Hà Nội: 35°C Hà Nội
Đà Nẵng: 37°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 35°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 36°C Thừa Thiên Huế

Quy hoạch thành phố Hải Phòng tầm nhìn đến năm 2050 - ý chí khát vọng, vươn lên phát triển của thành phố cảng

LNV - Hải Phòng là thành phố cảng đặc biệt quan trọng, là trung tâm công nghiệp, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại, công nghệ thuộc vùng duyên hải Bắc bộ trù phú, và hội đủ điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho phát triển kinh tế xã hội, Hải Phòng cũng là một trong đỉnh tam giác kinh tế sôi động bật nhất cả nước, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, với vị trí địa lý, kinh tế độc đáo, hệ thống giao thông đồng bộ để trở thành một trong những "cửa ngõ" kết nối quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng trung du miền núi phía Bắc, khu vực phía Nam Trung Quốc và hành lang ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định.

Việc quy hoạch thành phố Hải Phòng với tầm nhìn đến năm 2050 sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới để đưa Hải Phòng phát triển trở thành Thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới với ba trụ cột phát triển : dịch vụ cảng biển - logistics, công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại và trung tâm du lịch biển quốc tế, có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu Châu Á và thế giới... Đó là những điểm nhận định của phó thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị công bố quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, tổ chức tại thành phố Hải Phòng ngày 15/1/2024.

Để cụ thể hóa khát vọng phát triển của thành phố Hải Phòng theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, và tầm nhìn đến năm 2050, thể hiện tư duy mới với những định hướng, giải pháp và đột phá mang tầm chiến lược dài hạn, giúp khơi thông những điểm tắc nghẽn, khai thác tốt vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, đưa Hải Phòng "vươn ra biển lớn". UBND thành phố Hải Phòng đã hoàn thành công tác tổ chức lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 theo nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1412/QĐ-TT ngày 15/9/2020.

Quy hoạch thành phố Hải Phòng tầm nhìn đến năm 2050 - ý chí khát vọng, vươn lên phát triển của thành phố cảng
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại lễ công bố Quy hoạch thành phố Hải Phòng

Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết: Việc công bố quy hoạch thành phố Hải Phòng là bước để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân thành phố, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước nắm được các nội dung cơ bản của Quy hoạch, cốt lõi của Quy hoạch. Từ đó thống nhất cao về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Quy hoạch, tạo nguồn lực, động lực và cơ hội mới để phát triển thành phố Hải Phòng, phát huy hơn nữa vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng và của cả nước trong thời gian tới....

Theo đó, bản Qui hoạch thành phố Hải Phòng lần đầu tiên được lập theo phương pháp hoàn toàn mới, được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, trên cơ sở hệ thống thông tin dữ liệu đầy đủ, đáng tin cậy, giúp đánh giá khách quan, chính xác về hiện trạng cũng như tiềm năng, khả năng phát triển của thành phố, đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Quy hoạch thành phố Hải Phòng tầm nhìn đến năm 2050 - ý chí khát vọng, vươn lên phát triển của thành phố cảng
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại buổi lễ

Về quan điểm phát triển thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến 2050: Phải phù hợp đồng bộ với Định hướng, tầm nhìn phát triển của đất nước, tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị Về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các chiến lược quốc gia, các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng...Chủ Động nắm bắt cơ hội, phát huy lợi thế đặc biệt, là "cửa chính ra biển" Đối với cả miền Bắc, xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm kết nối kinh tế và động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, của Bắc bộ và cả nước...

Tập trung phát triển một số lĩnh vực khoa học công nghệ hiện đại, nhất là trong lĩnh vực kinh tế biển, công nghiệp dịch vụ hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ xanh, gắn liền với chuyển đổi số...Xây dựng phát triển trên cơ sở khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, mối tương quan liên kết với các tỉnh ven biển Bắc bộ, kết nối quốc tế mở rộng, phân bố không gian phát triển hợp lý, gắn kết chặt chẽ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với đô thị hoá...kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế văn hóa xã hội, môi trường với đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, quốc gia, đảm bảo an toàn cuộc sống và sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên cả đất liền và biển đảo, thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện...

