Xã Phan Đình Phùng, Huyện Mỹ Hào (Hưng Yên): Hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2017

TBV - Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020; Số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM; địa phương hoàn thành xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐD ngày 09/01/2017 của Bộ NT&PTNN về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020. Kết quả năm 2017, xã Phan Đình Phùng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM.
Xã Phan Đình Phùng cách trung tâm huyện Mỹ Hào khoảng 4km. Có diện tích tự nhiên 751,91ha, diện tích canh tác 539,62ha, đất phi nông nghiệp 212,31 ha. Dân số 8.586 nhân khẩu với 2.681 hộ. Năm 2017, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên về Chương trình MTQG xây dựng NTM, Đảng uỷ xã đã kịp thời ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM, UBND xã ban hành Quyết định thành lập Ban quản lý, Ban phát triển nông thôn về Chương trình MTQG xây dựng NTM của xã. Đồng thời, UBND xã ban hành Quyết định thành lập 07 ban phát triển nông thôn, 07 ban giám sát ở thôn, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn. Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của BCĐ Chương trình xây dựng NTM của tỉnh Hưng Yên và huyện Mỹ Hào tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Ban chỉ đạo xã đã thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã và thôn thực hiện tốt chương trình của Đảng uỷ và kế hoạch cụ thể của UBND xã.

Từ năm 2011 đến nay, mỗi năm Đảng uỷ, UBND xã đã tổ chức 10-15 hội nghị chỉ đạo công tác xây dựng NTM lồng ghép triển khai công tác hàng tháng; 01 hội nghị đánh giá về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn theo hướng dẫn của cấp trên. Đặc biệt, Ban chỉ đạo xã đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, các cơ quan chức năng cấp trên, các ban, ngành, đoàn thể của huyện và chỉ đạo các ban, ngành, bộ phận của xã, thôn thực hiện tốt các chương trình lồng ghép khác trên địa bàn xã.


Trụ sở UBND xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên


Để thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM ngay từ đầu năm 2017, xã đã xác định công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn phải giữ vai trò then chốt. Từ đó đã quán triệt công tác tuyên truyền, triển khai vận động trong toàn hệ thống chính trị và triển khai để nhân dân hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm chủ thể của người dân cùng với Đảng, chính quyền chung tay xây dựng NTM là một nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình MTQG xây dựng NTM. Cụ thể, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều khẩu hiệu, từ xã đến thôn và tổ chức hàng năm cuộc tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ cụ thể của xã về nội dung xây dựng NTM. Qua công tác tuyên truyền, vận động, ý thức của người dân được nâng lên, người dân hiểu rõ xây dựng NTM là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Mục tiêu xây dựng NTM chủ yếu là sản xuất phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và người dân có vai trò quyết định.

Cùng với công tác đào tạo, tập huấn, UBND xã đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về xây dựng NTM do BCĐ xây dựng NTM tỉnh, huyện tổ chức. Qua đó, đã nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát tại cộng đồng đối với đội ngũ cán bộ xã, thôn, các đoàn thể về xây dựng NTM. Xã cũng phối hợp với Chi cục PTNT tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, phòng NN&PTNT huyện, trạm Bảo vệ thực vật huyện xuyên mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân được 25 đợt, số người tham dự là 3.150 lượt người.
Một trong những điểm sáng năm 2017 là kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt trên 11 tỷ đồng. Trong đó, làm đường giao thôn Phúc Xã gần 1,6 tỷ đồng; Làm đường giao thông, thuỷ lợi nội đồng thôn Kim Huy gần 1,4 tỷ đồng; Xây dựng nhà bãi rác thôn Kim Huy 300 triệu đồng; Xây dựng nhà Nhà văn hoá, đường ra nghĩa trang nhân dân thôn Quan Cù, nhà văn hoá Ngọc Trì 3,8 tỷ đồng…

Một trong những tiêu chí quan trọng mà xã đạt được trong năm 2017 chính là công tác giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân. Để có được kết quả này, xã đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cho vay vốn. Đặc biệt là huy động nguồn vốn từ trong nội lực của nhân dân. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 39 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1.86% (50/2.681 hộ).

