Thứ năm, 16-06-2022 | 10:29GMT+7

Hưng Yên: Ngành y tế làm tốt công tác bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe người dân

LNV - Những năm qua, mạng lưới y tế cơ sở tại Hưng Yên đã và đang bước đầu được củng cố và nâng cấp, cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị y tế được chú trọng đầu tư. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt quan tâm chỉ đạo và ngày càng được cải thiện.
Nhằm triển khai Quyết định số 34/QĐ-TTG ngày 22/01/2005 của Thủ tướng chính phủ về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 41/NQ-TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành y tế tỉnh Hưng Yên đã đưa ra nhiều kế hoạch hành động, làm tốt công tác bảo vệ môi trường. 

Trong thời gian vừa qua cùng với quá trình phát kinh tế - xã hội thì môi trường tỉnh Hưng Yên cũng chịu một áp lực lớn. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát vì thế công tác Quản lý của ngành y tế về chất thải y tế trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Cụ thể,  các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế của tỉnh Hưng Yên đã quan tâm thực hiện theo các quy định về bảo vệ môi trường trong cơ sở. Hầu hết các bệnh viện đã lập Đề án bảo vệ môi trường. Xây dựng kế hoạch quản lý chất thải hàng năm theo quy định. Trong những năm gần đây, ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho ngành y tế tỉnh Hưng Yên để thực hiện quan trắc môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện theo quy định. 

Hàng năm, Sở Y tế Hưng Yên đều triển khai các văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện công tác thu gom, phân loại và quản lý chất thải y tế theo quy định. Bên cạnh đó, Sở Y tế Hưng Yên tổ chức đào tạo, tập huấn các văn bản chính sách pháp luật về quản lý chất thải y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế từ cấp tỉnh đến cấp xã và bệnh viện tư nhân.

Công tác phân loại chất thải rắn y tế cũng được ngành y tế Hưng Yên chú trọng, các cơ sở y tế đều thực hiện phân loại chất thải rắn y tế theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. Các cơ sở y tế của tỉnh đều ký hợp đồng với Công trình đô thị và Công ty URENCO 11 trong việc vận chuyển rác thải y tế nguy hại đến khu xử lý tập trung. 

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương đầu tư hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế, một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ra khỏi diện cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 13 cơ sở có hệ thống xử lý nước thải đang hoạt động, gồm: BVĐK tỉnh, BV phổi, BV Tâm thần, BV Y dược cổ truyền, BVĐK Phố Nối, Bệnh viện Mắt, BV Sản Nhi, TTYT Kim Động, TTYT Khoái Châu, TTYT: Tiên Lữ, Ân Thi, Văn Lâm, Văn Giang. Đối với công tác kiểm tra, giám sát về quản lý chất thải y tế. Hàng năm Sở Y tế có văn bản chỉ đạo yêu cầu các đơn vị tự tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân loại, thu gom rác thải y tế. Thường xuyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tham gia kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, ngành y tế Hưng Yên sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế cho các cơ sở y tế chưa có hệ thống để đảm bảo nước thải đầu ra đạt quy chuẩn theo quy định. Nâng cao nhận thức của cán bộ ngành y tế về công tác quản lý chất thải y tế bảo vệ môi trường thông qua hình thức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền. Ngoài ra, tăng cường thực hiện phân loại, lưu giữ chất thải rắn y tế theo đúng Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. Duy trì quan trắc môi trường định kỳ theo quy định tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp, chế tài để thực hiện hiệu quả các mục tiêu bảo vệ môi trường trên quan điểm phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng “Xanh – Sạch – Đẹp”.
Thanh Tuấn