Hà Nội: 12°C Hà Nội
Đà Nẵng: 25°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 31°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 24°C Thừa Thiên Huế

Quảng trị: Khuyến công góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn

LNV - Năm 2023, tổng kinh phí sự nghiệp khuyến công thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 6.011 triệu đồng, trong đó: Kinh phí KCQG 600 triệu đồng; kinh phí KCĐP 5.411 triệu đồng (ngân sách cấp tỉnh 3.396 triệu đồng và cấp huyện 2.015 triệu đồng).
Hệ thống máy cắt chia khổ carton tự động được hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn vốn khuyến công quốc gia giúp Công ty Cổ phần Bao bì Carton Quảng Trị nâng cao chất lượng sản phẩm
Hệ thống máy cắt chia khổ carton tự động được hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn vốn khuyến công quốc gia giúp Công ty Cổ phần Bao bì Carton Quảng Trị nâng cao chất lượng sản phẩm

Đối với các đề án, nhiệm vụ thuộc chương trình KCQG và KCĐP, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm đã triển khai các hoạt động cụ thể sau:

a) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dựng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

Hỗ trợ các đề án khuyến công tỉnh: Theo kế hoạch năm 2023, nguồn kinh phí khuyến công tỉnh hỗ trợ xây dựng 02 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới; hỗ trợ 18 cơ sở ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào các khâu sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường; hỗ trợ tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn cho 01 cơ sở. Tổng kinh phí hỗ trợ 2.560 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Sở Công thương Quảng Trị đã chỉ đạo Trung tâm tổ chức ký hợp đồng và hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng đề án triển khai thực hiện theo Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đề án và kinh phí hỗ trợ khuyến công tỉnh năm 2023,tổng đề án được phê duyệt hỗ trợ là 12 đề án với kinh phí 1.730 triệu đồng (Trong đó: có 11 đề án ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất và 01 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới). Đã khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở CNNT thúc đẩy sản xuất, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm; khai thác tốt lợi thế cạnh tranh tại địa phương.

Hiện nay, Sở Công Thương đang phối hợp với Sở Tài chính thẩm định thẩm định hồ sơ các đề án đăng ký khuyến công tỉnh năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh lần 01) gồm 11 đề án, tổng kinh phí 1.140 triệu đồng (gồm 01 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; 10 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất).

Hỗ trợ các đề án KCQG: Năm 2023, Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ 01 đề án KCQG cho 02 đơn vị thụ hưởng trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm dược liệu,tổng kinh phí là 600 triệu động (Quyết định số 2948/QĐ-BCT ngày 29/12/2022). Trung tâm ký hợp đồng với Cục Công Thương Địa phương và các đơn vị thụ hưởng để triển khai thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ đề ra.

Sở Công Thương đã thẩm định hồ sơ đề án KCQG đăng ký năm 2023 (bổ sung 01 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ công nghiệp). Dự kiến trong tháng 9/2023 tiếp tục trình thẩm định 01 đề án KCQG hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới (sản xuất kính cường lực công nghiệp).

b) Hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT

Theo kế hoạch năm 2023, Trung tâm tổ chức tham gia 03 hội chợ triển lãm trong nước và 02 Hội nghị kết nối cung cầu tại tỉnh Quảng Bình và thành phố Đà Nẵng; Hỗ trợ tổ chức hoạt động triển lãm, giới thiệu sản phẩm;hỗ trợ xây dựng, bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp 02 cở sở; hỗ trợ xây dựng điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm cơ sở CNNT. Tổng kinh phí thực hiện 360 triệu đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Trung tâm tổ chức đoàn công tác tham gia Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp 06 tỉnh Bắc Trung bộ với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nước CHDCND Lào và Vương quốc Thái Lan và Triển lãm quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, cơ hội kết nối giữa Hà Nội và các tỉnh miền Trung tại tỉnh Quảng Bình (7 doanh nghiệp, cơ sở tham gia) vàHội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu – Đà Nẵng 2023 (7 doanh nghiệp, cơ sở tham gia); tổ chức hoạt động triển lãm, giới thiệu sản phẩm CNNT và sản phẩm của nông dân tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028.Tổng kinh phí thực hiện 100 triệu đồng.

