Hà Nội: 26°C Hà Nội
Đà Nẵng: 26°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 28°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 25°C Thừa Thiên Huế

Đóng góp của Trung tâm khuyến công trong phát triển công nghiệp ở Hải Phòng

LNV - Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện nhiều Đề án khuyến công địa phương và quốc gia đúng nội dung, tiến độ phê duyệt và các hợp đồng đã ký đạt mục tiêu; Đảm bảo hỗ trợ kịp thời kinh phí tới các đối tượng thụ hưởng cũng như tiến độ thực hiện, hiệu quả của Đề án. Những hoạt động khuyến công đã thu hút thêm nhiều nguồn lực đầu tư và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư, phát triển công nghiệp nông thôn.
Vai trò của Trung tâm khuyến công

Chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi được thành lập, Đề án khuyến công địa phương và quốc gia được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ đề án được duyệt và các hợp đồng đã ký, đạt mục tiêu, đảm bảo hỗ trợ kịp thời kinh phí tới các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo chất lượng công tác phối hợp, tiến độ thực hiện, hiệu quả của đề án.

Các nội dung chi và thanh quyết toán đề án thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các địa phương nơi triển khai đề án; tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông qua hoạt động khuyến công đã thu hút thêm nhiều nguồn lực đầu tư và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư, phát triển công nghiệp nông thôn.


Bên cạnh thực hiện các đề án, Trung tâm thực hiện thông báo, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia báo cáo Cục Công Thương địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; Hỗ trợ cơ sở CNNT lập hồ sơ và đưa sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực; Thông báo, vận động, hỗ trợ cơ sở CNNT thành phố tham gia 10 gian hàng tại các Hội chợ, triển lãm trong khu vực; Tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020, vận động doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam năm 2020 và Hội thảo Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Tiềm năng và cơ hội.

Thời gian qua, dù nguồn kinh phí hỗ trợ cho triển khai các đề án của khuyến công Hải Phòng không lớn nhưng đã tạo động lực đáng kể cho các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn đầu tư đổi mới sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.


Chỉ riêng năm 2020, đã có 2 doanh nghiệp CNNT được hỗ trợ đầu tư, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Đáng lưu ý, nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ chỉ 1,8 tỷ đồng nhưng thu hút tới trên 13,9 tỷ đồng vốn đối ứng của các đối tượng thụ hưởng. Các đề án hoàn thành đã giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm, đồng thời tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên, theo đại diện Trung tâm Khuyến công Hải Phòng, kinh phí ngân sách cấp cho việc thực hiện các nhiệm vụ khuyến công còn hạn hẹp, thời gian phê duyệt thực hiện gấp cũng tạo nên nhiều áp lực trong triển khai nhiệm vụ. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong thời gian dài ảnh hưởng nhiều đến tiến độ đầu tư, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chất lượng công tác phối hợp, tiến độ thực hiện, hiệu quả của các đề án.


Nhưng Trung tâm đã vượt qua khó khăn, tăng cường hợp tác, nỗ lực tìm kiếm và khai thác các nguồn vốn để đẩy mạnh xã hội hóa khuyến công khuyến khích, đặc biệt hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; Hỗ trợ đào tạo tay nghề, quản lý; cải tiến mẫu mã, bao gói, nâng cao chất lượng sản phẩm; Ưu tiên xây dựng và triển khai các đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, nhằm mang lại nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động…

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, bên cạnh việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khuyến công bám sát Chương trình khuyến công quốc gia và chương trình khuyến công thành phố Hải Phòng, Trung tâm tiếp tục tăng cường công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công và kiện toàn, duy trì hoạt động mạng lưới khuyến công viên; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng nhận thức về chính sách khuyến công; Thiết lập hệ thống khuyến công cơ sở;
Trung tâm đồng thời chú trọng lồng ghép các nội dung chương trình khuyến công với các dự án, chương trình mục tiêu khác để thu hút nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn; Tăng cường sự phối kết hợp với các tổ chức và cá nhân liên quan, nỗ lực tìm kiếm và khai thác các nguồn vốn khác để đẩy mạnh hoạt động khuyến công.

