Hà Nội: 19°C Hà Nội
Đà Nẵng: 24°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 27°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 24°C Thừa Thiên Huế

Nhiều giải pháp giúp thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

LNV - Ngày 30.6, tại Hà Nam diễn ra Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên VN lần thứ VIII (2019 - 2024).
PV đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, về việc giúp thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp

Thưa anh, công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên nửa đầu nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong dịch bệnh Covid-19, đời sống thanh niên bị tác động tiêu cực về thu nhập, việc làm. Vậy, tổ chức Hội đã làm gì để hỗ trợ thanh niên?


Tổ chức Hội các cấp đã xác định việc đồng hành với thanh niên trong tìm kiếm việc làm, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sẽ luôn là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong nhiệm kỳ. Trong dịch bệnh Covid-19, tổ chức Hội các cấp đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động gắn với nhu cầu, mong muốn của hội viên thanh niên. Ngoài việc hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm, tổ chức Hội đã khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên, bằng việc tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, các chủ trương, chính sách, chương trình thanh niên phát triển kinh tế, những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo của thanh niên trong sản xuất và kinh doanh...

Tổ chức Hội cũng đẩy mạnh vận động, hướng dẫn hội viên, thanh niên áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế. Đồng thời, Hội tiếp tục phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp trong các học viện, trường đại học, cao đẳng, các cơ sở Đoàn, Hội; thành lập các câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành nhằm đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp trong hội viên, thanh niên.

Đặc biệt, Hội đã hướng dẫn và hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay khởi nghiệp, phát triển kinh tế; tập trung duy trì và phát triển mô hình dạy nghề tại chỗ; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tiếp tục duy trì, thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác “thanh niên làm kinh tế”, “thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế”. Hội cũng đã phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ trong đồng hành, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên và tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên lực lượng vũ trang sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Tổ chức Hội hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp ở H.Mèo Vạc (Hà Giang)


Giúp thanh niên vượt qua thách thức

Thời gian qua có nhiều thanh niên về quê khởi nghiệp, lập nghiệp, đặc biệt là sau dịch Covid-19, làn sóng dịch chuyển này càng rõ nét. Vậy, Hội đã hỗ trợ gì để họ có thể khởi nghiệp thành công ngay chính quê hương mình?

Mục tiêu của Hội là nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên VN trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các cấp bộ Hội đã triển khai hiệu quả các chương trình định hướng, cung cấp thông tin về những lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, những ưu đãi, hỗ trợ của địa phương để thanh niên căn cứ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công việc hiện có, nghiên cứu, quyết tâm lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp và khởi sự kinh doanh tại quê hương.

Khi thanh niên mới bắt đầu sản xuất kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều thách thức như không có kiến thức về quản trị doanh nghiệp, thiếu vốn, công nghệ, thiếu hiểu biết về pháp luật liên quan đến kinh doanh, thiếu kinh nghiệm tiếp thị sản phẩm. Để hỗ trợ thanh niên vượt qua những thách thức đó, tổ chức Hội các cấp đã triển khai nhiều chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế như: tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, các khóa đào tạo nâng cao kiến thức kinh doanh; hỗ trợ chuyển giao công nghệ; hỗ trợ lập hồ sơ vay vốn, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi.

Tổ chức Hội cũng khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế thành công; thành lập các câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên làm kinh tế; tập huấn, đào tạo kiến thức về tiếp thị sản phẩm, đặc biệt là thương mại điện tử cho thanh niên. Nhiều địa phương đã thành lập đơn vị chuyên trách hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương như Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hay Vườn ươm thanh niên khởi nghiệp để tổ chức tư vấn và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Những nỗ lực đó của các tổ chức Hội đã góp phần tích cực trong việc hỗ trợ thanh niên quay về địa phương sau khi tốt nghiệp để làm kinh tế, khởi sự doanh nghiệp.

Hỗ trợ chuyển đổi số

Thưa anh, cuộc cách mạng 4.0 khiến xu hướng nghề nghiệp, việc làm có nhiều thay đổi. Hội đã hỗ trợ gì cho thanh niên để họ thích ứng với tình hình mới?

Có thể nói, bên cạnh việc đào tạo nghề cho thanh niên như hiện nay thì việc định hướng, hỗ trợ thanh niên lựa chọn cơ cấu ngành nghề hợp lý, phù hợp với nhu cầu thị trường và yêu cầu phát triển của các địa phương là hết sức quan trọng. Đây là một nhiệm vụ mà tổ chức Hội xác định sẽ cần tiếp tục tập trung phối hợp với tổ chức Đoàn, các bộ, ngành, đối tác liên quan triển khai để giúp thanh niên nhận biết xu hướng nghề nghiệp trong tương lai. Đồng thời, nuôi dưỡng lòng đam mê, phẩm chất đạo đức, nền tảng tư duy, tác phong nghề nghiệp tốt và trang bị đầy đủ, kịp thời thông tin, tri thức, kỹ năng phù hợp với ngành nghề mà mình lựa chọn.