Bên cạnh kinh phí từ chương trình khuyến công tỉnh, hoạt động hỗ trợ phát triển và xúc tiến tiêu thụ cho sản phẩm CNNT của tỉnh Quảng Trị còn được Trung tâm đẩy mạnh nhờ kinh phí từ Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh; cụ thể là đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hoàn thành 02 Đoàn công tác tham gia 02 Hội chợ triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước: (1) Tổ chức Đoàn công tác tham gia Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2023 tại tỉnh Quảng Ninh, với 6 doanh nghiệp, cơ sở CNNT tham gia; (2) Tổ chức Đoàn công tác tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp – thương mại tỉnh Sóc Trăng năm 2023, với 6 doanh nghiệp, cơ sở CNNT tham gia.

c) Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT

Theo kế hoạch năm 2023, tổ chức đào tạo khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; tập huấn, hội thảo về sản xuất sạch hơn. Kinh phí 90 triệu đồng. Đối với nội dung này, Trung tâm đã đề xuất điều chỉnh sang hỗ trợ các đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến năm 2023.

d) Hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển CNNT, công tác truyền thông

Theo kế hoạch năm 2023, Trung tâm phối hợp thực hiện, phát sóng 06 chuyên mục “Trang Công Thương Quảng Trị”; phát hành 02 số Đặc san Công Thương Quảng Trị; cập nhật tin bài, hình ảnh và các thông tin lên website http://khuyencong.quangtri.gov.vn. Kinh phí thực hiện chương trình là 158 triệu đồng

Trong 9 tháng đầu năm 2022, đã phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh 5 chuyên mục “Trang Công Thương Quảng Trị” và phát hành 01 số Đặc san Công Thương Quảng Trị; thường xuyên cập nhật tin bài, hình ảnh và các thông tin lên website http://khuyencong.quangtri.gov.vn, kinh phí thực hiện 90 triệu đồng.

Đăng tải thông tin, văn bản về khuyến công, chương trình, kế hoạch khuyến công, công nghiệp hỗ trợ,… lên Trang thông tin IOC của tỉnh, Wesite Trung tâmKhuyến công để người dân tiếp cận, khai thác.

đ) Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công

Theo kế hoạch năm 2023, đối với nội dung chương trình nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công, chủ yếu các hoạt động tổ chức 01 đoàn học tập trao đổi kinh nghiệm trong nước; tổ chức hội nghị giao ban và tập huấn công tác khuyến công toàn tỉnh; xây dựng tài liệu tập huấn khuyến công; hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc, xăng xe, công tác phí, chi lương HĐ 68,...tổng kinh phí 228 triệu đồng.

Quảng trị: Khuyến công góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn

Hoạt động khuyến công cấp huyện. Năm 2023, kinh phí khuyến công cấp huyện được bố trí khoảng 2.015 triệu đồng để hỗ trợ phát triển công nghiệp - TTCN và làng nghề trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành nghề nông thôn, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều bố trí ngân sách để thực hiện các hoạt động khuyến công.

Các hoạt động khuyến công cấp huyện chủ yếu vào các nội dung: Khôi phục, phát triển các làng nghề, ngành nghề nông thôn; Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, chế biến; Xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu; Tổ chức, tham gia hội chợ trong tỉnh; Khởi sự doanh nghiệp...

Hoạt động khuyến công ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong việc động viên, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển CNNT, mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội đáng kể, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Nhờ sự mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất và sự đồng hành, khuyến khích của chương trình khuyến công các cấp mà hiện nay, năng suất, chất lượng các sản phẩm CNNT của tỉnh ngày càng được nâng cao, thị trường tiêu thụ được mở rộng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân và gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương. Hoạt động khuyến công đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển CNNT tiêu biểu, làm điển hình nhân rộng và có sức lan tỏa trong phát triển công nghiệp địa phương. Các doanh nghiệp, cơ sở CNNT ngày một quan tâm đến công tác đảm bảo môi trường sản xuất công nghiệp, đầu tư mở rộng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm và chú trọng tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giao lưu hợp tác, mở rộng thị trường.

Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động khuyến công đã thực hiện đúng nguyên tắc, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng và nội dung quy định.

Giải pháp trong những tháng cuối năm, ngành công thương Quảng Trị sẽ tập trung triển khai thực hiện các đề án KCĐP và KCQG được phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, đạt các chỉ tiêu yêu cầu hợp đồng đề ra. Thực hiện tốt công tác nghiệm thu, thanh lý, giải ngân các đề án khuyến công theo đúng quy định; Bám sát, kịp thời, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, đề án theo tiến độ; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp,

cơ sở CNNT nắm bắt và tham gia tích cực các nội dung hoạt động khuyến công; Tập trung khảo sát, xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia, tỉnh năm 2024.

Trước mắt, ngành công thương Quảng Trị tổ chức nghiệm thu, thanh lý, giải ngân các đề án khuyến công tỉnh năm 2023 đã thực hiện hoàn thành; tiếp tục ký hợp đồng với các đơn vị thụ hưởng được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ đợt bổ sung năm 2023 để triển khai thực hiện và nghiệm thu, thanh lý, giải ngân các đề án hoàn thành đảm bảo đúng quy định.

Triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia năm 2023 được Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ, đảm bảo đúng tiến độ, nội dung quy định. Tổ chức nghiệm thu, thanh lý và giải ngân các đề án hoàn thành.

