Thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2017

TBV - Năm 2017, thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức nhiều hoạt động phục vụ Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất; Nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962-19/10/2017); Triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và nhận Quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện tốt kế hoạch năm

Trong năm 2017, Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá. Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn Thành phố diễn ra ổn định. Công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì. Để thúc đẩy sản xuất phát triển, thành phố Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất. Trên lĩnh vực nông nghiệp, thành phố Thái Nguyên triển khai các chương trình khuyến khích người dân tập trung đầu tư sản xuất, mở rộng mô hình trồng cây ăn quả, mô hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn... Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng giá trị sản xuất hàng hoá cả về năng suất và chất lượng. Đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố phát triển, thu nhập của người chăn nuôi được cải thiện đáng kể.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, thành phố Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ VII, Lễ hội “Hương sắc Trà xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương” thành phố Thái Nguyên và công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận điểm du lịch Vùng chè đặc sản Tân Cương.


Thành phố Thái Nguyên văn minh, hiện đại.


Về công tác Giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, đầu tư; đổi mới giáo dục cả về quy mô, chất lượng dạy và học; từng bước hướng tới đảm bảo giáo dục toàn diện. Hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành giáo dục; tổ chức và tham gia các cuộc thi đối với giáo viên và học sinh cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia và đạt kết quả tốt. Củng cố, duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS ở 32 xã, phường; duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia.


Phong phú các hoạt động chào mừng 55 năm thành lập TP. Thái Nguyên


Công tác an sinh xã hội, đảm bảo chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác được thành phố quan tâm chỉ đạo, trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017). Trên toàn địa bàn thành phố đã tặng 20.811 suất quà cho gia đình chính sách với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố triển khai công tác xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 cho 125 hộ; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình người có công bằng nguồn kinh phí do Thủ tướng Chính phủ tặng cho 06 hộ gia đình với tổng số tiền là 300 triệu đồng. Thực hiện tốt công tác tư vấn giới thiệu việc làm mới cho người lao động, năm 2017 giải quyết việc làm cho 4.700 lao động đạt 100% kế hoạch.

Đối với công tác y tế, thành phố Thái Nguyên duy trì các chương trình quốc gia về y tế, công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ động công tác phòng chống dịch bệnh ở người, dịch cúm gia cầm, cúm A(H5N1), cúm A(H7N9) và các chủng vi rút từ gia cầm lây sang người. Tổ chức các đoàn kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, lưu thông thực phẩm theo phân cấp và địa bàn quản lý. Triển khai các chương trình về dân số; thực hiện công tác vận động kế hoạch hoá gia đình đối với các đối tượng đang trong độ tuổi sinh sản.

Năm có nhiều sự kiện quan trọng

Công tác điều chỉnh địa giới hành chính được UBND Thành phố chủ động phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh và các cơ quan Trung ương thực hiện đảm bảo tiến độ và quy định của pháp luật. Ngày 18/8/2017 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập thêm 02 phường thuộc thành phố Thái Nguyên.

Ngày 21/8/2017 nhân dân, cán bộ thành phố Thái Nguyên được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Năm 2017, thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; nhận Cờ thi đua của Chính phủ và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962-19/10/2017).


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho TP. Thái Nguyên.


Đối với công tác cải cách hành chính, thành phố Thái Nguyên ban hành quy trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định, triển khai ứng dụng phần mềm thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 áp dụng tại UBND thành phố Thái Nguyên và 32 xã, phường trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy trình giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND thành phố và các phường, xã. Trong năm 2017 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND thành phố đã tiếp nhận 12.853 hồ sơ, đã giải quyết xong 12.628 đang giải quyết 225 hồ sơ.

Về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 được tổ chức triển khai theo đúng quy định. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, công tác xây dựng lực lượng, động viên tuyển quân, công tác giáo dục quốc phòng an ninh và công tác tuyển sinh quân sự. Tổ chức thành công lễ giao 255 công dân lên đường nhập ngũ bảo đảm đủ chỉ tiêu, đúng quy định. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường, xã năm 2017 theo đúng quy định, đạt kết quả tốt và an toàn tuyệt đối.


Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng. Chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên các ngày trong tuần; tiếp nhận và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố tham mưu cho lãnh đạo thành phố giải quyết đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của thành phố. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt công tác tư pháp trên các lĩnh vực; thành lập đoàn kiểm tra công tác tư pháp tại các phường, xã. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực tại UBND thành phố được thực hiện đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức và cá nhân. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.


Trong năm 2017, Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được triển khai hiệu quả và tích cực; công tác an sinh xã hội, người có công tiếp tục được quan tâm; công tác quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trọng tâm là việc tổ chức thành công Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất; Nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962-19/10/2017); Triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và đón nhận Quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Bài và ảnh: Phương Nam

Tin liên quan

Tin mới hơn

Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

LNV - Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trực tiếp: Tân Chủ tịch nước tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

Trực tiếp: Tân Chủ tịch nước tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

LNV - Sáng 22/5, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước. Sau khi kết quả được công bố, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Ngày Chè thế giới 21/5: Ngành chè ở Việt Nam đang đứng ở đâu?

Ngày Chè thế giới 21/5: Ngành chè ở Việt Nam đang đứng ở đâu?

