Hà Nội: 26°C Hà Nội
Đà Nẵng: 26°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 29°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 25°C Thừa Thiên Huế

Quảng Nam: Phát triển và hội nhập, thích ứng trong tình hình mới

LNV - Nhân dịp “Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022” và “Năm Du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam, phóng viên Tạp chí Làng nghề Việt Nam có phỏng vấn ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Sau đây là nội dung của cuộc trao đổi.
Phóng viên (PV): Xin ông cho biết về những nét chính trong bức tranh tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam?

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều chương trình hành động thiết thực. Cụ thể, hoàn thành và trình Tỉnh ủy các đề án, báo cáo quan trọng theo chương trình công tác về: Giảm nghèo bền vững; kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy mạnh cải cách hành chính; định hướng phát triển vùng Đông Nam; nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM); quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2021 – 2025... Ngoài ra, tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch vùng huyện; điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh, tầm nhìn đến năm 2030 đảm bảo đúng quy định pháp luật.


Ông Lê Trí Thanh- Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam


Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 và các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút vốn đầu tư phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao để hợp tác, quảng bá, xúc tiến đầu tư và kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Cùng với đó, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp để tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển các sản phẩm trọng điểm có lợi thế so sánh của địa phương…

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi bởi dịch bệnh Covid - 19, kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định và tăng trưởng không vững chắc, nhiều địa phương trong cả nước trong đó có Quảng Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng với tinh thần nỗ lực vượt khó, đoàn kết thống nhất, Quảng Nam đã phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đề ra với những điểm sáng về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,04%, xếp vị thứ 31/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 2/5 tỉnh, thành phố trong khu vực Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 102.000 tỷ đồng (theo giá hiện hành), xếp vị thứ 18/63 tỉnh, thành phố cả nước, thứ 2/5 tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và xếp thứ 4/14 tỉnh, thành phố Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản mặc dù chịu tác động của dịch bệnh nhưng vẫn luôn giữ mức ổn định, tăng 3,56% so với cùng kỳ; khu vực công nghiệp và xây dựng có sự đột phá, phục hồi với mức tăng trưởng 7,78% so với cùng kỳ, trong đó lĩnh vực công nghiệp tăng 9,07%; khu vực thương mại - dịch vụ tiếp tục bị ảnh hưởng, chưa hồi phục, có mức tăng 0,35% so với cùng kỳ; lĩnh vực thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm có dấu hiệu tăng trưởng do nhiều hoạt động sản xuất tăng trở lại, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 23.773 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán; trong đó, thu nội địa 19.563 tỷ đồng, đạt 122% so với dự toán ; thu xuất nhập khẩu 4.124 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán ; điều tiết về NSTW trên 2.126 tỷ đồng.

Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện; các cấp, các ngành chủ động, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính về đầu tư, giải phóng mặt bằng, cấp phép, giao đất và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Công tác lập và quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm chú trọng; công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án, công trình trọng điểm, động lực thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc thực hiện để thúc đẩy tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công.


An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, chính sách; tổ chức an toàn, thành công các kỳ thi và tổ chức năm học mới học sinh được học tập trực tiếp trong môi trường kiểm soát được dịch bệnh; đời sống Nhân dân tiếp tục được chăm lo, cải thiện..

PV: Việc triển khai Chương trình xây dựng NTM và sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đạt được những kết quả gì, thưa ông?

Ông Lê Trí Thanh: Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về xây dựng NTM và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các địa phương triển khai các dự án, như: Trồng rừng gỗ lớn, phát triển chăn nuôi tập trung; phát triển kết cấu hạ tầng gắn với phát triển vùng nguyên liệu và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, sắp xếp, ổn định dân cư miền núi và hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Bên cạnh đó, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Tập trung các biện pháp tổ chức sản xuất và liên kết theo chuỗi nông sản; tiếp tục đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm; xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; các mô hình chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng sản xuất thực hành nông nghiệp tốt (GAP), nông nghiệp công nghệ cao. Tổ chức triển khai cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Qua 04 năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP (2018 -2021), toàn tỉnh có 268 sản phẩm của 207 chủ thể được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP; trong đó, có 222 sản phẩm 3 sao, 45 sản phẩm 4 sao, 01 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Những địa phương đứng đầu về số lượng sản phẩm OCOP được công nhận 3-4 sao qua 04 năm gồm: Tiên Phước (32 sản phẩm), Thăng Bình (24 sản phẩm), Tam Kỳ (21 sản phẩm), Điện Bàn, Nam Trà My (mỗi địa phương 18 sản phẩm). Năm 2022, có 120 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Kế hoạch số 2134/KH-UBND ngày 08/4/2022 về triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục định hướng, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các cơ sở làng nghề, làng nghề truyền thống tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ để phát triển hơn nữa, trong đó có Chương trình OCOP; đồng thời rà soát, đánh giá để có cơ chế hỗ trợ phù hợp. Cũng trong năm 2021, có thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn NTM lên 118/194 xã, đạt tỷ lệ 60,8%. Bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn của toàn tỉnh là 16,48 tiêu chí/xã (tăng 0,52 tiêu chí/xã so với năm 2020). Có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 209 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu/thôn NTM. Có 4 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Phú Ninh, Điện Bàn, Tam Kỳ, Duy Xuyên). Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 41,7 triệu đồng (tăng 1,2 triệu đồng/người/năm so với năm 2020), tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 2016-2020) giảm còn 4,4% (giảm 0,83% so với năm 2020).

