Thứ sáu, 11-11-2022 | 09:59GMT+7

Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh): Xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và phổ biến chính sách khuyến công

LNV - Vừa qua, UBND huyện Vũ Quang phối hợp với sở Công thương tổ chức tập huấn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn và phổ biến một số chính sách mới về phát triển công nghiệp. Tham dự lớp tập huấn đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh; Về phía huyện có ông Nguyễn Thanh Sơn- Phó chủ tịch UBND huyện cùng hơn 120 doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh đã được PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh – Giảng viên cao cấp, Trưởng bộ môn Quản trị thương hiệu, khoa Marketing trường Đại học Thương Mại cung cấp một số thông tin về nhãn hiệu, thương hiệu, cách thiết kế thương hiệu và xây dựng  thương hiệu sản phẩm hàng hóa. Qua đó, các học viên nhận thức rõ hơn vai trò của thương hiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm  trong việc nâng cao sức cạnh tranh và tăng giá trị sản phẩm, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế, từ đó có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với đơn vị để phát triển bền vững.

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên còn được Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh phổ biến chính sách khuyến công của Trung ng, của tỉnh trong giai đoạn hiện nay; nhằm giúp cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tiếp cận các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, vận dụng một cách có hiệu quả vào điều kiện cụ thể vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.
Tin, ảnh: Vũ Quang