Thứ tư, 06-04-2022 | 15:23GMT+7

Ninh Bình tăng cường công tác bảo vệ môi trường làng nghề

LNV - Trong Chương trình quan trắc môi trường định kỳ, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát chất thải, nước thải và ô nhiễm không khí tại các làng nghề.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 114/UBND-VP3 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường làng nghề.
 
Làng nghề đá Ninh Vân "chìm" trong khói bụi

Văn bản nêu rõ, UBND tỉnh Ninh Bình nhận được công văn số 214/STNMT-MTBĐ ngày 15/2/2022 của Sở TN&MT về việc giải quyết kiến nghị cử tri liên quan đến công tác bảo vệ môi trường làng nghề.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác giám sát chất thải, nước thải và ô nhiễm không khí tại các làng nghề trong Chương trình quan trắc môi trường định kỳ trên địa bàn.

Đồng thời, giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề, chương trình quan trắc môi trường, giám sát chất thải định kỳ của các cơ sở sản xuất trong làng nghề và UBND các xã trên địa bàn theo phương án bảo vệ môi trường đã được UBND cấp huyện phê duyệt theo quy định.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng giao UBND huyện Yên Khánh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan có giải pháp thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường làng nghề bún bánh Yên Ninh, đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả.
Tuyết Chinh/TN&MT