PV: Là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng, Quảng Nam đã có những biện pháp gì để duy trì và phát triển, thưa ông?

Ông Lê Trí Thanh: Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 4 nghề truyền thống, 30 làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận. Trong đó, có 11 làng nghề thuộc nhóm ngành chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản; 4 làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và 15 làng nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, đan lát, cơ khí nhỏ…. Các làng nghề ngoài việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, còn bảo tồn không gian, cảnh quan làng nghề, nét đẹp văn hóa truyền thống và có tiềm năng phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Toàn tỉnh hiện có 96 HTX và 61 tổ hợp tác tham gia sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, mặt hàng, các ngành nghề ở các làng nghề truyền thống, giải quyết việc làm cho hơn 23.000 lao động thường xuyên và hơn 3.000 lao động không thường xuyên với thu nhập trung bình 5,2 triệu đồng/người/tháng. Nhiều tổ hợp tác, HTX được thành lập đã góp phần thúc đẩy sự kết nối giữa các cơ sở sản xuất quy mô hộ gia đình trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa góp phần phát huy hiệu quả kinh tế tập thể, vừa tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, giữ gìn và phát triển giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Theo kế hoạch, “Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022” sẽ chính thức khai mạc vào tối 30/4/2022 tại quảng trường Sông Hoài (TP Hội An) và diễn ra trong 5 ngày. Festival là một trong những hoạt động trọng tâm của Năm du lịch quốc gia 2022, tái hiện sinh động nhất các giai đoạn phát triển nghề truyền thống của Quảng Nam nói riêng và các tỉnh thành khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên nói chung. Qua đó giới thiệu, quảng bá văn hóa, lịch sử, thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của vùng đất và con người Quảng Nam đến với du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước… Tôn vinh các nghệ nhân có đóng góp cho việc gìn giữ, phát triển làng nghề Việt Nam.

PV: Xin ông cho biết, những giải pháp mang tính tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo?

Ông Lê Trí Thanh: Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên thời gian vừa qua hoạt động du lịch của địa phương bị ảnh rất nhiều. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng phương án, giải pháp phát triển du lịch và kích cầu, khôi phục thị trường du lịch, nhất là thu hút khách quốc tế; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng phương án đón khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế.

UBND tỉnh chỉ đạo các dịa phương tập trung thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển công nghiệp bền vững theo chiều sâu. Thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, kinh tế - xã hội miền núi và kinh tế biển. Thu hút tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đặc biệt là tập trung phục hồi và phát triển ngành du lịch, dịch vụ, thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết hàng không và du lịch; tiếp tục nghiên cứu ban hành chính sách kích cầu du lịch. Tập trung triển khai phương án đón khách quốc tế đến Quảng Nam đảm bảo an toàn, hiệu quả và kế hoạch đón khách du lịch nội địa. Phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, khác biệt, có lợi thế của du lịch Quảng Nam gắn với các khu vực động lực phát triển du lịch (Hội An, Mỹ Sơn,...). Đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch phía Tây và phía Nam của tỉnh. Đầu tư phát triển loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với phát triển làng nghề và khu vực nông thôn.

Du lịch Xanh sẽ là xu hướng du lịch tất yếu được lựa chọn của nhân loại, bởi nó đề cao ý thức của con người trong việc tôn trọng tự nhiên, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái và khôi phục đa dạng sinh học. Ngày 4/12/2021, được sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, Quảng Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Bộ Tiêu chí du lịch Xanh áp dụng cho các điểm đến và các doanh nghiệp làm du lịch, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Nam cùng chung sức đồng lòng tạo lập môi trường du lịch mới mẻ, thân thiện, an toàn và có trách nhiệm.