Đồng thời, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm đã được xã hoàn thành xuất sắc trong năm 2017. Cụ thể, xã có 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. 100% giếng khoan đã qua xử lý đảm bảo như nước sạch; Có 345/345 hộ, bằng 100% số cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thuỷ sản và làng nghề cơ bản đạt tiêu chuẩn môi trường. Đặc biệt, xã đã quy hoạch 5ha cho làng nghề theo hướng sản xuất tập trung; .tổ chức thành lập 07 Tổ dịch vụ đi thu gom rác thải ở các thôn xóm, vận chuyển đến địa điểm chôn lấp theo quy định; Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước thải sinh hoạt đạt 100%; Các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã luôn tuân thủ các quy định về ATVSTP 100%.

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng NTM, ông Đào Duy Huân - Chủ tịch UBND xã Phan Đình Phùng cho biết: Xây dựng TNTM ở Phan Đình Phùng là một quá trình thường xuyên, liên tục. Theo đó, cả hệ thống chính quyền xã phải luôn tự đổi mới, vươn lên làm tốt vai trò tập hợp, quy tụ quần chúng theo đúng định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng. Cụ thể: Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đó là minh bạch các nguồn lực đầu tư, niêm yết công khai quy hoạch NTM để toàn thể cán bộ, nhân dân được biết. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời các lệch lạc, tạo niềm tin cho nhân dân. Bên cạnh đó, xã còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự nhận thức đúng đắn với mục tiêu là nâng cao chất lượng cuộc sống, tinh thần cho mọi người dân. Cùng với đó, công tác quy hoạch phải đi trước một bước, phải mang tính chiến lược lâu dài như: Quy hoạch khu dân cư, quy hoạch các vùng chuyên sản xuất, các công trình phúc lợi, hệ thống giao thông, thuỷ lợi…”.

Bài và ảnh Mạnh Hiệp

Tin liên quan

Tin mới hơn

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

LNV - Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 đã hoàn thành vượt mức toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc ngày 18/5. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV – Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Tạp chí Làng nghề Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

LNV - Chiều ngày 17/5, tại khách sạn Hoa Sứ 1, số 14 Hoàng Việt, Tân Bình, TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Chiếu sáng Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029 và Hội nghị chiếu sáng toàn quốc 2024. Tham dự Đại hội có hơn 200 đại biểu là …
Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

LNV - Sáng ngày 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung

LNV - Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó, có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 15 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

LNV - Chiều ngày 16.5, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu TP. Hà Nội và khu vực phía Bắc năm 2024.

Tin khác

Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

LNV - Sau thành công rực rỡ tại thị trường Ấn Độ, Indonesia, LB Nga, Trung Quốc và Việt Nam. Năm 2024, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE) tiếp tục lựa chọn Việt Nam là điểm đến lý tưởng với quy mô đột phá với sự tham gia của …
Lễ hội trái cây Tiền Giang với chủ đề cảm xúc trên miền nhiệt đới sẽ tổ chức vào 10/6 đến ngày 12/6/2024.

Lễ hội trái cây Tiền Giang với chủ đề cảm xúc trên miền nhiệt đới sẽ tổ chức vào 10/6 đến ngày 12/6/2024.

LNV - Theo thông tin từ Tung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Lễ hội trái cây Tiền Giang năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 10/6 đến ngày 12/6/2024. Đây là lần đầu tiên Lễ hội trái cây quy mô cấp vùng được tổ chức tại Tiền Giang.
Hiệp hội Chè Việt Nam: Tổ chức thành công Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029

Hiệp hội Chè Việt Nam: Tổ chức thành công Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029

LNV - Ngày 13/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Chè Việt Nam tổ chức Đại hội khoá VI nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Khởi công Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao đầu tiên ở Hải Phòng

Khởi công Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao đầu tiên ở Hải Phòng

LNV - UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH Ecovance Việt Nam vừa tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao ECOVANCE của nhà đầu tư Ecovance Co.Ltd. Hàn Quốc.
Hải Phòng - Tưng bừng Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”

