Hà Nội: 26°C Hà Nội
Đà Nẵng: 27°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 29°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 26°C Thừa Thiên Huế

Huyện Phú Xuyên: Có thêm 04 xã về đích nông thôn mới trong năm 2017

TBV - Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện Phú Xuyên (Hà Nội) về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2017, UBND huyện Phú Xuyên xây dựng Kế hoạch số 159/KH-UBND, ngày 29/8/2016 triển khai thực hiện Chương trình số 02 -CTr/TU và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 04-CTr/HU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, từ đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên thành lập 12 Tổ công tác về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy 28 xã, thị trấn về thực hiện Chương trình 04 của Huyện ủy. Qua rà soát, đánh giá các tiêu chí theo Hướng dẫn 48 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội ngày 29/9/2017, Thường trục Ban chỉ đạo huyện thống nhất đăng ký lại các xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017 gồm 04 xã: Phú Yên, Phú Túc, Minh Tân và Phúc Tiến.


Diện mạo nông thôn mới huyện Phú Xuyên

Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Phú Xuyên đến hết năm 2017, có 26/26 xã đạt và cơ bản đạt nhóm tiêu chí về Quy hoạch. Có 16/26 xã đạt tiêu chí về Giao thông (10/26 xã còn lại cơ bản đạt). Có 26/26 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về Thủy lợi, tiêu chí về Điện. Tiêu chí Cơ sở vật chất trường học đến nay mới có 16/26 xã đạt và cơ bản đạt, còn lại các xã chưa đạt. Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa có 26/26 xã đạt và cơ bản đạt. Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 18/26 xã đạt, 8/26 xã cơ bản đạt. Tiêu chí Nhà ở dân cư có 22/26 xã đạt và 4/26 xã cơ bản đạt so với tiêu chí. Tiêu chí Thông tin và truyền thông có 26/26 xã có điểm bưu chính viễn thông và mạng truy cập internet đạt tiêu chí Quốc gia. Tiêu chí thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 38 triệu đồng trở lên. So với bộ tiêu chí có 23/26 xã đạt và cơ bản đạt. 100% các xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về Hộ nghèo, tiêu chí về Tỷ lệ lao động có việc làm; tiêu chí hình thức sản xuất. Tiêu chí về Giáo dục có 26/26 xã đạt. Tiêu chí Y tế có 26/26 đạt và cơ bản đạt; 21/26 xã có trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất y tế. Tiêu chí Văn hóa có 23/26 xã đạt, cơ bản đạt tiêu chí. Đến nay huyện Phú Xuyên có 23/26 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí Môi trường. Có 100% các xã đạt và cơ bản đạt Tiêu chí hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và Tiêu chí An ninh trật tự xã hội.


Ông Nguyễn Hữu Chi - Trưởng Phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên

Đến ngày 15/11/2017, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới huyện đã phúc tra, chấm điểm xong 100% các xã. Kết quả, cả 4 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (Phú Túc, Phú Yên, Minh Tân, Phúc Tiến) đều đạt 16 tiêu chí; có 03 tiêu chí cơ bản đạt, gồm: Cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và An toàn thực phẩm.

