Thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2017

TBV - Năm 2017, thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức nhiều hoạt động phục vụ Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất; Nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962-19/10/2017); Triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và nhận Quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện tốt kế hoạch năm

Trong năm 2017, Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá. Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn Thành phố diễn ra ổn định. Công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì. Để thúc đẩy sản xuất phát triển, thành phố Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất. Trên lĩnh vực nông nghiệp, thành phố Thái Nguyên triển khai các chương trình khuyến khích người dân tập trung đầu tư sản xuất, mở rộng mô hình trồng cây ăn quả, mô hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn... Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng giá trị sản xuất hàng hoá cả về năng suất và chất lượng. Đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố phát triển, thu nhập của người chăn nuôi được cải thiện đáng kể.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, thành phố Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ VII, Lễ hội “Hương sắc Trà xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương” thành phố Thái Nguyên và công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận điểm du lịch Vùng chè đặc sản Tân Cương.


Thành phố Thái Nguyên văn minh, hiện đại.


Về công tác Giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, đầu tư; đổi mới giáo dục cả về quy mô, chất lượng dạy và học; từng bước hướng tới đảm bảo giáo dục toàn diện. Hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành giáo dục; tổ chức và tham gia các cuộc thi đối với giáo viên và học sinh cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia và đạt kết quả tốt. Củng cố, duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS ở 32 xã, phường; duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia.


Phong phú các hoạt động chào mừng 55 năm thành lập TP. Thái Nguyên


Công tác an sinh xã hội, đảm bảo chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác được thành phố quan tâm chỉ đạo, trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017). Trên toàn địa bàn thành phố đã tặng 20.811 suất quà cho gia đình chính sách với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố triển khai công tác xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 cho 125 hộ; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình người có công bằng nguồn kinh phí do Thủ tướng Chính phủ tặng cho 06 hộ gia đình với tổng số tiền là 300 triệu đồng. Thực hiện tốt công tác tư vấn giới thiệu việc làm mới cho người lao động, năm 2017 giải quyết việc làm cho 4.700 lao động đạt 100% kế hoạch.

Đối với công tác y tế, thành phố Thái Nguyên duy trì các chương trình quốc gia về y tế, công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ động công tác phòng chống dịch bệnh ở người, dịch cúm gia cầm, cúm A(H5N1), cúm A(H7N9) và các chủng vi rút từ gia cầm lây sang người. Tổ chức các đoàn kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, lưu thông thực phẩm theo phân cấp và địa bàn quản lý. Triển khai các chương trình về dân số; thực hiện công tác vận động kế hoạch hoá gia đình đối với các đối tượng đang trong độ tuổi sinh sản.

Năm có nhiều sự kiện quan trọng

Công tác điều chỉnh địa giới hành chính được UBND Thành phố chủ động phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh và các cơ quan Trung ương thực hiện đảm bảo tiến độ và quy định của pháp luật. Ngày 18/8/2017 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập thêm 02 phường thuộc thành phố Thái Nguyên.

Ngày 21/8/2017 nhân dân, cán bộ thành phố Thái Nguyên được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Năm 2017, thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; nhận Cờ thi đua của Chính phủ và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962-19/10/2017).


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho TP. Thái Nguyên.


Đối với công tác cải cách hành chính, thành phố Thái Nguyên ban hành quy trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định, triển khai ứng dụng phần mềm thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 áp dụng tại UBND thành phố Thái Nguyên và 32 xã, phường trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy trình giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND thành phố và các phường, xã. Trong năm 2017 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND thành phố đã tiếp nhận 12.853 hồ sơ, đã giải quyết xong 12.628 đang giải quyết 225 hồ sơ.

Về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 được tổ chức triển khai theo đúng quy định. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, công tác xây dựng lực lượng, động viên tuyển quân, công tác giáo dục quốc phòng an ninh và công tác tuyển sinh quân sự. Tổ chức thành công lễ giao 255 công dân lên đường nhập ngũ bảo đảm đủ chỉ tiêu, đúng quy định. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường, xã năm 2017 theo đúng quy định, đạt kết quả tốt và an toàn tuyệt đối.


Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng. Chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên các ngày trong tuần; tiếp nhận và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố tham mưu cho lãnh đạo thành phố giải quyết đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của thành phố. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt công tác tư pháp trên các lĩnh vực; thành lập đoàn kiểm tra công tác tư pháp tại các phường, xã. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực tại UBND thành phố được thực hiện đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức và cá nhân. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.


Trong năm 2017, Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được triển khai hiệu quả và tích cực; công tác an sinh xã hội, người có công tiếp tục được quan tâm; công tác quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trọng tâm là việc tổ chức thành công Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất; Nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962-19/10/2017); Triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và đón nhận Quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Bài và ảnh: Phương Nam

Tin liên quan

Tin mới hơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

LNV - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm".
Bế mạc Phiên họp thứ 32 của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 32 của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

LNV - Chiều 23-4, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau 4,5 ngày làm việc.
Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được giới thiệu tại Triển lãm Điện Biên Phủ

Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được giới thiệu tại Triển lãm Điện Biên Phủ

LNV - Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 23/4, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước, tổ chức Triển lãm "Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử".
Bắc Giang: Trao tặng hai "Tủ sách Đặng Thùy Trâm" cho huyện Tân Yên

Bắc Giang: Trao tặng hai "Tủ sách Đặng Thùy Trâm" cho huyện Tân Yên

LNV - Thông qua hoạt động trao tặng tủ sách Đặng Thùy Trâm một lần nữa khơi dậy trong các em học sinh tình yêu quê hương đất nước, ý chí quật cường của dân tộc cũng như những trang sử vẻ vang một thời qua tên của nữ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.
Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2024

Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2024

LNV - Ngày 22/4, tại Điện Biên, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”
Sắp diễn ra Hội chợ triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2024

Sắp diễn ra Hội chợ triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2024

OVN - Hội chợ triển lãm “Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2024” được tổ chức từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên) nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tin khác

Vùng 5 Hải quân cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

LNV - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Hàng triệu du khách thập phương trẩy hội đền Hùng

Hàng triệu du khách thập phương trẩy hội đền Hùng

LNV - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 đã chính thức khai mạc ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Nhiều chương trình đặc sắc diễn ra tại lễ hội Khèn Mông lần thứ IX huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Nhiều chương trình đặc sắc diễn ra tại lễ hội Khèn Mông lần thứ IX huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

LNV - Ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông tin, Lễ hội Khèn Mông lần thứ IX năm 2024 sẽ được tổ chức trong hai ngày, từ 19 - 20/4 tới đây.
Khám phá “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Khám phá “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

LNV - Từ ngày 18 đến 21/4, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, diễn ra “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Nón ngựa Phú Gia là món hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo, ẩn chứa nét văn hóa Bình Định. Từ chiếc nón ngựa, ta có thể cảm nhận được một quãng lịch sử tái hiện với nhiều nét văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam xưa.
Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

OVN - Chiều tối 15/4 tại quảng trường thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), Hội Nông dân tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Hiệp hội Yến sào Việt Nam tổ chức “Ngày hội yến sào và trưng bày, quảng bá nông sản, thương mại, dịch vụ hỗ trợ nông dân”. Đây là sự kiện đặc biệt nhất của ngành yến sào trong tỉnh khi lần đầu tiên tổ chức một ngày hội riêng biệt nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành này.
Trao Bằng công nhận 15 làng nghề, làng nghề truyền thống Hà Nội

Trao Bằng công nhận 15 làng nghề, làng nghề truyền thống Hà Nội

LNV - Sáng 12-4, Sở NN&PTNT Hà Nội công bố Quyết định, trao Bằng công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống cho 15 làng nghề Hà Nội.
Thanh Hóa: Đa dạng các sản phẩm OCOP tại Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn và Tuần lễ văn hóa - du lịch - ẩm thực Thọ Xuân

