Thứ tư, 05-10-2022 | 09:50GMT+7

Cả nước có 925 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Theo Bộ NN&PTNT, đến nay, cả nước có 5.854/8.225 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 71,2%), tăng 12 xã (tăng 0,15%) so với tháng 8-2022, trong đó có 925 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 110 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ảnh minh họa

Bình quân cả nước đạt 17,1 tiêu chí/xã; 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm khoảng 39,6% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước; 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 5 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Tổng vốn ngân sách trung ương bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 là 11.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 9-2022, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giải ngân được 7,5%. Một số tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao so với bình quân chung của cả nước là: Vĩnh Long 7,5%, Bến Tre 12,6%, Tây Ninh 10,8%, Thái Nguyên 8,9%...
Dung Quỳnh