Hà Nội: 13°C Hà Nội
Đà Nẵng: 23°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 28°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 21°C Thừa Thiên Huế

Quy hoạch thành phố Hải Phòng tầm nhìn đến năm 2050 ý chí khát vọng vươn lên của thành phố Cảng

LNV - Hải Phòng là thành phố cảng đặc biệt quan trọng, là trung tâm công nghiệp, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại, công nghệ thuộc vùng duyên hải Bắc bộ trù phú, và hội đủ điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho phát triển kinh tế xã hội, Hải Phòng cũng là một trong đỉnh tam giác kinh tế sôi động bật nhất cả nước, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, với vị trí địa lý, kinh tế độc đáo, hệ thống giao thông đồng bộ để trở thành một trong những "cửa ngõ" kết nối quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng trung du miền núi phía Bắc, khu vực phía Nam Trung Quốc và hành lang ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định.
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Nguyễn Văn Tùng trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong lập Quy hoạch thành phố.
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Nguyễn Văn Tùng trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong lập Quy hoạch thành phố.

Việc quy hoạch thành phố Hải Phòng với tầm nhìn đến năm 2050 sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới để đưa Hải Phòng phát triển trở thành Thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới với ba trụ cột phát triển : dịch vụ cảng biển - logistics, công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại và trung tâm du lịch biển quốc tế, có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu Châu Á và thế giới... Đó là những điểm nhận định của phó thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị công bố quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, tổ chức tại thành phố Hải Phòng ngày 15/1/2024.

Để cụ thể hóa khát vọng phát triển của thành phố Hải Phòng theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, và tầm nhìn đến năm 2050, thể hiện tư duy mới với những định hướng, giải pháp và đột phá mang tầm chiến lược dài hạn, giúp khơi thông những điểm tắc nghẽn, khai thác tốt vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, đưa Hải Phòng "vươn ra biển lớn". UBND thành phố Hải Phòng đã hoàn thành công tác tổ chức lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 theo nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1412/QĐ-TT ngày 15/9/2020.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại lễ công bố Quy hoạch thành phố Hải Phòng
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại lễ công bố Quy hoạch thành phố Hải Phòng

Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết: Việc công bố quy hoạch thành phố Hải Phòng là bước để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân thành phố, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước nắm được các nội dung cơ bản của Quy hoạch, cốt lõi của Quy hoạch. Từ đó thống nhất cao về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Quy hoạch, tạo nguồn lực, động lực và cơ hội mới để phát triển thành phố Hải Phòng, phát huy hơn nữa vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng và của cả nước trong thời gian tới....

Theo đó, bản Qui hoạch thành phố Hải Phòng lần đầu tiên được lập theo phương pháp hoàn toàn mới, được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, trên cơ sở hệ thống thông tin dữ liệu đầy đủ, đáng tin cậy, giúp đánh giá khách quan, chính xác về hiện trạng cũng như tiềm năng, khả năng phát triển của thành phố, đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại buổi lễ
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại buổi lễ

Về quan điểm phát triển thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến 2050: Phải phù hợp đồng bộ với Định hướng, tầm nhìn phát triển của đất nước, tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị Về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các chiến lược quốc gia, các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng...Chủ Động nắm bắt cơ hội, phát huy lợi thế đặc biệt, là "cửa chính ra biển" Đối với cả miền Bắc, xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm kết nối kinh tế và động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, của Bắc bộ và cả nước...

Tập trung phát triển một số lĩnh vực khoa học công nghệ hiện đại, nhất là trong lĩnh vực kinh tế biển, công nghiệp dịch vụ hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ xanh, gắn liền với chuyển đổi số...Xây dựng phát triển trên cơ sở khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, mối tương quan liên kết với các tỉnh ven biển Bắc bộ, kết nối quốc tế mở rộng, phân bố không gian phát triển hợp lý, gắn kết chặt chẽ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với đô thị hoá...kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế văn hóa xã hội, môi trường với đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, quốc gia, đảm bảo an toàn cuộc sống và sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên cả đất liền và biển đảo, thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện...

