Thứ ba, 01-11-2022 | 10:22GMT+7

Quảng Ninh: Hải Hà xây dựng nông thôn mới nâng cao

LNV - Nằm trong lộ trình chung của tỉnh Quảng Ninh, Hải Hà đặt ra mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2023. Đến thời điểm này, 10 xã của huyện đều nỗ lực các giải pháp nhằm giữ vững và tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí theo chuẩn giai đoạn 2021-2025.
Xã Đường Hoa (huyện Hải Hà) có 1.710 hộ dân. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, còn lại là lao động trong các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Năm 2022, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt theo chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025. Xã giao cho các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn vận động nhân dân chung tay làm thôn đạt chuẩn NTM, vườn đạt chuẩn NTM, hộ gia đình kiểu mẫu.

Từ đầu năm đến nay, thực hiện phong trào “Ngày nghỉ cùng nhân dân”, xã huy động 100 công quét dọn vệ sinh, đường làng, ngõ xóm; đổ đất đắp lề đường thôn, xóm, đường nội đồng với tổng khối lượng đất khoảng 100m3. Đến nay Đường Hoa đã đạt 16/19 tiêu chí, 49/57 chỉ tiêu về NTM; đạt 9/19 tiêu chí, 51/75 chỉ tiêu NTM nâng cao. Việc phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn theo hướng tăng trưởng khá. Hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 0,41%, giảm đáng kể so với những năm trước đây; thu nhập bình quân được tăng lên đạt khoảng 60 triệu đồng/người/năm.

Ông Ngô Văn Thang (thôn Tiến Tới, xã Đường Hoa) cho biết: Nhờ chương trình xây dựng NTM, người dân được sống trong môi trường tốt hơn, đi lại thuận tiện, kinh tế cũng phát triển, đời sống nâng cao nên ai cũng mừng.
 
Nhiều lao động trẻ ở các xã đến làm việc tại KCN trên địa bàn. (Trong ảnh: Công nhân sản xuất vải sợi tại KCN Cảng biển Hải Hà)

Cùng với Đường Hoa, các xã khác của Hải Hà cũng nỗ lực để đạt mục tiêu đề ra về NTM, NTM nâng cao. Hải Hà tăng cường chỉ đạo các ngành phối hợp với các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh thị trấn Quảng Hà. Huyện đã hoàn thiện đề án xây dựng NTM và phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025; đề án phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, huyện còn tiếp tục chỉ đạo các xã đẩy mạnh triển khai phong trào “Ngày nghỉ cùng nhân dân”; lập hồ sơ xây dựng thôn chuẩn, vườn chuẩn đề nghị cấp huyện thẩm định xét, công nhận thôn chuẩn, vườn chuẩn. Bên cạnh đó, Hải Hà cũng huy động nguồn lực ngân sách xã và nhân dân đóng góp với tổng là gần 3,3 tỷ đồng, huy động 644 ngày công trong chương trình quân đội chung sức xây dựng NTM...

Huyện cũng đã bố trí đầy đủ vốn phân bổ cho chương trình NTM để thực hiện 11 công trình tại xã Quảng Long và xã Cái Chiên. Hiện tất cả các công trình này đều đã khởi công với kết quả giải ngân vốn đến hết ngày 14/10/2022 là gần 18 tỷ đồng, đạt 73,6% kế hoạch vốn.
 
Hải Hà còn lồng ghép triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững KT-XH gắn với đảm bảo vững chắc QP-AN ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo, gắn với xây dựng NTM. Qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động trong độ tuổi tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghề; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề; tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động; triển khai thực hiện cho vay vốn tạo việc làm... phấn đấu hết năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo tại vùng DTTS đạt 80%. Huyện cũng đã giao chỉ tiêu cho các xã thực hiện về lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp và trồng rừng gỗ lớn năm 2022; tập trung xây dựng các tiểu dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thay thế dần phương thức canh tác lạc hậu, nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định thu nhập, định hướng mở rộng sản xuất cho người dân.

Qua huy động nguồn lực xã hội hóa trồng lim, giổi, lát, đến ngày 15/10/2022, diện tích trồng loại cây này trên địa bàn đạt 163,86ha, bằng 89% kế hoạch tỉnh giao. Tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo cũng được giải quyết. Huyện đã hỗ trợ 84 trường hợp về đất ở, 28 trường hợp về đất nông nghiệp và 25 trường hợp về đất lâm nghiệp để phục vụ sản xuất...
Nông dân xã Quảng Minh (huyện Hải Hà) thu hoạch lúa bằng phương tiện cơ giới.

Nhờ đó đến nay huyện đã đạt 8/9 tiêu chí, 32/36 nội dung về chỉ tiêu xây dựng NTM. Đối với cấp xã, tỉnh đến 15/10, toàn huyện đã đạt trung bình 53/57 nội dung và 16/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM. Dự kiến hết năm 2022 thu nhập bình quân đầu người của các xã đạt 74 triệu đồng, đảm bảo thực hiện đạt yêu cầu của tiêu chí, tăng hơn 10% so với năm 2021.

Theo kế hoạch năm 2022, xã Quảng Long phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xã Quảng Minh và xã Cái Chiên phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến nay, xã Quảng Long đã đạt 3/6 tiêu chí và 6/9 nội dung về NTM kiểu mẫu; xã Cái Chiên đạt 16/19 tiêu chí, 69/75 nội dung về NTM nâng cao; xã Quảng Minh đạt 14/19 tiêu chí, 66/75 nội dung về NTM nâng cao.

Hiện Hải Hà tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại 10/10 xã; hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022... Qua đó sẵn sàng các điều kiện để huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023.
 
Bài, ảnh: Thu Nguyệt