Hà Nội: 28°C Hà Nội
Đà Nẵng: 29°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 31°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 28°C Thừa Thiên Huế

Bắc Kạn: Đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

LNV - Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là hành trình bền vững và nâng cao đời sống cho người dân, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã và đang quyết tâm huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Đến nay Kim Lư và Quang Thuận đã đạt xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2023 toàn tỉnh phấn đấu xây dựng 06 xã nông thôn mới nâng cao.

Linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới các cấp

Bằng lợi thế sẵn có cũng như tranh thủ các nguồn lực, các địa phương tại Bắc Kạn đang có nhiều giải pháp linh hoạt để sớm về địch đúng tiến độ.

Thượng Ân là một xã miền núi của tỉnh, Từ khi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, tuyến đường từ trung tâm xã đến huyện đã được đầu tư bê tông hóa 9,5/9,5km; 25,63km/63,2km đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa và đạt 10/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Được sự vào cuộc của các cấp, chính quyền cùng nhân dân các phong trào thi đua của xã luôn phát huy được sức mạnh tập thể, hiệu quả từ khâu quản lý điều hành của chính quyền địa phương. Năm 2023, toàn xã xây dựng 22 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 20 mô hình tập thể và 02 mô hình cá nhân. Các mô hình triển khai thực hiện trên 03 lĩnh vực là: Dân vận khéo trong xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, đoàn viên, hội viên; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng công sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bắc Kạn: Đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, UBND Thượng Ân tập trung vào một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Duy trì cây nguyên liệu thuốc lá, liên kết giữa doanh nghiệp và người sản xuất, bao tiêu sản phẩm; phát triển một số sản phẩm đặc sản như Khẩu Nua Lếch; trám đen, hạt dẻ, hồng không hạt... Trong 8 tháng đầu năm 2023, toàn xã trồng được hơn 110ha cây thuốc lá; gieo cấy được hơn 196ha lúa mùa, trong đó có gần 60ha diện tích lúa đặc sản Khẩu Nua Lếch; phát triển chăn nuôi gia súc gần 1.000 con...

Lan tỏa nội lực

Tương tự tại xã Đồng Thắng nhờ sự đồng thuận của nhân dân, trên cơ sở sáp nhập 2 xã Rã Bản và Đông Viên, huyện Chợ Đồn. Theo kế hoạch, Đồng Thắng sẽ về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Hiện nay tổng số tiêu chí xã tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là: 10/19 tiêu chí; 9 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch, giao thông, giáo dục, văn hóa, thu nhập, thông tin và truyền thông, nghèo đa chiều, hành chính công, quốc phòng và an ninh.

Theo ông Nông Quốc Huấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Thắng, bên những kết quả đạt được như: quy hoạch, giao thông nhưng để thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xã gặp khó khăn nhất về tiêu chí thu nhập, nghèo đa chiều…

Từ những nỗ lực của các cấp, xã Thượng Ân, Đồng Thắng mà UBND tỉnh đã đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng 17 xã nông thôn mới năm 2023. Đồng thời phấn đấu xây dựng 06 xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 (bao gồm 04 xã trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn năm 2023: Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể; xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn; xã Cường Lợi, huyện Na Rì; xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn và 02 xã chưa đạt chuẩn trong lộ trình phấn đấu năm 2022: Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông; xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể); củng cố, duy trì các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới còn lại phấn đấu đạt thêm ít nhất 1 tiêu chí nông thôn mới nâng cao so với năm 2022. Ông Dương Văn Hoàn – Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết.

Phấn đấu thực hiện thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới tăng thêm 100 thôn

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 28/02/2023 trong đó phấn đấu thực hiện thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới tăng thêm 100 thôn; ngoài ra các huyện, thành phố đăng ký thực hiện thêm 49 thôn.

