Hà Nội: 25°C Hà Nội
Đà Nẵng: 26°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 28°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 27°C Thừa Thiên Huế

Xã Phan Đình Phùng, Huyện Mỹ Hào (Hưng Yên): Hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2017

TBV - Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020; Số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM; địa phương hoàn thành xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐD ngày 09/01/2017 của Bộ NT&PTNN về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020. Kết quả năm 2017, xã Phan Đình Phùng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM.
Xã Phan Đình Phùng cách trung tâm huyện Mỹ Hào khoảng 4km. Có diện tích tự nhiên 751,91ha, diện tích canh tác 539,62ha, đất phi nông nghiệp 212,31 ha. Dân số 8.586 nhân khẩu với 2.681 hộ. Năm 2017, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên về Chương trình MTQG xây dựng NTM, Đảng uỷ xã đã kịp thời ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM, UBND xã ban hành Quyết định thành lập Ban quản lý, Ban phát triển nông thôn về Chương trình MTQG xây dựng NTM của xã. Đồng thời, UBND xã ban hành Quyết định thành lập 07 ban phát triển nông thôn, 07 ban giám sát ở thôn, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn. Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của BCĐ Chương trình xây dựng NTM của tỉnh Hưng Yên và huyện Mỹ Hào tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Ban chỉ đạo xã đã thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã và thôn thực hiện tốt chương trình của Đảng uỷ và kế hoạch cụ thể của UBND xã.

Từ năm 2011 đến nay, mỗi năm Đảng uỷ, UBND xã đã tổ chức 10-15 hội nghị chỉ đạo công tác xây dựng NTM lồng ghép triển khai công tác hàng tháng; 01 hội nghị đánh giá về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn theo hướng dẫn của cấp trên. Đặc biệt, Ban chỉ đạo xã đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, các cơ quan chức năng cấp trên, các ban, ngành, đoàn thể của huyện và chỉ đạo các ban, ngành, bộ phận của xã, thôn thực hiện tốt các chương trình lồng ghép khác trên địa bàn xã.


Trụ sở UBND xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên


Để thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM ngay từ đầu năm 2017, xã đã xác định công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn phải giữ vai trò then chốt. Từ đó đã quán triệt công tác tuyên truyền, triển khai vận động trong toàn hệ thống chính trị và triển khai để nhân dân hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm chủ thể của người dân cùng với Đảng, chính quyền chung tay xây dựng NTM là một nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình MTQG xây dựng NTM. Cụ thể, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều khẩu hiệu, từ xã đến thôn và tổ chức hàng năm cuộc tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ cụ thể của xã về nội dung xây dựng NTM. Qua công tác tuyên truyền, vận động, ý thức của người dân được nâng lên, người dân hiểu rõ xây dựng NTM là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Mục tiêu xây dựng NTM chủ yếu là sản xuất phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và người dân có vai trò quyết định.

Cùng với công tác đào tạo, tập huấn, UBND xã đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về xây dựng NTM do BCĐ xây dựng NTM tỉnh, huyện tổ chức. Qua đó, đã nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát tại cộng đồng đối với đội ngũ cán bộ xã, thôn, các đoàn thể về xây dựng NTM. Xã cũng phối hợp với Chi cục PTNT tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, phòng NN&PTNT huyện, trạm Bảo vệ thực vật huyện xuyên mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân được 25 đợt, số người tham dự là 3.150 lượt người.
Một trong những điểm sáng năm 2017 là kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt trên 11 tỷ đồng. Trong đó, làm đường giao thôn Phúc Xã gần 1,6 tỷ đồng; Làm đường giao thông, thuỷ lợi nội đồng thôn Kim Huy gần 1,4 tỷ đồng; Xây dựng nhà bãi rác thôn Kim Huy 300 triệu đồng; Xây dựng nhà Nhà văn hoá, đường ra nghĩa trang nhân dân thôn Quan Cù, nhà văn hoá Ngọc Trì 3,8 tỷ đồng…

Một trong những tiêu chí quan trọng mà xã đạt được trong năm 2017 chính là công tác giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân. Để có được kết quả này, xã đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cho vay vốn. Đặc biệt là huy động nguồn vốn từ trong nội lực của nhân dân. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 39 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1.86% (50/2.681 hộ).

Đồng thời, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm đã được xã hoàn thành xuất sắc trong năm 2017. Cụ thể, xã có 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. 100% giếng khoan đã qua xử lý đảm bảo như nước sạch; Có 345/345 hộ, bằng 100% số cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thuỷ sản và làng nghề cơ bản đạt tiêu chuẩn môi trường. Đặc biệt, xã đã quy hoạch 5ha cho làng nghề theo hướng sản xuất tập trung; .tổ chức thành lập 07 Tổ dịch vụ đi thu gom rác thải ở các thôn xóm, vận chuyển đến địa điểm chôn lấp theo quy định; Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước thải sinh hoạt đạt 100%; Các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã luôn tuân thủ các quy định về ATVSTP 100%.

