Thứ sáu, 02-04-2021 | 09:11GMT+7

Hôm nay, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

LNV - Hôm nay (2-4), theo chương trình kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để miễn nhiệm Chủ tịch nước và miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Theo chương trình làm việc, trong buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội cũng thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước, sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín; đồng thời, thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình danh sách đề cử bầu Chủ tịch nước để Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Theo chương trình kỳ họp, sau khi miễn nhiệm Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 5-4, Quốc hội sẽ bầu tân Chủ tịch nước và tân Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội mới