Ngày 26/12/2017, Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hà Nội đã tổ chức đánh giá, chấm điểm nông thôn mới 04 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 của huyện Phú Xuyên. Qua một ngày làm việc tích cực, công tâm, Tổ công tác đã thẩm định kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của 04 xã. Qua thẩm định thực tế, đoàn công tác đã ghi nhận được sự thay đổi về diện mạo, cả về cơ sở vật chất, hạ tầng, đời sống văn hóa, tổ chức sản xuất của 04 xã. Sau khi thống nhất kết quả thẩm định, đoàn công tác chấm điểm cho cả 04 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 của huyện Phú Xuyên đều đạt trên 95 điểm. Như vậy, theo thang điểm đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới (tổng điểm đạt trên 95 điểm, các tiêu chí không trừ quá 30% số điểm) thì huyện Phú Xuyên có thêm 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Ông Nguyễn Hữu Chi - Trưởng Phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên cho biết: Nhờ chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, mà chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện Phú Xuyên được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 35 triệu đồng/người/năm. Trên địa bàn huyện không còn nhà dột nát; đa số các hộ gia đình đều có nhà kiên cố, khang trang; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,06%; tỷ lệ các hộ nông dân được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100% (trong đó nước sạch là 41,8%); tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 82,8%; có 28/28 Trạm y tế xã có bác sỹ do vậy công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững. Hệ thống các thiết chế văn hóa từ huyện tới cơ sở thôn tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần nông dân, hạn chế các tệ nạn xã hội. Trong thực hiện việc cưới, việc tang ở nông thôn đã có nhiều tiến bộ; năm 2017 số người chết được đưa đi hỏa táng là 300 ca; có 102/141 làng được công nhận “Làng văn hóa” đạt tỷ lệ 72,3%, 53.520/58.160 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”.

Huyện Phú Xuyên phấn đấu đến hết năm 2018 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn thêm từ 1 đến 2 tiêu chí/xã. Từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn; phấn đấu năm 2018 thu nhập của người dân ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 là 41 triệu đồng/người/năm; các xã còn lại đạt 38,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85%; có 62% số hộ được sử dụng nước sạch; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt trên 90%. Các hình thức tổ chức sản xuất phát triển đa dạng với các sản phẩm sạch và sản phẩm an toàn, liên kết chặt chẽ với nhau để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh trên thị trường; công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển. Xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc; kết hợp hài hòa, đồng bộ giữa 3 mặt của sự phát triển gồm phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Hoài An

Tin liên quan

Tin mới hơn

Sản phẩm mây, tre, cói, thảm Việt Nam xuất khẩu sang 59 nước

Sản phẩm mây, tre, cói, thảm Việt Nam xuất khẩu sang 59 nước

LNV - Trong tháng 3/2024, nhóm mặt hàng lập kỷ lục cao nhất, đạt 85 triệu USD, tăng 79,9% so với tháng 2/2024 và tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội: Hàng trăm nông dân huyện Phú Xuyên tham gia Diễn đàn nhịp cầu nhà nông

Hà Nội: Hàng trăm nông dân huyện Phú Xuyên tham gia Diễn đàn nhịp cầu nhà nông

LNV - Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đại diện nông hộ, chủ trang trại, hợp tác xã cùng đội ngũ cố vấn là các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.
Hải Phòng chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Phượng Ðỏ 2024

Hải Phòng chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Phượng Ðỏ 2024

LNV- UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024 và Kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2024). Trong đó Chương trình Đêm hội “Hải Phòng – Bừng sáng miền di sản” sẽ được tổ chức vào tối ngày 11/5/2024 tại Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thuộc huyện Thuỷ Nguyên.
Gia Lâm (Hà Nội): Xã Yên Thường đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Gia Lâm (Hà Nội): Xã Yên Thường đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Sáng ngày 9- 4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) tổ chức lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Bình Thuận: Sắp diễn ra tuần lễ triển lãm sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP

Bình Thuận: Sắp diễn ra tuần lễ triển lãm sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP

OVN - Tuần lễ sẽ diễn ra từ ngày 22-28/4/2024 do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức tại Showroom Xuất khẩu số 92-96, đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đệ trình UNESCO 2 Di sản văn hóa phi vật thể

Đệ trình UNESCO 2 Di sản văn hóa phi vật thể

LNV - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý đệ trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, đưa Di sản văn hóa phi vật thể "Mo Mường" vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Chèo” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tin khác

