Hà Nội: 32°C Hà Nội
Đà Nẵng: 32°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 31°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 32°C Thừa Thiên Huế

Phụ nữ không ngừng rèn luyện, cống hiến, lao động, sáng tạo để vươn lên trong cuộc sống

LNV - Phụ nữ cả nước rất vui mừng khi được thụ hưởng những kết quả tốt đẹp từ các chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đồng thời, tự hào là một lực lượng quan trọng đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.


Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp mặt - Ảnh: VGP/NB

Nhiều chủ trương, chính sách đối với công tác phụ nữ

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Chính phủ với đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, diễn ra chiều 7/3, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nêu rõ: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, quan tâm phát triển mọi mặt cho phụ nữ, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nữ nâng cao trình độ mọi mặt, phát huy năng lực sáng tạo và có những đóng góp xứng đáng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn đối với công tác phụ nữ như Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Kết luận số 55 của Ban Bí thư (khóa XI), Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư (khóa XII); Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới…

Đồng thời, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 được Chính phủ ban hành và chỉ đạo thực hiện với nhiều chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ cụ thể; các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được triển khai quyết liệt từ cấp Trung ương đến địa phương, trong đó có những nội dung, giải pháp thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề liên quan đến nhu cầu thiết thân của phụ nữ và trẻ em.

Sự quan tâm của Chính phủ dành cho công tác phụ nữ được cụ thể hóa thông qua việc Thủ tướng chủ trì Hội nghị đối thoại với phụ nữ Việt Nam với chủ đề "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển KT-XH".

Ở các địa phương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cũng tổ chức hoạt động gặp gỡ, đối thoại với phụ nữ, qua đó nắm bắt thực tiễn, kịp thời có giải pháp tháo gỡ những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới tại địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị, cần tiếp tục tạo cơ chế, chính sách để phụ nữ phát huy vai trò trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án của Chính phủ, đặc biệt là dự án số 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ và trẻ em" trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Đặc biệt, ngay trong những ngày đầu năm 2023, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030", đây là một sự khởi đầu rất ý nghĩa đối với phụ nữ cả nước trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Xác định 2 đột phá chiến lược đối với công tác phụ nữ

Theo Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, phụ nữ cả nước rất vui mừng khi được thụ hưởng những kết quả tốt đẹp từ các chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đồng thời, tự hào là một lực lượng quan trọng đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trước sự quan tâm đó của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp Hội LHPN Việt Nam đang tích cực đổi mới phương thức hoạt động, ngày càng chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, đơn vị để cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội.

Đó là tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng đến sự hài lòng của phụ nữ. Theo đó, Hội đã xác định 2 đột phá của nhiệm kỳ 2022-2027 là "Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin" và "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh", lựa chọn chủ đề năm 2023 "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở".

Tăng cường thực hiện hiệu quả và phát huy cơ chế phối hợp ngang với các bộ, ngành, đoàn thể và dọc với các địa phương để chăm lo, phát huy các lực lượng phụ nữ; triển khai các chương trình, đề án, dự án của Chính phủ; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng luật pháp, chính sách như các Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi, bổ sung), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung).

Chủ động tham mưu công tác cán bộ nữ, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ nữ, nữ đại biểu dân cử; thúc đẩy xã hội thực hiện bình đẳng giới… Thông qua các hoạt động, các phong trào thi đua, các tầng lớp phụ nữ đã không ngừng nỗ lực rèn luyện, cống hiến, tận tụy lao động, sáng tạo, tiếp tục nâng cao trình độ về mọi mặt để vươn lên trong công việc và cuộc sống. Nhiều chị là tấm gương điển hình, được ghi nhận, truyền cảm hứng cho phụ nữ và cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ có thêm động lực, nhiệt huyết và quyết tâm để tiếp bước các thế hệ đi trước.

Ở các cơ quan Trung ương, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế và tiềm năng, nhiều chị được bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo cấp vụ trở lên, đặc biệt là được đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt ở ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Một trong những hình thức vinh danh, ghi nhận sự cống hiến của phụ nữ Việt Nam chính là Giải thưởng Kovalevskaia. Đây là giải thưởng uy tín lớn dành cho các nhà khoa học nữ đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên, đã được duy trì trong 37 năm qua với 21 tập thể và 52 cá nhân nhà khoa học nữ xuất sắc trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên. Bằng tài năng, trí tuệ và sức lực của mình, các chị đã hoàn thành xuất sắc hàng trăm đề tài nghiên cứu phục vụ cuộc sống.

