Thứ hai, 29-03-2021 | 09:39GMT+7

Vĩnh Phúc: Tân Lập nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

LNV - Năm 2014, sau khi về đích nông thôn mới (NTM), xã Tân Lập, huyện Sông Lô không ngừng duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Hiện, địa phương đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, tăng cường công tác tuyên truyền, phấn đấu “cán đích” NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2021.


Nhiều tuyến đường hoa do người dân, các hội, đoàn thể trồng, góp phần xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu xã Tân Lập. Ảnh: Nguyễn Lượng

Năm 2019, Tân Lập là 1 trong 2 xã của huyện Sông Lô được chọn làm điểm xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình phát triển KT-XH của địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Tân Lập đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập Ban quản lý, Ban phát triển thôn, ban hành kế hoạch triển khai chi tiết và lựa chọn thôn Thụy Điền làm điểm thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, lồng ghép đa dạng, linh hoạt trong các hội nghị của Đảng ủy, UBND, các tổ chức, đoàn thể và trên hệ thống loa truyền thanh của xã...

Bên cạnh đó, địa phương tích cực vận động, hướng dẫn nhân dân tập trung đẩy mạnh phát triển kinh doanh dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt...

Đến nay, Tân Lập đã đạt 9/19 tiêu chí (quy hoạch, điện nông thôn, văn hóa, thông tin và tuyên truyền, nhà ở dân cư, lao động, tiếp cận pháp luật, môi trường, quốc phòng và an ninh).

Ông Nguyễn Đăng Lượng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập chia sẻ: Trong 10 tiêu chí chưa đạt chuẩn NTM nâng cao thì có 3 tiêu chí: Tổ chức sản xuất, Thu nhập và Thương mại, dịch vụ là khó thực hiện nhất; bởi, Tân Lập là xã miền núi với xuất phát điểm thấp, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Hiện, địa phương có 1 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực môi trường, giống và vật tư nông nghiệp; có 2 hộ ký hợp đồng chăn nuôi gà theo hình thức bao tiêu đầu ra cho công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam.

Tuy nhiên, lực lượng lao động trẻ hiện nay chủ yếu đi làm tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, lao động lớn tuổi không chú trọng phát triển nông nghiệp.

Trên địa bàn chưa có sản phẩm được xếp hạng đạt chuẩn (VietGap, Global Gap, hữu cơ, sản phẩm làng nghề...); khó xây dựng mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất gắn với an toàn thực phẩm.

Hiện, địa phương đã cứng hóa được 6,4/6,4km đường trục xã nhưng một số tuyến đường chưa có biển báo, chỉ dẫn theo quy định đạt chuẩn NTM nâng cao; đường trục thôn, ngõ xóm đã cứng hóa được 12,2/14,72 km; đường ngõ xóm cứng hóa đạt 8,2/16 km.

Để đạt tiêu chí giao thông, toàn xã cần cứng hóa 19,2 km đường trục thôn, ngõ xóm và trồng thêm cây bóng mát, cây xanh, hoa và hàng rào, với kinh phí khá lớn.

Riêng, thôn Thụy Điền được chọn làm điểm thôn dân cư NTM kiểu mẫu đã đạt 6/10 tiêu chí.

Hiện nay, thôn đang gặp khó khăn về tiêu chí Vườn hộ, bởi Tân Lập là xã miền núi nên diện tích đất ở, đất vườn của mỗi gia đình khá rộng.

Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình lại chia cho con cháu mà con cháu đi làm ăn xa không ở địa phương nên để đạt 100% số vườn hộ được cải tạo, chỉnh trang đảm bảo sạch đẹp hoặc trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao theo quy hoạch hàng hóa chủ lực của địa phương thì rất khó.

Các tiêu chí khác, thôn đang huy động mọi nguồn lực, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng triển khai, thực hiện.

Theo rà soát, để đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, Tân Lập cần nguồn vốn trên 96 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngân sách hỗ trợ của cấp trên cũng như địa phương còn hạn chế, khiến công tác đầu tư, phân bổ nguồn vốn cho chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu còn nhiều khó khăn.

Phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu vào cuối 2021, Tân Lập đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh doanh, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất; tập trung huy động mọi nguồn lực.

Đồng thời, mong muốn các cấp, các ngành chức năng nâng hạn mức phân bổ vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM để hỗ trợ đầu tư cho các mô hình sản xuất, nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân đối với xã miền núi.

Có chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức thực hiện công tác xây dựng NTM cấp xã.

Có chính sách hỗ trợ vốn và các chương trình vốn vay ưu đãi, các cây, con giống mới có năng suất, chất lượng cho nhân dân phát triển về nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025 đối với những xã và thôn được chọn làm điểm thực hiện NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Theo Hồng Tính