Thứ sáu, 22-04-2022 | 14:37GMT+7

Bình Thuận: Mở rộng tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn

LNV - Năm 2022, Trung tâm Khuyến công tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT).
Theo đánh giá từ Trung tâm, những năm qua chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất CNNT được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả cao. Nhiều cơ sở, doanh nghiệp CNNT mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất tạo ra những sản phẩm mới có giá trị cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động và hiện đại hóa dần sản xuất.
 

Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm

Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp CNNT còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong khâu tìm kiếm và mở rộng thị trường. Nguyên do, khó khăn về kinh phí khiến doanh nghiệp không thường xuyên tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh để quảng bá rộng rãi sản phẩm.

Góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm CNNT, năm 2022, Trung tâm sẽ tổ chức Đề án “Hỗ trợ các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ triển lãm”. Với đề án này, Trung tâm dự kiến hỗ trợ 20 gian hàng, hỗ trợ 80% chi phí thuê gian hàng cho các cơ sở, doanh nghiệp tham gia.

Trung tâm cũng triển khai Đề án “Tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh tại các hội chợ triển lãm khu vực phía Nam và miền Trung – Tây Nguyên”. Trung tâm dự kiến mỗi hội chợ tham gia 2 gian hàng tiêu chuẩn để trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh.

Năm 2022, khuyến công Bình Thuận cũng tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh. Sự kiện nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm chất lượng, có giá trị sử dụng cao, tiềm năng để có kế hoạch hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất. Sau khi được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, sản phẩm sẽ được tiếp tục đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực phía Nam. Đồng thời, các cơ sở sản xuất có sản phẩm được công nhận cũng được tạo điều kiện tham gia hội chợ, triển lãm để quảng bá thông tin, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây chính là động lực lớn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Được biết, ngoài hoạt động hỗ trợ mở thị trường tiêu thụ cho sản phẩm CNNT, Trung tâm đang đồng thời triển khai nhiều hoạt động khác với mục tiêu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trong đó có đề án khuyến công quốc gia nhóm thuộc nội dung hỗ trợ máy móc, thiết bị vào sản xuất với 4 đối tượng thụ hưởng, kinh phí 1,2 tỷ đồng; 6 đề án khuyến công địa phương và 2 nội dung khác, kinh phí 1,080 tỷ đồng.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, Trung tâm sẽ tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời có kết quả các nhiệm vụ, chương trình công tác và ý kiến chỉ đạo của Sở Công Thương. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng hơn nữa chính sách khuyến công tới các cơ sở CNNT. Tiếp tục chủ động rà soát và khảo sát nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực của các cơ sở sản xuất CNNT, đặc biệt là các ngành nghề đặc trưng của tỉnh. Nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp tục thực hiện việc nâng cấp, đầu tư máy móc, thiết bị đáp ứng đủ các phương tiện để đảm bảo điều kiện làm việc và thực hiện tốt nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức.

Năm 2021, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận được phê duyệt 7 đề án, 2 nội dung chi khác với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện 1,38 tỷ đồng, trong đó đã hoàn thành vượt tiến độ 3 đề án, đúng tiến độ 2 đề án, ngưng thực hiện 2 đề án, 2 nội dung chi khác.
Bài, ảnh: Hải Linh