Đặc biệt, trong giai đoạn tiếp theo của nhiệm kỳ, T.Ư Hội sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức Hội các cấp triển khai các giải pháp để thích ứng với tình hình mới như: hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho thanh niên; tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho thanh niên kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, vận chuyển, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và các nội dung khác trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Tổ chức Hội sẽ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh theo chuỗi giá trị trên cơ sở khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của vùng miền, địa phương. Đặc biệt, chúng tôi sẽ kết nối với đại sứ quán các nước tại VN, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các quỹ đầu tư nước ngoài để hỗ trợ thanh niên VN khởi nghiệp về công nghệ, năng lực quản trị, tiếp cận thị trường; vận động nguồn lực quốc tế triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và nâng cao năng lực chuyển đổi số…

Mục tiêu của Hội là nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Thưa anh, để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức Hội sẽ có những giải pháp gì trong thời gian tới?

Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp quốc gia, nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy động lực để thanh niên khởi nghiệp. Vào tháng 10 năm nay sẽ diễn ra Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp sáng tạo quốc gia lần thứ 3 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và bứt phá sau đại dịch”.

Diễn đàn sẽ đánh giá hiệu quả những kiến nghị chính sách từ Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp lần thứ 2, năm 2020, trong thúc đẩy những mô hình khởi nghiệp thành công. Diễn đàn nhằm nhận định những khó khăn của nền kinh tế giai đoạn hậu Covid-19 và tác động tiêu cực của dịch bệnh tới các hoạt động khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Đồng thời, nâng cao nhận thức, khơi dậy động lực để thanh niên Việt Nam khởi nghiệp tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế đất nước hậu Covid-19. Thông qua diễn đàn sẽ kiến nghị các giải pháp, chính sách để thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Vũ Thơ
Theo Thanh Niên

Tin liên quan

Tin mới hơn

Tuyên Quang - Khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP

Tuyên Quang - Khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP

LNV - Không chỉ nổi tiếng ở địa phương, sản phẩm OCOP dưa chuột An Hòa của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - kinh doanh hàng nông sản An Hòa, xã An Hòa, huyện Tam Dương còn phát triển mạnh, vươn tới nhiều tỉnh, thành lân cận. Từ “cây OCOP”, nông dân, tiểu thương được tạo việc làm, tăng thu nhập, còn người tiêu dùng được tiếp cận thực phẩm an toàn.
Người trẻ với hoài bão đem cà phê sạch tới người tiêu dùng

Người trẻ với hoài bão đem cà phê sạch tới người tiêu dùng

LNV - Với mong muốn đem cà phê sạch đến với người tiêu dùng, tăng giá trị nông sản của nhà nông, nhiều năm qua chị Lưu Thị Thùy Trang (SN 1992, Giám đốc Pró Farm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã vận động và liên kết với nhiều nông hộ trồng cà phê theo hướng hữu cơ.
Yên Bái: Chàng trai khởi nghiệp từ điêu khắc đá mỹ nghệ

Yên Bái: Chàng trai khởi nghiệp từ điêu khắc đá mỹ nghệ

LNV - Là người con của vùng đất Ngọc Lục Yên, từ nhỏ, anh Hoàng Văn Khương ở thôn Bến Muỗm, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên đã có niềm đam mê với những sản phẩm đá quý. Bởi vậy, khi trưởng thành, đứng trước sự lựa chọn của rất nhiều ngành, nghề, những trăn trở về tương lai, anh đã quyết định chọn nghề mà mình yêu thích, đó là điêu khắc đá mỹ nghệ.
Hà Tĩnh: Hội phụ nữ khởi nghiệp cùng các mô hình OCOP

Hà Tĩnh: Hội phụ nữ khởi nghiệp cùng các mô hình OCOP

OVN - Chủ động, sáng tạo trong triển khai các mô hình, việc làm, nhiều hội viên phụ nữ Hà Tĩnh tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Họ đã trở thành điển hình trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội địa phương.
Hưng Yên: Làm giàu từ mô hình trồng rau sạch

Hưng Yên: Làm giàu từ mô hình trồng rau sạch

LNV - Sau thời gian tìm hiểu, tham quan nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, năm 2021, anh Phạm Mạnh Cường, ở thôn Đông Chiểu, xã Liên Phương (thành phố Hưng Yên) quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, bắt đầu khởi nghiệp với nông nghiệp sạch.
TP.HCM: Tái khởi động và khai trương khu phức hợp nghỉ dưỡng Wah Fu Palace

TP.HCM: Tái khởi động và khai trương khu phức hợp nghỉ dưỡng Wah Fu Palace

LNV - Sáng ngày 22/10, buổi lễ khai trương trở lại khu phức hợp Wah Fu vừa được diễn ra tại Quận 5 (TP. HCM). Đây là công trình do Công ty TNHH Wah Fu Palace (Wah Fu) làm chủ đầu tư.

