$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 21-05-2020 | 08:54GMT+7

Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang: Phát triển kinh tế xây dựng thành công huyện Nông thôn mới

LNV - Từ một huyện nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của người dân còn thấp, trên 80% có thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng công tác phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đồng thời đã ban hành các cơ chế hỗ trợ, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao trình độ thâm canh. Đến nay, sản xuất nông nghiệp của huyện phát triển khá toàn diện, sản xuất nông nghiệp từ manh mún, phân tán, nhỏ lẻ đã chuyển sang nông nghiệp hàng hóa tập trung, có quy mô lớn, hiện đại, cơ cấu cây trồng, phương thức sản xuất truyền thống chuyển đổi mạnh sang thâm canh, chuyên canh tăng năng suất và sản lượng. Trên địa bàn huyện đã hình thành 24 cánh đồng mẫu, 78 vùng sản xuất tập trung, 381 trang trại chăn nuôi quy mô lớn theo hướng hiện đại, công nghệ cao, áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp được nâng cao rõ rệt. Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp từng bước được đổi mới, phát triển sản xuất theo nhóm hộ, tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện, một số nhóm sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện đã có gắn tem truy suất, bao bì và thương hiệu trên thị trường. Hạ tầng nông thôn được chú trọng đầu tư cải tạo, nâng cấp, tạo nhiều thuận lợi cho phát triển nông nghiệp hàng hóa. Trình độ sản xuất, thu nhập và đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao.
 

Ngành nông nghiệp huyện phát triển toàn diện, đồng bộ, tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng, giá trị đem lại hiệu quả sản xuất rõ nét, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa có nhiều chuyển biến. Giá trị sản xuất nông nghiệp và sản xuất trên 1hecta đất canh tác tăng nhanh và đạt ở mức cao. Nhiều sản phẩm có đầy đủ nhãn hiệu hàng hóa có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước.

Về chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020, hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện, mỗi xã lựa chọn 1 đến 2 sản phẩm có tiềm năng phát triển phù hợp với lợi thế, có cơ chế khuyến khích hỗ trợ phát triển để bảo đảm điều kiện đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCCOP.

Mặc dù còn có nhiều khó khăn xong với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các ban ngành của tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND các ban ngành của huyện, được sự ủng hộ của nhân dân trong huyện.

Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang quyết tâm hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới.
Bài và ảnh: An An
vinpearl