Thứ năm, 07-10-2021 | 13:57GMT+7

Thái Bình lấy ý kiến Đề án "phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"

LNV - Vừa qua, Thái Bình tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, đánh giá về Dự thảo "Đề án phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030". Điều được các chuyên gia kinh tế, quản lý của tỉnh quan tâm, nhấn mạnh là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến công nhằm phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Đó cũng là một trong những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, có tính chiến lược mà ngành Công Thương Thái Bình sẽ tiếp tục thực hiện trong thời tới.
Dự thảo Đề án phát triển ngành công thương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 gồm 4 phần chính nêu lên thực trạng phát triển ngành công thương giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển ngành công thương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kết luận, kiến nghị và tổ chức thực hiện. Theo đó, tập trung tái cơ cấu các ngành theo hướng tăng dần giá trị gia tăng; đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án sử dụng công nghệ “Cao, mới, tiết kiệm”; Thúc đẩy phát triển thương mại theo hướng hiện đại gắn với triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước; Mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng chủ lực của tỉnh. 
 

Hội nghị nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án phát triển ngành công thương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, góp ý vào các dự thảo, tập trung phân tích làm rõ hiện trạng phát triển, tồn tại, nguyên nhân hạn chế, xác định bối cảnh, mục tiêu và đề xuất một số giải pháp phát triển ngành Công Thương và Khu kinh tế Thái Bình trong 5 năm và 10 năm tới.

Thời gian qua, các hoạt động khuyến công đã góp phần quan trọng vào những thành tựu đáng khích lệ của ngành Công Thương Thái Bình. Mặt khác, ngành Công Thương Thái Bình luôn chủ động, tích cực trên mọi mặt công tác. Trong đó, Sở Công Thương Thái Bình đã luôn quan tâm, sát sao, chỉ đạo Trung tâm Khuyến công (TTKC) của tỉnh thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu rộng, lan tỏa rộng khắp,

 Những năm qua, hoạt động khuyến công của tỉnh Thái Bình đã thực sự đi vào cuộc sống, được triển khai đồng bộ, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, tác động tích cực đến việc phát triển của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nói riêng và ngành công nghiệp nói chung. 
 

Đặc biệt, Giai đoạn 2016-2020, TTKC đã triển khai thực hiện tốt 152 đề án khuyến công với tổng kinh phí 18.413,9 triệu đồng. Qua đó, các hoạt động khuyến công được thực hiện đã và đang góp phần huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn theo mục tiêu, định hướng của tỉnh; mang lại hiệu quả kinh tế xã hội đáng kể, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả, hoạt động tích cực nói trên, ngành Công Thương Thái Bình vẫn còn có một số mặt tồn tại, hạn chế. Chính bởi vậy, tại Hội nghị chuyên môn quan trọng của tỉnh lấy ý kiến, đánh giá về Dự thảo "Đề án phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030", ông Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình chủ trì Hội nghị đã nhấn mạnh, để phát huy những thành quả đạt được và khắc phục các mặt còn tồn tại thời gian qua. Ngành Công Thương Thái Bình cần làm tốt hơn nữa mọi hoạt động chuyên môn. Trong đó, mục tiêu là đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng bền vững, hiện đại, tăng trưởng theo chiều sâu; Nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của tỉnh.

 Tổng hợp ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Công thương tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện dự thảo, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, cần bám sát, tích hợp các quy hoạch, đề án phát triển kinh tế xã hội, Đề án phát triển ngành công thương của quốc gia, ngành Công thương, của tỉnh đã ban hành, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, sát thực tiễn. Phối hợp với Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều tra đánh giá sâu thêm thực trạng, nhất là về số vốn, công nghệ, số lao động, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trên địa bàn; nêu rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế. Từ đó đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể.
Bài, ảnh: Thanh Lam