Tin khác

Hoà Bình: Tích cực hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp

Hoà Bình: Tích cực hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp

LNV - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Cơ hội khởi nghiệp từ nông nghiệp sinh thái

Cơ hội khởi nghiệp từ nông nghiệp sinh thái

LNV - Nông nghiệp sinh thái là giải pháp giúp Việt Nam xây dựng nền nông nghiệp bền vững và thực hiện cam kết trở thành nước có phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đồng thời, đó cũng là lĩnh vực tạo cơ hội khởi nghiệp cho giới trẻ ngày nay.
Hiện thực giấc mơ sen ở làng Sen

Hiện thực giấc mơ sen ở làng Sen

LNV - Không chỉ tô thắm thêm cho bức tranh quê Bác thanh bình, yên ả; những bông sen ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An đã trở thành sản phẩm hàng hóa được chế biến sâu theo du khách về với muôn nơi.
Làm giàu từ nghề mộc truyền thống

Làm giàu từ nghề mộc truyền thống

LNV - Năm 2001, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê nhà, anh Nguyễn Quốc Phương ở thôn Thụy Lân, xã Thanh Long (Yên Mỹ) quyết chí làm giàu bằng nghề mộc truyền thống của địa phương. Với đôi bàn tay khéo léo cùng quyết tâm theo nghề, nỗ lực của bản thân và đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, anh Phương đã phát triển nghề mộc giúp cuộc sống gia đình ngày càng sung túc.
Quyết tâm thoát nghèo của chàng trai Khơ Mú

Quyết tâm thoát nghèo của chàng trai Khơ Mú

LNV - Ở giữa vùng núi rộng lớn của huyện Kỳ Sơn, có một chàng trái tên là Moong Văn Sơn (29 tuổi) đang miệt mài lao động để vươn lên thoát nghèo.
Doanh nhân Hà Văn Nam và những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa

Doanh nhân Hà Văn Nam và những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa

LNV - Anh Hà Văn Nam – Giám đốc Công ty TNHH Ứng dụng Khoa học Công nghệ Quốc tế không chỉ là một doanh nhân giỏi trong hoạt động kinh doanh mà còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như hiến máu nhân đạo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo…
Thái Nguyên: Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả với phong trào thanh niên lập nghiệp

Thái Nguyên: Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả với phong trào thanh niên lập nghiệp

LNV - Thời gian qua, phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp với hơn 3.600 đoàn viên sinh hoạt tại 28 cơ sở đoàn luôn được Huyện đoàn Võ Nhai quan tâm triển khai. Qua phong trào, nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đã đem lại hiệu quả cao.
An Giang: Khởi nghiệp từ cua muối

An Giang: Khởi nghiệp từ cua muối

LNV - Từ con cua đồng gần gũi, thân thuộc với bà con vùng sông nước, qua sự sáng tạo, cùng với tinh thần cầu tiến của Lê Hữu Ý (khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang), chúng biến thành cua muối, được phản hồi tích cực từ thị trường.
Nuôi gà công nghệ cao mang lại thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm

Nuôi gà công nghệ cao mang lại thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm

LNV - Mạnh dạn đầu tư nuôi gà đẻ lấy trứng với quy mô lớn và hiện đại, anh Nguyễn Quang Hạnh, thôn Tiên Phong, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương đã trở thành tấm gương thanh niên điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương với doanh thu hằng năm lên đến hàng tỷ đồng.
Hội An: Phụ nữ khởi nghiệp với mô hình Workshop

Hội An: Phụ nữ khởi nghiệp với mô hình Workshop

LNV - Ngày 1/8, Hội LHPN thành phố Hội An tổ chức diễn đàn “Phụ nữ Hội An khởi nghiệp sáng tạo với mô hình Workshop” năm 2023. Diễn đàn để hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày hội Techfest lần thứ 4 của tỉnh diễn ra vào tháng 8 này.
Thanh niên tìm hướng phát triển kinh tế ngay tại quê hương