Phát động tháng hành động vì hợp tác xã

Phát động tháng hành động vì hợp tác xã

LNV - Trong Tháng hành động vì Hợp tác xã (HTX) năm 2024, nhiều hoạt động thiết thực về xây dựng, phát triển tổ chức Liên minh HTX và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và phát triển thành viên; hoạt động hỗ trợ HTX... sẽ được triển khai trên diện rộng, quy mô cả nước, trong tất cả hệ thống Liên minh từ Trung ương xuống cơ sở.
Hà Nội: Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025

Hà Nội: Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025

LNV -Sáng 03/04/ 2024 tại xã miền núi Vân Hoà, huyện Ba Vì, UBND, UB-MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình trao hỗ trợ và khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP năm 2024. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, thực hiện kế hoạch liên tịch số 24 ngày 18/01/ 2024 của UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.
Nâng tầm nông sản Việt thông qua các sàn thương mại điện tử đặc biệt TikTok

Nâng tầm nông sản Việt thông qua các sàn thương mại điện tử đặc biệt TikTok

OVN - Nhằm tổng kết những kết quả đạt được sau 1 năm hợp tác cùng với TikTok Việt Nam cùng với việc mở rộng các định hướng nhằm thực hiện quảng bá, xúc tiến thương mại nông sản, sản phẩm OCOP năm 2024, Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với TikTok tổ chức chương trình kỷ niệm đánh dấu một năm hợp tác đồng thời tổ chức hoạt động kết nối, thương mại, trải nghiệm nông nghiệp xanh vào ngày 3/03 - 4/4/2024.
Hải Phòng: Thống nhất thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI

Hải Phòng: Thống nhất thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI

LNV - Chiều ngày 01/4/2024, Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng tổ chức họp thống nhất thời gian, nội dung tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến với địa phương

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến với địa phương

LNV - Sáng 3/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

LNV - Chiều 29-3, kỳ họp thứ mười lăm của HĐND TP Hà Nội đã hoàn thành những nội dung làm việc và thành công tốt đẹp. Dự phiên bế mạc kỳ họp có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội.
Triển lãm “gốm Atlantis và họa”

Triển lãm “gốm Atlantis và họa”

LNV - Ba họa sĩ Lê Đàn, Trần Chí Lý và Võ Văn Việt tổ chức triển lãm chung mang tên 'Gốm Atlantis và họa' tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.
Hà nội: Lễ hội truyền thống làng cổ Bát Tràng

Hà nội: Lễ hội truyền thống làng cổ Bát Tràng

LNV - Lễ hội truyền thống làng cổ Bát Tràng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) diễn ra từ ngày 23/3 đến ngày 25/3 (14, 15 và 16 tháng 2 âm lịch). Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh nghề gốm truyền thống và thể hiện ước vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân địa phương.
Thông báo cuộc thi viết về "Làng nghề và nghệ nhân Việt Nam thời 4.0"

Thông báo cuộc thi viết về "Làng nghề và nghệ nhân Việt Nam thời 4.0"

LNV - Chào mừng Đại hội Hiệp hội Làng nghề Việt Nam lần thứ V, kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2024 và tiến tới chào mừng kỷ niệm 13 năm Tạp chí Làng nghề Việt Nam ra số đầu tiên (Ngày 22/12/2011 – 22/12/2024). Ban Biên tập Tạp chí Làng nghề Việt Nam tổ chức cuộc thi viết “Làng nghề và nghệ nhân Việt Nam thời 4.0” trên Tạp chí Làng nghề Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:
Hình ảnh đẹp của y tế Việt Nam

Hình ảnh đẹp của y tế Việt Nam

LNV - Theo kế hoạch, chị Đặng Thị Hạ (29 tuổi, điều dưỡng viên tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai) tối 24/3, có chuyến bay từ Đà Nẵng về lại Hà Nội sau chuyến du lịch, nhưng lại bị lùi lại đến 0h đêm.
Hội nghị quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2024

Hội nghị quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2024

LNV - Sáng 29-3, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2024.
Bình Dương: Công nhận thêm 4 sản phẩm OCOP 3 sao