Hải Phòng - Tưng bừng Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”

LNV - Tối 11/5, tại quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố long trọng tổ chức chương trình Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản” nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2024) và đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà của Uỷ ban Di sản thế giới UNESCO.
Trường mầm non Nga Điền: Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện – lấy trẻ em làm trung tâm

Trường mầm non Nga Điền: Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện – lấy trẻ em làm trung tâm

LNV - Trường Mầm non Nga Điền xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thuộc vùng kinh tế thuần nông, đời sống của nhân dân trong xã vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn, sự chỉ đạo từ phòng giáo dục, lãnh đạo xã Nga Điền qua các thời kỳ, đến nay diện mạo trường mầm non Nga Điền đã thay đổi. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu dạy và học, phòng học khang trang, khuôn viên sân trường xanh – sạch – đẹp và đầy đủ các phòng chức năng. Trường được công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 "Hải Phòng - Bừng sáng miền Di sản”

Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 "Hải Phòng - Bừng sáng miền Di sản”

LNV - Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng là sự kiện chính trị - văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng 13/5. Năm nay là năm thứ 11 Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ với chủ đề “Hải Phòng -Bừng sáng miền di sản”
Đà Nẵng: Thêm 25 sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp thành phố

Đà Nẵng: Thêm 25 sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp thành phố

OVN - Chiều 6-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị công bố, trao chứng nhận sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp thành phố và triển khai Nghị quyết 88/2023/NQ-HĐND ngày 14-12-2023 của HĐND thành phố về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 329/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 về chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố.
Sơn La: Huyện Mộc Châu công bố quyết định phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023

Sơn La: Huyện Mộc Châu công bố quyết định phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023

OVN - Ngày 3/5, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sơn La đã phối hợp với UBND huyện Mộc Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đạt 3, 4 sao của huyện Mộc Châu năm 2023 và triển khai chương trình OCOP năm 2024.
Phú Thọ: Khơi dậy, phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Phú Thọ: Khơi dậy, phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Lãnh đạo quyết liệt và đoàn kết, người dân đồng thuận và chung tay, đã kiến tạo nên sự bứt phá lớn khi từ một địa phương còn nhiều khó khăn trở thành huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2024. Kết quả này ghi nhận chặng cán đích ấn tượng của huyện Tam Nông trong thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia
Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tán thành chủ trương thành lập thành phố thứ 5

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tán thành chủ trương thành lập thành phố thứ 5

LNV - Hội đồng Nhân dân tỉnh tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên hơn 395km2.
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Quyết tâm lập những kỳ tích “Điện biên phủ” mới

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Quyết tâm lập những kỳ tích “Điện biên phủ” mới

LNV - Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Diễn văn kỷ niệm.
Quảng Ninh: Phát huy vai trò cán bộ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

Quảng Ninh: Phát huy vai trò cán bộ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Xây dựng được đội ngũ cán bộ mạnh từ cơ sở là yếu tố quan trọng để khơi dậy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các chương trình, phong trào từ cơ sở. Nhận thức rõ điều đó, trong chặng đường xây dựng nông thôn mới (NTM), cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ cơ sở trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân.
Diễn văn của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Diễn văn của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

LNV - Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được cử hành trang trọng

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được cử hành trang trọng

LNV - Ngay trước giờ diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trời Điện Biên bất ngờ đổ mưa, nhưng Lễ kỷ niệm vẫn được cử hành trang trọng theo đúng kế hoạch.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

LNV - Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 đã hoàn thành vượt mức toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc ngày 18/5. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV – Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Tạp chí Làng nghề Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

LNV - Chiều ngày 17/5, tại khách sạn Hoa Sứ 1, số 14 Hoàng Việt, Tân Bình, TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Chiếu sáng Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029 và Hội nghị chiếu sáng toàn quốc 2024. Tham dự Đại hội có hơn 200 đại biểu là …
Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

LNV - Sáng ngày 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

LNV - Tối 16/5, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) đã khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Hà Nội tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (số 1 Đỗ Đức
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động