Khuyến khích phát triển các loại hình du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, cộng đồng, du lịch làng nghề truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số, du lịch vùng Sâm,... Phấn đấu có thêm ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022 lên 123 xã/194 xã, đạt tỷ lệ 64%.

PV: Xin cảm ơn ông!

Đinh Văn Bình (thực hiện)

Tin liên quan

Tin mới hơn

Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Nón ngựa Phú Gia là món hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo, ẩn chứa nét văn hóa Bình Định. Từ chiếc nón ngựa, ta có thể cảm nhận được một quãng lịch sử tái hiện với nhiều nét văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam xưa.
Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

OVN - Chiều tối 15/4 tại quảng trường thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), Hội Nông dân tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Hiệp hội Yến sào Việt Nam tổ chức “Ngày hội yến sào và trưng bày, quảng bá nông sản, thương mại, dịch vụ hỗ trợ nông dân”. Đây là sự kiện đặc biệt nhất của ngành yến sào trong tỉnh khi lần đầu tiên tổ chức một ngày hội riêng biệt nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành này.
Trao Bằng công nhận 15 làng nghề, làng nghề truyền thống Hà Nội

Trao Bằng công nhận 15 làng nghề, làng nghề truyền thống Hà Nội

LNV - Sáng 12-4, Sở NN&PTNT Hà Nội công bố Quyết định, trao Bằng công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống cho 15 làng nghề Hà Nội.
Thanh Hóa: Đa dạng các sản phẩm OCOP tại Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn và Tuần lễ văn hóa - du lịch - ẩm thực Thọ Xuân

Thanh Hóa: Đa dạng các sản phẩm OCOP tại Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn và Tuần lễ văn hóa - du lịch - ẩm thực Thọ Xuân

LNV - Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn và Tuần lễ văn hóa - du lịch - ẩm thực Thọ Xuân năm 2024 diễn ra từ ngày 13 đến 17/4 (tức từ ngày 5 đến 9/3 năm Giáp Thìn). Đây là một trong những sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Thanh Hóa. Trải qua nhiều thế kỷ, lễ hội vẫn lưu giữ và tiếp tục phát huy những giá trị quý báu trong đời sống nhân dân.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

LNV - Chiều 14/4, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô La Habana, Cuba, một biểu tượng tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.
Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá X

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá X

LNV - Sáng ngày 14/03/2024, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2016 tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn - Kỳ họp chuyên đề.

Tin khác

Hà Nội: Khai trương tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”

Hà Nội: Khai trương tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”

LNV - Ngày 12/4/2024, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Chương trình khảo sát trải nghiệm và công bố tuyến du lịch Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức với chủ đề “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”. Với các điểm đến, đó là: Đình Đền Nội Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai); Làng nghề tăm hương (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa); Làng nghề dệt Phùng Xá (Xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức).
Thành ủy Hải Phòng đối thoại với trí thức khoa học và công nghệ

Thành ủy Hải Phòng đối thoại với trí thức khoa học và công nghệ

LNV - Ngày 12/4/2024 Thường trực Thành ủy thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 300 trí thức khoa học và công nghệ, đại diện cho hơn 50.0000 trí thức và khoa học công nghệ của thành phố. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến với một số trí thức của thành phố đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
Hà Nội: Trao quyết định công nhận 15 làng nghề và 104 sản phẩm OCOP 4 sao

Hà Nội: Trao quyết định công nhận 15 làng nghề và 104 sản phẩm OCOP 4 sao

OVN - Ngày 12/04, TP.Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao bằng công nhận danh hiệu làng nghề, chứng nhận sản phẩm OCOP cấp Thành phố năm 2023.
Sản phẩm mây, tre, cói, thảm Việt Nam xuất khẩu sang 59 nước

Sản phẩm mây, tre, cói, thảm Việt Nam xuất khẩu sang 59 nước

LNV - Trong tháng 3/2024, nhóm mặt hàng lập kỷ lục cao nhất, đạt 85 triệu USD, tăng 79,9% so với tháng 2/2024 và tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội: Hàng trăm nông dân huyện Phú Xuyên tham gia Diễn đàn nhịp cầu nhà nông

Hà Nội: Hàng trăm nông dân huyện Phú Xuyên tham gia Diễn đàn nhịp cầu nhà nông

LNV - Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đại diện nông hộ, chủ trang trại, hợp tác xã cùng đội ngũ cố vấn là các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.
Hải Phòng chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Phượng Ðỏ 2024

