Hà Nội: 36°C Hà Nội
Đà Nẵng: 38°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 35°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 35°C Thừa Thiên Huế

Quảng trị: Khuyến công góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn

LNV - Năm 2023, tổng kinh phí sự nghiệp khuyến công thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 6.011 triệu đồng, trong đó: Kinh phí KCQG 600 triệu đồng; kinh phí KCĐP 5.411 triệu đồng (ngân sách cấp tỉnh 3.396 triệu đồng và cấp huyện 2.015 triệu đồng).
Hệ thống máy cắt chia khổ carton tự động được hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn vốn khuyến công quốc gia giúp Công ty Cổ phần Bao bì Carton Quảng Trị nâng cao chất lượng sản phẩm
Hệ thống máy cắt chia khổ carton tự động được hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn vốn khuyến công quốc gia giúp Công ty Cổ phần Bao bì Carton Quảng Trị nâng cao chất lượng sản phẩm

Đối với các đề án, nhiệm vụ thuộc chương trình KCQG và KCĐP, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm đã triển khai các hoạt động cụ thể sau:

a) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dựng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

Hỗ trợ các đề án khuyến công tỉnh: Theo kế hoạch năm 2023, nguồn kinh phí khuyến công tỉnh hỗ trợ xây dựng 02 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới; hỗ trợ 18 cơ sở ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào các khâu sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường; hỗ trợ tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn cho 01 cơ sở. Tổng kinh phí hỗ trợ 2.560 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Sở Công thương Quảng Trị đã chỉ đạo Trung tâm tổ chức ký hợp đồng và hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng đề án triển khai thực hiện theo Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đề án và kinh phí hỗ trợ khuyến công tỉnh năm 2023,tổng đề án được phê duyệt hỗ trợ là 12 đề án với kinh phí 1.730 triệu đồng (Trong đó: có 11 đề án ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất và 01 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới). Đã khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở CNNT thúc đẩy sản xuất, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm; khai thác tốt lợi thế cạnh tranh tại địa phương.

Hiện nay, Sở Công Thương đang phối hợp với Sở Tài chính thẩm định thẩm định hồ sơ các đề án đăng ký khuyến công tỉnh năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh lần 01) gồm 11 đề án, tổng kinh phí 1.140 triệu đồng (gồm 01 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; 10 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất).

Hỗ trợ các đề án KCQG: Năm 2023, Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ 01 đề án KCQG cho 02 đơn vị thụ hưởng trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm dược liệu,tổng kinh phí là 600 triệu động (Quyết định số 2948/QĐ-BCT ngày 29/12/2022). Trung tâm ký hợp đồng với Cục Công Thương Địa phương và các đơn vị thụ hưởng để triển khai thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ đề ra.

Sở Công Thương đã thẩm định hồ sơ đề án KCQG đăng ký năm 2023 (bổ sung 01 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ công nghiệp). Dự kiến trong tháng 9/2023 tiếp tục trình thẩm định 01 đề án KCQG hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới (sản xuất kính cường lực công nghiệp).

b) Hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT

Theo kế hoạch năm 2023, Trung tâm tổ chức tham gia 03 hội chợ triển lãm trong nước và 02 Hội nghị kết nối cung cầu tại tỉnh Quảng Bình và thành phố Đà Nẵng; Hỗ trợ tổ chức hoạt động triển lãm, giới thiệu sản phẩm;hỗ trợ xây dựng, bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp 02 cở sở; hỗ trợ xây dựng điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm cơ sở CNNT. Tổng kinh phí thực hiện 360 triệu đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Trung tâm tổ chức đoàn công tác tham gia Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp 06 tỉnh Bắc Trung bộ với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nước CHDCND Lào và Vương quốc Thái Lan và Triển lãm quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, cơ hội kết nối giữa Hà Nội và các tỉnh miền Trung tại tỉnh Quảng Bình (7 doanh nghiệp, cơ sở tham gia) vàHội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu – Đà Nẵng 2023 (7 doanh nghiệp, cơ sở tham gia); tổ chức hoạt động triển lãm, giới thiệu sản phẩm CNNT và sản phẩm của nông dân tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028.Tổng kinh phí thực hiện 100 triệu đồng.