Theo Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia lần đầu tiên được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ dự và trực tiếp trao tặng trong không khí trang trọng, ấm cúng, với sự chứng kiến, chia vui của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chị nữ lãnh đạo, quản lý các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương là sự động viên, khích lệ rất lớn đối với tập thể, cá nhân nhận giải nói riêng và đối với Hội LHPN Việt Nam và phụ nữ cả nước nói chung.

Phụ nữ còn đối mặt nhiều thách thức trong xã hội

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác phụ nữ và cán bộ nữ còn những khó khăn, hạn chế như tỉ lệ cán bộ nữ tham gia vào các vị trí cấp chiến lược còn thấp so với tiềm năng và nguồn lực cán bộ nữ trong hệ thống chính trị. Theo đánh giá gần đây cho thấy trong mười năm qua (2012-2022), mặc dù trung bình nữ giới chiếm 40% cán bộ các cấp bộ, nhưng họ chỉ nắm giữ khoảng 21% các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Trên thực tế, chỉ số khoảng cách giới của Việt Nam năm 2022 đứng thứ 83 nhưng xét về khoảng cách giới trong tham chính thì Việt Nam đứng thứ 106 trong số 146 nước.

Từ những thực trạng đó, bên cạnh sự cố gắng của các cấp Hội phụ nữ, rất cần sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bà Hà Thị Nga cho rằng, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các nội dung hoạt động nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Hội LHPN Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai các chương trình, hoạt động cụ thể tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện với nhiều cách thức sáng tạo, linh hoạt.

Tích cực tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là thực hiện tốt vai trò chủ trì triển khai Dự án 8 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 bảo đảm hiệu quả thiết thực.

Tiếp tục bám sát định hướng của Chính phủ thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện, cùng với chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2023 do Liên Hợp Quốc chọn là "Chuyển đổi số cho tất cả mọi người: Sáng tạo và công nghệ cho bình đẳng giới" để hoàn thiện Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới chuyển đổi số nhằm đổi mới phương thức hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027 và những năm tiếp theo".

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.

VGP News

Tin liên quan

Tin mới hơn

Thừa Thiên Huế: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với du lịch vùng năm 2023

Thừa Thiên Huế: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với du lịch vùng năm 2023

OVN - Chiều ngày 19/9, tại Công viên Thương Bạc, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với du lịch vùng năm 2023.
Hội thi Thư pháp chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Hội thi Thư pháp chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

LNV - Ngày 29/9, Hội thi Thư pháp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2023 chính thức được diễn ra. Trong đó, đối tượng dự thi chia thành 2 nhóm: chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, với tổng giải thưởng hơn 100 triệu đồng.
Đà Lạt tổ chức triển lãm “Không gian Mộc bản triều Nguyễn”

Đà Lạt tổ chức triển lãm “Không gian Mộc bản triều Nguyễn”

LNV - Ngày 22/9/2023, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV – Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Không gian Mộc bản Triều Nguyễn” với mong muốn bảo tồn và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn trong thời đại số.
Kỷ niệm 78 năm Ngày Nam bộ kháng chiến tại Đền Gia Định

Kỷ niệm 78 năm Ngày Nam bộ kháng chiến tại Đền Gia Định

LNV - Ký ức hào hùng về ngày đầu quân dân Nam bộ đứng lên kháng chiến chống giặc ngoại xâm vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người cựu binh. Theo đó, hằng năm, tại Đền Gia Định thường xuyên diễn ra các buổi họp mặt, dâng hương, tưởng nhớ các tiền bối đã ngã xuống vì lý tưởng thiêng liêng cao đẹp là độc lập tự do cho đất nước.
Lễ hội trà Shan Tuyết Văn Chấn, Yên Bái lần thứ nhất

Lễ hội trà Shan Tuyết Văn Chấn, Yên Bái lần thứ nhất

LNV - Vừa qua, tại Không gian văn hóa trà Suối Giàng xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) đã diễn ra Đêm tiệc trà Shan Tuyết cổ thụ Suối Giàng. Chương trình giao lưu văn hoá, giới thiệu sản phẩm đặc sản địa phương năm 2023.
Đưa sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn tới khách hàng thủ đô

Đưa sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn tới khách hàng thủ đô

LNV - Ngày 28/9, tại quận Hà Đông, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội tổ chức khai mạc “Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2023”.