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng NTM, ông Đào Duy Huân - Chủ tịch UBND xã Phan Đình Phùng cho biết: Xây dựng TNTM ở Phan Đình Phùng là một quá trình thường xuyên, liên tục. Theo đó, cả hệ thống chính quyền xã phải luôn tự đổi mới, vươn lên làm tốt vai trò tập hợp, quy tụ quần chúng theo đúng định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng. Cụ thể: Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đó là minh bạch các nguồn lực đầu tư, niêm yết công khai quy hoạch NTM để toàn thể cán bộ, nhân dân được biết. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời các lệch lạc, tạo niềm tin cho nhân dân. Bên cạnh đó, xã còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự nhận thức đúng đắn với mục tiêu là nâng cao chất lượng cuộc sống, tinh thần cho mọi người dân. Cùng với đó, công tác quy hoạch phải đi trước một bước, phải mang tính chiến lược lâu dài như: Quy hoạch khu dân cư, quy hoạch các vùng chuyên sản xuất, các công trình phúc lợi, hệ thống giao thông, thuỷ lợi…”.

Bài và ảnh Mạnh Hiệp

Tin liên quan

Tin mới hơn

Dặt dìu lễ hội Khèn Mông lần thứ IX tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Dặt dìu lễ hội Khèn Mông lần thứ IX tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông tin, Lễ hội Khèn Mông lần thứ IX năm 2024 sẽ được tổ chức trong hai ngày, từ 19 - 20/4 tới đây.
Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Nón ngựa Phú Gia là món hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo, ẩn chứa nét văn hóa Bình Định. Từ chiếc nón ngựa, ta có thể cảm nhận được một quãng lịch sử tái hiện với nhiều nét văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam xưa.
Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

OVN - Chiều tối 15/4 tại quảng trường thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), Hội Nông dân tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Hiệp hội Yến sào Việt Nam tổ chức “Ngày hội yến sào và trưng bày, quảng bá nông sản, thương mại, dịch vụ hỗ trợ nông dân”. Đây là sự kiện đặc biệt nhất của ngành yến sào trong tỉnh khi lần đầu tiên tổ chức một ngày hội riêng biệt nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành này.
Trao Bằng công nhận 15 làng nghề, làng nghề truyền thống Hà Nội

Trao Bằng công nhận 15 làng nghề, làng nghề truyền thống Hà Nội

LNV - Sáng 12-4, Sở NN&PTNT Hà Nội công bố Quyết định, trao Bằng công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống cho 15 làng nghề Hà Nội.
Thanh Hóa: Đa dạng các sản phẩm OCOP tại Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn và Tuần lễ văn hóa - du lịch - ẩm thực Thọ Xuân

Thanh Hóa: Đa dạng các sản phẩm OCOP tại Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn và Tuần lễ văn hóa - du lịch - ẩm thực Thọ Xuân

LNV - Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn và Tuần lễ văn hóa - du lịch - ẩm thực Thọ Xuân năm 2024 diễn ra từ ngày 13 đến 17/4 (tức từ ngày 5 đến 9/3 năm Giáp Thìn). Đây là một trong những sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Thanh Hóa. Trải qua nhiều thế kỷ, lễ hội vẫn lưu giữ và tiếp tục phát huy những giá trị quý báu trong đời sống nhân dân.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

LNV - Chiều 14/4, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô La Habana, Cuba, một biểu tượng tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Tin khác

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá X

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá X

LNV - Sáng ngày 14/03/2024, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2016 tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn - Kỳ họp chuyên đề.
Hà Nội: Khai trương tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”

Hà Nội: Khai trương tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”

LNV - Ngày 12/4/2024, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Chương trình khảo sát trải nghiệm và công bố tuyến du lịch Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức với chủ đề “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”. Với các điểm đến, đó là: Đình Đền Nội Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai); Làng nghề tăm hương (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa); Làng nghề dệt Phùng Xá (Xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức).
Thành ủy Hải Phòng đối thoại với trí thức khoa học và công nghệ

Thành ủy Hải Phòng đối thoại với trí thức khoa học và công nghệ

LNV - Ngày 12/4/2024 Thường trực Thành ủy thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 300 trí thức khoa học và công nghệ, đại diện cho hơn 50.0000 trí thức và khoa học công nghệ của thành phố. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến với một số trí thức của thành phố đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
Hà Nội: Trao quyết định công nhận 15 làng nghề và 104 sản phẩm OCOP 4 sao

Hà Nội: Trao quyết định công nhận 15 làng nghề và 104 sản phẩm OCOP 4 sao

OVN - Ngày 12/04, TP.Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao bằng công nhận danh hiệu làng nghề, chứng nhận sản phẩm OCOP cấp Thành phố năm 2023.
Sản phẩm mây, tre, cói, thảm Việt Nam xuất khẩu sang 59 nước

Sản phẩm mây, tre, cói, thảm Việt Nam xuất khẩu sang 59 nước

LNV - Trong tháng 3/2024, nhóm mặt hàng lập kỷ lục cao nhất, đạt 85 triệu USD, tăng 79,9% so với tháng 2/2024 và tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội: Hàng trăm nông dân huyện Phú Xuyên tham gia Diễn đàn nhịp cầu nhà nông

