Thứ tư, 28-07-2021 | 14:51GMT+7

Ninh Bình: Xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao năm 2021

LNV - Sáng 27/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị xét công nhận cho các xã gồm: Thạch Bình, Kỳ Phú (huyện Nho Quan); xã Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình) đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới và xã Khánh Nhạc (huyện Yên Khánh) đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2021.


Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh và các xã được xét.

Tại hội nghị, Hội đồng thẩm định tỉnh đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao của các xã và kết quả thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế; kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân. 

Đối với 03 xã đạt chuẩn NTM đều là xã đặc thù theo Quyết định 140/QĐTU của Tỉnh ủy, trong đó 02 xã Kỳ Phú, Thạch Bình (huyện Nho Quan) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (trước tháng 01/7/2021 là xã đặc biệt khó khăn); xã Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình) là xã ven đô thị, đã được đầu tư xây dựng theo định hướng đô thị (trở thành phường); xã Khánh Nhạc (huyện Yên Khánh) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, là xã được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2014, có phong trào xây dựng NTM khá nổi bật.

Từ ngày 15 dến 19/7, Tổ thẩm định của tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế kết quả thực hiện các tiêu chí NTM và NTM nâng cao, kiểm tra hồ sơ, tài liệu minh chứng, kết quả tự đánh giá của các xã, kết quả thẩm tra của UBND huyện, thành phố.

Tổ thẩm định đã nhất trí đánh giá 3 xã: Thạch Bình, Kỳ Phú (huyện Nho Quan); xã Ninh Phúc (thành phố Ninh bình) đã đạt chuẩn 20/20 tiêu chí nông thôn mới; xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh đã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM nâng cao.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban chỉ đạo và Hội đồng thẩm định đã thảo luận, phân tích, trao đổi làm rõ thêm việc thực hiện một số tiêu chí. Thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh đã bỏ phiếu xét công nhận các xã, kết quả các xã đều đạt tỷ lệ 100%, đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2021. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh ghi nhận kết quả đã đạt được và chúc mừng các xã. 


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí đề nghị các xã được công nhận đạt chuẩn NTM lần này khẩn trương hoàn thành các công trình đang thi công dở dang. 

Các huyện, thành phố lưu ý nguồn ngân sách hỗ trợ, tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; tiếp tục quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất văn hóa; UBND tỉnh cùng với các huyện, thành phố xem xét cơ chế, chính sách động viên kịp thời đối với người dân, những xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt NTM. Sau khi được công nhận, đề nghị UBND huyện, thành phố và các xã tiếp tục phát huy, đồng thời tính toán thời điểm phù hợp tổ chức lễ đón nhận, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Theo Báo Ninh Bình