Hải Phòng chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Phượng Ðỏ 2024

LNV- UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024 và Kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2024). Trong đó Chương trình Đêm hội “Hải Phòng – Bừng sáng miền di sản” sẽ được tổ chức vào tối ngày 11/5/2024 tại Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thuộc huyện Thuỷ Nguyên.
Gia Lâm (Hà Nội): Xã Yên Thường đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Gia Lâm (Hà Nội): Xã Yên Thường đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Sáng ngày 9- 4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) tổ chức lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Bình Thuận: Sắp diễn ra tuần lễ triển lãm sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP

Bình Thuận: Sắp diễn ra tuần lễ triển lãm sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP

OVN - Tuần lễ sẽ diễn ra từ ngày 22-28/4/2024 do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức tại Showroom Xuất khẩu số 92-96, đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đệ trình UNESCO 2 Di sản văn hóa phi vật thể

Đệ trình UNESCO 2 Di sản văn hóa phi vật thể

LNV - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý đệ trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, đưa Di sản văn hóa phi vật thể "Mo Mường" vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Chèo” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Phát động tháng hành động vì hợp tác xã

Phát động tháng hành động vì hợp tác xã

LNV - Trong Tháng hành động vì Hợp tác xã (HTX) năm 2024, nhiều hoạt động thiết thực về xây dựng, phát triển tổ chức Liên minh HTX và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và phát triển thành viên; hoạt động hỗ trợ HTX... sẽ được triển khai trên diện rộng, quy mô cả nước, trong tất cả hệ thống Liên minh từ Trung ương xuống cơ sở.
Hà Nội: Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025

Hà Nội: Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025

LNV -Sáng 03/04/ 2024 tại xã miền núi Vân Hoà, huyện Ba Vì, UBND, UB-MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình trao hỗ trợ và khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP năm 2024. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, thực hiện kế hoạch liên tịch số 24 ngày 18/01/ 2024 của UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.
Nâng tầm nông sản Việt thông qua các sàn thương mại điện tử đặc biệt TikTok

Nâng tầm nông sản Việt thông qua các sàn thương mại điện tử đặc biệt TikTok

OVN - Nhằm tổng kết những kết quả đạt được sau 1 năm hợp tác cùng với TikTok Việt Nam cùng với việc mở rộng các định hướng nhằm thực hiện quảng bá, xúc tiến thương mại nông sản, sản phẩm OCOP năm 2024, Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với TikTok tổ chức chương trình kỷ niệm đánh dấu một năm hợp tác đồng thời tổ chức hoạt động kết nối, thương mại, trải nghiệm nông nghiệp xanh vào ngày 3/03 - 4/4/2024.
Hải Phòng: Thống nhất thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI

Hải Phòng: Thống nhất thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI

LNV - Chiều ngày 01/4/2024, Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng tổ chức họp thống nhất thời gian, nội dung tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến với địa phương

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến với địa phương

LNV - Sáng 3/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

LNV - Chiều 29-3, kỳ họp thứ mười lăm của HĐND TP Hà Nội đã hoàn thành những nội dung làm việc và thành công tốt đẹp. Dự phiên bế mạc kỳ họp có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Bình Định: Hoài Ân hướng tới Ngày hội nông sản

Bình Định: Hoài Ân hướng tới Ngày hội nông sản

OVN - Trong 3 ngày từ ngày 17/5 đến ngày 19/5/2024, huyện Hoài Ân sẽ tổ chức Ngày hội nông sản lần thứ II – năm 2024, nhằm quảng bá, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đẩy mạnh giới thiệu và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Hoài
Bình Định phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 lần thứ 3

Bình Định phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 lần thứ 3

LNV - Sáng 16/4, tại Thư viện tỉnh Bình Định, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Chương trình phát động, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ 3 năm 2024.
Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Nón ngựa Phú Gia là món hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo, ẩn chứa nét văn hóa Bình Định. Từ chiếc nón ngựa, ta có thể cảm nhận được một quãng lịch sử tái hiện với nhiều nét văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam xưa.
Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

OVN - Chiều tối 15/4 tại quảng trường thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), Hội Nông dân tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Hiệp hội Yến sào Việt Nam tổ chức “Ngày hội yến sào và trưng bày, quảng bá nông sản, thương mại, dịch vụ hỗ trợ nông dân”. Đây là sự ki
Khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024

Khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024

LNV - Sáng ngày 16/4, Cục XTTM tổ chức thành công Lễ khai mạc Tuần lễ THQG 2024 và Diễn đàn quốc tế THQG Việt Nam 2024 theo hình thức hybrid (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) tại Hà Nội, cùng với hoạt động bên lề là Triển lãm ảnh thành tựu THQG Việt Nam.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động