Hà Nội: 35°C Hà Nội
Đà Nẵng: 37°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 34°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 36°C Thừa Thiên Huế

Phụ nữ không ngừng rèn luyện, cống hiến, lao động, sáng tạo để vươn lên trong cuộc sống

LNV - Phụ nữ cả nước rất vui mừng khi được thụ hưởng những kết quả tốt đẹp từ các chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đồng thời, tự hào là một lực lượng quan trọng đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.


Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp mặt - Ảnh: VGP/NB

Nhiều chủ trương, chính sách đối với công tác phụ nữ

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Chính phủ với đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, diễn ra chiều 7/3, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nêu rõ: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, quan tâm phát triển mọi mặt cho phụ nữ, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nữ nâng cao trình độ mọi mặt, phát huy năng lực sáng tạo và có những đóng góp xứng đáng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn đối với công tác phụ nữ như Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Kết luận số 55 của Ban Bí thư (khóa XI), Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư (khóa XII); Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới…

Đồng thời, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 được Chính phủ ban hành và chỉ đạo thực hiện với nhiều chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ cụ thể; các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được triển khai quyết liệt từ cấp Trung ương đến địa phương, trong đó có những nội dung, giải pháp thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề liên quan đến nhu cầu thiết thân của phụ nữ và trẻ em.

Sự quan tâm của Chính phủ dành cho công tác phụ nữ được cụ thể hóa thông qua việc Thủ tướng chủ trì Hội nghị đối thoại với phụ nữ Việt Nam với chủ đề "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển KT-XH".

Ở các địa phương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cũng tổ chức hoạt động gặp gỡ, đối thoại với phụ nữ, qua đó nắm bắt thực tiễn, kịp thời có giải pháp tháo gỡ những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới tại địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị, cần tiếp tục tạo cơ chế, chính sách để phụ nữ phát huy vai trò trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án của Chính phủ, đặc biệt là dự án số 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ và trẻ em" trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Đặc biệt, ngay trong những ngày đầu năm 2023, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030", đây là một sự khởi đầu rất ý nghĩa đối với phụ nữ cả nước trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Xác định 2 đột phá chiến lược đối với công tác phụ nữ

Theo Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, phụ nữ cả nước rất vui mừng khi được thụ hưởng những kết quả tốt đẹp từ các chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đồng thời, tự hào là một lực lượng quan trọng đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trước sự quan tâm đó của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp Hội LHPN Việt Nam đang tích cực đổi mới phương thức hoạt động, ngày càng chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, đơn vị để cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội.

Đó là tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng đến sự hài lòng của phụ nữ. Theo đó, Hội đã xác định 2 đột phá của nhiệm kỳ 2022-2027 là "Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin" và "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh", lựa chọn chủ đề năm 2023 "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở".

Tăng cường thực hiện hiệu quả và phát huy cơ chế phối hợp ngang với các bộ, ngành, đoàn thể và dọc với các địa phương để chăm lo, phát huy các lực lượng phụ nữ; triển khai các chương trình, đề án, dự án của Chính phủ; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng luật pháp, chính sách như các Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi, bổ sung), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung).

Chủ động tham mưu công tác cán bộ nữ, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ nữ, nữ đại biểu dân cử; thúc đẩy xã hội thực hiện bình đẳng giới… Thông qua các hoạt động, các phong trào thi đua, các tầng lớp phụ nữ đã không ngừng nỗ lực rèn luyện, cống hiến, tận tụy lao động, sáng tạo, tiếp tục nâng cao trình độ về mọi mặt để vươn lên trong công việc và cuộc sống. Nhiều chị là tấm gương điển hình, được ghi nhận, truyền cảm hứng cho phụ nữ và cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ có thêm động lực, nhiệt huyết và quyết tâm để tiếp bước các thế hệ đi trước.

Ở các cơ quan Trung ương, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế và tiềm năng, nhiều chị được bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo cấp vụ trở lên, đặc biệt là được đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt ở ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Một trong những hình thức vinh danh, ghi nhận sự cống hiến của phụ nữ Việt Nam chính là Giải thưởng Kovalevskaia. Đây là giải thưởng uy tín lớn dành cho các nhà khoa học nữ đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên, đã được duy trì trong 37 năm qua với 21 tập thể và 52 cá nhân nhà khoa học nữ xuất sắc trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên. Bằng tài năng, trí tuệ và sức lực của mình, các chị đã hoàn thành xuất sắc hàng trăm đề tài nghiên cứu phục vụ cuộc sống.

Theo Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia lần đầu tiên được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ dự và trực tiếp trao tặng trong không khí trang trọng, ấm cúng, với sự chứng kiến, chia vui của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chị nữ lãnh đạo, quản lý các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương là sự động viên, khích lệ rất lớn đối với tập thể, cá nhân nhận giải nói riêng và đối với Hội LHPN Việt Nam và phụ nữ cả nước nói chung.

