Thứ năm, 15-10-2020 | 10:55GMT+7

Phù Lãng khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

LNV - Thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” diện mạo xã Phù Lãng huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) có nhiều đổi mới, đời sống người dân được nâng cao, kinh tế - xã hội phát triển, an ninh trật tự được giữ vững.
Sau khi CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được phát động (tháng 11-2015), Ủy ban MTTQ xã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung của CVĐ; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện. Đồng thời, MTTQ tăng cường phối hợp với các đoàn thể xây dựng mô hình điểm trong thực hiện CVĐ, như: Nông dân tích cực trồng cây xanh bảo vệ môi trường; Phụ nữ trồng chăm sóc đường hoa; Cựu Chiến binh tham gia bao vệ an ninh trật tự thôn xóm; Đoàn thanh niên thực hiện tốt phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. Qua đó, đưa CVĐ nhanh chóng đi vào đời sống, đạt nhiều kết quả.

Nghề gốm truyền thống phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân là một trong những nội dung quan trọng của CVĐ, Ủy ban MTTQ xã vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển nghề gốm truyền thống; Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Toàn xã có gần 350 hộ làm sản xuất và kinh doanh đồ gốm, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.000 lao động trong xã và các địa phương lân cận. Nhằm giúp người dân có thêm vốn để phát triển sản xuất, 5 năm qua các đoàn thể đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quế Võ cho hơn 270 hộ vay với tổng dư nợ hơn 20 tỷ đồng. Đời sống của người dân được nâng cao rõ rệt. Hiện  thu nhập  bình quân đầu người của xã đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 20 triệu đồng/người so với năm 2015.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Ủy ban MTTQ xã đẩy mạnh vận động nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. 5 năm, nhân dân đóng góp được hơn 215 triệu đồng, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của MTTQ cấp trên và địa phương đã hỗ trợ xây mới 22 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; Tặng hơn 600 suất quà cho người nghèo, con hộ nghèo có thành tích cao trong học tập. Cùng với đó, MTTQ phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội vận động hội viên, đoàn viên và người dân có điều kiện kinh tế khá, giàu giúp đỡ hộ nghèo về vốn; Kinh nghiệm sản xuất; Đóng góp ngày công lao động xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở. Nhờ đó, trong 5 năm, MTTQ, các đoàn thể xã giúp đỡ 20 hộ thoát nghèo. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 1%, giảm hơn 2% so với năm 2015.

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia với nhiều việc làm thiết thực. Ban Công tác Mặt trận các thôn vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch, mục tiêu xây dựng nông thôn mới nhằm đảm bảo tính sát thực, phù hợp với điều kiện; Đóng góp tiền của và ngày công lao động để cải tạo, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 5 năm, nhân dân trong xã đóng góp hơn 150,6 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn; Hơn 10 tỷ đồng xây dựng, bảo tồn khu tâm linh tại các thôn. Hệ thống đường giao thông liên thôn, đường giao thông nội đồng, nhà văn hóa các thôn, các trường học, trạm y tế,… được cải tạo, nâng cấp, xây dựng khang trang. Phù Lãng đạt chuẩn Nông thôn mới từ cuối năm 2018, hiện xã đang thực hiện mục tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả. Hằng năm, xã có hơn 94% số hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, 5 năm liên tục 5/5 thôn đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo ổn định. Hằng năm, Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, MTTQ, các đoàn thể đạt vững mạnh.

Ông Phạm Duy Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phù Lãng cho biết: “Để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã gắn thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiệm vụ chính trị của địa phương; Hàng năm, hướng dẫn các khu dân cư lựa chọn việc làm trọng tâm phù hợp để tập trung triển khai thực hiện, góp phần đưa CVĐ đi vào chiều sâu”.
Bài và ảnh: Kim Hạnh
qq