Bên cạnh kinh phí từ chương trình khuyến công tỉnh, hoạt động hỗ trợ phát triển và xúc tiến tiêu thụ cho sản phẩm CNNT của tỉnh Quảng Trị còn được Trung tâm đẩy mạnh nhờ kinh phí từ Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh; cụ thể là đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hoàn thành 02 Đoàn công tác tham gia 02 Hội chợ triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước: (1) Tổ chức Đoàn công tác tham gia Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2023 tại tỉnh Quảng Ninh, với 6 doanh nghiệp, cơ sở CNNT tham gia; (2) Tổ chức Đoàn công tác tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp – thương mại tỉnh Sóc Trăng năm 2023, với 6 doanh nghiệp, cơ sở CNNT tham gia.

c) Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT

Theo kế hoạch năm 2023, tổ chức đào tạo khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; tập huấn, hội thảo về sản xuất sạch hơn. Kinh phí 90 triệu đồng. Đối với nội dung này, Trung tâm đã đề xuất điều chỉnh sang hỗ trợ các đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến năm 2023.

d) Hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển CNNT, công tác truyền thông

Theo kế hoạch năm 2023, Trung tâm phối hợp thực hiện, phát sóng 06 chuyên mục “Trang Công Thương Quảng Trị”; phát hành 02 số Đặc san Công Thương Quảng Trị; cập nhật tin bài, hình ảnh và các thông tin lên website http://khuyencong.quangtri.gov.vn. Kinh phí thực hiện chương trình là 158 triệu đồng

Trong 9 tháng đầu năm 2022, đã phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh 5 chuyên mục “Trang Công Thương Quảng Trị” và phát hành 01 số Đặc san Công Thương Quảng Trị; thường xuyên cập nhật tin bài, hình ảnh và các thông tin lên website http://khuyencong.quangtri.gov.vn, kinh phí thực hiện 90 triệu đồng.

Đăng tải thông tin, văn bản về khuyến công, chương trình, kế hoạch khuyến công, công nghiệp hỗ trợ,… lên Trang thông tin IOC của tỉnh, Wesite Trung tâmKhuyến công để người dân tiếp cận, khai thác.

đ) Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công

Theo kế hoạch năm 2023, đối với nội dung chương trình nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công, chủ yếu các hoạt động tổ chức 01 đoàn học tập trao đổi kinh nghiệm trong nước; tổ chức hội nghị giao ban và tập huấn công tác khuyến công toàn tỉnh; xây dựng tài liệu tập huấn khuyến công; hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc, xăng xe, công tác phí, chi lương HĐ 68,...tổng kinh phí 228 triệu đồng.

Quảng trị: Khuyến công góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn

Hoạt động khuyến công cấp huyện. Năm 2023, kinh phí khuyến công cấp huyện được bố trí khoảng 2.015 triệu đồng để hỗ trợ phát triển công nghiệp - TTCN và làng nghề trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành nghề nông thôn, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều bố trí ngân sách để thực hiện các hoạt động khuyến công.

Các hoạt động khuyến công cấp huyện chủ yếu vào các nội dung: Khôi phục, phát triển các làng nghề, ngành nghề nông thôn; Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, chế biến; Xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu; Tổ chức, tham gia hội chợ trong tỉnh; Khởi sự doanh nghiệp...

Hoạt động khuyến công ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong việc động viên, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển CNNT, mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội đáng kể, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Nhờ sự mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất và sự đồng hành, khuyến khích của chương trình khuyến công các cấp mà hiện nay, năng suất, chất lượng các sản phẩm CNNT của tỉnh ngày càng được nâng cao, thị trường tiêu thụ được mở rộng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân và gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương. Hoạt động khuyến công đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển CNNT tiêu biểu, làm điển hình nhân rộng và có sức lan tỏa trong phát triển công nghiệp địa phương. Các doanh nghiệp, cơ sở CNNT ngày một quan tâm đến công tác đảm bảo môi trường sản xuất công nghiệp, đầu tư mở rộng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm và chú trọng tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giao lưu hợp tác, mở rộng thị trường.

Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động khuyến công đã thực hiện đúng nguyên tắc, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng và nội dung quy định.

Giải pháp trong những tháng cuối năm, ngành công thương Quảng Trị sẽ tập trung triển khai thực hiện các đề án KCĐP và KCQG được phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, đạt các chỉ tiêu yêu cầu hợp đồng đề ra. Thực hiện tốt công tác nghiệm thu, thanh lý, giải ngân các đề án khuyến công theo đúng quy định; Bám sát, kịp thời, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, đề án theo tiến độ; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp,

cơ sở CNNT nắm bắt và tham gia tích cực các nội dung hoạt động khuyến công; Tập trung khảo sát, xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia, tỉnh năm 2024.

Trước mắt, ngành công thương Quảng Trị tổ chức nghiệm thu, thanh lý, giải ngân các đề án khuyến công tỉnh năm 2023 đã thực hiện hoàn thành; tiếp tục ký hợp đồng với các đơn vị thụ hưởng được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ đợt bổ sung năm 2023 để triển khai thực hiện và nghiệm thu, thanh lý, giải ngân các đề án hoàn thành đảm bảo đúng quy định.

Triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia năm 2023 được Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ, đảm bảo đúng tiến độ, nội dung quy định. Tổ chức nghiệm thu, thanh lý và giải ngân các đề án hoàn thành.

PV

Tin liên quan

Khuyến công Quảng Trị Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Khuyến công Quảng Trị Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

LNV - Sở Công Thương Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024 theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 19 tháng 2 năm 2024 của UBND tỉnh, với tổng kinh phí 400 triệu đồng.
Bắc Giang: Phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2024

Bắc Giang: Phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2024

LNV - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh năm 2024, tổng kinh phí thực hiện là 3.500 triệu đồng.
Nghệ An: Khuyến công góp phần nâng cao vị thế của công nghiệp nông thôn

Nghệ An: Khuyến công góp phần nâng cao vị thế của công nghiệp nông thôn

LNV - Hoạt động Khuyến công của tỉnh Nghệ An tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp nông thôn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Tin mới hơn

Gia Lai: Triển khai 14 đề án khuyến công

Gia Lai: Triển khai 14 đề án khuyến công

LNV - Hỗ trợ 2,178 tỷ đồng triển khai 14 đề án khuyến công địa phương. Nhằm hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong năm 2024 Gia Lai sẽ triển khai 14 đề án khuyến công địa phương.
Hà Nội: Thúc đẩy xúc tiến thương mại gắn với xây dựng thương hiệu

Hà Nội: Thúc đẩy xúc tiến thương mại gắn với xây dựng thương hiệu

LNV - Theo Sở Công Thương Hà Nội, chương trình Khuyến mại tập trung TP. Hà Nội năm 2024 được tổ chức vào các tháng 5,7,11/2024 với mức giảm giá, khuyến mại lên tới 100% thu hút từ 1.000 đến 2.000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia.
Quảng bình: Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Quảng bình: Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

LNV - Chiều ngày 28/5, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tổ chức họp đánh giá, bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024. Có 52 sản phẩm đạt tiêu chí.
Bình Định công nhận 60 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Bình Định công nhận 60 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

LNV - UBND tỉnh Bình Định vừa có Quyết định công nhận 60 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định lần thứ VIII – năm 2024, theo đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định lần thứ VIII – năm 2024.
Các tỉnh xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2025

Các tỉnh xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2025

LNV - Cục Công Thương địa phương đã gửi công văn tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2025.
Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

LNV - Tối 16/5, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) đã khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Hà Nội tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (số 1 Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tin khác

Hơn 300 gian hàng được trưng bày tại Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024

Hơn 300 gian hàng được trưng bày tại Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024

LNV - Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Phú Yên sẽ tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024 trong 7 ngày (từ ngày 26/6 đến ngày 2/7), tại Quảng trường 1 tháng 4, thành phố Tuy Hòa.
Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

LNV - Bộ Công Thương đã quyết định công nhận 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.
Cần Thơ: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm địa phương

Cần Thơ: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm địa phương

LNV - Nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc trưng cũng như sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố, sở Công thương cùng các cấp, các ngành của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động nhằm kết nối, quảng bá và xúc tiến thương mại cho sản phẩm nông nghiệp đến các địa phương trên cả nước và mở rộng ra các thị trường ngoài nước. Ngoài ra, thành phố cũng kêu gọi đầu tư, cải thiện các kênh thương mại chợ đầu mối và chợ truyền thống; đồng thời, phát triển mới các kênh thương mại điện tử để phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân cả nước đối với nông sản có nguồn gốc từ thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung.
Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

LNV - Tối 16/5, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) đã khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Hà Nội tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (số 1 Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Thanh Hóa: Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khẳng định chất lượng, giá trị thương hiệu

Thanh Hóa: Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khẳng định chất lượng, giá trị thương hiệu

LNV - Mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định công nhận 10 sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2023. Các sản phẩm CNNT tiêu biểu này đều là các sản phẩm có thế mạnh, mang nét đặc trưng của địa phương, đạt chất lượng tốt; Có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Vĩnh Long: Kinh phí khuyến công địa phương năm 2024 gần 5 tỷ đồng

Vĩnh Long: Kinh phí khuyến công địa phương năm 2024 gần 5 tỷ đồng

LNV - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt gần 5 tỷ đồng kinh phí khuyến công địa phương năm 2024,giao cho Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện.
Bạc Liêu: Tạo đòn bẩy để cơ sở CNNT phát triển bền vững

Bạc Liêu: Tạo đòn bẩy để cơ sở CNNT phát triển bền vững

LNV - Từ nguồn vốn khuyến công địa phương và nguồn vốn khuyến công quốc gia, trong năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu) đã thực hiện nhiều đề án hỗ trợ doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT).
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