Phụ nữ còn đối mặt nhiều thách thức trong xã hội

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác phụ nữ và cán bộ nữ còn những khó khăn, hạn chế như tỉ lệ cán bộ nữ tham gia vào các vị trí cấp chiến lược còn thấp so với tiềm năng và nguồn lực cán bộ nữ trong hệ thống chính trị. Theo đánh giá gần đây cho thấy trong mười năm qua (2012-2022), mặc dù trung bình nữ giới chiếm 40% cán bộ các cấp bộ, nhưng họ chỉ nắm giữ khoảng 21% các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Trên thực tế, chỉ số khoảng cách giới của Việt Nam năm 2022 đứng thứ 83 nhưng xét về khoảng cách giới trong tham chính thì Việt Nam đứng thứ 106 trong số 146 nước.

Từ những thực trạng đó, bên cạnh sự cố gắng của các cấp Hội phụ nữ, rất cần sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bà Hà Thị Nga cho rằng, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các nội dung hoạt động nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Hội LHPN Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai các chương trình, hoạt động cụ thể tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện với nhiều cách thức sáng tạo, linh hoạt.

Tích cực tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là thực hiện tốt vai trò chủ trì triển khai Dự án 8 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 bảo đảm hiệu quả thiết thực.

Tiếp tục bám sát định hướng của Chính phủ thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện, cùng với chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2023 do Liên Hợp Quốc chọn là "Chuyển đổi số cho tất cả mọi người: Sáng tạo và công nghệ cho bình đẳng giới" để hoàn thiện Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới chuyển đổi số nhằm đổi mới phương thức hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027 và những năm tiếp theo".

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.

VGP News

Tin liên quan

Tin mới hơn

Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An: Cơ hội tiêu thụ sản phẩm OCOP Ninh Bình

Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An: Cơ hội tiêu thụ sản phẩm OCOP Ninh Bình

OVN - Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" là cơ hội để các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc trưng tới đông đảo du khách, người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Nhiều sản phẩm OCOP tại Quảng Bình bị "hạ sao"

Nhiều sản phẩm OCOP tại Quảng Bình bị "hạ sao"

OVN - Thông tin từ Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện có 15 sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương bị "hạ sao" do hết hạn công nhận.
Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Vừa qua, tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm của người M'nông.
Hà Nội: Đẩy mạnh liên kết quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản, OCOP

Hà Nội: Đẩy mạnh liên kết quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản, OCOP

LNV - Ngày 24/5, tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Khai mạc Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2023, với quy mô hơn 130 gian hàng và hơn 80 doanh nghiệp, hợp tác xã của Hà Nội và 18 tỉnh, thành phố tham gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

LNV - Chiều 30/5, tại Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà thầy cô giáo và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
VINAMILK CÔNG BỐ LỘ TRÌNH TỚI NET ZERO 2050 VÀ NHÀ MÁY, TRANG TRẠI ĐẠT TRUNG HÒA CARBON ĐẦU TIÊN

VINAMILK CÔNG BỐ LỘ TRÌNH TỚI NET ZERO 2050 VÀ NHÀ MÁY, TRANG TRẠI ĐẠT TRUNG HÒA CARBON ĐẦU TIÊN

LNV - Ngày 26/5/2023, tại Nghệ An, Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050"(Vinamilk hướng đến Net Zero 2050). Đặc biệt tại sự kiện, Vinamilk cũng được xác nhận là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam có nhà máy và trang trại đạt trung hòa Carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060. Sự kiện này đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình tiên phong của Vinamilk về phát triển bền vững

Tin khác

Bình Phước: Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Chơn Thành tổ chức Đại lễ Phật Đản năm 2023

Bình Phước: Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Chơn Thành tổ chức Đại lễ Phật Đản năm 2023

LNV - Ngày 26/5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thị xã Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) tổ chức lễ hưởng ứng Đại lễ Phật Đản năm 2023 - Phật lịch 2567 tại chùa Hưng Long.
Sadev Decolletage Việt Nam - Chìa khóa thành công trong lĩnh vực kết nối và thiết bị điện

Sadev Decolletage Việt Nam - Chìa khóa thành công trong lĩnh vực kết nối và thiết bị điện

LNV - Thành lập và hoạt động từ năm 2002, Công Ty TNHH Sadev Decolletage Việt Nam đang là một trong những đơn vị đáng tin cậy trong lĩnh vực kết nối và thiết bị điện.
Diễn đàn “Điện gió và mục tiêu Net Zero vào năm 2050”

Diễn đàn “Điện gió và mục tiêu Net Zero vào năm 2050”

LNV - Sáng nay 26/5, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Điện gió và mục tiêu Net Zero vào năm 2050”.
Triển lãm Thực phẩm, đồ uống quy tụ 650 doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh

Triển lãm Thực phẩm, đồ uống quy tụ 650 doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh

LNV - Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm, đồ uống và thiết bị công nghệ chế biến, bao bì thực phẩm, đồ uống sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 10-12/8.
Hàng ngàn sản phẩm làng nghề, OCOP quy tụ về Hà Nội

