Thứ năm, 20-10-2022 | 09:51GMT+7

Đề nghị công nhận Ứng Hòa đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2022

LNV - Sáng ngày 19/10/2022, Đoàn thẩm tra nông thôn mới Thành phố Hà Nội đã về làm việc với Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Ứng Hòa về việc đề nghị công nhận huyện Ứng Hòa đạt chuẩn Nông thôn mới Thành phố Hà Nội năm 2022.
Tại Hội nghị, đại diện các Sở, Ban, Ngành của Thành phố Hà Nội sau khi xem xét báo cáo kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới đến năm 2022 của huyện Ứng Hòa đã có những ý kiến đóng góp bổ sung theo bộ tiêu chí mới của Trung ương và Thành phố Hà Nội ban hành; chỉnh sửa một số thuật ngữ chuyên môn cho phù hợp; Chấm điểm từng tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.
 

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng, Thường trực Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội phát biểu.

Đặc biệt tại Hội nghị, một số đại biểu đoàn thẩm tra nông thôn mới Thành phố Hà Nội cũng đã đề cập đến vấn đề nguồn nước sinh hoạt; vấn đề xử lý nước thải làng nghề, bố trí vốn, thủ tục thu hồi đất, vấn đề quy hoạch, vấn đề tái chế rác thải trong xây dựng Nông thôn mới. Yếu tố phòng chống thiên tai, bảo vệ công trình xây dựng; mô hình chất thải hữu cơ; tỷ lệ nghèo đa chiều.v.v….
 

Ông Nguyễn Văn Vẻ, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Ứng Hòa phát biểu

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng, Thường trực Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội - Trưởng đoàn thẩm tra Nông thôn mới thành phố Hà Nội phát biểu: Đối với huyện Ứng Hòa vừa rồi Văn phòng điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội cũng rất là nỗ lực cùng các Sở, Ban, Ngành Thành phố góp ý, đóng góp vào báo cáo kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới đến năm 2022 của huyện Ứng Hòa. Trong báo cáo, huyện cũng tự chấm điểm được 97,5 điểm. Tuy nhiên, vẫn còn một số những tồn tại liên quan đến vấn đề tài nguyên môi trường, tỷ lệ nước sạch; một số tiêu chí trong báo cáo còn thiếu minh chứng để chứng minh, nên cần bổ sung thêm trong báo cáo. Yêu cầu các phòng ban chuyên môn của huyện phải vào cuộc, rà soát lại 28 xã về đích nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới để kịp thời hoàn thiện, bổ sung hoàn chỉnh hơn; đối với 3 xã về đích nông thôn mới nâng cao cũng cần rà soát lại theo các tiêu chí giai đoạn mới. Vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường cũng cần có những buổi làm việc riêng. Mong sớm hoàn thiện báo cáo, gửi các Sở, Ngành góp ý, sau thông qua Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố để trình Hội đồng nông thôn mới Thành phố Đề nghị công nhận Ứng Hòa đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2022.
 Khung cảnh hội nghị


 
Bài, ảnh: Văn Bình