Công nghiệp phát triển mạnh

Các hoạt động khuyến công của Hải Phòng đã góp phần đưa tỷ trọng ngành sản xuất công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án sản xuất công nghiệp phát huy hiệu quả.

Có thể nói rằng, thành tựu công nghiệp không chỉ tạo nguồn đưa Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhanh và lớn nhất cả nước, mà còn tạo thế chủ động cho nguồn lực thương mại, dịch vụ.

Quan trọng hơn nữa, công nghiệp phát triển tiếp tục tạo nhiều việc làm, tương hỗ với thu nhập cho cộng đồng xã hội, đồng thời tham gia đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Với việc đặt công nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng nhất, trong giai đoạn mới, thành phố Hải Phòng khuyến khích kinh tế đa thành phần, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, tham gia mạng lưới sản xuất vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Trong chiến lược dài hạn, công nghiệp thành phố phấn đấu tái cơ cấu theo hướng ưu tiên phát triển các nhóm ngành cơ khí chế tạo, thiết bị điện và điện tử, hóa chất, chế biến xuất khẩu… và công nghiệp hỗ trợ liên quan, đặc biệt là tập trung phát triển sản xuất ứng dụng khoa học – kỹ thuật tiên tiến.

Quan điểm nhất quát là tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo với hai ngành chủ lực là sản xuất chế tạo ô tô và điện tử - tin học. Dựa trên nền tảng thuận lợi về hạ tầng, thủ tục hành chính, quỹ đất để tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast, tổ hợp sản xuất thiết bị điện tử của Tập đoàn LG, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Đồng thời ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực nhằm nâng cao giá trị sản xuất và tham gia sâu hơn vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là các ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại ngành công nghiệp thành phố. Thành phố cũng chủ trương đến năm 2025, phát triển 15 khu công nghiệp với tổng diện tích 6.418 ha, 23 cụm công nghiệp với tổng diện tích 973 ha.

Bài, ảnh: Xuân Hạnh

Tin liên quan

Tin mới hơn

Bạc Liêu: Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công

Bạc Liêu: Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công

LNV - Nhằm tiếp sức, tạo đòn bẩy để các cơ sở CNNT từng bước phát triển bền vững, trong năm 2024. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bạc Liêu tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển CNNT
Quảng Bình: Xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024

Quảng Bình: Xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024

LNV - Năm 2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình đã đăng ký và xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024, với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ 1 tỷ đồng.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024

Kế hoạch tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024

LNV - Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024, dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17/5, với khoảng 550 đại biểu tham dự.
“Tiếp sức” phát triển công nghiệp nông thôn

“Tiếp sức” phát triển công nghiệp nông thôn

LNV - Được ví như “bà đỡ” mát tay, các chương trình, đề án khuyến công quốc gia (KCQG) và khuyến công địa phương (KCĐP) đang hỗ trợ đắc lực, “tiếp sức” giúp các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, tạo ra nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn

Tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn

LNV - Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công nhằm tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn.
Năm 2024 ưu tiên phát triển công nghiệp nông thôn tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động

Năm 2024 ưu tiên phát triển công nghiệp nông thôn tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động

LNV - Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, Tạp chí Làng nghề Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương để thông tin đến bạn đọc hiểu rõ hơn những thành quả của hoạt động khuyến công trong năm 2023 cũng như những chương trình mục tiêu khuyến công trong năm 2024.