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới theo mục tiêu: Đạt 19 tiêu chí: 0 thôn; Đạt từ 15 - 18 tiêu chí: 17 thôn, chiếm 18,8%; Đạt từ 10 - 14 tiêu chí: 70 thôn, chiếm 77,7%; Đạt từ 5 - 9 tiêu chí: 03 thôn, chiếm 3,3%; Đạt dưới 5 tiêu chí: 0 thôn. Số tiêu chí thôn nông thôn mới đạt bình quân trên 01 thôn: 12,62 tiêu chí/thôn.

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của 49 thôn ngoài mục tiêu Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 28/02/2023. Đạt 19 tiêu chí: 0 thôn; Đạt từ 15 - 18 tiêu chí: 31 thôn, chiếm 63,2%; Đạt từ 10 - 14 tiêu chí: 16 thôn, chiếm 32,6%; Đạt từ 5 - 9 tiêu chí: 02 thôn, chiếm 4%; Đạt dưới 5 tiêu chí: 0 thôn.

Ông Dương Văn Hoàn - Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trăn trở: Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tăng nhiều chỉ tiêu và yêu cầu cao hơn so với Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Qua rà soát các xã đã về đích nông thôn mới của giai đoạn trước cho thấy nhiều xã không đảm bảo đạt tất cả các tiêu chí, việc duy trì đạt của các xã đã được công nhận nông thôn mới là khó khăn. Bên cạnh đó, các xã còn lại chưa về đích nông thôn mới hầu hết là các xã khu vực III, cho nên khó khăn trong việc hoàn thành mục tiêu, kế hoạch chương trình đề ra. Đồng thời một số chỉ tiêu, tiêu chí trong bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 quy định chưa phù hợp với điều kiện địa phương như tỷ lệ nghèo đa chiều của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (Trung ương quy định đạt dưới mức 13%, tuy nhiên tỉnh Bắc Kạn tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đều cao. Việc bố trí vốn đầu tư cho các xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao chưa đáp ứng nhu cầu, chưa bố trí được vốn đầu tư cho các thôn nông thôn mới. Việc huy động các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đóng góp xây dựng nông thôn mới rất hạn chế và khó vận động, việc huy động vốn đóng góp bằng tiền xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, chủ yếu đóng góp bằng ngày công lao động.

Bắc Kạn: Đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể.

Vì thế UBND tỉnh Bắc Kạn mong muốn Bộ, ngành Trung ương xem xét kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Điều 3, Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 để các xã thuộc khu vực III, khu vực II sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vẫn được hưởng các chế độ chính sách đến hết giai đoạn. Kiện toàn và củng cố hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ, hiệu quả. Sớm ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính, ban hành Quyết định sửa đổi một số tiêu chí tại Phụ lục I, Phụ lục II của Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và Phụ lục I, Phụ lục III của Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới...

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trong tâm mục tiêu nâng cao thu nhập của người dân , tỉnh Bắc Kạn đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nông thôn mới nâng cao tại các địa phương. Cố gắng về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao. Mục tiêu cuối cùng nâng cao đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới bền vững.

Đến nay, kết quả thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 28/02/2023của UBND tỉnh, số xã đạt chuẩn nông thôn mới: phấn đấu thực hiện 17 xã, kết quả thực hiện đến hết tháng 6 năm 2023: 0/17 xã (dự kiến đến hết năm 2023 có số xã đạt 5/17 xã, đạt 29,4% KH); số tiêu chí bình quân cả tỉnh đạt 12,11 tiêu chí/xã.

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Phấn đấu thực hiện 06 xã, kết quả thực hiện đến hết tháng 6 năm 2023: 0/6 xã (dự kiến đến hết năm 2023 có số xã đạt 2/6 xã, đạt 30% KH); số tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt bình quân trên 01 xã: 6,5 tiêu chí/xã.

Số thôn đạt chuẩn nông thôn mới: Phấn đấu thực hiện 100 thôn.