PV

Tin liên quan

Giải pháp hữu hiệu nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp nông thôn

Giải pháp hữu hiệu nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp nông thôn

LNV - Với những đề án được triển khai hiệu quả, công tác khuyến công minh chứng được vai trò là giải pháp hữu hiệu thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn phát triển.
Đắk Nông: Khai mạc Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Đắk Nông: Khai mạc Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên

LNV - Tối ngày 26/10, tại Sân vận động thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội chợ triển lãm hàng Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023.
OCOP và khuyến công giúp sản phẩm cất cánh

OCOP và khuyến công giúp sản phẩm cất cánh

OVN - Sản phẩm đông trùng hạ thảo Phương Thùy, thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) mới đưa vào sản xuất và được thị trường biết đến khoảng hơn 3 năm. Nhưng đã khẳng định được chất lượng, uy tín nhờ chương trình OCOP, khuyến công của tỉnh .

Tin mới hơn

Tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn

Tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn

LNV - Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công nhằm tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn.
Năm 2024 ưu tiên phát triển công nghiệp nông thôn tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động

Năm 2024 ưu tiên phát triển công nghiệp nông thôn tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động

LNV - Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, Tạp chí Làng nghề Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương để thông tin đến bạn đọc hiểu rõ hơn những thành quả của hoạt động khuyến công trong năm 2023 cũng như những chương trình mục tiêu khuyến công trong năm 2024.
Sở Công Thương Thái Bình: Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, phát triển cụm công nghiệp

Sở Công Thương Thái Bình: Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, phát triển cụm công nghiệp

LNV - Trong suốt 20 năm qua, từ khi được thành lập, Cục Công Thương địa phương đã thường xuyên có những chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ ngành Công Thương địa phương nói chung, ngành Công Thương Thái Bình nói riêng trong việc triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển công nghiệp, thương mại của địa phương, đặc biệt trong việc thúc đẩy các hoạt động khuyến công và phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Nghiệm thu đề án ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản xuất

Nghiệm thu đề án ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản xuất

LNV - Vừa qua, Trung tâm Xúc tiến thương mại & PTCN cùng Sở Công Thương Bình Dương phối hợp Phòng kinh tế thị xã Bến Cát, Phòng Kinh tế huyện Dầu Tiếng và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu 02 Đề án Khuyến công địa phương về ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.
Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khuyến công chuyển đổi số

Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khuyến công chuyển đổi số

LNV - Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyển công, Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương) đã có gian hàng trưng bày, giới thiệu hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp lĩnh vực khuyến công.
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 45 về khuyến công

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 45 về khuyến công

LNV - Chiều ngày 14/12 tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công. Đây là lần đầu tiên Cục Công Thương địa phương tổ chức đánh giá Nghị định quan trọng này. Thông qua đó để tổng kết, nhìn nhận lại kết quả và xem xét sửa đổi hoặc xây dựng nghị định mới về hoạt động khuyến công.

Tin khác

Khuyến công Bình Định: Hoạt động khuyến công, tạo động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025

Khuyến công Bình Định: Hoạt động khuyến công, tạo động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025

LNV - Nhìn chung, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định trong việc phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT). Trong các tháng cuối năm 2023, Sở Công Thương Bình Định đôn đốc các đơn vị triển khai hoàn thành và thực hiện nghiệm thu các đề án KCĐP năm 2023, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch kinh phí khuyến công.
Bộ sản phẩm măng Kim Bôi - Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Bộ sản phẩm măng Kim Bôi - Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

LNV - Theo Quyết định số 3116/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023, tỉnh Hoà Bình có 1 sản phẩm nằm trong danh sách 173 sản phẩm, bộ sản phẩm của cả nước được công nhận và cấp giấy chứng nhận hàng CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.
Bắc Giang: Nghiệm thu đề án khuyến công “Đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất bánh mỳ tươi”

Bắc Giang: Nghiệm thu đề án khuyến công “Đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất bánh mỳ tươi”

LNV - Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang phối hợp với Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp Hoà, UBND xã Hoàng Thanh tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công tỉnh năm 2023 “Đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất bánh mỳ tươi” của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh Quân VINCENT tại xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.
Diễn đàn Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam

Diễn đàn Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam

LNV - Chiều ngày 11 tháng 12 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, TP. Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam”.
Đắk Lắk: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khuyến công

Đắk Lắk: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khuyến công

LNV - Ngày 01/12/2023, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn "Nghiệp vụ khuyến công” cho cán bộ quản lý Nhà nước và thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực khuyến công tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức chung về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực khuyến công và thực hiện hoạt động dịch vụ khuyến công.
Khuyến công Bến Tre tạo động lực, khuyến khích cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất

Khuyến công Bến Tre tạo động lực, khuyến khích cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất

