Thứ hai, 26-09-2022 | 09:50GMT+7

Khó khăn trong xử lý nước thải cụm công nghiệp, làng nghề

LNV - Theo ông Nguyễn Danh Huy, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì (Hà Nội), 5 năm qua, UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức thanh tra, kiểm tra và phối hợp kiểm tra 457 đơn vị sản xuất, kinh doanh; xử lý 79 đơn vị có vi phạm trong xử lý nước thải với tổng số tiền xử phạt hơn 4,5 tỷ đồng.

Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra thực địa trạm xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều, huyện Thanh Trì.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về nước thải; chưa thực hiện việc quan trắc môi trường định kỳ theo quy định; chưa có giấy phép môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định... Huyện cũng đã buộc di dời khỏi địa bàn 5 đơn vị sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, công tác thu gom, xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp và làng nghề vẫn gặp một số khó khăn do ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân còn hạn chế; công nghệ xử lý nước thải đã cũ và thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng. Tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều, hệ thống xử lý nước thải tập trung xây dựng từ năm 2008 đã cũ nát và xuống cấp nghiêm trọng, không còn khả năng đáp ứng về công suất, chất lượng nước thải không đạt tiêu chuẩn quy định. Còn tại làng nghề miến dong, bánh đa thôn Phú Diễn, xã Hữu Hòa; làng nghề bánh chưng, bánh giầy thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà; làng nghề sản xuất nón lá Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng; làng nghề rượu Ngâu thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, các hộ dân tự xử lý trước khi thải ra môi trường nên chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

Trước thực trạng này, ông Nguyễn Huy Toàn, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, cuối tháng 8 vừa qua, huyện đã đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí để được giao quản lý, vận hành, thực hiện duy tu, bảo dưỡng định kỳ đối với việc đầu tư các hệ thống thoát nước phục vụ cụm công nghiệp và cụm công nghiệp làng nghề; xem xét, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để thu hút xã hội hóa đầu tư hệ thống thoát nước trên địa bàn được giao quản lý theo phân cấp. Đối với các hộ sản xuất, kinh doanh ở làng nghề truyền thống, huyện đề xuất thành phố đặt hàng các đề tài khoa học xử lý nước thải ngay tại hộ gia đình để bảo đảm chi phí thấp, tiện sử dụng cho người dân...
Bài và ảnh Nguyễn Đức