Huyện nông thôn mới: Duy trì thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Bạch Thông (đạt 03 tiêu chí), huyện Chợ Đồn (đạt 02 tiêu chí).

Nguyễn Tuấn

Tin liên quan

Tin mới hơn

Bình Thuận: Xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

Bình Thuận: Xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

LNV - Ngày 19-3, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 627 /QĐ-UBND công nhận xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà, huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao.
Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Cách trung tâm huyện 07 km, Vạn Thắng là xã thuộc vùng nội đồng của huyện Ba Vì (Hà Nội), có tổng diện tích đất tự nhiên 990,67 ha, dân số 3.904 hộ, 16.469 nhân khẩu cư trú tại 07 thôn trong xã. Nền kinh tế của xã đa thành phần, gồm sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và công nghiệp, thương mại dịch vụ.
Hoài ân (Bình Định): Xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hoài ân (Bình Định): Xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

LNV - Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Hoài Ân chung sức xây dựng nông thôn mới”, huyện Hoài Ân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp thôn tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Hoà Bình: Các cấp Hội nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới

Hoà Bình: Các cấp Hội nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới

LNV - Thời gian qua, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, các cấp Hội Nông dân (HND) tỉnh Hoà Bình đã phát huy vai trò cầu nối giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê.
Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

LNV - Phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô tích cực triển khai sâu rộng phong trào đến các đoàn thể, tổ chức thành viên và tầng lớp nhân dân. Kết quả thực hiện phong trào đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân trong bảo vệ môi trường, góp phần làm đẹp cảnh quan, tô điểm bức tranh về những miền quê đáng sống.
Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

LNV - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, nhân dân huyện Thạch Hà trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn với nhiều thành quả nổi bật.

Tin khác

Bình Thuận: Công nhận xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

Bình Thuận: Công nhận xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

LNV - Ngày 19-03, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 627 /QĐ-UBND công nhận xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà, huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao.
(Gia Lâm) Xã Dương Quang đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

(Gia Lâm) Xã Dương Quang đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

LNV - Sáng 17/05, Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Dương Quang, huyện Gia Lâm tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024).
Lý Sơn: Đảo xanh giữa nắng hạ

Lý Sơn: Đảo xanh giữa nắng hạ

LNV - Hiện đang là đỉnh điểm của nắng nóng, nhiều nơi đang đối diện với khô hạn. Trong khi đó, ở đảo Lý Sơn, màu xanh vẫn trải dài giữa cái nắng oi bức của mùa hạ...
Hải phòng: Xây dựng nông thôn mới bứt phá ngoạn mục

Hải phòng: Xây dựng nông thôn mới bứt phá ngoạn mục

LNV - Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG ) về xây dựng nông thôn mới được thành phố Hải Phòng xác định là chương trình trọng tâm thực hiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.
Lào Cai: Tăng tốc hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Lào Cai: Tăng tốc hoàn thành xây dựng nông thôn mới

LNV - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Lào Cai đang đặt mục tiêu đầy quyết tâm là đến hết năm 2025 sẽ có thêm 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 84. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển toàn diện của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.
Nghệ An: Thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

Nghệ An: Thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Sáng 9/5, tại thành phố Vinh, Hội đồng Thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An tổ chức bỏ phiếu thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới các mức lần thứ 4, năm 2024.
Về xã nông thôn mới nâng cao Đỗ Động

Về xã nông thôn mới nâng cao Đỗ Động

LNV - Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, xã Đỗ Động (huyện Thanh Oai) đã tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao.
Lạng Sơn: Mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Lạng Sơn: Mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

LNV - Những năm gần đây, cùng với sự hỗ trợ của các cấp bộ đoàn và ý chí nỗ lực của thanh niên, nhiều mô hình khởi nghiệp đã thành công, đem lại thu nhập cao, góp phần quan trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).
Yên Bái: Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Yên Bái: Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

LNV - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Quyết định Số: 826/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.
Bình Định: Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Bình Định: Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng

LNV - Xác định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã có nhiều chủ trương, Nghị quyết chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Xã Bàu Cạn(Gia Lai): Đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Xã Bàu Cạn(Gia Lai): Đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

LNV - Sau khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2016, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông ( Gia Lai) tiếp tục được Huyện uỷ giao nhiệm vụ đạt chuẩn NTM vào năm 2025. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng và giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được, xã Bàu Cạn tập trung tuyên truyền, huy động các nguồn lực cùng chung tay xây dựng NTM nâng cao.
Phú Yên: Xã Đức Bình Tây đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Phú Yên: Xã Đức Bình Tây đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

LNV - Phát huy truyền thống của địa phương trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.
Tây Ninh: Xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh

Tây Ninh: Xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh

LNV - Sau hơn 12 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới , diện mạo Tây Ninh đang ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu. Tỉnh xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới phải gắn liền với thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Hải Phòng: Rực rỡ nông thôn đất Cảng

Hải Phòng: Rực rỡ nông thôn đất Cảng

LNV - Ở ngoại thành Hải Phòng hôm nay, không chỉ cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân đổi thay hằng ngày theo hướng đi lên, mà mỗi người còn hăng say phấn đấu làm kinh tế giỏi trên đồng đất quê hương để xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.
Mặt trận Tổ quốc xã Thọ Văn tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc xã Thọ Văn tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới

LNV - Thọ Văn là xã miền núi của huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ), có tổng diện tích 1.417,5 ha, dân số 4.115 nhân khẩu với 08 khu dân cư. Đảng bộ xã có 12 chi bộ cơ sở gồm 192 Đảng viên.Những năm qua Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã cùng cán bộ nhân dân xã Thọ Văn đã đoàn kết phấn đấu, vượt mọi khó khăn, xây dựng địa phương không ngừng phát triển và đổi mới.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Công ty Điện lực Hưng Yên chuyển đổi số mang tiện ích đến khách hàng

Công ty Điện lực Hưng Yên chuyển đổi số mang tiện ích đến khách hàng

LNV - Hiện nay, Công ty Điện lực Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành công tác số hóa dữ liệu, xây dựng thành công kho dữ liệu, tập trung số hóa cho từng bộ phận, bao gồm: Số hóa các quy trình cung cấp dịch vụ điện và chăm sóc khách hàng; Chuẩn hóa và đảm bảo dữ liệu.
Hồn Việt ẩn trong những chiếc mặt nạ

Hồn Việt ẩn trong những chiếc mặt nạ

LNV - Qua bao thăng trầm lịch sử, phố Hội vẫn còn đó những mái nhà rêu phong với mảng tường sơn vàng, những cánh cửa gỗ phía trên có đôi mắt cửa huyền bí. Và, trong một ngôi nhà cổ đặc biệt, có hàng trăm chiếc mặt nạ giấy bồi đã làm nên không gian văn hóa độc đáo cho thành phố di sản Hội An.
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

LNV - Với chủ đề “Theo dấu chân Người”, kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán truyền thống, góp phần thực hiện đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại không gian của Làng trong tháng 5.
Biển Hải Tiến - Điểm đến hấp dẫn của du lịch xứ Thanh

Biển Hải Tiến - Điểm đến hấp dẫn của du lịch xứ Thanh

LNV - Khu du lịch biển Hải Tiến với bờ biển dài 12,5km thuộc địa phận 05 xã: Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Trường và Hoằng Phụ. Cách Hà Nội 150km; cách trung tâm Thành phố Thanh Hoá 17km, rất thuận lợi cho phát triển các loại hình du lịch tắm biển, nghỉ dưỡng, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch văn hoá tâm linh, du lịch trải nghiệm, du lịch làng nghề.
Bình Thuận: Xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

Bình Thuận: Xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

LNV - Ngày 19-3, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 627 /QĐ-UBND công nhận xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà, huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động