Tin khác

Sở Công Thương Thái Bình: Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, phát triển cụm công nghiệp

Sở Công Thương Thái Bình: Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, phát triển cụm công nghiệp

LNV - Trong suốt 20 năm qua, từ khi được thành lập, Cục Công Thương địa phương đã thường xuyên có những chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ ngành Công Thương địa phương nói chung, ngành Công Thương Thái Bình nói riêng trong việc triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển công nghiệp, thương mại của địa phương, đặc biệt trong việc thúc đẩy các hoạt động khuyến công và phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Nghiệm thu đề án ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản xuất

Nghiệm thu đề án ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản xuất

LNV - Vừa qua, Trung tâm Xúc tiến thương mại & PTCN cùng Sở Công Thương Bình Dương phối hợp Phòng kinh tế thị xã Bến Cát, Phòng Kinh tế huyện Dầu Tiếng và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu 02 Đề án Khuyến công địa phương về ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.
Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khuyến công chuyển đổi số

Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khuyến công chuyển đổi số

LNV - Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyển công, Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương) đã có gian hàng trưng bày, giới thiệu hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp lĩnh vực khuyến công.
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 45 về khuyến công

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 45 về khuyến công

LNV - Chiều ngày 14/12 tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công. Đây là lần đầu tiên Cục Công Thương địa phương tổ chức đánh giá Nghị định quan trọng này. Thông qua đó để tổng kết, nhìn nhận lại kết quả và xem xét sửa đổi hoặc xây dựng nghị định mới về hoạt động khuyến công.
Khuyến công Bình Định: Hoạt động khuyến công, tạo động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025

Khuyến công Bình Định: Hoạt động khuyến công, tạo động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025

LNV - Nhìn chung, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định trong việc phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT). Trong các tháng cuối năm 2023, Sở Công Thương Bình Định đôn đốc các đơn vị triển khai hoàn thành và thực hiện nghiệm thu các đề án KCĐP năm 2023, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch kinh phí khuyến công.
Bộ sản phẩm măng Kim Bôi - Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Bộ sản phẩm măng Kim Bôi - Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

LNV - Theo Quyết định số 3116/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023, tỉnh Hoà Bình có 1 sản phẩm nằm trong danh sách 173 sản phẩm, bộ sản phẩm của cả nước được công nhận và cấp giấy chứng nhận hàng CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.
Bắc Giang: Nghiệm thu đề án khuyến công “Đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất bánh mỳ tươi”

Bắc Giang: Nghiệm thu đề án khuyến công “Đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất bánh mỳ tươi”

LNV - Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang phối hợp với Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp Hoà, UBND xã Hoàng Thanh tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công tỉnh năm 2023 “Đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất bánh mỳ tươi” của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh Quân VINCENT tại xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.
Diễn đàn Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam

Diễn đàn Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam

LNV - Chiều ngày 11 tháng 12 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, TP. Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam”.
Đắk Lắk: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khuyến công

Đắk Lắk: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khuyến công

LNV - Ngày 01/12/2023, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn "Nghiệp vụ khuyến công” cho cán bộ quản lý Nhà nước và thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực khuyến công tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức chung về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực khuyến công và thực hiện hoạt động dịch vụ khuyến công.
Khuyến công Bến Tre tạo động lực, khuyến khích cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất

Khuyến công Bến Tre tạo động lực, khuyến khích cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất

LNV - Chương trình khuyến công của tỉnh Bến Tre trong thời gian vừa qua đã kịp thời giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn tỉnh Bến Tre khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất; đồng thời khuyến khích nhiều cơ sở đổi mới công nghệ, máy móc để cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh.
Quảng trị: Khuyến công góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn

Quảng trị: Khuyến công góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn

LNV - Năm 2023, tổng kinh phí sự nghiệp khuyến công thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 6.011 triệu đồng, trong đó: Kinh phí KCQG 600 triệu đồng; kinh phí KCĐP 5.411 triệu đồng (ngân sách cấp tỉnh 3.396 triệu đồng và cấp huyện 2.015 triệu đồng).
Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn 2023

Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn 2023

LNV - Tối 24/11, tỉnh Bắc Kạn khai mạc Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc- Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại 2023. Hội chợ có quy mô hơn 200 gian hàng của các cơ sở công nghiệp nông thôn trong và ngoài tỉnh.
Khuyến công Bến tre: Hỗ trợ công nghệ mới vào sản xuất

Khuyến công Bến tre: Hỗ trợ công nghệ mới vào sản xuất

LNV - Thông qua chương trình khuyến công, Sở Công Thương Bến Tre đã hỗ trợ các cơ sở đầu tư ứng dụng thiết bị công nghệ mới vào sản xuất các sản phẩm từ dừa, từ đó tăng năng suất lao động, tạo ra sản phẩm chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu thị trường.
Khai mạc Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam 2023

Khai mạc Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam 2023

LNV - Ngày 15/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 4 về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam – Vimexpo 2023. Chương trình do Bộ Công Thương chỉ đạo, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp - (IDC) tổ chức.
Đắk Lắk: Phát hành sổ tay công tác khuyến công

Đắk Lắk: Phát hành sổ tay công tác khuyến công

LNV - Nhằm tuyên truyền sâu rộng về công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk đã phát hành xuất bản “Sổ tay công tác khuyến công Đắk Lắk”.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Độc đáo làng nghề làm tương Mông Phụ

Độc đáo làng nghề làm tương Mông Phụ

LNV - Khi đến Làng cổ Đường Lâm du khách không chỉ được biết đến với những ngôi nhà cổ xây bằng đá ong hàng trăm năm tuổi mà còn nức tiếng với nhiều món ăn dân dã như chè lam, kẹo lạc,… đặc biệt hơn cả vẫn là món tương nếp nổi tiếng ở làng Mông Phụ.
Thăng trầm nghề đúc lư đồng An Hội ở thành phố hồ chí minh

Thăng trầm nghề đúc lư đồng An Hội ở thành phố hồ chí minh

LNV - Từng nức tiếng với nghề đúc lư đồng truyền thống. Làng nghề đúc lư đồng An Hội nằm trên con đường Nguyễn Duy Cung, thuộc phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh giờ đây chỉ còn vài hộ gia đình gắng gượng giữ nghề truyền thống. Nghề đúc lư đồng An Hội đang đứng trước nguy cơ mai một. Làm sao có thể giữ nghiệp của cha ông đang là trăn trở của những người còn gắn bó với nghề?
Làng Châm Khê - Nơi giữ hồn quan họ cổ

Làng Châm Khê - Nơi giữ hồn quan họ cổ

LNV - Làng Châm Khê, thuộc phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) từ lâu đã nổi tiếng là một trong những cái nôi của di sản văn hóa phi vật thể Quan họ Bắc Ninh. Nơi đây được xem như một "bảo tàng sống" lưu giữ những giá trị tinh hoa độc đáo của loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc Quan họ Bắc Ninh.
"Bánh canh Vĩnh Phú" và hành trình xây dựng thương hiệu

"Bánh canh Vĩnh Phú" và hành trình xây dựng thương hiệu

LNV - Trong kinh doanh đầy thách thức, có những câu chuyện về sự kiên trì và dấn thân không ngừng vượt qua khó khăn. Nghệ nhân Thái Thị Thu Thuỷ, một nữ doanh nhân quê tại Thành phố Quy Nhơn, là một ví dụ rõ ràng cho điều này.
Văn hóa làng nghề trong văn hóa xứ Nghệ

Văn hóa làng nghề trong văn hóa xứ Nghệ

LNV - Làng nghề truyền thống là một nhân tố quan trọng trong văn hóa vùng miền. Với một vùng văn hóa độc đáo như xứ Nghệ, làng nghề có vai trò to lớn, là bông hoa đẹp trong bức tranh văn hóa chung. Làng nghề thể hiện sự đa dạng của văn hóa, thể hiện tính đặc sắc của địa phương. Và trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển làng nghề hợp lý là hướng đi đúng đắn để gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động