LNV - Ngày Chè thế giới được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc thành lập từ năm 2020 nhằm thu hút sự chú ý đến vai trò của chè trong việc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.
Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội

LNV - Chiều 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự, thực hiện quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội đối với ông Trần Thanh Mẫn.
Hội nghị khuyến công các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII năm 2024

Hội nghị khuyến công các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII năm 2024

LNV - Ngày 16/5, tại Hà Nội, Cục Công Thương Địa phương - Bộ Công thương tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII-năm 2024. Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.
Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

LNV – Nhằm đem lại những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho nhân dân và du khách, đặc biệt là vào mùa cao điểm du lịch biển và trong thời gian tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch lớn của tỉnh. Khắc phục những khó khăn, thách thức, đồng thời, tận dụng những lợi thế cạnh tranh để xây dựng, phát triển du lịch Thanh Hóa trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã ban hành Công văn số 6766/UBND-KTTC về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Tin khác

Thanh Hóa: Tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện

Thanh Hóa: Tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện

LNV - Ngày 17/5, UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành công văn số 6627/UBND-KSTTHCNC về việc tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện.
KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

LNV - Thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, sáng 20/5 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

LNV - Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 đã hoàn thành vượt mức toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc ngày 18/5. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV – Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Tạp chí Làng nghề Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

LNV - Chiều ngày 17/5, tại khách sạn Hoa Sứ 1, số 14 Hoàng Việt, Tân Bình, TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Chiếu sáng Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029 và Hội nghị chiếu sáng toàn quốc 2024. Tham dự Đại hội có hơn 200 đại biểu là …
Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

LNV - Sáng ngày 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung

LNV - Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó, có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 15 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

LNV - Chiều ngày 16.5, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu TP. Hà Nội và khu vực phía Bắc năm 2024.
Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

LNV - Sau thành công rực rỡ tại thị trường Ấn Độ, Indonesia, LB Nga, Trung Quốc và Việt Nam. Năm 2024, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE) tiếp tục lựa chọn Việt Nam là điểm đến lý tưởng với quy mô đột phá với sự tham gia của …
Lễ hội trái cây Tiền Giang với chủ đề cảm xúc trên miền nhiệt đới sẽ tổ chức vào 10/6 đến ngày 12/6/2024.

Lễ hội trái cây Tiền Giang với chủ đề cảm xúc trên miền nhiệt đới sẽ tổ chức vào 10/6 đến ngày 12/6/2024.

LNV - Theo thông tin từ Tung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Lễ hội trái cây Tiền Giang năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 10/6 đến ngày 12/6/2024. Đây là lần đầu tiên Lễ hội trái cây quy mô cấp vùng được tổ chức tại Tiền Giang.
Hiệp hội Chè Việt Nam: Tổ chức thành công Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029

Hiệp hội Chè Việt Nam: Tổ chức thành công Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029

LNV - Ngày 13/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Chè Việt Nam tổ chức Đại hội khoá VI nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Khởi công Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao đầu tiên ở Hải Phòng

Khởi công Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao đầu tiên ở Hải Phòng

LNV - UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH Ecovance Việt Nam vừa tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao ECOVANCE của nhà đầu tư Ecovance Co.Ltd. Hàn Quốc.
Hải Phòng - Tưng bừng Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”

Hải Phòng - Tưng bừng Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”

LNV - Tối 11/5, tại quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố long trọng tổ chức chương trình Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản” nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2024) và đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà của Uỷ ban Di sản thế giới UNESCO.
Trường mầm non Nga Điền: Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện – lấy trẻ em làm trung tâm

Trường mầm non Nga Điền: Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện – lấy trẻ em làm trung tâm

LNV - Trường Mầm non Nga Điền xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thuộc vùng kinh tế thuần nông, đời sống của nhân dân trong xã vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn, sự chỉ đạo từ phòng giáo dục, lãnh đạo xã Nga Điền qua các thời kỳ, đến nay diện mạo trường mầm non Nga Điền đã thay đổi. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu dạy và học, phòng học khang trang, khuôn viên sân trường xanh – sạch – đẹp và đầy đủ các phòng chức năng. Trường được công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 "Hải Phòng - Bừng sáng miền Di sản”

Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 "Hải Phòng - Bừng sáng miền Di sản”

LNV - Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng là sự kiện chính trị - văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng 13/5. Năm nay là năm thứ 11 Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ với chủ đề “Hải Phòng -Bừng sáng miền di sản”
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Trà đàm "Lan tỏa trà Việt đến với người Việt"

Trà đàm "Lan tỏa trà Việt đến với người Việt"

Nhân kỷ niệm Ngày Chè thế giới 21/05/2024, tối ngày 21/5, Cộng đồng Yêu trà Việt phối hợp cùng Hiệp Hội Chè Việt Nam và Phiên chợ quê - Tinh hoa trà Việt, tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Chè thế giới, cùng buổi tọa đàm “Lan tỏa Trà Việt đến Người Việt” tại phố sách Hà Nội 19/12.
Ngư dân Lập Lễ duy trì và phát triển nghề cá truyền thống - Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngư dân Lập Lễ duy trì và phát triển nghề cá truyền thống - Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

LNV- Xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng là một xã có nghề cá truyền thống nổi tiếng lâu đời, từ chỗ đã từng đứng trên bờ vực phá sản. Bằng sự nỗ lực của chính quyền và những ngư dân yêu nghề, năm 2005 xã đã dành danh hiệu lá cờ đầu về mô hì
Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

LNV - Bộ Công Thương đã quyết định công nhận 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.
Hà Tĩnh: Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người dân

Hà Tĩnh: Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người dân

LNV - Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã đem lại thu nhập khá cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

LNV - Phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô tích cực triển khai sâu rộng phong trào đến các đoàn thể, tổ chức thành viên và tầng lớp nhân dân. Kết quả thực hiện phong trào đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân trong bảo vệ môi trường, góp phần làm đẹp cảnh quan, tô điểm bức tranh về những miền quê đáng sống.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động