Hà Nội: Hàng trăm nông dân huyện Phú Xuyên tham gia Diễn đàn nhịp cầu nhà nông

LNV - Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đại diện nông hộ, chủ trang trại, hợp tác xã cùng đội ngũ cố vấn là các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.
Hải Phòng chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Phượng Ðỏ 2024

Hải Phòng chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Phượng Ðỏ 2024

LNV- UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024 và Kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2024). Trong đó Chương trình Đêm hội “Hải Phòng – Bừng sáng miền di sản” sẽ được tổ chức vào tối ngày 11/5/2024 tại Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thuộc huyện Thuỷ Nguyên.
Gia Lâm (Hà Nội): Xã Yên Thường đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Gia Lâm (Hà Nội): Xã Yên Thường đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Sáng ngày 9- 4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) tổ chức lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Bình Thuận: Sắp diễn ra tuần lễ triển lãm sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP

Bình Thuận: Sắp diễn ra tuần lễ triển lãm sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP

OVN - Tuần lễ sẽ diễn ra từ ngày 22-28/4/2024 do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức tại Showroom Xuất khẩu số 92-96, đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đệ trình UNESCO 2 Di sản văn hóa phi vật thể

Đệ trình UNESCO 2 Di sản văn hóa phi vật thể

LNV - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý đệ trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, đưa Di sản văn hóa phi vật thể "Mo Mường" vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Chèo” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Phát động tháng hành động vì hợp tác xã

Phát động tháng hành động vì hợp tác xã

LNV - Trong Tháng hành động vì Hợp tác xã (HTX) năm 2024, nhiều hoạt động thiết thực về xây dựng, phát triển tổ chức Liên minh HTX và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và phát triển thành viên; hoạt động hỗ trợ HTX... sẽ được triển khai trên diện rộng, quy mô cả nước, trong tất cả hệ thống Liên minh từ Trung ương xuống cơ sở.
Hà Nội: Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025

Hà Nội: Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025

LNV -Sáng 03/04/ 2024 tại xã miền núi Vân Hoà, huyện Ba Vì, UBND, UB-MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình trao hỗ trợ và khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP năm 2024. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, thực hiện kế hoạch liên tịch số 24 ngày 18/01/ 2024 của UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.
Nâng tầm nông sản Việt thông qua các sàn thương mại điện tử đặc biệt TikTok

Nâng tầm nông sản Việt thông qua các sàn thương mại điện tử đặc biệt TikTok

OVN - Nhằm tổng kết những kết quả đạt được sau 1 năm hợp tác cùng với TikTok Việt Nam cùng với việc mở rộng các định hướng nhằm thực hiện quảng bá, xúc tiến thương mại nông sản, sản phẩm OCOP năm 2024, Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với TikTok tổ chức chương trình kỷ niệm đánh dấu một năm hợp tác đồng thời tổ chức hoạt động kết nối, thương mại, trải nghiệm nông nghiệp xanh vào ngày 3/03 - 4/4/2024.
Hải Phòng: Thống nhất thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI

Hải Phòng: Thống nhất thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI

LNV - Chiều ngày 01/4/2024, Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng tổ chức họp thống nhất thời gian, nội dung tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến với địa phương

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến với địa phương

LNV - Sáng 3/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Dặt dìu lễ hội Khèn Mông lần thứ IX tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Dặt dìu lễ hội Khèn Mông lần thứ IX tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông tin, Lễ hội Khèn Mông lần thứ IX năm 2024 sẽ được tổ chức trong hai ngày, từ 19 - 20/4 tới đây.
Bắc Ninh : Khánh thành Nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ tư nhân đầu tiên

Bắc Ninh : Khánh thành Nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ tư nhân đầu tiên

LNV - Sáng ngày 16.4 tại Bắc Ninh, doanh nghiệp tư nhân tranh dân gian Đông Hồ của NNƯT Nguyễn Đăng Chế đã tổ chức khánh thành Nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ của chính nghệ nhân. Nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Đăng Chế h
Đoàn viên thanh niên tích cực làm sạch bờ biển Thạch Hà

Đoàn viên thanh niên tích cực làm sạch bờ biển Thạch Hà

LNV - Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thạch Hà (Hà Tĩnh) , Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Thiên và xã Thạch Hải tổ chức ra quân vệ sinh môi trường bờ biển Thạch Hải với sự tham gia của hơn 400 đoàn viên thanh niên.
Ấn tượng mùa thu hoạch nông sản tại Bangladesh

Ấn tượng mùa thu hoạch nông sản tại Bangladesh

LNV - Mùa thu hoạch nông sản tại Joypurhat, Bangladesh được nhiếp ảnh gia Rafid Yasar chụp lại gây ấn tượng với người xem bởi nụ cười hạnh phúc của người nông dân giữa những màu sắc rực rỡ của thiên nhiên.
Đặc sản miền quê trở thành những sản phẩm OCOP chất lượng

Đặc sản miền quê trở thành những sản phẩm OCOP chất lượng

OVN - Lợi thế của các loại đặc sản miền quê là tận dụng vùng nguyên liệu tự nhiên tạo nên nét đặc trưng riêng biệt, sản phẩm càng được nâng tầm giá trị khi tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động