LNV - Chương trình khuyến công của tỉnh Bến Tre trong thời gian vừa qua đã kịp thời giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn tỉnh Bến Tre khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất; đồng thời khuyến khích nhiều cơ sở đổi mới công nghệ, máy móc để cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh.
Quảng trị: Khuyến công góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn

Quảng trị: Khuyến công góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn

LNV - Năm 2023, tổng kinh phí sự nghiệp khuyến công thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 6.011 triệu đồng, trong đó: Kinh phí KCQG 600 triệu đồng; kinh phí KCĐP 5.411 triệu đồng (ngân sách cấp tỉnh 3.396 triệu đồng và cấp huyện 2.015 triệu đồng).
Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn 2023

Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn 2023

LNV - Tối 24/11, tỉnh Bắc Kạn khai mạc Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc- Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại 2023. Hội chợ có quy mô hơn 200 gian hàng của các cơ sở công nghiệp nông thôn trong và ngoài tỉnh.
Khuyến công Bến tre: Hỗ trợ công nghệ mới vào sản xuất

Khuyến công Bến tre: Hỗ trợ công nghệ mới vào sản xuất

LNV - Thông qua chương trình khuyến công, Sở Công Thương Bến Tre đã hỗ trợ các cơ sở đầu tư ứng dụng thiết bị công nghệ mới vào sản xuất các sản phẩm từ dừa, từ đó tăng năng suất lao động, tạo ra sản phẩm chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu thị trường.
Khai mạc Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam 2023

Khai mạc Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam 2023

LNV - Ngày 15/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 4 về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam – Vimexpo 2023. Chương trình do Bộ Công Thương chỉ đạo, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp - (IDC) tổ chức.
Đắk Lắk: Phát hành sổ tay công tác khuyến công

Đắk Lắk: Phát hành sổ tay công tác khuyến công

LNV - Nhằm tuyên truyền sâu rộng về công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk đã phát hành xuất bản “Sổ tay công tác khuyến công Đắk Lắk”.
Khuyến công Trà Vinh: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến ớt

Khuyến công Trà Vinh: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến ớt

LNV - Thực hiện Công văn số 139/SCT-QLCN ngày 01/02/2023 của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện 11 Đề án khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Trà Vinh phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Duyên Hải, UBND xã Ngũ Lạc và HTX Nông nghiệp hữu cơ Ngũ Lạc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến ớt” tại HTX Nông nghiệp hữu cơ Ngũ Lạc - ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Khuyến công Thanh Hóa: Tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Khuyến công Thanh Hóa: Tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương

LNV - Chương trình khuyến công của Thanh Hóa trong thời gian qua đã góp phần tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo và giải quyết việc làm ổn định cho lực lượng lao động dư thừa trên địa bàn sinh sống của người dân, tạo nhiều việc làm mới trên địa bàn nông thôn; góp phần xóa đói giảm nghèo, giảm các tệ nạn xã hội, thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn; góp phần tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới...
Hội chợ Công thương khu vực Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng năm 2023 với quy mô 220 gian hàng

Hội chợ Công thương khu vực Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng năm 2023 với quy mô 220 gian hàng

LNV - Tối 17/11/2023, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Tiệp, thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Công thương khu vực Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng năm 2023. Chương trình do Cục xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương phối hợp với Sở Công thương thành phố Hải Phòng tổ chức.
Khuyến công Bình Định: Tiếp sức cho doanh nghiệp

Khuyến công Bình Định: Tiếp sức cho doanh nghiệp

LNV - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Định đã triển khai nhiều chương trình hiệu quả nhằm tiếp sức cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng cần có những món gì?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng cần có những món gì?

LNV - Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu là ngày chính rằm rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam.
Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

LNV - Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay (22/2) tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để xem xét, cho ý kiến quyết định đối với 5 nội dung.
Thanh Hoá: Nguồn vốn tín dụng chính sách Góp phần phát triển Làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP

Thanh Hoá: Nguồn vốn tín dụng chính sách Góp phần phát triển Làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP

OVN - Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền vững, vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần duy trì và phát triển đối với các sản ph
Nam Định: Mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Nam Định: Mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

LNV - Phát triển kinh tế tuần hoàn được cho là giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững. Xã Tân Thành (Vụ Bản) đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tuần hoàn trên quy mô lớn với sự liên kết giữa các hộ trồng hoa, rau màu và chăn nuôi gà mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.
Nghề làm bánh tráng Túy Loan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề làm bánh tráng Túy Loan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Ngày 21/2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký quyết định công bố đưa nghề thủ công truyền thống làm bánh tráng Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
cty-tnhh-ung-dung-khcn-quoc-te
thieu-hoa
vf
tho-xuan
xsmb
gex
thaco
lang-chanh
nga-son
Giao diện di động