Thứ năm, 24-11-2022 | 09:33GMT+7

Vĩnh Phúc: Vĩnh Thịnh tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao

LNV - Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) về đích nông thôn mới từ năm 2018. Từ đó đến nay, địa phương đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch COVID- 19 có hiệu quả, vừa phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được và triển khai xây dựng NTM nâng cao theo lộ trình.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường

 
Trong năm qua, tình hình kinh tế xã hội của địa phương vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ, tổng giá trị sản xuất đạt 1891,7 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ, đạt 102,66 % so với kế hoạch. Về cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, cụ thể là thu từ dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 63,7%, còn thu từ sản xuất nông nghiệp, thủy sản chiếm 36,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,2 triệu đồng/người/năm, tăng 2,8 triệu đồng so với năm trước.

Từ đầu năm 2022 tới nay, tình hình kinh tế xã hội của địa phương tiếp tục được duy trì phát triển tốt, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm tăng 7,9% so với cùng kỳ, trong đó nông nghiệp thủy sản tăng 4,4%; Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 12,4%; Dịch vụ tăng 9,7%. Văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực; An sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo, người có công được xã Vĩnh Thịnh đặc biệt quan tâm; Quốc phòng an ninh được giữ vững; Công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, thích ứng an toàn, xã duy trì giữ vững là địa bàn vùng xanh trong phòng dịch COVID - 19.
 
Đường giao thông nông thôn mới thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất của người dân
 
Lãnh đạo xã Vĩnh Thịnh cho biết, những tháng còn lại của năm 2022, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 16 nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết số 23/NQ- HĐND ngày 30/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã về phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đề ra; Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng kinh tế hàng hoá gắn với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, vận động người dân không chăn nuôi gia súc gia cầm trong khu vực dân cư, chủ động phân loại xử lý rác thải ngay từ gốc, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án, nhất là về xây dựng NTM, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình như giao thông nội đồng, giao thông nông thôn phục vụ sản xuất sinh hoạt của người dân. Tiếp tục khuyến khích lao động trẻ đi học nghề, khuyến khích xuất khẩu,tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ vay vốn phát triển kinh tế; Tăng cường quan tâm công tác giáo dục, y tế, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của Trạm y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền nâng cao tỷ lệ người lao động tham gia BHYT, BHXH, BHTN, công tác dân số- KHHGĐ; Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động " Xây dựng xã Vĩnh Thịnh xanh,sạch, đẹp , văn minh ,đáng sống ". 

Xã Vĩnh Thịnh cũng đề xuất cấp trên có cơ chế chính sách rõ ràng, kịp thời trong hỗ trợ kinh phí triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu ; Hỗ trợ địa phương đưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư để đảm bảo công tác môi trường trên địa bàn xã ; Tiếp tục hỗ trợ kinh phí để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là về tiêu chí giáo dục và môi trường; Đề nghị cấp trên quan tâm hướng dẫn xã trong thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGat, xây dựng sản phẩm OCop, theo chuỗi sản xuất cung ứng, tìm đầu ra ổn định cho nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.Đề nghị cấp trên chỉ đạo lắp đặt bổ sung đường ống nước cho toàn bộ hộ dân trên địa bàn xã, lắp đặt bổ sung đồng hồ công tơ nước cho các hộ gia đình để 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch; đề nghị cấp trên đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung, nhà máy nước sạch và nhà máy xử lý chất thải của huyện để giải quyết triệt để việc xử lý rác thải, mối quan tâm lớn nhất của địa phương hiện nay, giúp cho địa phương ngày càng đổi mới và phát triển bền vững.
Bài và ảnh Phạm Sơn