Quy hoạch thành phố Hải Phòng tầm nhìn đến năm 2050 - ý chí khát vọng, vươn lên phát triển của thành phố cảng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu khai mạc buổi lễ

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng : Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng Quy hoạch đề ra, thành phố Hải Phòng cũng đã đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các bộ các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ thành phố, trong đó quan tâm, tạo điều kiện để sớm phê duyệt quyết định thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng gắn với sân bay Tiên Lãng, cảng Nam Đồ Sơn, xem xét quy hoạch, hoàn thành các thủ tục đầu tư để thành phố xây dựng hai bến khởi động khu bến cảng Nam đồ Sơn, đưa sân bay Tiên Lãng là sân bay thứ hai của vùng thủ đô vào quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng thời xem xét đồng ý việc phát triển điện gió ngoài khơi tại vùng biển vịnh Bắc bộ đến 2030 tại huyện đảo Bạch Long Vĩ ....

Mục tiêu phát triển đến năm 2030, về tổng quát sẽ xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số, có công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững, kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, kết nối thuận lợi trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và đường thủy nội địa, trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á, trọng tâm là dịch vụ cảng biển logistics, du lịch biển, trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở châu Á...

Quy hoạch thành phố Hải Phòng tầm nhìn đến năm 2050 - ý chí khát vọng, vươn lên phát triển của thành phố cảng
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong lập Quy hoạch thành phố.

Về kinh tế, các mục tiêu cụ thể đặt ra đến năm 2030 là: nâng tỷ trọng đóng góp GRDP của thành phố vào tổng sản phẩm GDP của cả nước đạt 6,8% ; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 tăng khoảng 13,5% . Cơ cấu kinh tế : ngành công nghiệp xây dựng chiếm 51,7 % ; ngành dịch vụ chiếm 43,2% ; ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 1,0 % ; thuế sản phẩm trừ chợ cấp sản phẩm chiếm 4,1 % ; bình quân đầu người giá hiện hành đạt khoảng 558 triệu đồng (tương đương khoảng 21.700 USD) kinh tế số đạt khoảng 40 % GRDP thành phố ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2030 đạt 300-310 nghìn tỷ đồng ; chỉ tiêu về giáo dục, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia như: mầm non 85% ; tiểu học 95% ; trung học cơ sở 90 % ; trung học phổ thông đạt 90 % ; về tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 52 % ; về y tế, số giường bệnh đạt 45 giường trên một vạn dân ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98 % ; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,1 % ; giải quyết việc làm cho trên sáu vạn luật lao động/ năm ; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 0,3 % ; có 100 % đơn vị hành chính cấp xã, 60 % đơn vị hành chính cấp huyện có trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao đạt chuẩn theo quy định .....

Về tầm nhìn đến năm 2050, trong nội dung bản quy hoạch nêu 9 nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện : Giải pháp về huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giải pháp về cơ chế chính sách liên kết phát triển, pháp luật quản lý kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn, giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý hành chính nhà nước, về cơ chế chính sách, giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch...

Đặc biệt, với quan điểm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên và phát triển kinh tế xanh, bền vững, Quy hoạch thành phố đưa ra đề xuất định hướng tập trung phát triển nguồn năng lượng tái tạo, trong đó ưu tiên phát triển điện gió ngoài khơi (công suất dự kiến 2500 MW) đảm bảo cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, đáp ứng nhu cầu năng lượng lớn của các khu kinh tế và khu công nghiệp...

Các định hướng của quy hoạch thành phố Hải Phòng đến năm 2050 là rất cụ thể, rõ ràng, bằng khát vọng lớn về xây dựng và phát triển thành phố, đặc biệt mong muốn tạo ra thay đổi thực sự cho thành phố, được cụ thể hóa bằng các công trình, các dự án thực tế được triển khai mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng và đời sống của nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đổi mới cho đất nước.

Hải Thịnh - Quý Thương

Tin liên quan

Tin mới hơn

Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tại TP. HCM tổ chức Kỷ niệm 06 năm thành lập

Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tại TP. HCM tổ chức Kỷ niệm 06 năm thành lập

LNV - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức buổi gặp mặt nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và 06 năm thành lập Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tại TP Hồ Chí Minh
Khai mạc tuần lễ quảng bá các sản phẩm nông sản trái cây chất lượng cao

Khai mạc tuần lễ quảng bá các sản phẩm nông sản trái cây chất lượng cao

LNV - Với chủ đề “Tuần lễ quảng bá các sản phẩm nông sản, trái cây chất lượng cao năm 2024”, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức Phiên chợ Nông sản, đặc sản vùng miền khai mạc vào sáng 13/6.
TRƯỜNG THPT HẬU LỘC I THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH, HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