LNV - Chiều ngày 16.5, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu TP. Hà Nội và khu vực phía Bắc năm 2024.
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

LNV - Chiều 16/5, tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII-năm 2024.
Tuyên Quang: Triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công

Tuyên Quang: Triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công

LNV - Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, trong thời gian tới, Sở Công Thương Tuyên Quang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình khuyến công Quốc gia, giai đoạn 2021-2025. Thực hiện Chương trình vừa qua, Sở Công Thương Tuyên Quang đã có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố về việc phối hợp thực hiện kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2024.
Lào Cai hỗ trợ chương trình khuyến công

Lào Cai hỗ trợ chương trình khuyến công

LNV - Năm 2024, nhằm nâng cao giá trị, năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa của địa phương, tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ hơn 3,8 tỷ đồng cho chương trình khuyến công tại 8 đơn vị, cơ sở công nghiệp nông thôn.
Hà Giang: 10 năm qua hỗ trợ 180 đề án khuyến công

Hà Giang: 10 năm qua hỗ trợ 180 đề án khuyến công

LNV - Năm 2024, khuyến công Hà Giang tiếp tục sứ mệnh đồng hành và hỗ trợ các cơ sở sản xuất, Trung tâm Khuyến công tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch khuyến công năm 2024 theo phê duyệt, trong đó, lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã và các sản phẩm đặc sản tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu - năm 2024

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu - năm 2024

LNV - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.
Hà Nội: Thực hiện chương trình khuyến công hiệu quả, đúng mục tiêu

Hà Nội: Thực hiện chương trình khuyến công hiệu quả, đúng mục tiêu

LNV - Khuyến công Hà Nội đã đồng hành cùng cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, hỗ trợ đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất; Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động…
Chương trình Khuyến mại tập trung TP. Hà Nội 2024: Xúc tiến thương mại gắn với xây dựng thương hiệu

Chương trình Khuyến mại tập trung TP. Hà Nội 2024: Xúc tiến thương mại gắn với xây dựng thương hiệu

LNV - Theo Sở Công thương Hà Nội, chương trình Khuyến mại tập trung TP. Hà Nội năm 2024 được tổ chức vào các tháng 5,7,11/2024 với mức giảm giá, khuyến mại lên tới 100% thu hút từ 1.000 đến 2.000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Ảnh hưởng của môi trường làng nghề tới sức khoẻ cộng đồng

Ảnh hưởng của môi trường làng nghề tới sức khoẻ cộng đồng

LNV - Làng nghề và làng có nghề truyền thống, đa số các làng có nghề đều thuộc danh mục phải đánh giá tác động môi trường. Nguyên nhân dẫn đến việc phải đánh giá tác động môi trường là do không ít làng nghề phát triển tự phát nằm xen kẽ trong các khu dân cư, cơ sở hạ tầng kém, hệ thống xử lý rác thải làng nghề không đầy đủ… gây ô nhiễm nghiêm trọng. Việc đánh giá tác động môi trường vẫn chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc làng nghề phát triển kém bền vững, ảnh hưởng tới chất lượng sống của người làm nghề và làng nghề.
Bình Định: Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch đảo Cù Lao Xanh

Bình Định: Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch đảo Cù Lao Xanh

LNV - Ngày 23/4, trong chuyến khảo sát quy hoạch xã đảo Nhơn Châu để phát triển du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng bày tỏ sự trăn trở, làm sao đánh thức tiềm năng phát triển du lịch xã đảo Nhơn Châu, để Cù Lao Xanh trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước.
Mềm mại tựa mây trắng

Mềm mại tựa mây trắng

LNV - Thăng Long - Hà Nội là nơi có nghề kim hoàn phát triển, với phố Hàng Bạc hay làng nghề Định Công. Đây là một trong những nghề kỹ thuật cao trong nhóm ngành thủ công mỹ nghệ. Để có thể phát triển xứng tầm, trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá, nghề kim hoàn cần có nhiều đổi mới.
Gia Lai: Triển khai 14 đề án khuyến công

Gia Lai: Triển khai 14 đề án khuyến công

LNV - Hỗ trợ 2,178 tỷ đồng triển khai 14 đề án khuyến công địa phương. Nhằm hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong năm 2024 Gia Lai sẽ triển khai 14 đề án khuyến công địa phương.
Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP

Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP

LNV - Tối ngày 6/6, Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2024 - Tôn vinh sản phẩm OCOP, đồng thời phát động Tháng khuyến mãi kích cầu mua sắm trên địa bàn đợt 1 năm 2024 khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng. Hội chợ do Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động