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng : Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng Quy hoạch đề ra, thành phố Hải Phòng cũng đã đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các bộ các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ thành phố, trong đó quan tâm, tạo điều kiện để sớm phê duyệt quyết định thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng gắn với sân bay Tiên Lãng, cảng Nam Đồ Sơn, xem xét quy hoạch, hoàn thành các thủ tục đầu tư để thành phố xây dựng hai bến khởi động khu bến cảng Nam đồ Sơn, đưa sân bay Tiên Lãng là sân bay thứ hai của vùng thủ đô vào quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng thời xem xét đồng ý việc phát triển điện gió ngoài khơi tại vùng biển vịnh Bắc bộ đến 2030 tại huyện đảo Bạch Long Vĩ ....

Mục tiêu phát triển đến năm 2030, về tổng quát sẽ xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số, có công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững, kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, kết nối thuận lợi trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và đường thủy nội địa, trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á, trọng tâm là dịch vụ cảng biển logistics, du lịch biển, trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở châu Á...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc buổi lễ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc buổi lễ

Về kinh tế, các mục tiêu cụ thể đặt ra đến năm 2030 là: nâng tỷ trọng đóng góp GRDP của thành phố vào tổng sản phẩm GDP của cả nước đạt 6,8% ; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 tăng khoảng 13,5% . Cơ cấu kinh tế : ngành công nghiệp xây dựng chiếm 51,7 % ; ngành dịch vụ chiếm 43,2% ; ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 1,0 % ; thuế sản phẩm trừ chợ cấp sản phẩm chiếm 4,1 % ; bình quân đầu người giá hiện hành đạt khoảng 558 triệu đồng (tương đương khoảng 21.700 USD) kinh tế số đạt khoảng 40 % GRDP thành phố ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2030 đạt 300-310 nghìn tỷ đồng ; chỉ tiêu về giáo dục, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia như: mầm non 85% ; tiểu học 95% ; trung học cơ sở 90 % ; trung học phổ thông đạt 90 % ; về tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 52 % ; về y tế, số giường bệnh đạt 45 giường trên một vạn dân ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98 % ; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,1 % ; giải quyết việc làm cho trên sáu vạn luật lao động/ năm ; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 0,3 % ; có 100 % đơn vị hành chính cấp xã, 60 % đơn vị hành chính cấp huyện có trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao đạt chuẩn theo quy định .....

Về tầm nhìn đến năm 2050, trong nội dung bản quy hoạch nêu 9 nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện : Giải pháp về huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giải pháp về cơ chế chính sách liên kết phát triển, pháp luật quản lý kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn, giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý hành chính nhà nước, về cơ chế chính sách, giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch...

Quy hoạch thành phố Hải Phòng tầm nhìn đến năm 2050 ý chí khát vọng vươn lên của thành phố Cảng

Đặc biệt, với quan điểm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên và phát triển kinh tế xanh, bền vững, Quy hoạch thành phố đưa ra đề xuất định hướng tập trung phát triển nguồn năng lượng tái tạo, trong đó ưu tiên phát triển điện gió ngoài khơi (công suất dự kiến 2500 MW) đảm bảo cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, đáp ứng nhu cầu năng lượng lớn của các khu kinh tế và khu công nghiệp...

Các định hướng của quy hoạch thành phố Hải Phòng đến năm 2050 là rất cụ thể, rõ ràng, bằng khát vọng lớn về xây dựng và phát triển thành phố, đặc biệt mong muốn tạo ra thay đổi thực sự cho thành phố, được cụ thể hóa bằng các công trình, các dự án thực tế được triển khai mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng và đời sống của nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đổi mới cho đất nước.

Hải Thịnh - Quý Thương

Tin liên quan

Tin mới hơn

Huyện Ứng Hòa (Hà Nội): Tổ chức gặp mặt Hội đồng hương Ứng Hòa xuân Giáp Thìn 2024

Huyện Ứng Hòa (Hà Nội): Tổ chức gặp mặt Hội đồng hương Ứng Hòa xuân Giáp Thìn 2024

LNV - Sáng ngày 25/02/2024, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Ứng Hòa, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa kết hợp với Ban liên lạc Hội đồng hương Ứng Hòa trên địa bàn Hà Nội long trọng tổ chức gặp mặt thân mật nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024.
Mỗi bước chân nhân ái hướng về Điện Biên là một lần thắp sáng lịch sử vẻ vang của dân tộc

Mỗi bước chân nhân ái hướng về Điện Biên là một lần thắp sáng lịch sử vẻ vang của dân tộc

LNV - Sáng ngày 25/2, tại trường Đại học Phenikaa, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng các đối tác khởi xướng và thực hiện chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, động viên cán bộ và nhân dân huyện Đông Anh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, động viên cán bộ và nhân dân huyện Đông Anh