Thanh niên tìm hướng phát triển kinh tế ngay tại quê hương

LNV - Với tinh thần quyết tâm lập nghiệp, anh Lê Văn Lợi (30 tuổi, huyện Mỹ Đức, tỉnh Long An) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, tìm hiểu và xây dựng mô hình trồng ớt trái xen canh cây đu đủ.
Khởi nghiệp trên vùng đất quê hương

Khởi nghiệp trên vùng đất quê hương

OVN - Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1990) đang có công việc và thu nhập ổn định tại một công ty ở TP.HCM, nhưng chị vẫn quyết định về quê ở xã Tân An, huyện Đăk Pơ (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với y tưởng khởi nghiệp xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu dược liệu sạch trên mảnh đất quê hương.
Khởi nghiệp trên vùng đất khó

Khởi nghiệp trên vùng đất khó

LNV - Nhờ mạnh dạn, chịu khó, quyết tâm làm giàu, anh Giàng Mí Sùng, sinh năm 1992, thôn Tả Kha, thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn, Hà Giang) đã thực hiện hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn nái và lợn thịt ngay trên mảnh đất nghèo khó của quê hương, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Thái Nguyên: Khởi nghiệp từ du lịch cộng đồng

Thái Nguyên: Khởi nghiệp từ du lịch cộng đồng

LNV - “Bên cạnh những di tích lịch sử, La Bằng còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, có khung cảnh sơn thủy hữu tình… Do đó, khai thác du lịch cộng đồng theo hướng trải nghiệm là cách mà tôi lựa chọn để xây dựng sản phẩm du lịch cho quê hương” - anh Nguyễn Văn Tới, chủ cơ sở La Bằng homestay, chia sẻ như vậy về lý do anh triển khai mô hình du lịch cộng đồng ở xã La Bằng (Đại Từ).
Phát triển kinh tế nhờ kết hợp du lịch gắn với nông nghiệp

Phát triển kinh tế nhờ kết hợp du lịch gắn với nông nghiệp

LNV - Trước kia, người nông dân ở Quảng Ngãi chỉ quen cảnh ruộng vườn, chân lấm tay bùn thì giờ đây họ đã biết làm du lịch. Việc kết hợp du lịch với nông nghiệp góp phần tăng nguồn thu nhập cho bà con nông dân, đồng thời khai thác những lợi thế về nông nghiệp, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Đoan Hạ trở thành xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Thanh Thủy

Đoan Hạ trở thành xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Thanh Thủy

LNV - Trong những ngày xuân mới Giáp Thìn 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) phấn khởi đón nhận niềm vui đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Xã Đoan Hạ cũng là địa phương đầu tiên của huyện Thanh Thủy
Bắc Giang: Quan tâm phát triển sản phẩm OCOP

Bắc Giang: Quan tâm phát triển sản phẩm OCOP

OVN - Tỉnh Bắc Giang có nhiều sản phẩm OCOP từ cây dược liệu với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, được khách hàng tin dùng. Thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã quan tâm thực hiện nhiều cơ chế, chính sách để phát triển sản phẩm OCOP từ những loại cây này.
Tuyên Quang - Khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP

Tuyên Quang - Khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP

LNV - Không chỉ nổi tiếng ở địa phương, sản phẩm OCOP dưa chuột An Hòa của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - kinh doanh hàng nông sản An Hòa, xã An Hòa, huyện Tam Dương còn phát triển mạnh, vươn tới nhiều tỉnh, thành lân cận. Từ “cây OCOP”, nông dân, tiểu
Bảo hộ nhãn hiệu tập thể: Cơ hội cho đồ gỗ mỹ nghệ Phù Khê phát triển

Bảo hộ nhãn hiệu tập thể: Cơ hội cho đồ gỗ mỹ nghệ Phù Khê phát triển

LNV - Trải qua gần 800 năm lịch sử, sản phẩm chạm rồng của Phù Khê vẫn được những người trong nghề đánh giá là mềm mại, tinh tế nhưng rất cá tính trong hình dáng đường nét. Năm 2023, đồ gỗ mỹ nghệ Phù Khê đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể, tạo cơ hội cho đồ gỗ mỹ nghệ Phù Khê phát triển, nâng tầm thương hiệu, khẳng định giá trị sản phẩm làng nghề.
Trà Vinh: Mô hình tôm càng xanh xen lúa mang lại thu nhập cao

Trà Vinh: Mô hình tôm càng xanh xen lúa mang lại thu nhập cao

LNV - Xã cù lao Long Hòa, huyện Châu Thành là địa phương có mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi thủy sản (tôm càng xanh) khá phát triển và mang lại thu nhập cao. Với mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh, nông dân cù lao Long Hòa thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng/ha/năm và tỷ lệ rủi ro chỉ chiếm khoảng 10%.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động