Thanh Hóa: Đa dạng các sản phẩm OCOP tại Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn và Tuần lễ văn hóa - du lịch - ẩm thực Thọ Xuân

LNV - Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn và Tuần lễ văn hóa - du lịch - ẩm thực Thọ Xuân năm 2024 diễn ra từ ngày 13 đến 17/4 (tức từ ngày 5 đến 9/3 năm Giáp Thìn). Đây là một trong những sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Thanh Hóa. Trải qua nhiều thế kỷ, lễ hội vẫn lưu giữ và tiếp tục phát huy những giá trị quý báu trong đời sống nhân dân.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

LNV - Chiều 14/4, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô La Habana, Cuba, một biểu tượng tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.
Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá X

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá X

LNV - Sáng ngày 14/03/2024, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2016 tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn - Kỳ họp chuyên đề.
Hà Nội: Khai trương tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”

Hà Nội: Khai trương tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”

LNV - Ngày 12/4/2024, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Chương trình khảo sát trải nghiệm và công bố tuyến du lịch Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức với chủ đề “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”. Với các điểm đến, đó là: Đình Đền Nội Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai); Làng nghề tăm hương (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa); Làng nghề dệt Phùng Xá (Xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức).
Thành ủy Hải Phòng đối thoại với trí thức khoa học và công nghệ

Thành ủy Hải Phòng đối thoại với trí thức khoa học và công nghệ

LNV - Ngày 12/4/2024 Thường trực Thành ủy thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 300 trí thức khoa học và công nghệ, đại diện cho hơn 50.0000 trí thức và khoa học công nghệ của thành phố. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến với một số trí thức của thành phố đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
Hà Nội: Trao quyết định công nhận 15 làng nghề và 104 sản phẩm OCOP 4 sao

Hà Nội: Trao quyết định công nhận 15 làng nghề và 104 sản phẩm OCOP 4 sao

OVN - Ngày 12/04, TP.Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao bằng công nhận danh hiệu làng nghề, chứng nhận sản phẩm OCOP cấp Thành phố năm 2023.
Sản phẩm mây, tre, cói, thảm Việt Nam xuất khẩu sang 59 nước

Sản phẩm mây, tre, cói, thảm Việt Nam xuất khẩu sang 59 nước

LNV - Trong tháng 3/2024, nhóm mặt hàng lập kỷ lục cao nhất, đạt 85 triệu USD, tăng 79,9% so với tháng 2/2024 và tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội: Hàng trăm nông dân huyện Phú Xuyên tham gia Diễn đàn nhịp cầu nhà nông

Hà Nội: Hàng trăm nông dân huyện Phú Xuyên tham gia Diễn đàn nhịp cầu nhà nông

LNV - Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đại diện nông hộ, chủ trang trại, hợp tác xã cùng đội ngũ cố vấn là các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

LNV - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm".
Bế mạc Phiên họp thứ 32 của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 32 của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

LNV - Chiều 23-4, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau 4,5 ngày làm việc.
Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được giới thiệu tại Triển lãm Điện Biên Phủ

Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được giới thiệu tại Triển lãm Điện Biên Phủ

LNV - Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 23/4, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước, tổ chức Triển lãm "Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử".
Bộ Công Thương phổ biến một số điểm mới tại Nghị định số 43 quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Bộ Công Thương phổ biến một số điểm mới tại Nghị định số 43 quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

LNV - Sáng ngày 23/4, trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý phát triển cụm công nghiệp (CCN) ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương đã thông tin sơ lược về Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 1
Linh thiêng cổ tự Chùa Hưng Phúc

Linh thiêng cổ tự Chùa Hưng Phúc

LNV - Chùa Hưng Phúc Tự hay còn gọi là chùa Tự Khoát. Chùa Hưng Phúc Tự tọa lạc trên đỉnh núi Trúc trông tựa như bông “Hoa sen”, có diện tích rộng hơn 7000m2. Xung quanh ngôi chùa được bao bọc bởi hàng rào tre trúc cao vút tạo nên khung cảnh mang đậm màu
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động