LNV - Sáng 20/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, động viên cán bộ và nhân dân huyện Đông Anh, nhân dịp đầu xuân mới, tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
Đón chờ Ngày hội kết nối cung - cầu du lịch nông nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP năm 2024

Đón chờ Ngày hội kết nối cung - cầu du lịch nông nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP năm 2024

OVN - Dự kiến trong 03 ngày, từ 08/03 - 10/03/2024, Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình Ngày hội kết nối cung - cầu du lịch nông nghiệp nông thôn, giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2024.
Độc đáo Lễ hội Minh Thề, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Độc đáo Lễ hội Minh Thề, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV -Ngày 23 tháng 2 năm 2024 (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch năm Giáp Thìn), tại khu di tích lịch sử văn hoá đền, chùa, đình làng Thiên Phúc, thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, diễn ra Lễ hội Minh Thề (thề không tham nhũng, tư túi của công) trong không khí trang nghiêm với sự chứng kiến, tham dự của hàng ngàn người dân và du khách thập phương. Đây là lễ hội làng độc đáo, "bậc nhất vô nhị " trong cả nước, có lịch sử từ thế kỷ XV, đã được nhà nước công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng cần có những món gì?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng cần có những món gì?

LNV - Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu là ngày chính rằm rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam.

Tin khác

Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

LNV - Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay (22/2) tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để xem xét, cho ý kiến quyết định đối với 5 nội dung.
Nghề làm bánh tráng Túy Loan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề làm bánh tráng Túy Loan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Ngày 21/2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký quyết định công bố đưa nghề thủ công truyền thống làm bánh tráng Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Thanh Hóa: Tổ chức thí điểm các “Phiên chợ thực phẩm an toàn” năm 2024

Thanh Hóa: Tổ chức thí điểm các “Phiên chợ thực phẩm an toàn” năm 2024

LNV – Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về việc tổ chức thí điểm các “Phiên chợ thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Thông cáo báo chí phiên họp Ban Bí thư đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW

Thông cáo báo chí phiên họp Ban Bí thư đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW

LNV - Ngày 16-2-2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23-11-2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy các cấp trong thời gian tới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Bộ Y tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Bộ Y tế

LNV - Sáng 20/02, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2024), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế.
Bình Thuận: Giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc gắn với phát triển làng nghề

Bình Thuận: Giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc gắn với phát triển làng nghề

LNV - Tỉnh Bình Thuận được biết đến với nhiều làng nghề truyền thống như sản xuất gạch ngói, bánh tráng, dệt thổ cẩm, gốm, chế biến hải sản, nước mắm, mây tre đan…Việc bảo tồn và phát triển làng nghề có vai trò quan trọng trong thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, tạo việc làm và nâng cao đời sống của người dân
Ghi danh Nghề làm xôi Phú Thượng là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Ghi danh Nghề làm xôi Phú Thượng là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

LNV - Chiều 17-2, tại di tích đình Phú Gia, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) đã diễn ra Lễ hội truyền thống xôi Phú Thượng lần thứ VII năm 2024 và lễ công bố Quyết định ghi danh "Nghề làm xôi Phú Thượng" vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Từ tư duy kinh tế trải nghiệm hướng tới nấc thang giá trị cao hơn trong chuỗi ngành hàng nông sản Việt

Từ tư duy kinh tế trải nghiệm hướng tới nấc thang giá trị cao hơn trong chuỗi ngành hàng nông sản Việt

Đổi mới tư duy, nhận thức về kinh tế thị trường là điểm nhấn quan trọng, tạo nền tảng xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Cần chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tạo giá trị gia tăng hướng tới đáp ứng được nhu cầu về vật chất, tinh thần của con người.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi thăm, động viên nông dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi thăm, động viên nông dân

LNV - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp ngồi máy cấy để điều khiển cấy lúa trên cánh đồng, thu hoạch cà rốt cùng nông dân trên cánh đồng ở Hải Dương.
Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2024

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2024

LNV - Lễ hội Tịch điền (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) diễn ra vào ngày mùng 7 Tết hàng năm đã trở thành sự kiện văn hóa lớn của đất nước dịp Tết đến xuân về. Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam) có nguồn gốc từ rất xa xưa do vua Thần Nông khai mở.
Lễ hội Chùa Hương xuân Giáp Thìn 2024