TRƯỜNG THPT HẬU LỘC I THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH, HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

LNV - Trường THPT Hậu Lộc I đặt trên địa bàn xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đến nay trải qua 60 năm thành lập và phát triển (1964 - 2024) , vượt qua nhiều khó khăn, trường luôn đoàn kết, thi đua Dạy tốt - Học tốt và thực sự trở thành cái nôi ươm mầm cho những tài năng. Từ mái trường này, đã có hàng chục nghìn học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường, công tác trên khắp mọi miền đất nước, giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, là những thầy cô giáo, kỹ sư, doanh nhân thành đạt… trong số đó, có nhiều cựu học sinh được phong hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ,… Nhưng dù ở cương vị công tác nào, ở bất cứ đâu, lĩnh vực nào, các thế hệ cựu học sinh vẫn luôn hướng về mái trường Hậu Lộc I thân yêu với sự biết ơn và tình cảm sâu nặng. Đội ngũ cán bộ giáo viên qua từng thời kỳ luôn tự hào khi đã góp một phần nhỏ của mình để đào tạo, bồi dưỡng lớp lớp nhân lực có tri thức, kỹ năng và lý tưởng sống tốt đẹp, đem tài đức phục vụ cho quê hương đất nước.
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường phát động cuộc thi ảnh “Cùng hành động vì đại dương xanh”

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường phát động cuộc thi ảnh “Cùng hành động vì đại dương xanh”

LNV - Cuộc thi ảnh với chủ đề “Cùng hành động vì đại dương xanh” nhằm mục đích truyền thông về thực trạng lạm dụng nhựa và ý thức của con người trong xả rác bừa bãi, gieo cái chết trắng cho đại dương và ghi nhận, cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân trong
Binh Định: Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XVII -  năm 2024

Binh Định: Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XVII - năm 2024

LNV - Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, khích lệ sáng tạo những giá trị văn hóa mới, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.
Mái nhà chung của những người phụ nữ yêu di sản văn hóa

Mái nhà chung của những người phụ nữ yêu di sản văn hóa

LNV - Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB Phụ nữ với Di sản văn hóa (Hội Di sản văn hóa Việt Nam) và khai mạc triển lãm ảnh Di sản quanh ta đã được CLB tổ chức trang trọng chiều 6.6 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).

Tin khác

Huyện Vân Canh (Bình Định): Đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP

Huyện Vân Canh (Bình Định): Đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP

LNV - Huyện Vân Canh tổ chức rà soát, lựa chọn, đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 và khen thưởng, biểu dương các chủ thể đạt OCOP từ 3 sao trở lên.
Liên hoan cồng chiêng thu hút 270 nghệ nhân tham gia

Liên hoan cồng chiêng thu hút 270 nghệ nhân tham gia

LNV - Ngày 31/5, UBND xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Liên hoan cồng chiêng lần thứ V năm 2024. Tham dự, có 270 nghệ nhân là đồng bào DTTS Ba Na.
Toạ đàm chương trình "Nếp áo thanh xuân"

Toạ đàm chương trình "Nếp áo thanh xuân"

LNV - Chương trình " NẾP ÁO THANH XUÂN " là một hoạt động trong mạng Lưới DI SẢN KẾT NỐI, do CLB Di sản Áo dài Việt nam điều hành, dưới sự bảo trợ của Quỹ hỗ trợ bảo tồn DSVH Việt Nam .
Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

LNV - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 4/6/2024 điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024

LNV - UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2024, tại Quảng trường Chiến thắng, thành phố Quy Nhơn, nhằm xây dựng Bình Định ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, là nơi đáng sống, điểm đến của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn ở Thường Tín

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn ở Thường Tín

LNV - Chiều ngày 3/6/2024, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp UBND Huyện Thường Tín , Hội Doanh nghiệp huyện Thường Tín tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà
Tạp chí Làng nghề Việt Nam thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh

Tạp chí Làng nghề Việt Nam thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh

LNV - Vừa qua ngày 1/6/2024, Văn phòng Đại diện tại TP. HCM - Tạp chí Làng nghề Việt Nam tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh
Học viện Tư pháp (Bộ Tư pháp):  Hội nghị “Tập huấn triển khai chương trình chi tiết đào tạo nghề công chứng chất lượng cao”

