn

Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

LNV - Trong 5 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tính đến nay, Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 20/90 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để về đích xây dựng nông thôn mới

Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để về đích xây dựng nông thôn mới

LNV - Diện mạo nông thôn của tỉnh Gia Lai đã có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, đã tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất.
Bình Thuận: Xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

Bình Thuận: Xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

LNV - Ngày 19-3, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 627 /QĐ-UBND công nhận xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà, huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao.
Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Cách trung tâm huyện 07 km, Vạn Thắng là xã thuộc vùng nội đồng của huyện Ba Vì (Hà Nội), có tổng diện tích đất tự nhiên 990,67 ha, dân số 3.904 hộ, 16.469 nhân khẩu cư trú tại 07 thôn trong xã. Nền kinh tế của xã đa thành phần, gồm sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và công nghiệp, thương mại dịch vụ.
Hoài ân (Bình Định): Xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hoài ân (Bình Định): Xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

LNV - Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Hoài Ân chung sức xây dựng nông thôn mới”, huyện Hoài Ân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp thôn tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Hoà Bình: Các cấp Hội nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới

Hoà Bình: Các cấp Hội nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới

LNV - Thời gian qua, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, các cấp Hội Nông dân (HND) tỉnh Hoà Bình đã phát huy vai trò cầu nối giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê.

Tin khác

Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

LNV - Phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô tích cực triển khai sâu rộng phong trào đến các đoàn thể, tổ chức thành viên và tầng lớp nhân dân. Kết quả thực hiện phong trào đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân trong bảo vệ môi trường, góp phần làm đẹp cảnh quan, tô điểm bức tranh về những miền quê đáng sống.
Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

LNV - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, nhân dân huyện Thạch Hà trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn với nhiều thành quả nổi bật.
Bình Thuận: Công nhận xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

Bình Thuận: Công nhận xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

LNV - Ngày 19-03, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 627 /QĐ-UBND công nhận xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà, huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao.
(Gia Lâm) Xã Dương Quang đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

(Gia Lâm) Xã Dương Quang đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

LNV - Sáng 17/05, Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Dương Quang, huyện Gia Lâm tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024).
Lý Sơn: Đảo xanh giữa nắng hạ

Lý Sơn: Đảo xanh giữa nắng hạ

LNV - Hiện đang là đỉnh điểm của nắng nóng, nhiều nơi đang đối diện với khô hạn. Trong khi đó, ở đảo Lý Sơn, màu xanh vẫn trải dài giữa cái nắng oi bức của mùa hạ...
Hải phòng: Xây dựng nông thôn mới bứt phá ngoạn mục

Hải phòng: Xây dựng nông thôn mới bứt phá ngoạn mục

LNV - Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG ) về xây dựng nông thôn mới được thành phố Hải Phòng xác định là chương trình trọng tâm thực hiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.
Lào Cai: Tăng tốc hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Lào Cai: Tăng tốc hoàn thành xây dựng nông thôn mới

LNV - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Lào Cai đang đặt mục tiêu đầy quyết tâm là đến hết năm 2025 sẽ có thêm 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 84. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển toàn diện của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.
Nghệ An: Thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

Nghệ An: Thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Sáng 9/5, tại thành phố Vinh, Hội đồng Thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An tổ chức bỏ phiếu thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới các mức lần thứ 4, năm 2024.
Về xã nông thôn mới nâng cao Đỗ Động

Về xã nông thôn mới nâng cao Đỗ Động

LNV - Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, xã Đỗ Động (huyện Thanh Oai) đã tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao.
Lạng Sơn: Mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Lạng Sơn: Mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

LNV - Những năm gần đây, cùng với sự hỗ trợ của các cấp bộ đoàn và ý chí nỗ lực của thanh niên, nhiều mô hình khởi nghiệp đã thành công, đem lại thu nhập cao, góp phần quan trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).
Yên Bái: Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Yên Bái: Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

LNV - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Quyết định Số: 826/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.
Bình Định: Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Bình Định: Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng

LNV - Xác định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã có nhiều chủ trương, Nghị quyết chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Xã Bàu Cạn(Gia Lai): Đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Xã Bàu Cạn(Gia Lai): Đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

LNV - Sau khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2016, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông ( Gia Lai) tiếp tục được Huyện uỷ giao nhiệm vụ đạt chuẩn NTM vào năm 2025. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng và giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được, xã Bàu Cạn tập trung tuyên truyền, huy động các nguồn lực cùng chung tay xây dựng NTM nâng cao.
Phú Yên: Xã Đức Bình Tây đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Phú Yên: Xã Đức Bình Tây đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

LNV - Phát huy truyền thống của địa phương trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.
Tây Ninh: Xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh

Tây Ninh: Xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh

LNV - Sau hơn 12 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới , diện mạo Tây Ninh đang ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu. Tỉnh xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới phải gắn liền với thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Phiên chợ Nông sản Bình Định lần thứ II năm 2024

Phiên chợ Nông sản Bình Định lần thứ II năm 2024

OVN - Từ ngày 23/5 đến ngày 26/5/2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương Bình Định tổ chức phiên chợ Nông sản Bình Định lần thứ II năm 2024 tại Quảng trường Chiến Thắng, thành phố Quy Nhơn, thu hút nhiều người dân và du khá
Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

LNV - Trong 5 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tính đến nay, Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 20/90 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5/11 đơn
Hơn 12000 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

Hơn 12000 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

OVN - Hà Nội tiếp tục duy trì vị thế lá cờ đầu với số lượng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên lớn nhất cả nước. Trong đó, 63/63 tỉnh, thành phố của cả nước đã triển khai đánh giá, phân hạng được hơn 12.000 sản phẩm OCOP.
Mùa hoa sen đến làng cổ Đường Lâm thưởng thức cỗ sen ngày hạ

Mùa hoa sen đến làng cổ Đường Lâm thưởng thức cỗ sen ngày hạ

LNV – Từ những ao sen tự nhiên có trong làng, người dân ở làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) đã chế biến thành những món ăn vừa ngon miệng vừa đẹp mắt hấp dẫn khách du lịch.
Mận hậu Sơn La hút khách tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mận hậu Sơn La hút khách tại Thành phố Hồ Chí Minh

LNV - Lễ hội mận hậu và nông sản tỉnh Sơn La đang diễn ra nhộn nhịp ở Thành phố Hồ Chí Minh, người tiêu dùng mua sắm tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op sẽ được mua sản phẩm mận hậu Sơn La với giá khuyến mãi hấp dẫn.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động