Thứ năm, 10-06-2021 | 15:53GMT+7

Quảng Ninh triển khai các giải pháp đảm bảo hoạt động dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới

LNV - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo hoạt động dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới.
Ngày 7/6/2021 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 3531/UBND- DL1 “V/v mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới”, để đảm bảo an toàn tối đa nhất phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động du lịch, dịch vụ.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo, cùng với thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K”, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức xét nghiệm SARS-COV-2 (gộp mẫu) cho người lao động tại đơn vị và toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch, vận tải như: suất ăn, giặt là, cung cấp thực phẩm, vận chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máỵ móc... theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế. Đó là, theo nguyên tắc hàng tuần phải xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% số người lao động của đơn vị và xét nghiệm toàn bộ cho người lao động tham gia cung ứng dịch vụ, hàng hóa của các đơn vị liên quan.
 

Mỗi ngày, hàng nghìn lượt người, phương tiện đều phải thực hiện khai báo y tế khi qua các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (BQN)

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở, đơn vị thực hiện đúng các yêu cầu nêu trên mới được phép hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, đình chỉ hoạt động của các cơ sở, đơn vị không chấp hành, xử lý nghiêm theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Sở Du lịch chủ trì kiểm tra công tác đảm bảo phòng chống dịch và việc thực hiện xét nghiệm cho người lao động và người cung ứng dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; các khách sạn, nhà hàng theo phân cấp quản lý.

Sở Công thương chủ trì kiểm tra công tác đảm bảo phòng chống dịch và việc thực hiện xét nghiệm cho người lao động và người cung ứng dịch vụ tại các Trung tâm Thương mại, chợ, cây xăng (theo phân cấp và kiểm tra việc triển khai của các chợ do UBND cấp huyện quản lý).

Sở Giao thông Vận tải chủ trì kiểm tra công tác đảm bảo phòng, chống dịch và việc thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động và người cung ứng dịch vụ tại các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển, bến xe, bến tàu.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sát sao đảm bảo phòng, chống dịch và việc thực hiện xét nghiệm luân phiên, ngẫu nhiên cho người lao động và người cung ứng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ, vận chuyển trên địa bàn và theo phân cấp quản lý đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Nga Nguyễn