Tin khác

Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp

Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp

LNV – Để phát triển công nghiệp văn hóa, huyện Thạch Thất phải xác định được phát triển những nội dung nào, sản phẩm văn hóa nào có sức hấp dẫn để vẫn duy trì, phát huy được bản sắc vắn hóa của địa phương…
VEBO ST25 - Đưa hạt gạo chuẩn quốc tế đến bàn ăn gia đình Việt

VEBO ST25 - Đưa hạt gạo chuẩn quốc tế đến bàn ăn gia đình Việt

LNV - Với hương vị thơm dẻo đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao, gạo VEBO ST25 đang là sự lựa chọn của nhiều gia đình cho bữa ăn hàng ngày.
Khu gian hàng Việt Nam - Điểm nhấn tại Hội chợ Thương mại và đầu tư quốc tế lần thứ 14

Khu gian hàng Việt Nam - Điểm nhấn tại Hội chợ Thương mại và đầu tư quốc tế lần thứ 14

LNV - Khu gian hàng Việt Nam với đa dạng các mặt hàng nông sản tiêu biểu độc đáo, là điểm nhấn thu hút đối với khách tham quan và đối tác ngay trong ngày đầu khai mạc Hội chợ Thương mại và đầu tư quốc tế lần thứ 14 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc (26/9).
Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023: Tài hoa kết tinh thành giá trị

Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023: Tài hoa kết tinh thành giá trị

Sáng 26/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp họp báo "Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023". Theo đó, Festival sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11/2023 tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội; trong đó, sự kiện chính diễn ra từ ngày 9 - 12/11.
Phục dựng các mẫu đèn Trung thu cổ đã bị thất truyền

Phục dựng các mẫu đèn Trung thu cổ đã bị thất truyền

LNV - Trong dịp lễ Tết Trung thu năm nay, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, du khách sẽ được tham quan không gian trưng bày các loại đèn trung thu cổ truyền dưới hình thức là các gian hàng trên phố cổ xưa.
Tổng thống Joe Biden đề cao quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Tổng thống Joe Biden đề cao quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

LNV - Ngày 19/9, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Hoa Kỳ), Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) với chủ đề “Xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu: Tăng cường hành động về Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người”, đã khai mạc với sự tham dự của hơn 150 người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo của nhiều nước và tổ chức quốc tế.
Khánh Hòa tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ V

Khánh Hòa tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ V

LNV - Tại Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV - năm 2023, tỉnh Khánh Hòa đã vinh dự là địa phương tiếp theo đăng cai Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ V – năm 2026.
Lễ hội Trà Shan tuyết - Tinh hoa giữa ngàn mây

Lễ hội Trà Shan tuyết - Tinh hoa giữa ngàn mây

OVN - Vào 20h ngày 22/9/2023, tại huyện Văn Chấn, Yên Bái vừa khai mạc Lễ hội Trà Shan Tuyết “Tinh hoa giữa ngàn mây”. Đây lần đầu tiên lễ hội được tổ chức nhằm hưởng ứng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái năm 2023.
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2023: Chính thức lộ diện “nhà vô địch” có thể hình lớn nhất trong lịch sử lễ hội

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2023: Chính thức lộ diện “nhà vô địch” có thể hình lớn nhất trong lịch sử lễ hội

LNV - Sáng ngày 23/9 (9/8 âm lịch), vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2023 đã khép lại với ngôi vị vô địch gọi tên ông trâu số 03 - chủ trâu Ông Lưu Đình Nam, phường Vạn Hương.
Trở lại tuổi thơ với “Trung thu xưa” tại khu Phố cổ Hà Nội

Trở lại tuổi thơ với “Trung thu xưa” tại khu Phố cổ Hà Nội

LNV - Sáng 22/9, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội (số 50, phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) phối hợp với Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức trưng bày tài liệu với chủ đề “Trở về Trung thu xưa”.
Festival nông sản Hà Nội năm 2023 sắp tới sẽ diễn ra tại huyện Sóc Sơn

Festival nông sản Hà Nội năm 2023 sắp tới sẽ diễn ra tại huyện Sóc Sơn

LNV - Sắp tới, tại Sân vận động huyện Sóc Sơn sẽ diễn ra Festival nông sản Hà Nội năm 2023. Sự kiện được tổ chức nhân dịp 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023) và diễn ra trong vòng 4 ngày, từ 28/9 đến 1/10/2023.
Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Quân Giới Việt Nam