Bình Dương: Công nhận thêm 4 sản phẩm OCOP 3 sao

OVN - Vừa qua, UBND huyện Bàu Bàng đã tổ chức lễ công bố sản phẩm OCOP đạt 3 sao đợt I năm 2024.
Bình Phước: Họp mặt nguyên lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên thị xã Chơn Thành

Bình Phước: Họp mặt nguyên lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên thị xã Chơn Thành

LNV - Ban chấp hành (BCH) đoàn thị xã Chơn Thành đã tổ chức buổi họp mặt nguyên lãnh đạo, cán bộ đoàn qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên về Chuyển đổi Số

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên về Chuyển đổi Số

LNV - Sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên với chủ đề "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc Chuyển đổi Số Quốc gia."
Những giọt nước nghĩa tình của bộ đội Hải quân

Những giọt nước nghĩa tình của bộ đội Hải quân

LNV - Trước tình hình thiếu nước sinh hoạt sau thời gian dài không có mưa trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Trong hai ngày 24 và 25/3, tàu chở nước ngọt của Vùng 5 Hải quân đã thực hiện cấp nước miễn phí cho người dân đảo Hòn Chuối. Hoạt động này giúp bà con nơi đây vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày hạn hán.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Độc đáo làng nghề làm tương Mông Phụ

Độc đáo làng nghề làm tương Mông Phụ

LNV - Khi đến Làng cổ Đường Lâm du khách không chỉ được biết đến với những ngôi nhà cổ xây bằng đá ong hàng trăm năm tuổi mà còn nức tiếng với nhiều món ăn dân dã như chè lam, kẹo lạc,… đặc biệt hơn cả vẫn là món tương nếp nổi tiếng ở làng Mông Phụ.
Thăng trầm nghề đúc lư đồng An Hội ở thành phố hồ chí minh

Thăng trầm nghề đúc lư đồng An Hội ở thành phố hồ chí minh

LNV - Từng nức tiếng với nghề đúc lư đồng truyền thống. Làng nghề đúc lư đồng An Hội nằm trên con đường Nguyễn Duy Cung, thuộc phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh giờ đây chỉ còn vài hộ gia đình gắng gượng giữ nghề truyền thống. Nghề đúc lư đồng An Hội đang đứng trước nguy cơ mai một. Làm sao có thể giữ nghiệp của cha ông đang là trăn trở của những người còn gắn bó với nghề?
Làng Châm Khê - Nơi giữ hồn quan họ cổ

Làng Châm Khê - Nơi giữ hồn quan họ cổ

LNV - Làng Châm Khê, thuộc phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) từ lâu đã nổi tiếng là một trong những cái nôi của di sản văn hóa phi vật thể Quan họ Bắc Ninh. Nơi đây được xem như một "bảo tàng sống" lưu giữ những giá trị tinh hoa độc đáo của loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc Quan họ Bắc Ninh.
"Bánh canh Vĩnh Phú" và hành trình xây dựng thương hiệu

"Bánh canh Vĩnh Phú" và hành trình xây dựng thương hiệu

LNV - Trong kinh doanh đầy thách thức, có những câu chuyện về sự kiên trì và dấn thân không ngừng vượt qua khó khăn. Nghệ nhân Thái Thị Thu Thuỷ, một nữ doanh nhân quê tại Thành phố Quy Nhơn, là một ví dụ rõ ràng cho điều này.
Văn hóa làng nghề trong văn hóa xứ Nghệ

Văn hóa làng nghề trong văn hóa xứ Nghệ

LNV - Làng nghề truyền thống là một nhân tố quan trọng trong văn hóa vùng miền. Với một vùng văn hóa độc đáo như xứ Nghệ, làng nghề có vai trò to lớn, là bông hoa đẹp trong bức tranh văn hóa chung. Làng nghề thể hiện sự đa dạng của văn hóa, thể hiện tính đặc sắc của địa phương. Và trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển làng nghề hợp lý là hướng đi đúng đắn để gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động