Lễ hội Chùa Hương xuân Giáp Thìn 2024

LNV - Sáng 15/02/2024 (tức mồng 6 tháng Giêng xuân Giáp Thìn), tại sân Thiên Trù - Chùa Hương, UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khai hội Chùa Hương năm 2024 với chủ đề: Lễ hội Chùa Hương “An toàn, Văn minh, Thân thiện”. Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp huyện và kéo dài 3 tháng, từ 11/02/2024 đến hết ngày 01/5/2024.
Huyện Sóc Sơn: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024

Huyện Sóc Sơn: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024

Huyện Sóc Sơn vừa long trọng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn năm 2024” vào sáng 14/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn) tại nhà văn hoá thôn Đông Lai (xã Quang Tiến).
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tích cực ủng hộ chương trình

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tích cực ủng hộ chương trình 'Xanh hóa Trường Sa'

Ngày 30/1, tại Hải phòng, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã đến thăm và chúc tết lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên - Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, cùng các đơn vị trong quân chủng Hải quân đã tiếp và làm việc với đoàn.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê  Thị Thu Hằng  gửi Thư chúc Tết đến cộng đồng ta ở nước ngoài

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gửi Thư chúc Tết đến cộng đồng ta ở nước ngoài

LNV - Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc sắp đến gần, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã gửi Thư chúc Tết đến cộng đồng ta ở nước ngoài.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thực hiện nghi thức thả cá chép tại Bến Nhà Rồng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thực hiện nghi thức thả cá chép tại Bến Nhà Rồng

Sáng 2/2 (23 tháng Chạp), trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng đoàn kiều bào đã thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo tại Bến Nhà Rồng (Quận 4, TP. Hồ Chí Minh).
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Chương trình thiện nguyện “Xuân Ấm Trao Em”

Chương trình thiện nguyện “Xuân Ấm Trao Em”

LNV - Dự án “Xuân Ấm Trao Em” được thực hiện với mục đích hỗ trợ cho 65 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Quảng Uyên. Đây đều là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện nghèo - cận nghèo, có trường hợp mồ côi cha/mẹ, có thương tật.
Làng nghề gỗ Hương Mạc - Từ sơn được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Làng nghề gỗ Hương Mạc - Từ sơn được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

LNV - Tháng 11/2023 làng nghề gỗ Hương Mạc đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể với 412 thành viên, tạo cơ hội cho nghề gỗ Hương Mạc nâng tầm thương hiệu, khẳng định giá trị sản phẩm làng nghề.
Chuếnh choáng say rượu ngô Bản Phố

Chuếnh choáng say rượu ngô Bản Phố

LNV - Cùng với thắng cố, mận Tam Hoa, chè Shan Tuyết, thổ cẩm... rượu ngô cũng là một trong những đặc sản, là niềm tự hào của đồng bào của các dân tộc ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Nghệ sĩ Đào Hà và những mong ước đầu Xuân

Nghệ sĩ Đào Hà và những mong ước đầu Xuân

LNV - Gần 40 năm cống hiến trong ngành CAND về hưu với quân hàm Thượng tá, song Nghệ sỹ Đào Hà, chủ nhiệm CLB Văn nghệ sỹ xứ Đoài, người Đảng viên gần 40 năm tuổi Đảng có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt thông minh, lanh lợi này vẫn còn nhớ như in những chuyến đi trinh sát tại địa bàn phía Tây Bắc Tổ quốc. Nhớ những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân và tình cảm của đồng bào các dân tộc miền núi thương yêu, đùm bọc đối với cán bộ, chiến sĩ CAND.
"Cá chép vượt vũ môn" họa tiết trên bình giọt ngọc gốm Chu Đậu

"Cá chép vượt vũ môn" họa tiết trên bình giọt ngọc gốm Chu Đậu

LNV - Tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có lẽ không ai là không biết đến một làng gốm cổ nổi tiếng Chu Đậu khắp xa gần. Ngay từ thế kỷ 15, sản phẩm của ngôi làng này đã rất được ưa chuộng và xuất hiện ở nhiều quốc gia. Trải qua những thăng trầm và biến cố của lịch sử, nghề gốm nơi đây tưởng chừng đã bị mai một và dần biến mất.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
cty-tnhh-ung-dung-khcn-quoc-te
thieu-hoa
vf
tho-xuan
xsmb
gex
thaco
lang-chanh
nga-son
Giao diện di động