Hàng ngàn sản phẩm làng nghề, OCOP quy tụ về Hà Nội

LNV - Trên 100 gian hàng với hàng ngàn sản phẩm tại Hội chợ giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, OCOP, sản phẩm làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội.
Khai mạc Hội Gióng Đền Phù Đổng năm 2023, đón Bằng công nhận NTM kiểu mẫu

Khai mạc Hội Gióng Đền Phù Đổng năm 2023, đón Bằng công nhận NTM kiểu mẫu

Tối 25/5, UBND huyện Gia Lâm long trọng tổ chức Lễ khai mạc hội Gióng đền Phù Đổng năm 2023 và đón nhận quyết định công nhận xã Phù Đổng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.
Hoạt động khuyến công - Góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển

Hoạt động khuyến công - Góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển

LNV - Trong những năm qua, hoạt động khuyến công đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc khuyến khích thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, hoạt động khuyến công cũng hỗ trợ nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại các làng nghề, các doanh nghiệp đã tiếp cận và thấu hiểu chủ trương của Nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.
Hà Nội: Phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố lần thứ nhất

Hà Nội: Phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố lần thứ nhất

LNV - Sáng 23-5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội tổ chức phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ nhất. Cuộc thi nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các đề tài, giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị

Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị

LNV - Từ đầu năm 2023 đến nay đoàn viên thanh niên các quận, huyện, thị xã, khối các cơ quan thành phố Hà Nội tích cực triển khai các hoạt động tình nguyện góp phần xây Thủ đô cùng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Quận Hoàn Kiếm khai mạc  chương trình “Huyền thoại bước chân”

Quận Hoàn Kiếm khai mạc chương trình “Huyền thoại bước chân”

Hướng tới kỉ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Dự án tinh hoa Làng nghề Việt và Công ty Dép lốp cao su - thương hiệu Vua Dép lốp tổ chức chương trình “Huyền thoại bước chân” tại Đình Kim Ngân.
Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

LNV - Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 22/5, dự kiến bế mạc vào ngày 23/6 và được tổ chức thành 2 đợt. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng.
Lễ ra mắt câu lạc bộ doanh nhân HUBT

Lễ ra mắt câu lạc bộ doanh nhân HUBT

LNV - Ngày 19/5/2023 tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội long trọng tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ doanh nhân HUBT.
Đoàn viên, sinh viên tỉnh Quảng Bình nâng cao kiến thức sức khoẻ sinh sản với

Đoàn viên, sinh viên tỉnh Quảng Bình nâng cao kiến thức sức khoẻ sinh sản với 'Hành trình SV - OK'

LNV - Sáng ngày 20/5, tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Thanh niên phối hợp với Tổ chức DKT tại Việt Nam, Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức Chương trình truyền thông sức khỏe sinh sản cho sinh viên với chủ đề "Hành trình SV - OK" năm 2023.
Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

LNV - Thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023, công tác ATTP thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng và dấu ấn 10 năm

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng và dấu ấn 10 năm

LNV - Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng là sự kiện chính trị - văn hóa, xã hội thường niên của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân nơi đây. Từ năm 2012 lễ hội đã và đang tạo điểm nhấn mới trong phát triển du lịch của thành phố với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu và nâng cao vị thế thành phố.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An: Cơ hội tiêu thụ sản phẩm OCOP Ninh Bình

Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An: Cơ hội tiêu thụ sản phẩm OCOP Ninh Bình

OVN - Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" là cơ hội để các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc trưng tới đông đảo du khách, người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Nhiều sản phẩm OCOP tại Quảng Bình bị "hạ sao"

Nhiều sản phẩm OCOP tại Quảng Bình bị "hạ sao"

OVN - Thông tin từ Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện có 15 sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương bị "hạ sao" do hết hạn công nhận.
Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Vừa qua, tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm của người M'nông.
Giải pháp nâng cao quản lý Nhà nước về làng nghề ở tỉnh Đồng Tháp

Giải pháp nâng cao quản lý Nhà nước về làng nghề ở tỉnh Đồng Tháp

LNV - Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trường Chính trị tỉnh, Sở Khoa học – Công nghệ và môi trường tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội thảo một số giải pháp về quản lý Nhà nước về các làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp tỉnh có nhiều nét văn hóa đặc trưng của các làng nghề được du khách quan tâm khám phá, đánh giá cao. Hiện nay, tại Đồng Tháp có 39 làng nghề được UBND tỉnh công nhận, trong đó có nhiều làng nghề đã trở thành tiêu điểm chú ý gắn với hoạt động du lịch, thu hút du khách.
Hà Nội: Đẩy mạnh liên kết quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản, OCOP

Hà Nội: Đẩy mạnh liên kết quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản, OCOP

LNV - Ngày 24/5, tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Khai mạc Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2023, với quy mô hơn 130 gian hàng và hơn 80 doanh nghiệp, hợp tác xã của Hà Nội và 18 tỉnh, thành phố tham gia.
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động