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Quân Giới Việt Nam

LNV - Vừa qua, tại Bảo tàng Lực lượng Vũ trang miền Đông Nam Bộ (số 247 Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận Tân Bình, TP. HCM), Ban liên lạc (BLL) Quân giới Nam bộ B2 - TP. HCM đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập ngành Quân giới Việt Nam (15/9/1945 – 15/9/2023), Buổi lễ nhằm gặp mặt, ôn lại những truyền thống vẻ vang và đóng góp to lớn của ngành.
Hơn một thập niên, Vinamilk giữ vững ngôi vị trong các bảng xếp hạng doanh nghiệp niêm yết hàng đầu

Hơn một thập niên, Vinamilk giữ vững ngôi vị trong các bảng xếp hạng doanh nghiệp niêm yết hàng đầu

LNV - Năm 2023 là cột mốc kỷ niệm 20 năm Vinamilk chính thức cổ phần hóa. Qua 2 thập niên, “ông lớn” ngành sữa đã chứng minh được tính hiệu quả của mô hình sản xuất – kinh doanh cũng như năng lực quản trị ổn định trước những biến chuyển của thị trường.
Khai quật khảo cổ tại di tích Thành cổ Sơn Tây

Khai quật khảo cổ tại di tích Thành cổ Sơn Tây

LNV - Thông tin từ Bảo tàng Hà Nội ngày 18-9 cho biết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa quyết định cho phép Bảo tàng phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò, khai quật khảo cổ giai đoạn 1 tại di tích Thành cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

LNV - Chiều 17/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 17 đến ngày 23/9/2023.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Thừa Thiên Huế: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với du lịch vùng năm 2023

Thừa Thiên Huế: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với du lịch vùng năm 2023

OVN - Chiều ngày 19/9, tại Công viên Thương Bạc, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, S
Hội thi Thư pháp chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Hội thi Thư pháp chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

LNV - Ngày 29/9, Hội thi Thư pháp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 2023 chính thức được diễn ra. Trong đó, đối tượng dự thi chia thành 2 nhóm: chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, với tổng giải thưởng hơn 100 triệu đồng.
Tâm huyết phục dựng lồng đèn trung thu truyền thống của cô gái trẻ

Tâm huyết phục dựng lồng đèn trung thu truyền thống của cô gái trẻ

LNV - Lồng đèn Trung Thu truyền thống – món đồ chơi kết nối giữa quá khứ và hiện tại, chất chứa lời thì thầm không hồi kết trong tâm hồn mỗi người con đất Việt. Nó là niềm mong mỏi của trẻ thơ mỗi dịp tết Trung Thu về. Bởi tình yêu say đắm với văn hóa Việt, chị Nguyễn Thị Kim Thủy (31 tuổi, TP. HCM) quyết định sáng lập thương hiệu Khởi Đăng Tác Khí để phục dựng lồng đèn Trung Thu xưa
Hà Nội: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm OCOP với các tỉnh

Hà Nội: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm OCOP với các tỉnh

LNV - Thời gian qua, Sở NN&PTNT Hà Nội đã phối hợp với các quận, huyện tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu, quảng bá, tuần hàng xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP có ý nghĩa lớn, là cơ hội giúp các chủ thể OCOP không chỉ của Hà Nội mà còn đến từ nhiều tỉnh, TP trong cả nước gặp gỡ, kết nối giao thương. Trên cơ sở đó, quảng bá được thương hiệu sản phẩm để tiếp cận gần hơn đến thị trường với hơn 10 triệu dân ở Thủ đô và vùng lân cận.
Du lịch làng nghề - Hướng đi mới của Phú Xuyên trong xây dựng nông thôn mới

Du lịch làng nghề - Hướng đi mới của Phú Xuyên trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Thời gian qua, du lịch nông nghiệp, nông thôn đã có sự phát triển mạnh mẽ, nhiều mô hình du lịch nông thôn đã hình thành trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch tại nhiều địa phương. Với tiềm năng có nhiều làng nghề huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đang thực hiện nhiều giải pháp phát triển du lịch nông thôn đặc biệt du lịch làng nghề là hướng đi mới, hiệu quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới ( NTM) giai đoạn 2023 – 2025.
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động