Học viện Tư pháp (Bộ Tư pháp): Hội nghị “Tập huấn triển khai chương trình chi tiết đào tạo nghề công chứng chất lượng cao”

LNV - Ngày 30/5, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn triển khai chương trình chi tiết đào tạo nghề công chứng chất lượng cao”.
Hội chợ sản phẩm làng nghề và nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 chính thức khai mạc  tại huyện Thanh Oai

Hội chợ sản phẩm làng nghề và nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 chính thức khai mạc tại huyện Thanh Oai

LNV - Thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2024, tối ngày 31/5/2024, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai khai mạc Hội chợ sản phẩm làng nghề và nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 tại Chợ đầu mối Nam Hà Nội, huyện Thanh Oai.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước ASEAN và Timor-Leste

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước ASEAN và Timor-Leste

LNV - Chiều 30/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Hà Nội đến chào và chúc mừng nhân dịp được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu về bảo vệ môi trường trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống

Tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu về bảo vệ môi trường trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống

LNV - Chiều ngày 30/5, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu về bảo vệ môi trường trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống.
Trường mầm non Nga Trường Thi đua đạt thành tích, giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 2

Trường mầm non Nga Trường Thi đua đạt thành tích, giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 2

LNV – Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể cùng với nỗ lực cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Trường Mầm non Nga Trường (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) luôn duy trì và giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3; đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo qui định. Năm học 2023 – 2024, trường đã hoàn thành chỉ tiêu huy động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được ổn định và dần được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư khang trang đầy đủ để phục vụ cho trẻ; công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi được chú trọng và hoàn thành kế hoạch phổ cập năm 2023.
Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm: OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2024

Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm: OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2024

OVN - Sáng 30/5, quận Đống Đa phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP Hà Nội tổ chức khai mạc “Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm: OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2024” tại Công viên Văn hóa quận Đống Đa.
Phú Thọ dành hơn 3.300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Phú Thọ dành hơn 3.300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

LNV - Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ, trong năm 2024, tỉnh Phú Thọ phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổ số xã đạt chuẩn lên 141 xã; trong đó có 22 xã nông thôn mới nâng cao. Tỉnh dự kiến sẽ huy động hơn 3.300 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu trên.
Thanh trì (Hà Nội): Triển lãm sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ làng nghề

Thanh trì (Hà Nội): Triển lãm sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ làng nghề

LNV - Tối 25-5, tại Trung tâm Văn Hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thanh Trì khai mạc Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề huyện Thanh Trì năm 2024. Triển lãm diễn ra từ ngày 25-28/5.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tại TP. HCM tổ chức Kỷ niệm 06 năm thành lập

Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tại TP. HCM tổ chức Kỷ niệm 06 năm thành lập

LNV - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức buổi gặp mặt nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và 06 năm thành lập Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tại TP Hồ Chí Minh
Hoà Bình: Huyện Yên Thủy có 21 sản phẩm OCOP

Hoà Bình: Huyện Yên Thủy có 21 sản phẩm OCOP

LNV - Đến hết năm 2023, huyện Yên Thủy đã hỗ trợ chuẩn hóa được 21 sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm 4 sao, 17 sản phẩm 3 sao.
Thanh Hoá: Gìn giữ nghề thêu của đồng bào dân tộc Dao ở Thạch An

Thanh Hoá: Gìn giữ nghề thêu của đồng bào dân tộc Dao ở Thạch An

LNV - Nghề thêu của đồng bào dân tộc Dao, thôn Thạch An, xã Cẩm Liên (Cẩm Thủy) được lưu truyền qua bao thế hệ. Những sản phẩm do các bà, các mẹ làm ra không chỉ thể hiện sự khéo léo, tinh tế, sáng tạo của người phụ nữ mà còn thể hiện nếp sống, tín ngưỡng của dân tộc Dao.
Quảng bình: Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Quảng bình: Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

LNV - Chiều ngày 28/5, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tổ chức họp đánh giá, bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024. Có 52 sản phẩm đạt tiêu chí.
Bộ tem “Cây chè” giới thiệu văn hóa thưởng trà của người Việt

Bộ tem “Cây chè” giới thiệu văn hóa thưởng trà của người Việt

LNV - Ngày 21/05, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem “Cây chè” nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa thưởng trà của người Việt đến với bạn bè quốc tế.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động