Thứ hai, 19-09-2022 | 10:59GMT+7

Yên Khánh (Ninh Bình): Khánh Mậu - xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc

LNV - Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Mậu, huện Yên Khánh, (Ninh Bình) xác định “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc". Đảng ủy, UBND xã đã huy động các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; tập trung hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và phấn đấu sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống xã hội nên đến năm 2016, xã Khánh Mậu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hiện tại đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phương châm hành động xuyên suốt được Đảng bộ và nhân dân xã đặt ra là khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực nội sinh để "lấy sức dân làm đẹp cho dân". Cùng với đó là "Nhà nước và nhân dân cùng làm", cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã Khánh Mậu đã huy động sự đóng góp công sức, trí tuệ của cộng đồng dân cư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cụ thể, nhân dân địa phương đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí để mở rộng, nâng cấp chỉnh trang đường giao thông nông thôn, giao thông, thủy lợi nội đồng. Nhờ sự đồng lòng của toàn dân, đến nay Khánh Mậu đã có 100% tuyến đường giao thông, thủy lợi của xã được bê tông hóa, cứng hóa, trong đó nhiều tuyến đường giao thông được lắp đặt hệ thống chiếu sáng và trồng cây xanh phù hợp. 
 

Trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Khánh Mậu đã chú trọng việc giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc như: Phòng, chống các tệ nạn xã hội; các vấn đề môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT quần chúng phát triển sâu rộng. Công tác y tế,  giáo dục, dân số, gia đình và trẻ em luôn được các cấp ủy từ xã đến thôn quan tâm. Phong trào khuyến học, khuyến tài đã đi vào nền nếp. Các thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng phát triển nhanh chóng ở từng khu dân cư đã làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp của xã có những bước phát triển tích cực. Đến nay, 100% diện tích và 95% các khâu phục vụ sản xuất đã được cơ giới hóa. Hiện trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với sản xuất an toàn thực phẩm như: Mô hình nuôi cá giống và cá thương phẩm, mô hình nuôi chim bồ câu, mô hình trồng rau củ 
theo thời vụ...

Ngoài sản xuất nông nghiệp, Khánh Mậu tập trung vận động nhân dân phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Các công ty sản xuất trên địa bàn xã thu hút lao động vào làm việc ổn định, có thu nhập khá. Toàn xã hiện duy trì khoảng 4.228 lao động làm nghề và có thu nhập ổn định, bình quân đạt 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Nhiều gia đình trong xã đã đầu tư các loại hình kinh doanh dịch vụ, thương mại phát triển khá mạnh thu hút nhiều lao động tham gia các loại hình dịch vụ.

 Ông Lê Văn Huệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Khi được tỉnh và huyện chọn để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy, UBND xã đã chủ động xây dựng đề án, phương án, chương trình kế hoạch thực hiện với lộ trình, bước đi phù hợp. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiện toàn Ban chỉ đạo để thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin để nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu… qua đó chủ động, tích cực tham gia, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí.

Ông Phó Bí thư Thường trực cho biết thêm: Hiện nay, 12/14 thôn trong xã được công nhận khu nông thôn mới kiểu mẫu, đây là tiền đề để địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, sớm đạt mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022.
Bài và ảnh Nhật Minh